Een melodie zonder eind en zonder begin

8 september 2017,

Beste vrienden,

Er is één plaats, een geheimde plaats, waar alleen 'gevoelige oren' met een gewillig hart de muziek van de eeuwigheid kunnen horen (als ze luisteren door de deur heen). Deze muziek die de intensiteit van eeuwig leven en zegeningen laat horen. Degenen die er naar luisteren zullen zeker door de gesloten deur de kamer willen betreden, waar geen begin is en geen eind. Het naam van deze muziek is "genade" ! Het is een Wonder onder alle wonderen! Het is een geweldig groot kado dat de kracht heeft het duister van deze wereld op te heffen van de turf van het 'aards materiaal' en de egocentrisch verbindingen [in dit leven], om ons te verheffen tot de eeuwige lach, om waarachtig geluk komende van de hemel te hebben, een waar paradijs.

En nu dan een volledige melodie: gisteren hadden we een uniek muzikaal experiment. Ons verhaal is een simpel verhaal, omdat we het al zo vaak gedaan hebben; een airconditioner brengen bij de overlevenden. Echter deze keer kwam de realisatie op een genadevolle manier en middels heel veel partners.

Shalom, een geweldige fijne man, een winnaar uit Zfat, een religieus man, die alleen woont en dit jaar zoveel genade en licht heeft mogen ervaren in zijn leven, dankzij Shir en haar team van Baraam en de soldaten. Ons genadevolle team, dat mocht genieten van zijn fascinerende persoonlijkheid, onafhankelijkheid en soms van zijn bizarre (zo naar liefde zoekend) attente en vooral evenwichtige open hart! Shir, was degene die aangaf dat deze man een airconditioner nodig had. Het was zeker niet een eenvoudige zaak om te doen. In het huis van Shalom lagen allerlei items opgeslagen die zorgvuldig bewaard had omdat ze waarde voor hem hebben. Bovendien, ligt de woning in een smalle steeg van de oude stad van Zfat, en het is bijna onmogelijk om er met de auto te komen. Hier begon ons "partijtje".
Veel mensen hebben genade gerekruteerd voor deze lieve man, waarbij de eindeloze hete zomer verkieselijker is dan de ijskoude winters in Zfat. De allereerste was Orit, die in Zfat woont en werkt achter de schermen met een bescheiden houding. Ze stemde in met het begeleiding van het proces van het bevestigen van een airconditioner.

Een andere "musicus" - Israel, die de airconditioner zal installeren en al een aantal jaar bij ons bekend is om zijn vakbekwaamheid zal het werk gaan klaren bij Shalom. Dus, gisterochtend, arriveerde de airconditioner bij het huis van Shalom en Orit begeleidde Israël in het thuisbrengen van het apparaat en het helpen begrijpen van de gebruiksaanwijzing nadat het apparaat geïnstalleerd was. Het vroeg een hoop geduld van haar, maar het is haar goed gelukt. Ze heeft dit goed gedaan.En op een mooi moment zag de wereld er voor Shalom veel optimistischer uit. De hemel klaarde op. Mensen die hem kenden uitten hun verbazing over dit gebaar. De grote Winnaar over deze viering is de Schepper! We kennen Hem onze dank toe. Een gezonde lach dringt door in ons hart, waar het vreugde bewerkt en het het oneindige licht en de hemelse "muziek" dichterbij brengt. We danken u allen die dit mogelijk gemaakt hebben met een lach op ons gezicht. Genade vss Hallelujah!

Opnieuw onze zeer welgemeende dank aan alle donoren.

De uwe,
Daniel

P.s. Shalom wil graag iedereen bedanken die hem geholpen heeft zijn probleem op te lossen. Dank u wel, namens Shalom. Nu slaapt hij als een baby.


Het pad van het leven

31 augustus 2017, 9 Ellul, 5777

Beste vrienden!

Verdergaand over de verdieping van de essentie van het project zoals vermeld vorige week, hebben we besloten om het onderwerp van de "Mars voor het leven" te intensiveren.

Ik heb een vriend die een gepensioneerd natuurbeschermer is. Een prachtige man genaamd Shlomo. Op zaterdag, tijdens een goed gesprek met hem had ik een geweldig idee: dit jaar, gaan we in "L'Chaim" "een"pad voor het leven" aanleggen, onder leiding van Salomo die gespecialiseerd is in natuureducatie. Hij zal zeker de juiste plaats vinden om zoiets te realiseren, waarschijnlijk in het noorden, en studenten en enkele winnaars, degenen die we eenmaal per twee wekenbezoeken, zouden samen met hem allerlei bankjes kunnen monteren, passend in de natuurlijke omgeving. Over de maanden april-mei, willen we, met hulp van G-d, het pad voorbereiden op de parade van "De Mars voor het leven", die een bewijs van liefde is aan vaders en zonen en de verbinding tussen hen om samen met hen de éénheid en de eeuwigheid van Israël te vieren. We hopen op een soortgelijk pad in de regio midden Israel en dat ook onze partners hierin met ons mee zullen gaan. In Pardes Chana hebben we inmiddels een nieuwe activiteitencoördinator. Haar naam is "Grace" verbonden aan de agrarische middelbare school. Ze spreekt met erg veel enthousiasme over de mogelijkheden over de mogelijkheden van dit plan dat moet worden opgesteld in de het nieuwe schooljaar, samen met de studenten.

Ik geloof met mijn hele hart dat dit soort activiteiten, de liefde voor het land versterkt, de liefde voor de mensen en voor de aarde, en natuurlijk de Schepper die verantwoordelijk is voor alles wat leeft.

Dit jaar willen we proberen, naast onze kostbare Holocaust winnaars, de Veteranen op te nemen in ons programma. Ook zij leven in een isolement. Middels ontmoeting met de jongeren worden ze geïntegreerd in de wekelijkse ontmoetingen. Zonder enige twijfel blijven de Holocaust winnaars de eerste prioriteit houden.

Wij danken al onze vrienden in Israël en de hele wereld, die het belang van dit project begrijpen en ons ondersteunen.

Het nieuwe jaar komt al heel snel en daarom zouden we graag een hartsgift willen geven aan onze Holocaust winnaars. We kunnen u hierbij niet missen als supporter van ons werk.

Mijn dank,
Daniel

 

De maand Elul en met dank aan God, de opening van de L'Chaimschool

27 augustus 2017, 5 Ellul, 5777


Beste vrienden!

Binnenkort beginnen we opnieuw een gezegend jaar met een nieuw traject voor het komende jaar, vol van activiteiten. Een jaar van vernieuwing. Hoe willen we dit gaan doen?
Door de visie van de deelnemers aan ons project te verdiepen. Het wordt steeds duidelijker dat we de essentie van de boodschap van L'Chaim mee moeten geven dit komende jaar. We voelen dat dit het juiste moment is, voornamelijk vanwege de slechte omstandigheden en de zwaarmoedige stemming komende van de Westerse wereld, die ook de Israelische gemeenschappen treft. De technologie, koppelt het hart los [van onze eigenlijke identiteit] en vermindert gezonde communicatie en is slecht voor het milieu in het algemeen. Dit jaar, als onderdeel van de voorbereidende besprekingen en training met de nieuwe leerlingen, willen we er op aan gaan sturen dat het 'begrip van de jongeren ' wat meegroeit met en tijdens het werkzaam zijn in het project van L'Chaim, niet meer wordt gezien als noodzaak maar als een normale manier van leven. We noemen dit: de school voor de studie van het nieuwe bewustzijn! door de prioriteiten op de juiste plaats te zetten. Er zijn enkele leidende beginselen die hierbij in balans moeten zijn:

1. Elke student zal gevraagd worden om te zoeken naar zijn of haar sterke punten, licht en kracht voor de winnaars en de consistente nadruk om dit punt nauwgezet verder tot ontwikkelingen te laten komen en te laten groeien. Ook moet de student (door de bijeenkomsten heen) de kracht en het licht in zichzelf vinden, voor het werken met de ouderen.

2. Er zal van de aankomende studenten dit jaar, gevraagd worden om een werkstuk te maken over hun leerervaringen. Deze scriptie zal dan aan het einde van het jaar (ter inzage) aan ons overhandigt worden.

3. Van de student (na de éénjarige opleiding) een toewijding te vragen om het licht , naar vermogen en tijd - te blijven uitdragen. Als de mogelijkheden en de kunde er zijn, met het opzetten van een zijdelingse tak van L'Chaim, maar anders één van de winnaars te blijven bezoeken.

4. Verdiepende studies en bijeenkomsten te volgen gedurende het jaar, waarvan we hopen dat ze als een mijlpaal zullen werken in de menselijke ontwikkeling [van de studenten] om het bewustzijn van de wereld om hen heen te verhogen. Een wereld die door toelating van euthanasie het levenslicht in deze wereld op een lager pitje zet.

5. Alle bijeenkomsten ditjaar zullen gebaseerd zijn op Bijbelse principes, welke spreekt van sociaal recht, gebaseerd op mededeelzaamheid en genade; onder dit nieuwe bewustzijn en door leren en het verruimen van het bewustzijn. Het is de heilige vonk [vanuit de Eeuwige Zelf] dat in elk mens aanwezig is, en we willen ernaar zoeken om het woord te verhogen en te verspreiden. We voelen dat de tijd er rijp voor is en de project-partners zijn klaar voor een echte school waarin ook beweging en zingen een plaats krijgen (met de geest, lichaam en kracht).

In het kort : De wereld van de Bijbel, werkt met het concept van liefdadigheid en vriendelijkheid in het kader van " heb je naaste lief als jezelf". De school van het nieuwe werken, distribueert 'het zich bewust worden van'en wil het begrip "genade" uitwerken als een levensstijl die het licht aanzienlijk verhoogt tussen mensen, waarbij de prioriteiten uit het oude bewustzijn omgevormd worden tot een nieuw bewust zijn van hart tot hart.

Als laatste : dit jaar, willen we naast hulp aan de winnaars, beginnen met bezoeken aan veteranen, volgens wat geschreven staat in Maleachi: "24 en hij zal het hart der vaderen tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen;". Bij deze gelegenheid wil ik alle medewerkers bedanken die ons hebben geholpen met het kunnen aankopen en monteren van airconditioners voor onze winnaars. Moge God u zegenen!!!


Shabbat Shalom ,
Daniel

 

Degenen die het tempelhart bouwen

10 augustus 2017, 18 Av Menachem, 5777


:

Editor : The Children Are Ready III

Beste vrienden!

Ik wil u graag een lieflijk verhaal vertellen, vol van licht, behorende bij de maand Av, terwijl ik gelijkertijd niet kan fixen wat er vernietigd is met de vernietiging van de Tempel gedurende de periode van de 9e Av. De dag na het vasten praatte ik met Shir en vroeg haar hoe zij de vastendag ervaren had. Shir antwoordde me dat ze niet echt iets speciaals gedaan had die dag, dat ze alleen maar de Holocaustwinnaars had bezocht in Zfat. Ik voelde de vreugde in mijn hart toenemen en vroeg haar : "En jij hebt niets speciaals gedaan? Je hebt het allergrootste gedaan wat een Joods persoon kan doen om de Tempel terug te krijgen: "Je hebt een daad van vrijgevige liefde gedaan na een dag met een hoge geestelijke waarde. Je gebruikte een dag, die je nodig had om even wat anders te doen dan 'dienstplichtig te zijn' en koos er voor om juist op die dag personen te bezoeken die zich op deze tijden (als de 9 Av) nog veel meer eenzaam voelen...Je hebt ze met je vrienden bezocht in een van hart tot hart relatie, om ze kostbaar licht te brengen dat hun duisternis wegneemt in de dagen waarin we nu leven". Voor Shir is dit een redelijk normale routine. Shir ziet dit niet als heel speciaal en het is precies dat wat het zo speciaal en kostbaar maakt.

We herrinneren u er aan dat op de 9e Av honderdduizenden Joden weeklagen over de vernietiging van de Tempel die voor hen zo bekend was, maar vooral vanwege [hedendaagse] zinlose haat. Met andere woorden, de tranen die gevloeid hebben was niet vanwege de stenen die vernietigd werden, maar voor 'het hart er van' , wat vernietigd werd. En onze kostbare Shir is de voorbode van de dageraad van een zeldzaam en briljant licht en een zeer opmerkelijk onschuldig hart dat 'hartsverbindingen zoekt'. Minder praten, meer doen! Proficiat aan u allen, onze lieve actieve mensen. Deze waarheid schijnt in uw hart!

Met oprechte groeten
Daniel


Tisha B'Av - de vernietiging van de Tempel

31 juli 2017, 8 Av 5777

Beste vrienden !

Op 9e Av (1 augustus) hebben de Joodse gelovigen van avond tot avond gevast vanwege de verwoesting van de 1e en 2e tempel en andere pogroms die het Joodse volk trof precies op deze dag. Laten we leren van het Joodse begrip 'haat zonder reden' [volgens de Joodse traditie was de onderlinge haat zonder enige reden de aanleiding tot de verwoesting van de 1e en 2e tempel, red.]. En misschien kunnen we vanuit dat begrip ook gaan begrijpen wat 'onvoorwaardelijke liefde’ betekent.

De verwoesting van de tempel staat symbool voor van het gevoel van diepe ontbering, wat een gevoel van verlatenheid en machteloosheid met zich meebrengt. Het is moeilijk om met deze gevoelens om te gaan. Velen herkennen dit gevoel. Mensen die hier last van hebben reageren meestal hun frustratie en woede op anderen af. Vooral op personen in de directe omgeving: broers, zussen, ouders, kinderen; degenen die dicht bij hem (of haar) staan, zonder het 'menselijk gebrek' in het eigen hart te onderzoeken. De dichtstbijstaande personen zullen hiermee het meest geconfronteerd worden. De mens dan reageert vanuit een gekneusd ego ('vol van emoties') waar hij of zij niet mee uit de voeten kan. Als gevolg daarvan brengt de mens beschermende wanden aan in zijn ego, waardoor zijn houding alleen maar leidt tot " ( innerlijke) verdeling en onenigheid". Het hart kent geen richting meer.

Er is een genezingsproces waardoor deze ziekte genezen kan. Wanneer een mens 'geen ruimte' (meer) in zijn ziel ervaart (waardoor emoties als boosheid, angt en kritiek toe gaan nemen) dan moet deze mens gaan begrijpen dat de enige weg naar harmonie en vrede is om deze emoties te observeren en te spiegelen aan de feiten! In plaats van het 'projecteren van de eigen innerlijke frustraties' wordt de energie dan gericht op Gods opdracht [aan de Joden] om de wereld te herscheppen (Tikun Olam). Door dit [als geheel Joodse volk] te doen, zal hiervan de gehele wereld profiteren. Dit is een voortdurend genezingsproces dat levenslang duurt op ieder moment van ons dag en leven. Het is de kunst van herstellen (Tikun), van ons binnenste kamers van ons ziel, het heilige der heilige. Laten wij daarom dit genezingsproces in gang zetten, aangemoedigd door de troostende woorden van één van onze profeten: "Wanneer je in de put zit – Ik ben bij je” en "De tijden van Jacobs moeilijkheden zullen komen - en wanneer deze tijden komen, zal Ik je redden”.

Kort samengevat:

Het is niet moeilijk om van onze hulpeloosheid af te komen. Maar het diepe - heilige onderdeel van ons herstel is het begrip dat hulpeloosheid niet de oorzaak is. Door er niet van weg te lopen maar ernaar te durven kijken en door er afscheid van te nemen, zorgen wij dat hulpeloosheid ons niet meer regeert. Deze gevoelens (zoals hulpeloosheid en wanhoop) zijn aan ons mensen gegeven als een geschenk om de kracht en het doel van het leven te ontdekken. Onze gevoelens dragen een Goddelijke [levens]vonk, dat ons door onze Schepper is ingegeven.

Kortom, volgens dit begrip is er geen sprake van fouten die gemaakt worden in deze voor ons niet zichtbare wereld, niet één! Alles kan ons ergeren en beangstigen in deze wereld en in onszelf. En als we ons daardoor laten leiden, dan veroorzaakt het geweld in onze omgeving.

Ik roep jullie op om deze les in praktijk te brengen. Dit noem ik kohanietische [priesterlijke] vrede! En als Israël als volk eenheid vormt en niet meer verdeeld is, zal er van hen uitgaan liefde en gezondheid over de hele aarde. En dit zal de fundering zijn voor de bouw van de nieuwe tempel in Jeruzalem.


U groetende,
Daniel

 

 

De maand Av - de bouw van het hart van de tempel

27 juli 2017, 4 Av, 5777

Beste vrienden!

We leven in de maand Av - de negen dagen - aan het eind van de periode waarin we gedenken dat de tweede Tempel rond het jaar 70 vernietigd werd (de periode tussen twee periodes in) . Wanneer iemand mij vraagt over het verdriet van deze gebeurtenis is mijn antwoord dat de verwoesting mij niet spijt. Ervaar ik deze gebeurtenis dan iet als een droevig feit ? En wat veroorzaakte deze gebeurtenis ?! Dit is de vraag waar elke Jood - met een waarachtige ziel - zichzelf in zou moeten verdiepen. En de diepte van de vraag is ook meteen het antwoord op "wat moeten we weer herbouwen?"

Waarom werd de tweede Tempel verwoest? Daar zijn verschillende redenen voor aan te wijzen maar we zullen ons bepalen tot de "ontkenning en zelfhaat, dat haat veroorzaakt, zonder enige reden". Het is het gebrek aan vertrouwen in de prachtige gave die we hebben ontvangen van glorie en pracht van de Almachtige als het uitverkoren volk. 'Ontkenning en het verlangen om echt te [willen] zijn [in persoonlijkheid] en onze grondslagen in ons bestaan een vaste plaats te [willen] geven en daarnaast het aanbidden van vreemde goden en culturen, hebben veel generaties tijdens onze reis ondermijnd. Het is inderdaad geen eenvoudige opgave om het waarheidsgehalte van ons bestaan te observeren en ons af te vragen : " Waar ben ik ??? Wie ben ik en wat is mijn biologische achtergrond - wie ben ik echt ??? De gevolgen zijn rampzalig. Het gebrek aan identiteit leidt tot leegheid, ijdelheid, arrogantie en assertiviteit vertegenwoordigen niets anders dan een huidige modetrent. De tijd "tussen de twee perioden" en speciaal de dagen tussen zondag tot de 9e Av, zijn tijden die als minder gemakkelijk worden ervaren, maar het is ook een tijd van groei. De focus moet liggen op de uitbreiding van onze innerlijke tempel van ons hart. De heiliging van het leven, van de liefde, kinderen van God zijn en onderdeel van deze prachtige natie; waarin we een licht voor de hele wereld kunnen zijn. Om geloof op te bouwen, is een puur en eerlijk hart nodig, welke niet wordt gevangen in korte-termijn-opvattingen. Een oprecht hart, maakt onderscheid tussen waarheid en leugen.

In mijn laatste artikel heb ik een klein stukje uit de doeken gedaan over de visie van de Islam en de pogingen om de wereld te Islamitiseren en wat betekend dat? Dat alle moslims slecht zijn??? Natuurlijk niet! Alleen eindigt ons onderzoek hier niet mee. Moslims zijn mensen en ik heb vele moslims ontmoet die hele goede mensen zijn, warm en hele speciale mensen. Maar daar gaat het niet om! Het is duidelijk dat de minderheid (moslimextremisten) de minderheid overheerst door vrees aan te jagen; de angst voor het weerzinwekkende, stilzwijgende menigte die hierdoor instemt met het kwaad en de terreur die overal in de wereld alleen maar harder groeit ... de meerderheid kiest ervoor om het er niet over te hebben - in plaats van op te staan en weerstand te bieden - zoals het ging in het "verlichte" Westerse Europa, toen een gek als Adolf Hitler opstond in de jaren '30. Georganiseer door een groep bizarre mensen - die vol zaten met haat - besloot de meerderheid van de bevolking om stil te blijven en de ogen te sluiten, niet in staat zijnde om de wreedheden te zien die zich recht onder hun neus afspeelden. De resultaten waren desastreus. Millioenen mensen zijn afgeslacht, met een krachtige handvol bloeddorstige haat. En de meerderheid besloot niets te zeggen.... Net als toen is de meerderheid ook nu niet klaar om de vijandigheid en de angst in de ogen te kijken en op te staan - zonder bang te zijn - en van zich te laten horen. Om hiertoe te komen moeten wij echter een sterk geloof hebben en een echte visionair zijn met een innerlijke gevoel en duidelijkheid ten aanzien van gerechtigheid. Door de geschiedenis heen waren er maar zeer weinig van deze mannen te vinden.

Nu een paar woorden over de recente gebeurtenissen: Schrijf het op de muren van uw hart: moslims die op de Tempelberg bidden, provoceren, zijn uit op opstootjes en zoeken niet naar een [fundamentele] oplossing! Ze zijn er op uit om de haat in de regio aan te wakkeren en hun leiders zetten ze hiertoe aan. De mensen volgen hun leiders als schapen die naar de slachting geleid worden. Maar ook onze leiders tonen kruiperig gedrag en gedragen zich niet overeenkomstig hun souvereiniteit. Dit wordt opgevat als zwakheid en verhoogt de motivatie van de radicale Islamitische terroristische groeperingen om door te gaan en zelfs nog meer aanslagen te plegen. Dit is een feit en geen opinie!!! De resultaten hiervan zijn zichtbaar in "Challamish" en in de steden van Israël. Zwakte en slaafsheid brengen geen vrede! De profeet Jesaja impliceert de kwaliteit van de praktijken van vandaag in de wereld. In Jesaja 1: 23 staat: "Je vorsten zijn rebellen, vriendjes met dieven; zij allen zijn liefhebber van het geschenk, azen op fooien; een wees doen ze geen recht, het geding van een weduwe
komt niet bij hen aan." Jesaja 2 : 17,18 zegt : "Inzakken zal de hoogheid van de mens, vernederd worden de verwatenheid van mannen; boven alles uit steekt de Ene, hij alleen, te dien dage. De godenbeeldjes, geheel en al vergaat dat. ". In hoofdstuk 3:1-3 gaat hij verder:" Want zie, de Heer, de Ene, de Omschaarde, doet weg van Jeruzalem en Juda steun en stut,- alle steun van brood en alle steun van water. De machtige man, en de man van de oorlog; de rechter, en de profeet, en de waarzegger, en de oudere. De overste van vijftig, en de man van rang, en de adviseur, en de sluwe charmeur, en de bekwame tovenaar." In hoofdstuk 5:20 gaat hij verder met : "Wee die van het kwade zeggen: goed!, en van het goede: kwaad!- die duisternis als licht voorstellen en licht als duister, die bitter als zoet voorstellen en zoet als bitter! Wee die wijs zijn in hun eigen ogen,- tegenover eigen aanschijn verstandig! "

Kort samengevat: uiteindelijk zal alles wat er gebeurt een pijnlijk onderdeel zijn van de weg [van de mensheid] naar het uiteindelijke licht, de enige oplossing is het komende Koninkrijk en dat is waar G-D ons naartoe leidt. Het is een zaak van erkenning, maar "Er is niemand naast Hem!" Wat we nodig hebben is dat we ons eigen innerlijk zelf verbeteren en opruimen wat er niet thuis hoort . De profeet Jeremia voorspelde het belang van de waarheid en de verwoesting van de leugen. Jeremia 6:13 -15 (Naardense Bijbelvertaling) zegt: "Want van de kleinste tot de grootste van hen aast elk van hen op winst,- en van profeet tot priester bedrijft elk van hen bedrog. Ze willen de breuk in mijn gemeente luchtigweg genezen door te zeggen: vrede!, er komt vrede,- terwijl er geen vrede is. Ze moesten zich schamen omdat ze gruweldaden hebben gepleegd,- maar ze schamen zich met geen enkele schaamte en evenmin weten ze schande te voelen; daarom zullen zij vallen onder de vallenden, ten tijde dat ik hen zal bezoeken zullen zij struikelen, heeft gezegd de Ene. " In hoofdstuk 7:4,5 gaat hij door met : zoekt uw veiligheid niet in leugenwoorden, waarin gezegd wordt: het paleis van de Ene, het paleis van de Ene, het paleis van de Ene is dit!- nee, als ge uw handel en wandel beterend betert,- als ge metterdaad recht doet tussen iemand en diens metgezel, " in hoofdstuk 11:11 voegt hij toe :"Daarom, zo heeft gezegd de Ene: "Zie, ik doe een kwaad over hen komen waaraan ze niet kunnen ontkomen; zullen ze het tot mij uitschreeuwen, ik zal niet naar hen horen." En, we wachten allemaal op God, want Hij is de basis van al onze acties. Hij kondigt het goede einde aan in Deuteronomy 32:43 (Naardense vertaling) :" Bejubelt, volkeren, zijn gemeente, want het bloed van zijn dienaars wreekt hij: met wraak keert hij terug bij wie hem benauwden, verzoening brengt hij over zijn –rode– grond, zijn gemeente!"

We moeten ons bewust zijn dat al onze problemen zullen worden afgehandeld door Hashem, en alleen door Hem. Maar aan ons is de opdracht om ons leven op te schonen en te verbeteren en het is een plicht voor ons allemaal. We weten allemaal hoe eenvoudig het is, vandaag de dag, om een leven te leiden wat leugenachtig is, maar dit promoot geen vrede en hetgeen dat het vooruit zal stuwen, is : de liefde voor de waarheid, wat betekent het zien van de situatie zoals de situatie is. Om goedheid te verhogen onder elkaar, het verhogen van de menselijke vrede - zelf en de persoon - in Israël. Vergeet u alstublieft nooit dat er geen grotere macht is dan éénheid, liefde voor onszelf, onze kracht, onze onafhankelijkheid en individualiteit. Van daaruit kunnen we de duif van vrede te brengen aan de rest van de wereld. Het vraagt van ons dat de Tempel eerst in ons eigen hart gebouwd wordt om het ware leven, creativiteit, gezondheid, innerlijke vrede en de interne consensus te ontvangen / ervaren, herkennende ons recht als Israelische natie, met trots, zonder bang te zijn om deze grote waarheid hardop uit te spreken: "Hoor o Israel, onze God, is de Enige! Israels' Eeuwig Aanwezige liegt niet !"

Met vriendelijke groet,
Daniel

 


Belangrijk nieuws over Tamar, echtgenote van wijlen Gad Bar Levav

24 juli 2017, 1 Av, 577

Shalom vrienden van L'Chaim-to-life,

Vanmorgen kreeg ik een telefoontje van de dochter van Tamar en Gad Bar-Levav ( gezegend zij de herinnering aan Gad Levav). Tamar, is een sterke vrouw die het kamp Auschwitz overleefd heeft. Oorspronkelijk komt zij uit Tsjechoslowakije.
Somigen van u zullen zich misschien nog herinneren dat ruim een jaar geleden het huis van Gad en Tamar volledig is uitgebrandt, ten gevolge van reparatiewerkzaamheden? Sindsdien woonde het ons zo dierbaar echtpaar in de nabijgelegen stad Migdal HaEmek in een noodwoning. Daar is Gad nu precies een jaar geleden Gad overleden.

We zijn haar al die tijd blijven opzoeken en hebben haar omringd met onze liefde. Over enkele weken kan Tamar terug naar haar eigen woning. Dit is geweldig nieuws en we zijn enorm blij hierom. De verzekeringsmaatschappij heeft welliswaar de opstal gerepareerd, maar voor de inboedel en inrichting moet Tamar nog wel zelf zorgen en dat kan ze niet alleen. L'Chaim-to-life wil haar daarom helpen door twee nieuwe airconditions (een grote voor in haar woonkamer en een kleine voor in haar slaapkamer) voor haar te kopen en te installeren. L'Chaim-to-life heeft na de brand direct deze belofte gedaan en nu is het tijd om deze belofte waar te maken. De grote Airco kost 4000 NIS (€ 1.000) en de kleinere kost 3000 NIS (€ 750,-). Omdat we nog een lange droge zomer voor ons hebben en de gezondheid van deze dappere vrouw het toch behoorlijk af laat weten, zouden we haar hiermee graag willen helpen. Dit is zo belangrijk voor haar.


Wie van u bij wil dragen voor dit bijzondere doel, nodigen we uit om te helpen. Als u geld voor dit doel overmaakt, vermeld u dan alstublieft bij uw gift "Airco voor Tamar Bar Levav" ?

1. PayPal
Bovenaan onze website https://www.lechaim2life.org.il/ aan de linkerkant staat een rode button, waar u kunt doneren.

2. Maar u kunt ook direct uw giften overmaken op :

Mizrahi Bank, Jerusalem, Branch 458, Account No. - 290 850

3. of een check sturen naar het onderstaande adres :

The "Lechaim" Kestenbaum Suki, Moshav Keshet, 12410, DN The Golan Heights.

4. In Nederland kunt u gebruik maken van de mogelijkheden die Lammie en Margo open hebben staan om geld over te maken en in Noorwege kunt u met Hans en Signe contact opnemen.

Zegeningen,
Daniel en TimekDe essentie van de Islam

17 juli 2017


Beste vrienden!

Ik zou graag een dialoog met u willen delen, gebaseerd op een waarheidsgetrouwe oriëntatie. Een Europese journalist genaamd Stephen (niet zijn ware naam), geobsedeerd door de aanvallen op de Israëli's, beweert al enige tijd (en dringt daar op aan) dat wij Palestijns grondgebied 'bezetten' en wij niet bereid zijn om vrede te sluiten met de Palestijnen. Ik heb de eer gehad om onze vriend Stephen te ontmoeten, die vaak naar Israël komt als een' wolf op zoek naar prooi', echt iemand "die het goed voor heeft met de Israelisch". Stefan, draaide zich naar me toe en zei: "Daniel, wat gaat er van jullie worden? Waarom sluiten jullie geen vrede met de Palestijnen ?" Ik keek naar de vage ogen van deze kleine man (zowel psychisch als geestelijk) en ik deed hem een aanbod wat hij niet kon afslaan: Stephen, we gaan een Islamitische prediker bezoeken in Bethlehem. Ik noem hem maar maar "Mochammed", die spreekt met één hart, en hij zal je uitleggen waarom er geen kans voor vrede tussen ons is. Stephen kon niet geloven dat een dergelijke grote schat in zijn handen viel. De korte journalist met forellenogen en met een lage geestesgesteldheid, snelde naar de ontmoeting met de predikant "Mochammed". En inderdaad, ze ontmoette elkaar. Hij werd hartelijk begroet en kreeg een kopje zwarte koffie met verse stomende baklava . Stephan vroeg Muhammad: "Ya Muhammad! Wat moeten de Joden / Israëliërs doen om het eens te worden over het maken van vrede met jullie? " Mohammed, een eerlijk man met zijn hart en mond, keek Stefan met zijn "goeiige ogen" aan en zei: "Stephen! Deze vraag is niet relevant. Wij willen geen vrede met de Joden en ook niet met Europeanen," waarna hij in het Arabisch toevoegde: "Islam it - Salam! Stephan keek hem niet begrijpend aan waarna de uitleg volgde van de woorden van Muhammad the prediker: "ya habibi , son Stephen, we zijn een religieus volkje! Onze overtuiging bestaat en woont in de ons én het drijft ons. Onze overtuiging is dat de hele wereld moslim moet worden! Er bestaat geen andere mogelijkheid. Totdat de hele wereld de Moslimstandpunten omarmt en naleeft is er geen vrede! Dit is de essentie van onze godsdienst en het is onze taak om de hele wereld te overtuigen van onze mening en zij die zich niet willen laten overtuigen - zullen moeten sterven!" Het is zo eenvoudig: " Salam = Slam!" [betekenis: niet goedkeuren / afkeuren - wraken - berispen] En alle manieren zijn passend voor dit doel ....

Stephen, de kleine journalist was geschokt, maar raapte alle moed die hij verzamen kon samen en zei :" maar we leven in de 21ste eeuw in een mondiale democratische wereld... je moet compromitteren, "waarop Mohammed antwoordde:"Dit is de taal van zwakke mensen. Wij kennen uw zwakheid. Langzaam en geduldig zullen we onze droom uitwerken tot ze een feit is: een wereld van de Islam! Israëli's / Joden zijn alleen een apart station op onze manier van verwezenlijking. Jullie, Europeanen, Amerikanen en de hele wereld zal worden geregeerd door de Islam. Begrijp je dat Stehphen? "zei Muhammad:" Het is een geloof, een ideologie die elke moslim innerlijk motiveert net zoals dat bij jullie bij de christenen het geval is, "zei Mohammed "Jullie hebben ook niet stilgezeten in het westen en hebben ook geprobeerd om het Christendom in de wereld te brengen als een levensovertuiging en dit is wat drijft je... maar je doet het met een 'gezoet beleid' en begeleidt het met hypocrisie. Uw geschiedenis had pogroms en bloedvergieten tot gevolg omwille van een [andere] geloofsovertuiging ... maar de tijd is voorbij! Deze "Salem" [vrede] = Islam! "

Lieve vrienden! Opnieuw hebben er twee terroristische aanvallen op de Tempelberg plaatsgevonden, en zijn er twee politiemannen gedood door drie schurken met een islamitische achtergrond en overtuiging die de hele wereld willen Islamitiseren. Toen Stephen terugkwam zag ik dat hij nogal wit in zijn gezicht was en hij vertelde mij over de ontmoeting met Mohammed de prediker. Ik vroeg op een redelijk onschuldige manier hoe zijn bezoek verlopen was? Is dit wat je krant zal publiceren, zelfs als het vol haatdragende taal staat voor Israël en de Joden?" Hij antwoordde: "Ik kan dat niet doen, dat betekend dat ik onmiddellijk ontslagen zal worden en waar moet ik dan van leven....."
Dus constateerd ik : "De waarheid is niet belangrijk voor jou? " Op dat moment realiseerde ik me iets dat ik altijd al had geweten: De Westerse wereld is hypocriet en is niet in staat om de simpele waarheid te spreken omdat het helaas een slinkse cultuur is met een machtsstructuur als fundament. Deze cultuur is een heersende cultuur en heeft ook veel van onze broeders hier in Israël (door linkse waanvoorstellingen) gevuld met haat. En zo zijn we aangekomen in de periode "tussen twee tijden" en weten we hoe belangrijk het is deze vrijgevige liefde uit te breiden aan onszelf [als natie] en aan degenen die van ons houden en echte vrienden zijn in de Diaspora, die we bewonderen en heel graag mogen.

Onze zegeningen voor u allen! Lang leve de simpele waarheid.

Daniel

 


De periode van 'drie weken rouw over de teloorgang van de Tempel'

(11 juli - 1 augustus 2017, "de periode tussen twee tijden".)

14 juli 2017, 20 Tamuz 5777


Beste vrienden!

Deze dagen zijn de dagen waarin Israel door de periode van drie weken rouwen gaat vanwege de teloorgang van de tempel zo'n 70 na de gangbare jaartelling. In deze periode is er van oudsher een groter potentiëel voor problemen [ed. : en dat klopt door de geschiedenis heen, helaas]. Deze dagen liggen tussen de 17e van Tammuz en de 9e Av. Dit is de periode waarin de muren van Jeruzalem neergehaald zijn op de 9e Av. Voor mij is het deze keer een uitstekende periode om te stoppen [met het alledaagse] en onze alertheid en de tegenwoordigheid van geest opnieuw te onderzoeken. Eén van de tekenen van deze periode waarin wij ons vandaag de dag bevinden is onverschilligheid en materialisme. Veel van onze taken dragen het kenmerk van slavernij, omdat sneller werken snellere beloningen oplevert, waardoor het heldere zicht op de analen uit het verleden, het heden en de toekomst verloren kan gaan.

Vandaag, zullen wij ingaan op de situatie die zich voordoet aan onze grenzen.Een profetie vermeldt: het kwaad zal komen uit het noorden "... en op de datum van 12 juli, 11 jaar geleden, begon de tweede Libanonoorlog!" Alle leiders, die hierbij betrokken waren, premiers, ministers van defensie en hoge deskundigen, benoemden de 11 rustige jaren die we sindsdien hebben gehad. Maar mijn vrienden! Ik deel niet die zelfgenoegzaamheid als zijnde een 'soort kalmerend middel'. Ten eerste, laten we eens nagaan wat er is gebeurd in de periode van 11 jaar van deze vrede. Chezbollah, is sterker dan ooit, met een scala aan dodelijke projectielen, die al 11 jaar liggen opgeslagen. Er gaat een dreiging vanuit naar de hele wereld, met bijzonder destructieve kernkoppen. Met andere woorden, de stilte is niet echt, het is de voorbereiding van de vijand, met munitie die onze menselijke geest voor onmogelijk houdt en een versterking in de grens van Syrië, met andere acteurs in het spel: de Iraniërs en de Russen, en het is niet het einde.

En nu, laten we een beetje dieper gaan : over welke vrede praten we eigenlijk ??? Wat voor vrede willen we graag? Bij mijn weten, en uitgaande van de vele gesprekken die ik heb gehad met mensen op bijna alle niveaus, denken we bijna hetzelfde: wij willen genieten van het leven! Geld verdienen, besteden! Laat ons met rust! We willen onszelf onderdompelen in de geneugten van het leven. Als ik dit hoor, krimpt mijn hart van pijn ineen. Goed wonen? Waarom niet, inderdaad! Maar hier is een aanpassing aan het vers "en Jesurun groeide vet - en schopte alles van zich weg"... de wil om te investeren in de materiële wereld, waardoor de de essentie van het leven vergeten wordt en de prachtige missie van de geest; de versterking van de menselijke geest. 'Onderwijst U ons Uw mentale mogelijkheden die inherent zijn aan ons mensen, leert U ons de waarden van de Bijbel, zodat iedereen het geweldige belang van de mensheid in het land der levenden beseft.' Dit is de tegenovergestelde beweging om te investeren in het moeras van het materialisme. Dit is de beweging van 'het leven leven', ons innerlijke leven de kans geven om te groeien [in kracht], het belangrijkste [in ons dagelijks leven] gaan begrijpen door het stellen van prioriteiten: Onze gezondheid, het leven behouden met dansen, met het sterke licht van liefde en unieke creativiteit.

Maar helaas, verspreiding van onverschilligheid en de 'zwaarte' daarvan [die elke dag tentoongesteld wordt op de buis] moet niet verkeerd begrepen worden! De volgende oorlog - zal komen. Het zal niet eenvoudig zijn, maar God zal ons niet loslaten, en natuurlijk "de Eeuwige van Israel - liegt niet"! Maar waarom dan wachten op het moment waarop de volgende oorlog losbarst? Deze periode (tussen twee perioden in) vertellen ons veel meer van de noodzakelijkheid van de noodzaak voor echte fundamentele educatieve ondernemingen, zoals we dat in L'Chaim to life doen. Onze hoop is om meer mensen te inspireren met deze melodie. We bidden voor vrede in Israel en in de wereld. Maar we moeten ons bewust zijn dat bidden alleen niet genoeg is. We moeten betrokken zijn bij de Schepper van Hemel en aarde en voor het leven kiezen !!!

Daniel

Daniel Braun
E-mail: danielxrw@gmail.com
Phone: + 972 54 772 3510
Welcome to our website at:
lechaim2life.org.il

  

Geloof

29 juni 2017, 5 Tammuz 5777

Beste vrienden!

Opnieuw een oud woord wat we allemaal kennen; geloof. En hoe heilzaam, het wordt weerspiegeld in onze tijd. Allereerst, voor de ware en spirituele mensen, moet het bekend zijn dat het menselijk brein op het 'doorzeven op' en de daartoe behorende inspanningen, het einde van de weg heeft bereikt. Zoals de wijze koning Salomon al schreef: "Er is niets nieuws onder de zon"! Alle woorden die gesproken zijn, zijn al eens eerder gebruikt in de tijd van de mensheid. Alle woorden en rationeel bedachte oplossingen zijn vastgelopen. Ze waren niet in staat om de code van de zegen van de Verdwenen Wereld te breken en te verbeteren. Maar de menselijke geest die aan zichzelf verslaafd is, gaat door 'zichzelf te maken en te verbeteren', totdat hij een vernietigende bom creëert; door verschillende technologieën te beoefenen en te verbeteren met het doel het menselijke ras verslaafd te maken, te degenereren en de mens minder hun natuurlijke instincten te laten gebruiken en te activeren. We zullen nog meer verzwakken en die zwakte zal zich nog meer verdiepen, onze duik in de diepte.... Terwijl we wachten zien we de verscheidenheid van kleuren, die opduiken als paddestoelen, elke dag weer, wanneer zal de volgende stap volgen dat mensen naar andere planeten zullen vliegen... ? Mensen zitten vast! De mensheid heeft het einde van de weg bereikt!!! En wanneer komt de oplossing? En vanwaar zal de beloofde Verlossing en Harmonie komen in de dagen van de Hemel, afkomstig uit een verhoogde staat waar we nu nog geen weet van hebben? Hier is het interessante nieuws : Al deze goedheid zal op de daarvoor bestemde tijd komen, het menselijke brein heeft dat moment nog niet bereikt !! Dit is een geheime plaats en ze wacht voor een commando, waarbij de sleutel van de code ligt in de hand van de Schepper. Dit is het rechtvaardige geloof, dat reeds lang wacht op verandering, naar deze nieuwe periode uitziet en het Heilige der Heilige (wat we nu nog niet kennen) te voorschijn zal heffen op de daarvoor bestemde plaats. Maar hierop moeten we ons hart voorbereiden. We moeten het niveau van ons geloof omhoog heffen en om het onbekende vragen: "om inwoning van Zijn openbaring in ons hart, van dit moment totdat het licht van deze wereld komt [ed. van de troon van de Eeuwige]. Elke poging om de tijd te versnellen of proberen te visualiseren met ons verstand 'hoe geweldig deze dagen zijn' is het doel wat een zondaar zichzelf stelt en hiermee beperkt hij zijn geestelijke blik tot die van een slaaf [ed. en niet van een zoon].

Onze Meester van dit Universum creëert een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, welke wij nog niet kennen. Herinnert u zich alstublieft dat 'wanhoop komt, wanneer we geen oplossingen meer hebben'. We zien dan de dingen die sterker zijn dan wijzelf en daarmee onze beperkingen. We worden moe en raken versleten over de jaren en zien het licht aan het eind van de tunnel niet. Echter, in onze innerlijke mens worden er subtiele hints afgegeven, die onze delicate aandacht en concentratie vragen en het begin van het 'einde van een periode' inluiden.

Droogte en verwoesting, wanhoop en droge woestijn is ons door de Profeet Amos voorzegd: "Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere Heere, dat Ik een honger in het land zal zenden; niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des Heeren." Met andere woorden: "een gevoel van innerlijke droogte." Wat ons kan helpen in deze periode is een standvastig geloof dat in plaats van de mogelijkheden die bij onszelf liggen - voor dorstige zielen - we vanuit geloof zullen gaan zoeken naar vers water en een gereinigde ziel (door het Woord en de instructies) die ons beloofd worden in de Bijbel. Dit is tegelijkertijd shockerend en bemoedigend. Weest bereid op verrassende plaatsen, waar je niet direct aan gedacht had .....weest daarom bereid tot het aannemen van een nederige en bescheiden levenshouding in voorbereiding op deze prachtige openbaring die wij allen zullen verwachten. Maar ga tegelijkertijd door met werken ! Weiger de kwalen van de vooruitgang te aanvaarden. Stimuleer de communicatie-sessies van hart tot hart en al deze prachtige instrumenten die een geweldige geneeskrachtige oplossing brengen.

Met vriendelijke groet,
Daniel


Samenvatting van dit jaar in "L'Chaim"

15 juni 2017, 21 Sivan, 5777Beste vrienden!

In een goede tijd als deze, eindigde weer een jaar vol van activiteiten met ondoorgrondelijke diepten, welke de verwachting overtrof. Het wordt gevoeld dat de boodschap belangrijk is en meer en meer jonge mensen en volwassenen ervaren dit vanuit de eerste hand. Opnieuw een herinnering : het lied van "L 'Chaim-to-Life" ziet er armzalig uit in de ogen van de toeschouwer. Armoede en moeilijke situaties in dit leven - zijn gemakkelijk te categoriseren en te definiëren voor de zwakke mens.
Op de één of andere manier, bestaat voor de benadeelde bevolking het gevaar te "winnen" door bij het establishment en de religies te gaan horen, die het tragische verhaal helpen doorgaan. De zichtbare resultaten hiervan zijn met geduldig bewustzijn te zien: de gevaren van wat er gedaan kan worden voor de mensheid, die overal ter wereld zichtbaar worden. "L'Chaim-to-Life" heeft een klein stukje van God gekregen, waar we betrokken zijn in een duidelijke en fundamentele verandering waarin we zorg dragen voor de zwakste schakel, die we kennen als 'overlevenden'. Vooraf hebben we de term 'overlevenden' vervangen door 'winnaars'. Maar een verandering in de naam alleen is niet genoeg. Dit bewustzijn heeft geleidelijk elementen geïntroduceerd in de harten van de projectpartners. Er is niets mooiers dan het veranderende perspectief te zien naar ouderen uit de Holocaust, met dank aan de diepe en ononderbroken jaren waarin deze dierbare mensen verborgen licht hebben gevonden, wat niet uitgeschakeld is, die het hen mogelijk maakte om te schijnen met een vreugde van een unieke schepping. Jonge en open harten van onze kostbare vrijwilligers geven de magische doorslag, het helen van harten, van hart tot hart en dit is een wonder van God op het niveau van het uitvoeren van het gebod : "Houdt van je naaste als van jezelf". We hebben dit licht en deze zegen ervaren dit jaar. We voelen alsof we op een eiland van rust zijn in een wereld van toenemende chaos, die zinkt in extreem erg materialisme die op z'n einde loopt. Binnen "L'Chaim-to-Life" is er een opgaande lijn van schepping en de geur van het geven van leven aan anderen, met een klein beetje paradijs. Als een herinnering wat de mens kan doen als een prachtig alternatief vergeleken met de rommel van de Westerse cultuur die alles kapot maakt. Dit jaar voelde ik dat meer en meer jongeren dit gaan begrijpen en een diepe verbinding leggen - niet alleen door de bezoeken, maar het gaan zien als een noodzakelijke manier van leven. Dit is een langzaam proces van herstel, maar de verandering is zichtbaar en groeit. Maar helaas is er ook een beangstigende onverschilligheid binnen organisaties en bij individuen, die het financieel goed hebben en nog steeds millioenen doneren aan organisaties die de misère van de hulpbehoevenden vereeuwigen om er zelf rijk van te worden. Wij vragen dringend aan potentiële gevers om de ogen en het hart te openen en ons te helpen onze activiteiten ook in andere delen van het land mogelijk te maken. Er is vraag vanuit de opleidings-instituten om "L'Chaim-to-life" te mogen meehelpen. We vragen dat mensen met een hart het nieuws te verspreiden naar andere open harten en anderen te vertellen van het lied van hoop, dat al 13 jaar klinkt hier in Israël. Het was een prachtig jaar, dat in de annalen van "L'Chaim-to-Life" kan worden bijgeschreven.

Dank aan alle gevers, wereldwijd en in Israël. Dank voor jullie hulp, al zo lang en boven alles dank aan de Almachtige, Die ons toestaat op de juiste wijze de hemelse melodie te spelen van het land van - melk en honing, maar ook rivieren van bloed verspillen en een arme geest.

Doet u alstublieft mee in het koor van licht en wij beloven - als het Gods wil is, door te gaan met bescheidenheid, doelgerichtheid, volharding en goede hoop dat het komende jaar - niet minder zal zijn dan dit jaar.

Daniel


Hallo aan al onze vrienden!

19 juni 2017, 15 Sievan 5777

De zomer komt er aan en in deze periode zullen we ook naast onze overlevenden blijven staan.

De grote vraag is elk jaar weer wie de rekeningen moet betalen van het water en de electra, om de hitte uit hun huisjes te houden?

Ziet u het alstublieft als een privilege om deze mensen deze warme tijd door te helpen, middels onze bemiddeling?

Deze praktische hulp wordt weerspiegeld in het meedragen van de financiële kosten, toegenomen als gevolg van de hitte, en daarvoor vragen wij u, om u aan te melden op de website van "Lechaim"? Via de unieke en beschermde donatieknop, kunt u een doorlopende opdracht van 20$ per maand (en hoger - wat betekend dat minder mensen zich zorgen hoeven te maken over de electrarekening met de zomerhitte) activeren. Elke contributie draagt bij aan een veel betere kwaliteit van leven , voor alle winnaars die wij begeleiden en hiermee kunnen helpen.

Helpt u ons, om deze kostbare winnaars te helpen, zodat ze zich een stuk prettiger voelen gedurende de warme dagen van het jaar.

De ingang van de donatie knop gebruiken (Bordeaux, aan de linkerkant) :

lechaim2life.org.il

Dank u wel voor uw aandacht, deelt u deze oproep met uw vrienden alstublieft?

Amutat (Stichting) "Lechaim"Apocalypse - de periode van de schemering

8 Juni, 2017, 14 Siewan, 5777

Beste vrienden!

Gedurende deze periode zien we de chaos op het geestelijk- , politieke - en het diplomatieke vlak in deze wereld. Opnieuw een aanslag in London , duizenden mensen worden gewetenloos afgeslacht wereldwijd per dag, maar meestal kun je zien dat er een gemis is aan beleid. De visie ontbreekt in de grieperige hoofden van de leiders en experts. Ze leveren geen "deugdelijke producten af'. We zien het opnieuw, leiders die denken in onmogelijke scenario's proberen ideeën te verkopen aan de leiders van Israel; het kwade idee om het land in tweeën te delen. Wie zijn deze mensen? Natuurlijk, Israel is de natie van Hashem, een natie met een eeuwige connectie met de Allerhoogste, Hij Die De belofte van het land Zelf is.

Het contrast is de uitvinding van de mensheid aangaande de Palestijnen - welke begrepen kan worden als een groep van terroristische cellen. Het belangrijkste punt is dat de miljoenen mensen - vanwege een gebrek aan begrip - een gevoel van wanhoop ervaren en daarna proberen de situatie op te lossen. De geciviliseerde wereld betaald hiervoor vandaag en dit is het begin van de misdaden en de afvalligheid, doordat humanitaire ideeën gepromoot worden, die paniek zaaien in de wereld, wanneer alles wat bekend is instort. De meeste mensen proberen dat gevoel te onderdrukken, noch te zien, noch te horen.
De meeste onderdrukking zal alleen maar bloed, vernietiging en calamiteiten geven. Zowel de gezondheid, als het menselijk ras en de planeet zijn als geheel extreem vermoeid.

Dus, wat moeten we doen? Voordat ik mijn antwoord geef, is het noodzakelijk de aard van de ziekte te begrijpen; het gaat om een morele degeneratie die maakt dat de 'essentie en de aanwezigheid van God's licht onzichtbaar wordt'. Hier moeten we begrijpen wat dát betekent; het is het 'camoufleren van het gebrek aan licht'. Met andere woorden; 'het ontbreken van de aanwezigheid van goddelijke energie en [daardoor] de grote verwarring in het [zichtbare] leven'.

Natuurlijk is God er altijd, want zonder Hem kan de wereld niet bestaan en het ontbreken van lichten raakt alle sectoren van het leven op aarde: de mens, planten, dieren, lucht, water en aarde. Mensen met een diepe geestelijke instelling kunnen deze energie (die verloren gaat in agriculturele productie) voelen en realiseren zich dat die te wijten is aan het tekort aan goddelijk licht, veroorzaakt door moreel verval. Deze situatie behelst een groot deel van het proces van het eind van de dagen. Een proces dat leidt tot verwoesting om plaats te maken voor een nieuwe wereld en een nieuwe realiteit. Deze periode - tussen het einde van de oude tijd tot aan de nieuwe tijden - wordt, door geleerden in het Judaïsme, "de dageraad" genoemd. Dit zijn de moeilijke tijden van verlies, van stank en smaak van de verkoper en een gevoel van enorme dorst naar iets nieuws, dat naar plaatsen komt die ons tot dusver onbekend waren, maar wel van de Almachtige Zelf komen . De wanhopige pogingen van de technologie om (mislukte) virtuele communicatie te creëren, zal de situatie alleen maar erger maken en de mensen worden steeds meer slaaf gemaakt van deze technieken.

De oplossing die God Zelf geeft in de Bijbel is dat juist in deze periodes het licht van boven moet worden ingesteld - met een vleugje vriendelijkheid tussen mensen - zoals het gebod "houdt van uw naaste, als van uzelf" omschrijft. Op die manier maken we verbindingen met het leven zelf. Hierbij herinner ik u er opnieuw aan dat het gebod van "groot licht en het antwoord van de vaders naar de kinderen... groots is". Het roept een lied op dat ruimte creëert om meer licht naar binnen te laten stromen in onze levens. Het is een plaats van groeiend leven. Het is een plaats waar moeite is, zonder het patroon van wanhoop. Het draagt een boodschap van liefde zonder voorwaarden, van wonderlijk verborgen kracht - die nooit uitgezet wordt - binnenin ons. Het leert de jongere generatie wat leven écht betekent. Liefde en communicatie van hart tot hart! Dit is het geheim van onze verlossing en onze opwekking: ons te verbinden met de levende verbinding; met dans en lied. Dit opent de deuren van het licht van boven. Met veel meer lichtkracht.

Voor diegenen die begrijpen wat de doen: Doe mee en help ons deze boodschap te verspreiden.

Veel zegen,
Daniel


 

Shavuot - de 'apart gezette' dag waarop de Thora uitgegeven werd

30 mei 2017, 5 Sivan 5777


Beste vrienden!

Pinksteren staat in onze deuropening! Waar staat het voor, wat vertelt het ons en vooral: wat wil het ons zeggen?

Israel, had 4 eeuwen lang gewoond in Egypte [waaronder een periode in slavernij] en door een geweldig krachtig handelen van de Eeuwige veranderde hun innerlijke houding en perceptie. Allereerst, de Exodus, dat we vieren met Passover, en nu ervaren we dat de Almachtige een contract met ons afsluit; een eeuwig verbond, door ons het 'altijd durende verbond' te geven als een eeuwigdurend kado, groter dan wat voor gift dan ook, namelijk de Thora. De Israelische natie heeft een grote opdracht welke ons vrees inboezemd en ons aan Hem bindt, als de gekozen natie met Hashem!!! Matan Torah - betekend dat we God's gekozen volk zijn en dit betekend dat we dit kunnen dragen. Dat we hier toe in staat zijn! Een natie die de taak heeft om het voorbeeld te zijn van de realisatie van de verborgen wet van "Tikkun Olam" [de wereld verbeteren] in het Koninkrijk van God.

De tien woorden, aan ons gegeven, zijn de Tien Geboden [inzettingen] en doen ons een handreiking om met onze menselijke mogelijkheden bij te dragen aan de goddelijke documentatie, die een enorme zegen voor de gehele wereld is. De inzettingen die spreken over alle gebieden van ons leven met nadruk op het leven zelf. Ze maken het ons mogelijk om het leven precies te laten evolueren, handelend over de relatie tussen mensen, de leefomgeving. Ze zijn een voorwaarde vooraf voor de zegen van God. Deze zaak is van wereldwijd belang, maar ook zeer moeilijk. Het is niet genoeg om tot God te bidden vanuit onze comfortzone, maar onze manier van benaderen laat zien hoe we ons leven feitelijk zien en door in staat te zijn oog te hebben voor de belangrijke momenten van ons leven, ons samenkomen met anderen, markeert exact de plaatsen die we nog moeten herstellen in onze levens. Niet voor niets is het werk voor een antwoord zo gericht dat de Joodse boodschap moet 'dealen met het ego, de mogelijkheid om te buigen en nederigheid richting anderen te cultiveren en ons toe te staan onze zwakheden tegen te komen, maar ook het ontdekken van de grote kracht van groei en uitbreiding'. Nu is het antwoord nog niet gratis voor het volk van Israel.

De volken van de wereld, geleid door valse religies - die het werk van de ziel (op dagelijkse basis) niet begrijpen en het niet kunnen vervangen - zijn gedegenereerd met de enorme consequenties die we vandaag ervaren. Valse religies en geloven zijn hypocriet en niet in staat om de waarheid te zien en het bevat niet de grote privileges die wij hebben om vele bijzondere mensen in de wereld te ontmoeten. We danken en voelen ook de echte liefde van deze mensen voor het volk Israel. De Westerse wereld is in z'n algemeenheid aan het degenereren en creëert een vacuum en een destructieve seculiere wereldvisie. Nu het volk van Israel terugkeert naar haar land - na duizenden jaren verbanning - wint het haar oude glorie terug en vertelt de wereld de boodschap aan de Ene, zonder een tweede keer! Ze vertelt de schoonheid van het antwoord en het antwoord verwerkt wat nodig is voor deze gedegenereerde wereld. Zelfs hier in Israel, is de decadente Westerse cultuur op iedere hoek van de straat, maar er is ook vrees en steeds meer mensen realiseren zich dat de Thora van Israel een levende Thora is en een genezende kracht die nodig is voor de hele wereld. Israel lijdt nog steeds aan bevallingspijn en ontdekt vrijheid door het verkrijgen van onze authentieke identiteit als volk, zodat we het beste van onszelf kunnen laten zien en schoon worden, onszelf bevrijden van vreemde en substantiëel degenererende goden. Hier is nog een regel die zo mooi is als je 'm begrijpt: "De Joodse wereld beloont goede daden en goede acties, maar het is niet merkbaar hier in het leven." Soms handelen we, maar we zien geen resultaten, bijna in goed vertrouwen en vele mensen breken onderweg, omdat ze de vrucht van hun arbeid in het hier en het nu niet zien', vanuit hun ego. Hierin ligt het prachtige en bijzondere nieuws: Iedere goede daad, speciaal als het gaat om blijvende waarden, tellen in de rechten van het universum en wordt geschreven in het "Boek van het leven". Het gaat niet verloren. 't Is waar, we zien niet altijd direct de resultaten, maar het zijn geestelijke zaadjes die een ophoping produceren in het "Boek van het universum" en uiteindelijk zullen deze ons recht zijn met het lied van de bevrijding, de boodschap van de openbaring van de goddelijke geest van verwondering over onze zielen, zonder verdeeldheid: "om te vervullen" - een lach in onze mond en de vuurtoren van onze daden, zal schijnen en de hele wereld beïnvloeden met de genade van God dat "recht en gerechtigheid Zijn wegen [manier van handelen] zijn [is]" !

Afrondend : Israel is toegewijd om zich bij de Heilige Alliantie aan te sluiten en de wetten toe te passen - als een uitverkoren volk - met God! Als de natiën van de wereld en op z'n minst die mensen, die het begrijpen en opgenomen hebben en niet proberen ons vol te proppen met gif en 'liederen die gebaseerd zijn op valse principes'. Dan zal het beter zijn voor hen en voor ons.

Wij zijn toegewijd om het licht in de hele wereld te vermeerderen! En hierbij vertel ik de wereld en Israel opnieuw, met alles wat in me is: "Hoor o Israel, de Heer onze God is één God!!! Israel zal nooit meer liegen en het licht zal uit Sion komen!!!"

Gak Sameach!

Ik wens u een gezegende Shavuot !!

Daniel

 

Zonder visie - zullen mensen gewroken worden!

24 mei 2017, 28 Ijar 5777

Hallo vrienden !

(Ed: Alles in het leven hangt samen met elkaar. )

De afgelopen twee dagen hebben we het bezoek van de Amerikaanse president als een een vriendelijk bezoek ervaren, vol van waardering en goede complimenten, nog nooit eerder gehoord van een Amerikaanse president.... Is dat niet geweldig?? Helemaal niet !! Deze houding werkt als een honingval, die we van dichtbij moeten bekijken om te weten waar het daadwerkelijk over gaat. De Amerikaanse president komt met "oplossingen uit een koortsig brein" naar ons heilige land, maar er is een [fundamenteel] probleem dat we daarmee hebben, wat we moeten begrijpen en herkennen. Er zijn geen oplossingen die van buitenaf kunnen komen, uit de volken van de wereld, - die vrede kunnen brengen! Het zal de situatie juist verergeren, het terrorisme zal toenemen en de hoop bestendigen in het zoeken naar onze vernietiging. De enige oplossing ligt daarin: dat er alleen vrede zal komen als Israel als natie hier werkelijk bij betrokken wordt. Het is goed verzegeld en duidelijk omschreven in het boek der boeken TORA-NEVIIM- KTUVIM (= TeNaCH) ! De oplossing voor vrede zal gevonden worden in de connectie tussen Israel en de Eeuwige - het eeuwige verbond dat een onuitputtelijke bron is, vol van zegen en goedheid. Wat jammer is , is de heidense cultuur en de slaafsheid aan de wereldleiders, hoe belangrijk leiders ook zijn. EER wordt gegeven in plaats van geloof en vertrouwen en niet door kruiperige vleierij en een verlangende geest naar goedkeuring door buitenlandse leiders, die de diepte van deze verbintenis niet begrijpen van de Israëlische leiders, die vasthouden aan de oude waarheid die nooit zijn vitaliteit heeft verloren. Maar waarom alle vleierij? Het antwoord daarop is niet eenvoudig. Deze situatie komt voort uit de enorme honger naar warmte, liefde, correcte behandeling en goedkeuring, maar al deze verlangens en wensen dragen geen zegen in zich. Uitreikend naar warmte, liefde en licht; waar we zo naar verlangen. We moeten allereerst in harmonie met elkaar leven, van persoon tot persoon, als een verenigd volk waar oprechte liefde heerst. Ja ! ook van onszelf houden. De reden van deze honger is omdat we sceptisch zijn over onze wortels, 'zeker zijn' op onze manier, met het geloof dat de machtige Maker van deze wereld ons een enorme kracht heeft gegeven om als voorbeeld te dienen en een licht voor de wereld te zijn! De verborgen heilige kracht, die niet is uitgedoofd in onze zielen, en waarvan in de Tenach op verschillende plaatsen wordt gezegd: "Vrede, vrede, en er is geen vrede!" Een vrede die gebaseerd is op leugens, is altijd een vrede die van andere bronnen komt, van buitenlandse idolen, en er naar verlangen om remedie te vinden bij iemand die onbetrouwbaar is, omvat alle essentie van het leven, zoals mensen voortgejaagd worden van dokter tot dokter voor medicijnen; een genezer die genezing zoekt, maar niet helder is in het hoofd. Dat gezondheid ook verantwoordelijkheid betekend en het vinden van genezende kracht die binnen ons vermogen ligt - voor alle andere zaken in het leven. Vandaag hadden we een shockerende herinnering hieraan uit Engeland - in Manchester, waar een dodelijke terroristische aanslag plaats vond, welke ons herinnert aan de controle die de Islam wil uitoefenen over de wereld door haar te domineren.

Laat mij een (eveneens ) shockerende conversatie met u delen, die ik had met één van onze winnaars: " Daniel, weet je wel waarom de Nazi's ons wilde ombrengen?" Ik keek deze man aan en zei: "Omdat we Joden zijn, natuurlijk." Deze man zei : "Nee, mijn goede vriend, dat is niet de reden. Ze vermoordden ons omdat we eigenlijk helemaal geen Joden wilde zijn. We hebben onze eigen afkomst verloochend en we hebben geprobeerd te ontsnappen aan onze missie en dat is de reden dat ze ons vermoord hebben." Ik keek hem aan en mijn ogen waren gevuld met tranen, niet van zorg maar van diep begrip van de verwoesting die zich zal voltrekken aan een natie die bij zichzelf ontkent wat haar kracht en onafhankelijkheid is.

En voor u geëerd President van de Verenigde Staten, "Ga veilig terug naar Amerika, en als u wilt bijdragen aan de mensen die in Zion wonen, begrijp dan gewoon dat de enige manier om onze leiders te versterken, is: terug te gaan naar de Naam van Israël! !! en vanuit dat 'kennen' zal Hij vrede voor ons maken voor Israël en de wereld! Er is niemand anders - dan Hij! De Eeuwige van Israël zal niet liegen!"

Een goede week toegewenst en Shabbat Shalom.
Daniel


P.S. Op onze nieuwe (Engels/Ivriet)website: www.lechaim2life.org.il , is een nieuwe knop (aan de linkerzijde met Bordeaukleur) die u kunt gebruiken voor maandelijks terugkerende giften. Dit kan variëren van 20 Shekels tot 5000 shekels. Gebruikt u deze alstublieft en doneert u voor dit mooie werk. Dit wordt heel erg gewaardeerd.

Luistert u ook eens naar Daniel op de Israelische radio:

Bezoek ook de website:
www.IsraelNewsTalkRadio.comMijn voorbereidingen voor Pesach

10 april 2016, 14 Nissan 5777

De vakantie van de vrijheid, wat betekend dat voor mij?

Vrijheid van materiële zaken, afrekenen met schadelijke gewoonten, interne zuivering van bitterheid en alles wat mij tegenstaat in mijn eigen ziel. Mijzelf ten doel stellen om mijn eigen gezondheid zoveel mogelijk op een goede manier praktisch uit te werken en in vreugde en geluk mijn levensreis voort te zetten. Gisteravon ben ik, als onderdeel van mijn reiniging en schoonmaakactie, naar mijn favoriete zee gereden en heb ik flessen gevuld met puur stromend water. Vanmorgen heb ik bij het opstaan, met een open hart voor deze lente, gebeden in de levende natuur, ben ik naar huis gegaan en heb ik dit water over alle hoeken van mijn huis uitgegoten, dansend en zingend, zoals Shirat Hayam. Mijn huis heb ik schoongemaakt en ondertussen ervoer ik tegelijkertijd het schoonmaken van mijn eigen ziel. Daarna ben ik op een bescheiden manier inkopen gaan doen. Ik heb vers fruit en groenten gehaald in overvloed. Wat rijst en techina, verse geitenkaas - ik ben klaar voor mijn tijd van rust, waarin het duidelijk is dat wanneer je meer vrijheid wilt ervaren en meer connectie met de Hemel, met de geweldige Eeuwigheid... je dan in feite de consumerende cultuur moet verminderen, de waanzinnige productiviteit van onze huidige wereld moet afremmen! Zet de rem er op! Zet de rem er op! Zet de rem er op! Haal adem! Haal adem! Haal adem!

Ik wens u allen, een échte interne vrijheid en een echte tijd van rust toe, geschikt om te worden aangesloten op de Eigenaar van vrijheid: "De Meester van het universum.

P. S. Laten we ons herinneren dat HaShem ons de opdracht gegeven heeft om steeds opnieuw (!!) niet terug te keren naar Egypte, met alles wat daar bij hoort. Laat het alstublieft zo zijn dat we ons dat heel diep realiseren.

Heel veel dank aan alle actieve betrokkkenen bij "L'Chaim", die Kamcha Depasscha brengen aan al onze overlevenden (pakketten rondbrengen voor Pesach aan de ouderen), aan ál onze winnaars, in eenvoud, zonder manipulatieve publicaties en de jongelui en de vrijwilligers die het hele jaar door alle huisgezinnen bezoeken met veel warmte en liefde en dat soms al vele jaren doen.

Met een oprechte groet,
Daniel

 

Yackov and Tamara Shacham

27 februari 2017, 1 Adar 5777

Yackov and Tamara Shacham zijn twee overlevenden uit Modiin zonder kinderen. Yackov, een winnaar van de Holocaust, moest in de afgelopen maanden onder ogen zien dat er kanker bij hem geconstateerd is en gaat door moeilijke tijden heen op dit moment door de behandelingen hiervoor. Op dit moment rehabiliteert hij na een heupoperatie, doordat het een impact heeft op zijn ziekte en om een breuk te voorkomen in de toekomst.

Vóórdat ze kunnen terugkeren naar hun appartement, moet de badkamer worden aangepast:

Door de vloer open te breken en het bad er uit te halen, wordt er ruimte vrijgemaakt voor een douche en een toilet. Door de lokatie van de bovendorpel of de aanwezige deurpost, moet de afvoerpijp verlegd worden om een niet-standaard grootte douche te realiseren. Tamara, zijn vrouw, heeft over een dag of twee, drie een afspraak staan voor het preciese bedrag wat dit moet gaan kosten. Wat ze er tot nu toe van begrepen heeft, gaat het zo ongeveer rond de 6000 euro kosten. Deze renovatie vereist vrijwel onmiddellijke uitvoering, omdat Yackov naar huis komt binnen twee weken en het werk al enkele dagen neemt. Via de overheid gaat de uitvoering hiervan een langere tijd in beslag nemen, omdat het hele werk gedaan moet worden door een bedrijf. Deze uitgave is een zwaar financiëel debakel voor dit echtpaar, die financiële steun hierbij moeilijk kan missen.

De vrouw des huizes zal zelf toezien op de renovatie, waardoor het voor haar niet mogelijk zal zijn om bij haar man te kunnen zijn. We hebben uw hulp dringend nodig.

Met dank aan een ieder die dit echtpaar wil bijstaan in hun omstandigheden,
Daniel

 

De normale logica versus de logica van het geloof

16 february 2017, 28 Sh'vat, 57777Beste vrienden!

In deze dagen zijn we getuige van een degradatie van het geloof in de Eeuwige G-d van Israel en de ketterij in de vorm van een conversationele stijl van de "logica" en verder niets. En ik zou met dit in mijn gedachten willen zeggen : Er zijn bedreigingen en beschuldigingen geuit door de Naties van de wereld tegen de nederzettingen in Judea en Samaria gericht op de besluiten van de regering op het recht op het bouwen van woningen in Judea en Samaria. Helaas en ook niet verrassend, komt er vanuit de naties een torenhoge beschuldiging vanwege deze bebouwing. Maar wat nog veel erger is dat onze eigen leiders, zonder enige geestkracht en met hun tong klikkend, geen rechte rug hebben en ondubbelzinnig voor de waarheid uitkomen: Israel is soeverein over haar eigen grondgebied - vanwege de verordening van haar Maker! Hij is Degene die het voor het zeggen heeft - en zoals we weten alle zeggenschap heeft over deze hele wereld. Maar de (wereld)leiders en analisten van alle kaliber, spreken heel kunstzinnig in bewoordingen als samenzweringen en "Het is nog niet de tijd", "We moeten niet de president van de VS irriteren", "Zet het gezonde verstand en handel overeenkomstig met de gevoeligheid die het Midden-Oosten behoeft", en natuurlijk miljoenen andere woorden, die allemaal intelligent, slim en academisch zinvol zijn. Maar het is volledig in strijd met het goddelijke geloof, waarbij men uit moeten gaan van waarden die hoger zijn dan de aard van de menselijke logica.

Laten we , voordat we aan de goddelijke natuur van geloof voorbij gaan, vraagtekens stellen bij de waarachtigheid en de efficiëntie van woorden, de wijsheid en voorzichtigheid, en het grote geklets van de leiders en deskundigen van deze periode. Wat we vandaag zien is chaos. Ongeëvenaard geweld, de opkomst van radicale Islam, gruwelijke misdaden in Syriën tegen de menselijkheid, terrorisme in de vrije Westerse wereld. Maar bovenal zien we elke dag, meer en meer, dat 'wise guys' voor het voetlicht komen als corrupt, en slechts geïnteresseerd zijn in hun persoonlijke aanwinst en accumulatie van macht. Maar de onwetende wereld is stil, en geeft er de voorkeur aan hiervan niet te willen weten, als een struisvogel haar hoofd in het zand te steken en niet de eenvoudige waarheid te zien. Vasthoudend aan vertrouwde patronen, de juistheid en het comfort dat zelfs zelfs mensen die zichzelf als gelovigen definiëren beïnvloedt. Het is moeilijk om de waarheid onder ogen te zien, omdat de waarheid verantwoordelijkheid impliceert!!!

En nu vrienden, laten we de echte logica onder ogen zien: Het logische geloof in de Almachtige! Het is niet meer als eerlijk om te zeggen dat door de historie, de Almachtige G-D wonderen gedaan heeft (en nog doet) tegen alle logica in, tegen alles in wat solide en helder lijkt te zijn in de ogen van gewone mensen. Ik zal u enkele voorbeelden geven: het eerste voorbeeld van concrete en irrationele concepten die niet logisch zijn, is het wonder van de Exodus. Het ging volledig in tegen de logica en vereistte groot geloof dat Mozes moest inboezemen in de harten van de Hebreeën. Uiteindelijk werd het grootste irrationele wonder de Rietzee die uiteen week. Ik moet u hierbij herinneren aan de 12 spionnen in de woestijn die na verkenning van het een waarheidsgetrouw rapport uitbrachten, een zogenaamd "zeer redelijke" rapport, zoals "we kunnen dit land niet innemen omdat zij reuzen zijn..." of "Dit is een land dat zijn inwoners verslindt"... Dit was de ketterij ten aanzien van de Eeuwige Israels, dat slechts twee van twaalf verspieders in hun hart wisten en de moed hadden om de irrationele waarheid vertellen: Joshua Ben Nun en Caleb Ben Yefune.

Laat ons het irrationele vraagstuk maar eens als volgt omschrijven: de terugkeer tot Zion bevatte geen enkele vorm van "logica". Wat er nog over was van het volk waren gebroken mensen na de Holocaust, maar dankzij verborgen Heilige krachten, waren ze gevuld met moed. Zij zijn degenen die ons land gebouwd hebben en haar schoonheid hebben bewerkt [met hun eigen handen]. Zelfs briljante overwinningen waren niet overeenkomstig menselijke logica te verklaren en behoren tot de catagorie "wonderen", een voorbeeld hiervan is de Zesdaagse Oorlog, waarbij de omliggende naties het verloren, wat totaal niet logisch was [door de overmacht van de legers van omliggende landen]. Israel behaalde op een wonderbaarlijke manier de overwinning. In de geschiedenis zijn er nog meer voorbeelden van te vinden, waarvan de strijd van de Maccabeeën een voorbeeld is, Israel dat oog in oog stond met de Grieken [vanwege het verbod op een Joods leven] - het was een irrationele overwinning. Ook de aanvallen met raketten, waar we de laatste jaren veel last van hebben gehad. Logica en 'wat normaal zou zijn' is dat er sprake zou moeten zijn van een hoop schade, maar de schade is beperkt gebleven tot een minimum.

Wat is de moraal van dit alles? Om echte vrede te krijgen, moeten de Israelische leiders beseffen dat het onmogelijk is om de waarheid om te draaien. Er moet een helder, standvastig en majestieus geloof getoond worden dat niet uit woorden bestaat, voor degenen die de waarheid kent - de Naam van G-D en onze leiders zouden moeten handelen met de Naam van de Eeuwige in hun hart en in hun mond, zelfs al klinkt het niet logisch. Zelfs de verlichte wereld weet - verrassend genoeg - dat deze verklaringen correct zijn. Werkelijk waar, het gaat om een dubbel gezicht! Zij die zeggen "Het is nog niet de tijd" en "we moeten ons aanpassen aan de wereld" maken een grote fout in hun hart, want, als we nu niet achter dit principe kunnen staan, wanneer zullen we het dan wel doen?

Een laatste ding in gedachten te houden: De Joodse Torah, vraagt verantwoordelijkheid en toewijding!

Natuurlijk is het gemakkelijker om mystieke concepten te volgen, welke ver weg liggen van waar waar het leven om gaat .... Mensen worden aangetrokken tot het mystieke, alleen maar omdat er één reden voor is: de bindende factor mist. Echter de Torah van Israel is niet ver weg "want het is dicht bij je, in je mond en in je hart, om het te doen."

Ik bid dat meer mensen zullen ontwaken uit hun slaap en deze wonderbaarlijke fijne lijn zullen gaan begrijpen , als het niet nu is, - wanneer dan wel?

De waarheid zou ons leidende principe moeten zijn, ook al lijkt het volkomen zinloos of onmogelijk.

Mijn zegen voor u,
Daniel


ISRAEL PROVES BIBLE PROPHECY!! An Amazing Story IsraelWereldwijde revolutie, waar komt het vandaan?

2 februari 2017


Beste vrienden!


Op dit moment gaat de wereld door een revolutie die zich voor onze ogen ontvouwt. Laten we, om het belang hiervan te begrijpen, samen naar de Verenigde Staten 'reizen'. De verkiezing van de president heeft een verklarende reactie losgemaakt in miljoenen mensen, die jarenlang gevoed zijn met politieke leugens. In naam van de democratie was er geen links, geen rechts, geen vooruitgang of achteruitgang. Dit is een wereldwijde revolutie, die zich afspeelt diep in de menselijke ziel. Donald Trump, president-naar keuze, opperde activiteiten die de fundamenten van het bestaan destabiliseren. Mensen zijn eeuwenlang gewend geraakt aan leiders die met toezeggingen komen, maar deze toezeggingen niet nakomen. Dit was een cultuur van leugens dat vele jaren doorsijpelde in de zielen van miljoenen mensen, met een 'stille acceptatie door de samenleving'. De cultuur van de leugen domineert, geen wonder eigenlijk dat waarden en visie ontbreken. Binnen de Westerse beschaving hebben de grootste verschrikkingen van de mensheid plaatsgevonden, onder leiding van de verschrikkelijke Holocaust, waarvan miljarden mensen het niet wilden zien. Ook vandaag rijst de cultuur van leugens de pan uit. Donald Trump verbreekt verdragen. Zijn taal is populair, en het verbazingwekkende is dat hij bezig is met wat werd beloofd in de verkiezingen. Stel je voor, een leider die voldoet aan zijn eigen campagne-beloften? En de cultuur van een media van leugens, samen met de leiders die geen waarheid spreken - vanwege een hoger belang van geld en materialisme dan de eigen beloften nakomen - is geschokt.

Waar leidt dit alles toe? Laat ons eerst een fundamenteel en belangrijk punt begrijpen : Donald Trump is alleen maar een onderdeel van het goddelijke plan om terug te keren tot een reële wereld. Deze conclusie wordt herkend door Israel en de G-d van het universum en Zijn Heilige Koninkrijk. Maar voor het zover komt, moeten eerst alle oude leugens van deze wereld ontmaskerd worden en [het systeem van] deze wereld moet verbrijzeld worden. Aan Trump kan niet worden toegeschreven worden dat hij een geestelijk bouwer is van dat wat het lot hem toewerpt! De rol is om de de oude onteerde cultuur te vernietigen en de uitspraken te publiceren, welke tot nu toe - wereldwijd - zo rampzalig worden ontvangen.

Ik ben het met u eens dat de besluiten van de president shockerend zijn en provocerend ten aanzien van de duistere extremistische macht van de radicale Islam en het proces van verrotting van de Westerse samenleving, wegzinkende in de grond van misleiding en een aanleiding zouden kunnen zijn voor een derde wereldoorlog. Maar vergeet u alstublieft niet dat een dergelijk conflict zich in de eerste plaats afspeelt in de menselijke ziel. Het is een oorlog van licht en duisternis, heiligheid en onzuiverheid. Mag ik u nog een gedachte hierover meegeven? Dit programma is nauwkeurig en is in goed beheer door de Meester van het universum en door Zijn profeten aangeboden aan het volk – zoals in de Bijbel beschreven staat. Nog een heel belangrijk punt hierbij is dat er geen vrede mogelijk is, wanneer we niet Zijn wetten naleven, welke zijn geschreven op ons D.N.A., vanaf het moment dat de mens gecreëerd werd [en haar plaats innam in de wereld].

Elke poging om geforceerd vrede te maken en een valse overheidscultuur te installeren, zal leiden tot resultaten zoals we vandaag gezien hebben. De aarde beeft en de verwarring is groot. De wereld van de leugen gaat haar einde tegemoet, maar wat er in deze dagen gebeurt is vanwege de moeite om dit te accepteren en de moeite die het geeft om los te komen van deze wereld, in plaats van in overeenstemming met een verinnerlijkt naar binnen kijken [in onze eigen ziel], met nederigheid, om te begrijpen dat er geen andere macht bestaat dan G-D alleen! Er is niemand anders aan Hem gelijk. De woorden van de Bijbel zijn levend en goed, het is ons fundament, en de wereld begrijpt het. Wanneer de leiders van Israël dit zullen gaan begrijpen en links en rechts zullen stoppen met vechten om met elkaar aan een divers Israel te bouwen, zal zelfs het recht, het recht van Hashem genoemd kunnen worden. Hiervan uitgaande zullen links en rechts elkaar weer kunnen ontmoeten en met elkaar leven in harmonie, zonder schaamte of betutteling. Samen zullen we hardop kunnen zingen en schreeuwen Hallelujah! Halleluja! Halleluja!

Om dit hele verhaal te verfijnen en samen te vatten: Donald Trump is louter de stopverf, waarin hij de rol toegemeten heeft gekregen om extremistische en tegengestelde krachten te stimuleren, de leugen weg te nemen en waarbij ontkenning weinig zin meer heeft. Dit veroorzaakt een diepe schok in onze wereld, maar uiteindelijk zal goddelijke interventie van boven, de Naam van Hashem verhogen en de eer van Zion zal terugkomen. Dit Koningschap zal komen, via het Westen en Washington, binnen de Europese hoofdsteden en langs Arabische landen terug naar Jeruzalem. Dit proces is onderdeel van correctie van de wereld, het Koninkrijk van de Almachtige. Situaties doen zich snel voor in onze tijd en voor hen die nadenken en willen leven, is het beter om wakker te worden om het potentiëel te zien, dat verschijnen zal met een wonderbaarlijk licht. Waarbij we nodig hebben dat ons hart de G-D van Israel kent. - De Almachtige liegt nooit ! Hoor o Israel, onze G-D is één, Hij is de Enige G-D !!!

Daniel,

Shabbat Shalom

Vuur van haat - een reinigend vuur

23 november 2016, 22 Chesjvan, 5777

Beste vrienden,

Deze dagen en de tijd waarin deze brief is geschreven zijn er grote branden in Israël. Zelfs de plaats waar ik woon - Zichron Yaacov, waar het vuur ongeveer 30 huizen heeft geraakt, waarvan 15 totaal verloren zijn. Dank G'd - geen gewonden. Het vuur woedt ook op vele andere plaatsen in het land, vanwege het extreme weer met sterke oostenwind en extreme droogte.

Editor:
Branden Israel na brandstichting : https://www.youtube.com/watch?v=1MrKzmCcMDQ
Zichron Ya'akov na de brand: https://www.youtube.com/embed/dz_MV9vcPWY
Haifa : https://www.youtube.com/watch?v=VeLgYYgmye8

In deze brief wil ik iets bijzonders beschrijven, wat een enorme boodschap in zich draagt. Eén van de vrouwen, wiens huis volledig is verbrand, werd geïnterviewd door de Israëlische staatsradio. De journalist vroeg haar medelevend over haar gevoel over wat er gebeurd was en haar antwoord, bracht een lach op mijn gezicht en liet mijn hart volstromen met liefde. De wijsheid van deze vrouw, hoewel ik twijfel of zij de boodschap zelf begreep, was enorm. De journalist vroeg haar, wat ze ervaarde als het meest verschrikkelijke bij het verlies van haar huis en al haar bezittingen? Helen, een inwoonster van Zichron Yaacov antwoordde: "Het gevoel beschrijven is moeilijk, we zijn alles kwijt, maar het moeilijkste van alles is het verlies van oude herinneringen. Ik heb het gevoel dat ik opnieuw geboren ben in een nieuwe realiteit, nadat mijn oude wereld vernietigd is..."

Inderdaad, Helen's opmerking was diep en waar, zoals we al eerder vertelden: de manier om een nieuwe wereld te bouwen is door de oude wereld te vernietigen, de oude zekerheden - eens belangrijk - glijden weg onder onze voeten. Een ander idee raakte me, terwijl ik mijn ogen dicht deed en de verwondering - die daar vlak achteraan kwam - raakte me : De naam van de plaats is "Zichron Yaacov"! Jacob is natuurlijk de naam van Israël! Herinner Israël! Herinner mij! De naam van onze G'd!!! Met andere woorden de oude zekerheden nemen soms iets weg en dwingen ons opnieuw geboren te worden, met alle zorgen, pijn, verwoesting en het gevoel van hulpeloosheid. Daarin zit een geweldige boodschap!!! Aan de andere kant laat het vuur de haat van de Arabieren zien, die geen speciale reden nodig hebben om hun haat uit te voeren en hun verschrikking met elke stap te laten groeien, omdat de bekende ophitsingen [tegen de Joden] op regelmatige basis voorkomen in moskeeën. Maar wat zij niet weten, is dat het vuur - door de haat in harten en kleine zielen, zonder humaniteit in zich - maakt dat degenen die van G'd houden, zich sterker voelen dan ooit en een éénheid van vredemakers, die gedwongen worden door zware en soms schokkende fundamenten van ons bestaan te gaan, om zo opnieuw elkaar te ontmoeten in het koninkrijk van G'd (Die ons rustpunt is , de Enige! Er is geen ander dan Hij!). Daarom moet een iedere, die dit proces wil begrijpen, in zijn eigen ziel kijken en de zwakke punten van houvast weg zijn daarin bekijken en begrijpen dat alle leuningen weg zijn! Zowel gestijfde als versteende geloven - als ook de goden van het materialisme - zal ons niet tegenhouden om een nieuw begrip voor een nieuw geloof, een nieuwe taal te leren begrijpen, die in Israël een hemel en eeuwige redding zullen toestaan, die van hoog boven naar ons zal komen. Hoor o Israël, onze G'd, de Enige!!!

Met vriendelijke groet,
Daniel


Editor: Laten we om regen bidden...


Nieuw land

14 november 14, 206, 13 Chesjvan, 5777

Beste vrienden !

Mijn hart is bescheiden opgewonden, omdat er vandaag iets groots is gebeurd, wat aantoont dat het proces van het vernietigen van de oude wereld - zoals wij die kennen voor duizenden jaren en de tot de totstandkoming van een nieuwe aarde - steeds meer zichtbaar wordt. Amerika heeft haar president gekozen naar eigen keuze. Anders als alle opiniepeilingen, analisten, volgens de verschillende meningen verspreidt over de netwerken over hun typen voorspelden - inclusief alle sport- en cultuur idolen, die Hillary Clinton, alsook de voorzitter Obama en zijn vrouw en in feite ook alle arrogantie en neerbuigenheid omhuld hadden, waarvan verwacht werd dat de regels van de leugens gecontinueerd zouden worden- gebeurde er iets fundamenteels. Iets wat vandaag de dag niet genoemd is in de media. Dus noemen wij het beestje maar bij de naam en durven het luid en duidelijk te zeggen: de hand van Hashem was aanwezig in de situatie van de verkiezingen in Amerika!

Wanneer je al de experts, proffesoren, beroemdheden, journalisten en ook alle gezichtspunten in de media bekijkt, is iedereen verward over de spreekwoordelijke valse toren van Babel - welke al te lang aanwezig is geweest in onze samenleving - en over de vernietigde toren van 'illusies', waarbij ze niet de woorden konden vinden om hun grote nederlaag toe te geven. Er is in feite ook geen antwoord en inderdaad het is ook niet logisch wat er gebeurd is. Het valt niet met logica te bevatten en is onderdeel van het Bijbelse proces van profetie, welke deze dagen van het einde van deze zieke wereld al voorspeld heeft. Inderdaad, veel mensen in Amerika en over de hele wereld, zien de huidige situatie liever anders en hebben een sterke voorkeur voor een andere boodschap. Er is nog een zeer lange weg te gaan. Al zijn er ook mensen, die van Donald Trump hun idool hebben gemaakt, degene die deed wat onmogelijk leek . Het klopt dat de Almachtige vele boodschappers heeft om Zijn plannen te realiseren. Donald Trump heeft geen spirituele boodschap aan de wereld, maar was wel de man die in één regel gezegt heeft wat veel mensen gevoeld hebben (voelen): ze zijn moe geworden van de oude gevestigde elitaire orde, van de cultuur van bedrog, waar velen blindelings de illusies gevolgt zijn voor een veel te lange tijd. Dit is een rudimentair moment [Woordenboek: heeft betrekking op de grondslagen of eerste beginselen van iets !] Dit is één van de magische momenten dat in schril contrast staat met de menselijke logica en de talloze academische lege toespraken. Zoals vaker is gezegd: "Er zijn veel gedachten in het hart van de mens, maar vanwege het advies van Hashem, zal het worden bevestigd [uitgewerkt] !".

Tot slot, eens te meer duidelijk: de oude wereld zoals we die allemaal nog kennen: de mentaliteit daarvan die steeds meer geworden is als een stenen mentaliteit is in een vergevorderd stadia richting haar uiteindelijke vernietiging. Voor de mensen die een betere wereld willen, is er maar één belangrijk punt om te onderkennen: er bestaat geen god naast de Eeuwige Zelf ! "En te dien dage, zal Hij Eén zijn en Zijn Naam zal Eén zijn!" Dit is een rudimentair moment ! En toch, laten we vooral toch in het oog houden - aangaande de nu ontstane situatie - dat deze 'reis van de wereld' nu nog niet voorbij is! Niemand van ons weet wat morgen zal brengen. Maar blijft u zich toch herinneren: G-D is bezig ons een nieuwe taal te leren, welke nog niet gemakkelijk is te begrijpen en om deze taal beter te gaan leren begrijpen moeten we onze veilige plaats weten te vinden, 'as soon as possible'. Veel voorkennis, immobiliseert onze ziel en schoffelt ons onder in de situatie van elke dag. De boodschap van de verlossing van Zion zal komen! Vergeet niet, alle geliefde vrienden van Israël,: trouw en waarheid - zijn één begrip! En ik bid, dat veel mensen in de wereld, die zich nog blindelings door het leven bewegen en bewust hun ogen sluiten voor de wat er in onze tijd speelt : Wordt wakker! Wordt wakker! Zoveel tijd hebben we niet meer over!

Met vriendelijke groet, vol van enthousiasme en dankbaarheid aan de G-d van Israël - dat zich momenteel bevindt in het land wat ze ontvangen heeft - Die zijn beloften nakomt tot aan het einde van de tijd , om Zijn volk Israël te verlossen en de wereld te verlichten !!!

Daniel