Contact

Voor het noorden en midden van Nederland:

Contact Lechaim-to-life Nederland:

Lammie Lassche
Telefoon: 0522-262558 / 06- 2940 1672
E-mail: llassche-shalom@hotmail.com
Website: www.lechaimtolife.nl
Giften: IBAN: NL46RABO0143461257
t.n.v. Stichting LeChaim-to-life
Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Contact L'Chaim-to-life in Limburg
Margo Boymans, telefoon 045 7851281
E-mail: margo.boymans@hotmail.nl
Giften: IBAN: NL48RABO0135964091
t.n.v. Stichting LeChaim-to-life
Uw gift is aftrekbaar van de belasting.