LeChaim Ė Vrijwilligers werkzaam in L'Chaim to life omarmen de nog levende Holocaust overlevenden in Israël door praktische bijstand te verlenen en wekelijkse bezoeken af te leggen bij deze mensen, middels het Project "Lechaim To Life". De missie van ons project is "bevordering van de menselijke geest naar Zijn beeld, door middel van de vreugde afkomstig van zinvolle Joodse inspanningen.

Hallo en wat fijn om u te ontmoeten! Wij - beheerders van deze educatieve instelling, organisaties uit de gemeenschap en van individuen die ook geïnteresseerd zijn in ons project- willen u graag kennis laten maken met een uniek project dat in de afgelopen 15 jaar al vele levens heeft veranderd. Buiten de schijnwerpers van de 'mainstream' media, bewerken we 'kleine wonderen' die belangrijk zijn voor de doelgroep.

Introductie van Daniel Braun. Beluister via Youtube: https://youtu.be/_3fnPCpu1pI

Vijftien jaar geleden, hebben we besloten om - door dit unieke project te ontwikkelen - ontworpen om samen met de jeugd, zowel vóór als tijdens hun legerdienst en de overlevenden van de Holocaust door middel van regelmatige bezoeken bij de mensen thuis. De uniciteit van dit project wordt weerspiegeld in verschillende belangrijke parameters. Het is een uniek project wat inhoudt dat er regelmatige bezoeken worden afgelegd van tieners en jonge volwassenen met de oudere Holocaust overlevenden. Het doel is om twee generaties bij elkaar te brengen om twee leefwerelden bij elkaar te brengen. Die van de overlevenden en die van de jongelui en de verhalen van de ouderen te gebruiken om de levenskracht van ouderen en jongeren samen te verhogen. Het doel van deze bezoeken is niet om de verhalen "om de verhalen zelf" aan te horen (hoewel dat ook een positieve uitwerking kan hebben op ouderen) maar het leven te vieren en bewust te kiezen voor de mogelijkheid om een beter, meer betekenisvol leven te leiden.

De jongelui krijgen aan het begin van het jaar van de "L'Chaim" staf een korte introductie, maar de vrijheid van handelen en de mogelijkheden om met hun inspanningen en creativiteit een hartsverbinding tot stand te brengen tussen hen en de overlevenden, is enorm groot. Deze relaties brengen hebben tot gevolg dat overlevenden opnieuw ontdekken dat ze 'er mogen zijn', nadat hun levenskracht soms bijna gedoofd of verborgen was geraakt. Dit is een project waarvoor veel geduld en vriendelijkheid nodig is. De resultaten zijn niet direct zichtbaar, maar op langere termijn wel. De deelnemers ervaren de ware betekenis van wat ze doen in een jaar als dit. Het bouwt hun karakter en maakt dat ze geestelijk groeien in volwassenheid. De voordelen van het project zijn groot vooral voor de jongeren die zich inzetten voor de overlevenden, die we "Holocaust overwinnaars" noemen (en inderdaad, dat zijn ze ook.).

Dit is een jaarlijks en consistent project, van wie de meesten jonge mensen zich voorbereiden op de militaire training.

Er worden verschillende onvoorwaardelijke punten die geëist van de verschillende groepen die meedoen aan dit fantastische project:

1. Deelnemers moeten begrijpen dat dit niet een éénmalig project is. Dit is soms lastig omdat de huidige generatie jongeren anders is. Zij leven en denken snel en zijn wat minder communicatief maar meer technisch ingesteld.

2. Inzet is het begin van een menselijke "hart tot hart en oog in oog communicatie" , met wederzijdse dialoog tussen de betrokken partijen.
3. Wat heel belangrijk is is dat het gaat om samenwerking tussen onderwijsinstellingen en "L'Chaim". Het vereist een nauwe samenwerking tussen de vertegenwoordigers van de twee instellingen en de te coördineren bezoeken en het nauwlettend samen toezien op het project.

4. Wederzijdse verantwoordelijkheid en zorg voor anderen zijn het "Elixer des levens", waar onze jongere generatie zich niet voldoende van bewust is.

5. Stiptheid en regelmaat van de bezoeken. Dit is een teken van bereidvaardigheid die niet overvloedig aanwezig is in onze generatie.

6. De "Holocaust overlevenden" moeten elke week bezocht worden, tot hun laatste dag.

7. We vieren de Israelische hoogtijdagen op een waardige manier met onze "Overlevenden".8. Wij verzorgen, naar ons vermogen, kwalitatief goed voedsel voor degenen die het nodig hebben. Wij bieden kachels en airconditioners aan (waar nodig) en helpen met elk ander verzoek (naar ons vermogen) waaronder het renoveren van huizen indien nodig. Inmiddels gaat het om enkele tientallen huizen in onze 15-jarig bestaan.

9. We zijn bevoorrecht om te mogen werken met jeugd die een risicogroep zijn. De ontmoetingen met dergelijke jeugdigen en de nauwe samenwerking tussen onze vertegenwoordigers en de professionals van de instellingen, maken dat deze jonge mensen de koers van hun leven wijzigen op grond van de contacten met de Holocaust overlevenden.

10. Zo mogelijk is het nog belangrijker, om de menselijke liefde van het project te versterken in termen van éénheid en samenwerking en het verdiepen van natuurlijke sterke relaties in de geest van "Houdt van uw naaste als van uzelf."

11. Het gaat in het project minder om het "tegengaan en voorkomen van demoralisering", maar veel meer om het "herdenken" en leren "hoe anders om te gaan met onze eigen leefomgeving" om te voorkomen dat een andere Holocaust, nooit meer zal gebeuren. Om dit te (kunnen) doen moeten we natuurlijk wel onze identiteit als de Israëli's en als de Joden versterken van, maar vooral onze menselijke identiteit (waardigheid)!

We zien dit project als een zegen en willen nogmaals benadrukken dat het essentieel is om te onthouden dat het het belangrijkste idee is om niet te blijven hangen in de rol van slachtoffer, maar te kiezen voor het leven! Dit concept heeft inmiddels 15 jaar gewerkt.

Daniel Braun vertelt over de betekenis van "Lechaim" voor de jongeren en de ouderen.
Beluister via Youtube: https://youtu.be/MQ8f8ouYEQA

We zouden u graag komen bezoeken in het binnen - en buitenland om het verhaal te vertellen van de geboorte van "Lechaim" en over de jaren daarna waarin dit unieke project velen tot zegen is geweest. Vergezeld van bescheiden presentaties die voor zich spreken. We waarderen feed-back aangaande dit mooie project en ook willen we onszelf graag bekend maken bij meer mensen.

Tot slot, we leven in een oppervlakkig en technologisch tijdperk. Er bestaat veel leegte, vooral onder de jeugd. Dit project geeft 'ware betekenis aan het leven', is mentaliteitsveranderend en bereikt het hart van alle betrokkenen. We zien er naar uit om samen met u de beoogde doelen te verwezenlijken.

De uwe , Daniel Braun
Hoofdverantwoordelijke van het "Lechaim" project


U kunt ons in Nederland bereiken via:

De website: www.lechaimtolife.nl

Margo Boymans, e-mail:
lev.margob@gmail.com, telefoon: +31-6-83 78 90 51


In Israel

Website:
lechaim2life.org.il


Daniel Braun, e-mail:
danielxrw@gmail.com
, telefoon: +972 54 772 3510

Timek Kolman (Nederlands sprekend):
e-mail: timek.kolman@gmail.com, telefoon: +972-54-226-9290