De maand van Teshuva

September 17, 2019, Ellul 17, 5779

Shalom beste vrienden,

Zoals jullie weten zijn wij, de Joodse natie, in de maand van de ommekeer beland, de maand die Elul heet. Na veel gesprekken met dierbare vrienden kwam er een woord in mijn hart op dat ik graag met jullie wil delen. Elk van hen, inclusief ikzelf, voelden dat de gewone atmosfeer, die we gewoonlijk ervaren rond de feesten, veranderd was. Niemand van ons proefde die zoete atmosfeer die normaal is voor de aanloop naar de najaarsfeesten.

We hebben allemaal dezelfde gedachte dat het voor ons voelt als een periode van droogte. Het voelt aan als "vreemd" en iets wat we niet makkelijk kunnen uitleggen. Het valt niet onder een noemer te brengen. Na een tijd van nadenken kwam ik tot het volgende in mijn hart : " In de laatste dagen zal G'd volgens de profeten de oude manier van denken en geloven afbreken waardoor er een nieuwe honger en dorst zal ontstaan. Dat is wat de woorden van de profeetAmos zeggen." Het lijkt alsof we in een overgang 'tussen twee werelden in' zitten. De oude wereld is niet langer relevant. Deze word ervaren als smakeloos en droog. De nieuwe wereld is nog niet duidelijk te vinden of te volgen met onze zintuigen. Het is geen makkelijke tijd voor de mensheid die zich tussen twee werelden in bevind. Het is daarmee het beste moment om de oude gewoonten en gedachten te laten gaan die ons in de weg zijn gaan zitten. Ze dienen niet langer het doel dat ze voorheen hadden.

We hebben de kans om onszelf te verdiepen in en onszelf te vullen met wat Hashem in ons hart wil brengen voor het komende jaar. We bevinden onszelf in een zeer interessante tijd in de geschiedenis. Vooral omdat de veranderingen duidelijk merkbaar zijn voor gevoelige personen onder ons. Dit is een tijd om het even rustig aan te doen. Als het mogelijk is zou het beter zijn dat we de tijd die we aan multimedia spenderen, tijdelijk even wat reduceren. Onze hersenen kunnen de hoeveelheid informatie die we dagelijks te verwerken krijgen soms gewoon niet aan. We hebben soms een moment van stilte nodig om op adem te komen. Maar vooral om met je ziel (neshama) even contact te hebben met de Allerhoogste op die speciale plaats die daarvoor apart gezet is. We leven in een tijd met erg veel druk op onze schouders, waarin niet gelet wordt op het voeden van ons bewustzijn. Laat staan dat er gerekend word met onze gezondheid, noch onze ziel.

Laten we allemaal eens proberen om wat langzamer aan te doen. Laten we eens wat langzamer wandelen en onszelf beoordelen met wat we zelf aan het doen zijn [in ons dagelijks leven] in deze periode. Leef in het heden, één met uw eigen omgeving. Laat ons gewoon eens een moment nemen om te kijken of we wel gewoon op de normale manier ademhalen. Dat is een grote zegen voor ons lichaam, onze ziel en ons wezen (neshama; wie we zijn).

Graag zou ik van deze gelegenheid gebruik maken om Rivka te bedanken voor alle goede jaren die ze aan "L’Chaim" gegeven heeft. Met ons hele hart wensen we haar een snel herstel en een gezegend nieuw jaar (Shanna Tova). We willen Leah welkom heten die met een groot enthousiasme onze ”familie” als de hare heeft omarmd. Langzaam maar zeker beginnen onze werkzaamheden weer en de volgende maand komen al onze wonderlijke studenten weer in actie. Deze week zenden we nog een kort verslag daarover, Het verslag dat we na Rosh Hashannah. Dit verslag zal meer details bevatten over al onze activiteiten die door het land heen verspreid zijn. In de tussentijd zou ik willen vragen om jullie ondersteuning voor Rosh Hashannah (Joods Nieuwjaar). Het is voor ons zeer waardevol dat we hoop, liefde en voorziening aan de "Winnaars" van de holocaust kunnen geven die we geadopteerd hebben en nog gaan adopteren als dat mogelijk is.

Moge G-D u allen zegenen, shalom,
Daniel BraunGroeten van L'Chaim

9 september 2019, 9 Ellul 5779


Shalom beste vrienden,

Mijn familie en ik hebben zojuist de zeven dagen rouw afgerond na het overlijden van mijn moeder. Meer dan ooit realiseer ik me de taakstelling van L'Chaim en de mogelijkheden die we hebben om dit komende jaar opnieuw (als team) te werken aan de hartsverbindingen met onze Shoa winnaars en de studenten die de keus gaan maken om dit jaar met ons door te brengen om deze missie te volbrengen. We zijn erg enthousiast en gaan steeds meer het belang inzien van onze activiteiten in donkere tijden als deze [waar we ons nu in bevinden], het belang van de visie die we hierop hebben en de uitvoering daarvan.

Rivka bevecht een tumor die bij haar geconstateerd is en zal een aantal maanden niet in staat zijn haar werk voor L'Chaim te doen. We bidden allemaal voor een snel en een volledig herstel. Tussentijds zal Inbal, de dochter van mijn partner Shuki, het werk van Rivka overnemen met hulp van Leah. Leah is een nieuw lid van het team, een van origine Engels sprekende Joodse dame. Met haar hulp, zullen we de rapporten voor de brieven blijven aanleveren (op tijdelijke basis). De video in deze nieuwsbrief is een memoriam ten aanzien van mijn moeder, in het Ivriet en in het Engels uitgewerkt. Ik hoop dat ik door deze woorden het begrip bij u kan overbrengen hoe (door de gevoelige hartsverbinding met mijn moeder) het vuur in mijn hart ontstoken werd voor het werk van L'Chaim.

Mijn dank voor alle condoleances vanwege het overlijden van mijn moeder. De video in deze nieuwsbrief is een memoriam ten aanzien van mijn moeder, in het Ivriet en in het Engels uitgewerkt. Ik hoop dat ik door deze woorden het begrip bij u kan overbrengen hoe (door de gevoelige hartsverbinding met mijn moeder) het vuur in mijn hart ontstoken werd voor het werk van L'Chaim.

Moge G-D u allen zegenen, we bidden voor een goed nieuw jaar voor ons allemaal.
Shalom van Daniel en van het hele team van L'Chaim uit het land Israel.


De maand van pure liefde

8 augustus 2019, 7 Av 5779

Lieve vrienden!

We maken hier in Israel een periode van grote moeilijkheden mee. Het is, in het kort samengevat een periode waarin een groot deel van onze lessen worden geleerd uit diverse definities, die belangrijk zijn om het kaf van het koren te scheiden. De definities waar we naar zoeken, zijn te vinden in de ‘onrechtvaardige haat die geen basis vind in waarheid’. De tweede definitie die we zoeken is het vinden van de ‘betekenis van goed leiderschap’. De vaardigheid om de mensheid te leiden op een goede manier.

De andere zijde van deze periode is de hoop op een medicijn voor deze wereld. Kan pure liefde een therapie zijn die genezend werkt in deze wereld? Waar ligt de diepere betekenis van een woord die (zonder toewijding en acceptatie) zo leeg en onvolkomen lijkt? Uiteraard gaat het hier over liefde. Mijn nederige mening is dat een woord als dit een betekenis herbergt die veel meer is dan alleen een gevoel of een symbool. Om dit ongrijpbare begrip beter te verstaan, is een levenslange studie nodig in de diepte van van de menselijke ziel, tijdens de lange reis door het leven zelf.

Na vele conversaties met goede vrienden heb ik uit kunnen vinden dat we geen van allen een besef hebben van de ‘kritieke massa’ die het woord ‘liefde’ inhoud. Zelfs als we inzien dat we hier allemaal onderdeel van uitmaken. We kunnen constateren dat het erg moeilijk aan het worden is om ‘oud te zijn in onze landstreken’. In de meeste gevallen zijn er duidelijke tekenen van te vinden. De wereld die we kunnen zien is erg op zichzelf gericht in zijn materialistische manier van snel denken, met een focus op mechanisch bezit. En zo veranderen we de frequentie van onze 'radio' die nu al meer dan eens te zwaar is gebleken voor mijn smaakpapillen. Soms is het nodig om dieper dan gebruikelijk na te denken over datgene met een omgekeerde denkmethode.

We weten allemaal van het gevoel dat we vinden als we iets vaker iets van belang doen voor anderen, wat echt belangrijk is. Dit vult ons met een euphorie als die inzet een levensstijl word die van dag tot dag doorgezet wordt. In deze soort situaties bestaan er alleen maar winnaars. Het geven van pure belangeloze liefde is een grote vreugde met de bijkomstigheid van het “Ja” zeggen tegen de vreugde en de kracht van het leven zelf. Dit zorgt op zijn beurt voor een gezonde levensstijl door een oprechte levenshouding. Het geven van hulp aan anderen is een groot goed waarin zowel de ontvangende hand als de gevende hand waardevolle dingen leren en er een goede band ontstaat met elkaar.

Wij als “L'Chaim” proberen op ons kleine plekje waar G-d ons de mogelijkheid gegeven heeft, een goede en opbouwende atmosfeer te creëren. Dit werk doen we nu al ruim 16 jaar lang met een werkend model en relaties die we op hebben mogen bouwen voor lange termijn. Het is in alle actualiteiten (die we doorleven) een fenomenale oefening van een spier die we het hart mogen noemen! Graag zou ik een voorbeeld willen noemen van een donatie uit Nederland die erg veel heeft mogen veranderen. Eén van onze waardevolle actieve vrijwilligers kwam met een verhaal van een jong meisje die met haar oma verscheen bij de winkel waar deze vrijwilliger de leiding heeft. Ze had gehoord over het project “L'Chaim”en onze nood voor airconditioning (waar het onze kostbare oudere generatie beschermd voor de intense hitte).

Het is inspirerend dat de muziek die we vinden in een 'bloem', zoveel kan betekenen dat het (wonder boven wonder) geleid heeft tot een snelle beslissing in de vorm van een heel praktisch antwoord; Het meisje wilde een contributie geven!
De eerste vraag die het meisje stelde was hoeveel een airconditioner koste. Na het horen van de prijs keerde ze zich naar haar oma en vroeg hoeveel spaargeld ze had. Het antwoord van haar oma was dertig euro. Ze zei tegen haar oma dat ze een bedrag wilde geven aan “L’Chaim”; het bedrag wat ze vrijwillig gaf was 20 euro.


Aan de oppervlakte lijkt dit een eenmalige daad. Haar hart was dorstig naar het geven van iets dat je niet altijd meer tegenkomt in de wereld om ons heen. Iets waarin pure liefde centraal staat. Het was niet zozeer een daad die gericht was op rechtvaardigheid. Het was een daad die zijn begin vond in wat dit lieve meisje voelde. 'De natuur van partnerschap', het geven op basis van het voetstuk die de waarde van een mens bepaalt [in een levens visie]. Lieve schat, Dank je wel voor je waardevolle geschenk! Je hebt onze harten aangeraakt op een manier zoals nog niet eerder gebeurd is; in stille gratie. Je lach smelt ons hart op een manier die alleen voor jou mogelijk is. Je bent werkelijk gezegend!

Laten we allemaal leren over liefde zonder belangen. Zonder de zieke wil om publiciteit te maken voor een manier van leven, door te roepen over de straat hoe groot je hart is. Een besef van dit alles geeft ons allen als mens een goed gevoel over ons geliefde land.

De uwe,
Daniel


Het meisje met de pure glimlach op haar gezicht uit Holland.


Vooruitgang of dwaasheid

25 juli 2019, 22 Tamuz 5779

Lieve vrienden!

De zomer in Israel is lang en zwaar. Hoofdzakelijk omdat er een intense hitte en luchtvochtigheid mee komt met de warmte. Vandaag zou ik graag een onderwerp aansnijden wat erg belangrijk is. Een oproep om wakker te worden uit een droom die ons beschermt voor de harde waarheid. Een les die we allemaal moeten leren.

In de recente jaren zijn we getuige geworden van een verschrikkelijk phenomeen. Ouders vergeten hun kinderen terwijl ze bezig zijn met hun eigen bezigheden. De volgende situatie doet zich hiermee voor. Kinderen worden hulpeloos achtergelaten in een gesloten auto waar de ramen van gesloten zijn, terwijl de temperatuur in de auto langzaam oploopt. Een leven dat niet eens aan het begin van zijn leven toe kwam voordat het ook maar enige kans heft gekregen om te leven.

Wat leren we hiervan? Zoals ik al eens eerder genoemd heb is dit digitale tijdperk hetzelfde als een tijdelijke toren van Babel. Zover als we vooruit zijn gegaan met de technologie kunnen we vast stellen dat deze vooruitgang hetzelfde is als de torenbouw in het verleden. Een allesbeheersende verslaving die de hersenen constant bombardeert met duizenden stukjes informatie over allerlei verschillende onderwerpen. Iets waar de menselijke ziel niet voor gebouwd is. De ziel is niet gebouwd op het verwerken van de informatie waarvan de hersenen al voorbereid zijn om deze te anticiperen. Zeker als dat een constante stroom is. Hiermee is het hoofd bezig met diverse onderwerpen waardoor het zich niet goed kan concentreren op wat echt belangrijk is.

Het is geen grote sprong om te zeggen dat deze verslaving mensenlevens kost. Vandaag hebben we gehoord over een kindje die door zijn ouders vergeten was en nu gevaarlijk dicht bij de dood is. Het is verbazingwekkend hoe lang we met gesloten ogen ons pad bewandelen om erachter te komen dat we onze eigen ondergang tegemoet gaan. Het is niet gemakkelijk om een verslaving te ontgroeien. Mogen we hopen dat G’d ons bijstaat in deze uitdaging die ons bevrijd van deze geforceerde impuls.

Een opmerkzaam mens merkt op (als een teken aan de wand) dat onze smartphone in een versneld tempo het belangrijkste deel wordt van ons leven. Dit is een zeer gevaarlijke afgod. Het is verschrikkelijk om te zien hoe een technologische vooruitstrevende dwaasheid zoveel achteruitgang oplevert als het gaat over de liefde tussen een kind en zijn ouders, om nog maar niet te spreken over de liefde van een moeder voor haar kind. Als eerste is het belangrijk om een "ziekte" als een ziekte te zien. Daarna is het een langzaam proces om met doorzettingsvermogen en oefening, controle te krijgen over jezelf. Hierna is het een oefening in geduld, kracht en nut van een digitaal gebalanceerde levenswijze. Mijn hart gaat uit naar alle slachtoffers van deze gekte.

Als slotsom op mijn redevoering : probeert u het belang te zien van een "hart tot hart zienswijze". Het belang "om onze ogen en oren te gebruiken met onze ziel en ons hart". Dit is het ideaal en tegelijkertijd het doel van ons project, “L'Chaim”. Het hart van communicatie!

Dank u voor uw tijd,
DanielWaar visie ontbreekt, gaat het volk verloren!

13 juli 2019, 10 Tamuz 5779


Beste vrienden!

Deze zomer is heet en vochtig en dat geldt ook voor het leven zelf in Israel. Laat mij u iets te denken geven. Momenteel hebben we te maken met een Ethiopische gemeenschap die demonstreert in een protest tegen het vermoorden van een Etiopisch lid van de gemeenschap. Achter dit geweld staan mensen die geloven dat geweld verschil uitmaakt. Dus maken we nu elke paar maanden mee dat er demonstraties worden gehouden door burgers die zich benadeeld voelen en daar zijn meerdere voorbeelden van te vinden.

Wat is hier de oplossing voor? Ten eerste moet je de eenvoudige waarheid onder ogen willen zien dat geweld 'geweld voedt' maar niet de problemen oplost. Ten tweede, wat is het doel van deze demonstranten? Volgens mij willen ze aandacht, publicatie en provocaties. Dit is de naam van het spel vandaag. En natuurlijk, zijn er een paar die echt het gevoel van onrecht ervaren. [Naar mijn mening] zelfs als ze met enige aandacht winnen, en er zou sprake zijn van een vorm van veroordeling dan is het belangrijkste ding waar geen rekening mee is gehouden de bestendiging als slachtoffers: sedimentatie [het bezinken] van een gevoel van discriminatie en slachtofferschap. De oplossing vereist eerlijkheid, moed en visie.

En merk hier op dat ik nog nooit van ten minste één leider gehoord heb, die de taal spreekt van hoop, of een lijn weet uit te zetten (of op z'n minst een oprechte wens heeft) om de gevoelens van ontbering bij de slachtoffers te genezen. De oplossing is - onderwijs!! Onderwijs is een geestelijke gesteldheid. Dit is het werk van de ware leiding. Onderwijs vanaf een jonge leeftijd draagt bij aan de versterking van relaties en verbindingen. Geen demagogische politiek en analyses (zonder daden) zal met goede oplossingen komen. Deze woorden versterken alleen maar de polarisatie en de hopeloze (bodemloze) kloof tussen de ene groep mensen en de andere.Alhoewel ik heb gezegt dat de oplossing is om de integratie te versterken van de gemeenschap, waarin veel warmte, schoonheid en tederheid te vinden is, kan ik dat in de praktijk ook staven. We hebben gewerkt met een groep jonge Etiopische jongeren de laatste jaren. Deze jongeren brengen veel vreugde, licht en een goed leven bij onze winnaars. Ik vertel u dit uit de eerste hand. Ik heb het zien gebeuren. Eénheid creëert een wonderbaarlijke, opheffende positieve relatie en sterkt de menselijke geest aan beide kanten. Bij de jongeren en de ouderen. Er is geen sterkere kracht dan de liefde. Niet voor niets wordt er gezegt dat je van je naaste moet houden als van jezelf. Dit wordt begrepen door mensen die het verlangen hebben naar vrede en éénheid in het leven. Ik ben zelf getuige geweest van mensen die met tranen in hun ogen hand in hand liepen met jongeren uit de Etiopische gemeenschap, gedurende de Mars voor het leven. Holocaust-winnaars hand in hand met jonge mensen met een "kloppend hart voor elkaar".

Samen in Neve Michael

Ik roep iedereen van goede wil op, tot het maken van collaboratieve projecten waarvoor creativiteit en liefde een vereiste is. Stem niet in met misleidende oplossingen die niet de geest van vrede, liefde en éénheid in zich dragen in de vorm van "houdt van je naaste, als van jezelf". U (de Etiopean Gemeenschap) was zo gezegend met een krachtig besef van leven en wij in Israel hebben dat nodig! Deze zeldzame menselijke warmte is zo broodnodig! Brengt u (Etiopische gemeenschap) alstublieft dat licht in onze natie.

De uwe,
Daniel Brown, "L'Chaim"


Een nieuw lied / het opmerkzame hart

27 juni 2019, 24 Sivan 5779

Mijn goede vrienden,

In de afgelopen dagen heb ik een goed gesprek gehad met enkele heel goede vrienden die ons project liefhebben maar hun bedenkingen hadden over hoe de studenten zich kleedden zonder respect in hun verschijning op foto's en video's.

Ik had de behoefte om dit dieper uit te gaan zoeken, misschien begrijpen we dan misschien beter de achtergronden waartegen onze studenten in ons programma werken. Het woord degelijk - heeft een dieper bewust zijn nodig om aan een heilige vorm van degelijkheid te voldoen - ik denk dat het belangrijk is om vanaf het begin te begrijpen wat in de wereld van vandaag gebeurt op het gebied van waarden, waar we vandaan komen en welk voorbeeld we vragen van kinderen, jongens en meisjes en jong volwassenen. Het is inderdaad een gevoelig onderwerp, maar ik zal je een beetje over mijn levensreis vertellen en over hoe ik leer om degelijkheid toe te passen en de wereld te respecteren waarin we leven.

Ik ben geboren en getogen in een kiboets waar het uniek zijn van een persoon niet telde. We groeiden op als wilde jongens, met lang haar, en droegen heel weinig kleding met absolute onbewustheid dat inherent was aan de wonderbaarlijke goddelijke ziel in ons. We hadden niet het voedsel voor de ziel wat zo nodig was. Dat werd me pas duidelijk nadat ik de kiboets verliet en keek naar het proces van een inwendige leegte gedurende mijn leven. Ik leerde als eerste belangrijke prioriteit de gave te herkennen van de wonderbaarlijke gift die de goddelijke zijde langzaam meer en meer aan mij openbaarde; die innerlijke schoonheid die geworteld is in de Hoogheilige (in de vorm van een persoonlijke relatie). Die bijzondere ontdekking, bouwde langzaam een bewustwording in mij op wat de betekenis is van de heiligende kracht in je.

Naarmate ik me meer bewust werd van deze schatten, werd de uiterlijke zorg steeds meer overbodig. Heel mijn innerlijke perspectief is veranderd. Langzaam veranderde het ook de betekenis van nieuwe begrippen en dat maakte dat ik bewuster (met veel respect) naar mijn bovenkledin ging kijken; het lichaam in relatie als een geweldig geschenk wanneer we het veranderen in een dienstbaarheid aan G-d. Het is een proces van vele jaren. Het vereistte geduld, doorzettingsvermogen en veel visie. Lieve vrienden, onze jonge mensen zijn de echte oplossing, waarin echte degelijkheid / oprechtheid is. Een verbazingwekkend hart en poëzie.

Dit kan alleen maar gedaan worden dankzij deze geweldige toewijding. Onze taak is niet om hen te herzien en op te voeden over kleding. Onze taak is om met hen de prachtige schoonheid in zichzelf te ontdekken. De grootte van hun hart. De gezegende krachten in het leven en op die dag, toen we contact met hen maakten en hun dorst bemerkten. Toen we deze jonge mensen de eerste keer ontmoette, waren het hun sprankelende ogen en dit gaf de missie weer, van deze grote zielen die al als partner aanvoelden. Als we met hen zijn, zijn onze oren opmerkzaam voor de gevoelige harten, kloppend met respect voor de waardiheid, het geven aan de overlevenden en de liefde die ze meebrengen. Ik ben er vast van overtuigd dat ware eer, aan 'kuisheid gewijd leven' verstikken, maar 'ja zeggen tegen een grote bestaande wonderbaarlijke goedheid van deze zielen' werkt.

Rabbi Kook Ztz'l was een kunstenaar en een groot opvoeder voor de ziel. In zijn prachtige boek "Je hebt de wind" is een klein couplet: "Wanneer we de doctrine van menselijke nederigheid onderwijzen voor G-d's Grootheid, dan bederven we zijn ziel door hem een leven van slavernij en nederigheid te leren." Samenvattend: We bevinden ons in de donkere periode, zoals staat in Jesaja 29:10: " Want G-d heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap. Gesloten heeft Hij uw ogen, de profeten; en uw hoofden, de zieners, heeft Hij omhuld."

Dat betekend mijn vrienden, dat waar duisternis is, we licht brengen en deze jonge mensen zijn een voorbeeld om van te leren. Alles op zijn tijd. Ik ben er zeker van dat later in het leven, met zo'n geweldige taak, je geheiligd zult zijn met deze meest wonderbaarlijke gave die we ontvangen hebben: een 'voorbeeld te zijn voor de gewijzigde mensheid'. Deze jonge mensen zijn geweldige onderwijzers. Ware engelen. Ik hou heel veel van hen, zoals ze zijn, en voor u, bewakers van het de degelijkheid, dank u voor uw brieven, ik hoop dat we een belangrijke les hebben geleerd.

Daniel


 

 

Yom HaShoah - Herinneringen en disrespect

2 mei 2019, 27 Nissan 5779

Hallo beste vrienden,

Zoals wellicht bij u bekend is, is de essentie en de zienswijze op de wereld van "L'Chaim" een min of meer revolutionaire zienswijze. In plaats daarvan bestendigen en houden we eigenlijk rituelen in stand waar geen reparatiemogelijkheden voor bestaan, maar gebruiken we deze dag om het verleden te herdenken, zonder dat er sprake is van een nieuwe boodschap ten aanzien van haar nieuwe - en in ons geval is dat niet genoeg - slachtoffers. Slachtoffers die leven met de wonden uit een verleden [en daar weer mee worden geconfronteerd door het toenemende antisemitisme en de laatste beschietingen van 4 en 5 mei...] waar we naast willen blijven staan. Al de tragedies die de Israelische natie doorgemaakt heeft, hebben een groei en ontwikkeling gegeven die daarmee gelijke tred houdt. De consequenties daarvan zijn voelbaar aanwezig in de fundamenten van de natie en de levens van de Israeliërs. En zo zijn we al 15 jaar bezig om overlevenden tot steun te zijn, waar we kunnen.

Hoewel het heel goed is om te herinneren op gedenkdagen en rally's in het land en in de wereld en vooral de Mars voor het leven in Auschwitz, zijn er ook winnaars die hebben overleefd en die ons zo wanhopig nodig hebben. "L'Chaim" herinnert zich de Holocaust elke dag door het jaar in de afgelopen 15 jaar, dat zoveel vreugde brengt, de zorg die opheffend werkt en de waarde van het leven ondersteund. Iedereen vaart wel bij deze werkwijze. Oud en jong. Jongeren en ouderen, actief over heel de wereld, die zich bezig houden met de " vader - kinderenrelatie". Het hart van de vaderen zal terugkeren tot de kinderen en vice versa.

Aan al onze vrijwilligers - weest gezegend en help ons dit project verder te dragen.

Mijn warme zegeningen,
Daniel

https://youtu.be/xcfo9BX81Sk

In deze video vertellen de studenten over de interessante projecten waar ze met Steve over kunnen spreken. De bijeenkomsten geven hem een enorm gevoel van ontspanning. Zelfs het werken in de tuin geeft hem en zijn kleinzoons veel voldoening. Deze ontmoetingen doen hem goed, dat de vriendschap met Steve verdiept. Ze voelen dat hij kennis aan hen doorgeeft en hopen dat ze een goede tijd hebben als ze zeggen dat ze uitzien naar de volgende ontmoeting.

Interviewing a student from Neve Michael in English


Pesach Pessachover - festival of freedom

April 18, 2019,

Lieve vrienden! Dank G'd voor het passeren van de verkiezingen nu we voor onze volgende beproeving staan. De beproeving van de pesach. Het passeren van de zee. Het is een vakantie van vrijheid. Iets waar ik meer over zou willen leren is een deelwoord van vrijheid. Het gaat hier om het woord impliciet. Woorden met dezelfde betekenis zijn ook expliciet, onuitgesproken, uitdrukkelijk en nadrukkelijk.

Het volk van Israel was voor honderden jaren een slaaf aan egypte. Het wegbreken van de slavernij en de dienstbaarheid daaraan was een ongelovelijk wonder en een zeer groot geschenk. Na eeuwen van slavernij ontstondt er in de harten van het Israelische volk een grote wens voor vrijheid. Het leed was een massa geworden in het hart van de mensen! Ze waren gewend aan de pijn en het lijden maar wilde vrijheid!

Dit was een verschrikking en de roep van de mensen ging omhoog. De almachtige was aan het wachten op een echte schreeuw om hulp.

Probeer te begrijpen dat deze natie diep vast zat in een rituele dienstbaarheid. Vanuit deze afgrond nam G'd zijn wonderen om het volk te bevrijden uit zijn slavernij. Hierbij kwam dat ze weer konden geven om het leven. Daarna begon de reis om het geheim te leren van de vrijheid! Waar het start en wat de bedoeling ervan is. Pesach instrueert ons om het gist uit te bannen. Matzes symboliseren reductie en leren ons de materieele noden te reduceren door wuimte te geven aan de spirituele wereld.

Zeven dagen kiezen we ervoor het geheim van de vermindering die ons in staat stelt om verder te komen in de wereld van de geest.
Hierin zit het kleine geluid van de vrijheid.
Helaas zijn de Israelische vakantiedagen (pesach inclusief) veranderd door de cultus van dinerfeestjes en festivals. Ook is er
een schokkerende dwaasheid in de winkelmanie die elk jaar winstgevender word.
Hier is er overigens ook een kleinere groep die de pesach gebruikt om te studeren. Het vinden van een diepere leidinggevende richting
die de wereld van vrijheid bieden kan. Allemaal zodat de wereld een begrip kan krijgen van wat echte vrijheid inhoud.
Als je dat tegenover het materialisme zet dan vallen we elk jaar een beetje verder terug in het materialisme.

Er is een enkel woord die de verkiezingen zal definieren. De cultus omtrent persoonlijkheid. Het is een cultuur van meer persoonlijkheid maar minder essentie. Daarnaast veroorzaakt het conflicten die de eenheid verzwakken met verdeling. Het is wijs om te herinneren dat de val van de eerste en tweede tempel mede veroorzaakt werden door ongegronde haat en verdeling. De holocaust is hier ook een voorbeeld van. Het belang om verenigd te zijn is zonder enige twijfel iets wat begrepen moet worden als we willen blijven bestaan in ons land. Dit betekent ook dat we onszelf moeten reinigen van alle basisloze zelfhaat en -kastijding.

Ik bid dat iedereen de waarheid en de diepte mag zien van het balng om gezamelijk een volk te zijn!!!
Dat we meer mogen leren over het voorrecht dat we hebben voor ons bestaansrecht hier in dit land. Onze ogen moeten zien hoe goed we het kunnen hebben in dit land waar de haat beëindigt kan worden om verlossing te vinden.

Gelukkige feestdagen en echte vrijheid toegewenst.

Nog een paar woorden van zegen voor onze geweldige activisten en hun geregelde bezoeken aan de overwinnaars.Deze activisten die de bezoeken doen zijn nu al meer dan bekenden geworden. Ik sta verbaasd over alle kleine nuances die ik elke keer weer hoor over de integratie van de toeweiding en eenheid die een van de geboden vervult. "Heb uw naaste lief als Uzelf" . Dit is een serieuze en zeer bijzondere reis van doorzettingsvermogen en standvastigheid. Voor de mensen die dit lezen, wil ik proberen om voor een moment te ervaren wat de schoonheid en de natuur van deze zorg inhoud. In dit project en in de taken die zo simpel zijn maken we de wereld een betere plaats. Gelukkige vakantiedagen toegewenst.

Daniel

 

Daniel's woorden en nieuws van "L'Chaim"

4 april 2019, 9 Nissan, 5779

Hallo vrienden,

We bevinden ons een week voor de verkiezingen en helaas is de toon van de dialoog is erg laag te noemen. Het bemoedigende aspect is dat we continu doorgaan met het verspreiden van licht onder de overlevenden met al onze vrijwilligers in alle provincies. De studenten hebben de contacten met de overlevenden verdiept. Ik zei het al eerder in een brief : we hebben uw support heel hard nodig om onze Pesachpakketten te kunnen maken voor al onze kostbare ouderen. We willen deze pakketten op een manier bezorgen bij onze overlevenden waar we ze eer mee brengen, met een hart vol vreugde, om de Pesachvreugde te vergroten. Mag ik met u een paar woorden delen die diep uit mijn hart komen, waarvan ik denk dat dit belangrijk voor u is, dat u begrijpt waar ik het over heb? Deze negatief geladen dagen (zo vlak voor de verkiezingen) maken de noodzaak groter om een positief geluid te laten horen en het [menselijk] licht te verspreiden door goede daden te doen. Als een tegengesteld principe aan wat nu zichtbaar is in ons land. Ik vraag aan al onze vrienden, om ons land te gedenken, als u de shabbat ingaat met uw gebeden en Israel te zegenen, zodat er meer licht zichtbaar mag worden in onze regio.

Met oprechte dank,
Daniel

[Editor] Gebed voor de Medienat Israël

Onze Vader in de hemel, rotsvaste steun en verlosser van Israël, zegen de Medienat-Israël, de Staat Israël, het ontluikend begin van onze verlossing; neem haar onder Uw liefderijke beschutting en spreid Uw beschermende vrede erover uit. Zend Uw licht en Uw waarheid aan hen die er aan het hoofd staan, haar ministers en adviseurs en leid hen door goede raad die van U komt. Maak sterk de verdedigingsmachten van ons heilig land. O, God, verschaf hun hulp en bekroon hen met de lauwerkrans der overwinning. Geef vrede in het land en voortdurende vreugde voor haar bewoners.

Verenig ons in een gevoel van liefde en ontzag voor U om alle geboden van Uw tora nauwgezet op te volgen. Zend ons spoedig de nakomeling van David, de ware Messias, om hen die de eindtijd van haar verlossing afwachten te bevrijden. Verschijn in de volle pracht en macht van Uw Majesteit aan alle aardbewoners, zodat ieder bezield wezen het zal verkondigen: „HaShem, de God van Israël is Koning en Zijn koningschap strekt zich uit over het heelal.De Golan Hoogte - Onderdeel van het land Israel (vereist visie )

26 maart 2019, 19 Adar Sheni, 5779

Beste vrienden !

Purim is voorbij gegaan en er zijn voldoende activiteiten die plaats vinden in ons land. Het hoogtepunt is een indrukwekkende ceremonie in de VS op het Witte Huis, waar president Donald Trump - een goede vriend van Israel - heeft verklaard dat de Golan Hoogte onder de autoriteit van Israel valt.Natuurlijk is dit een goede suggestie en elke vriend van Israel verdiend het om hiervoor gezegend te worden. Maar dit raakt ons tot diep in onze ziel. Ik wil hier graag opnieuw benoemen dat er onlangs een handtekening is gezet onder het "Israeli Land Registry" waarmee dit land officieel tot haar eigendom is verklaard. Deze handtekening is in wezen al duizenden jaren oud, volgens het grote boek van de Bijbel, met het eeuwige stempel bevestigd door de Almachtige G-D van Israel, wat feitelijk inhoudt dat de Golan hoogte voor altijd toebehoord aan Bashan, inclusief de bewoners van Israel. Desondanks vergeten de leiders dit belangrijke feit te noemen - als een diepe gewaarwording van de paralel-lopende grootste wereldleider - die Jeruzalem erkent als de hoofdstad van Israel en de Joodse bevolking en de erkenning van Israëlische soevereiniteit over dit gebied als een welkome ontwikkeling. Maar ondanks deze erkenning moeten de leiders van Israel moedig en puur, gelouterd [door de omstandigheden] een duidelijk standpunt innemen met een houding van vertrouwen: wij hebben de bevestiging ontvangen om de Golan-hoogvlakte van G-d - de G-d van Israël, tot ons bezit te rekenen. Het is een standpunt dat moed vraagt, speciaal in zulke verwarrende dagen als waar we nu in leven. Hier komt Poeriem om de hoek. De man Mordechai die de waarheid forceerde en de Joodse bevolking redde, zonder noemenswaardig naar voren te treden en zichzelf hoger aan te slaan dan hij daadwerkelijk was. De liefde van G-D en de erkenning van het Joodse volk - om te mogen leven - waren voldoende om handelend op te treden. De Golan Hoogte behoort aan Israel en tot dit punt is ze daar geplaatst door G-D Zelf! Als er iemand is die daar een probleem mee heeft, dan moet hij maar zaken doen met de Allerhoogste G-D Zelf. Maar er is nog een ander belangrijk punt te benoemen : regio's, net zo belangrijk, hebben nodig dat ze aangevuld worden en zijn afhankelijk van menselijke gedragingen. We moeten ons herinneren dat er, overeenkomstig de geschiedenis, elke keer als we hier terugkwamen er een bolwerk was van zinloze haat, geweld en conflicten. Dit maakte dat we regelmatig in de verspreiding over de wereld terecht kwamen. Gebrek aan goede gedragingen, zinlose haat en scheiding, die we op dit moment ervaren, maakt dat we vergeten dat we rechten hebben op het land van Israel op eeuwige gronden, maar het brengt met zich mee een plicht voor tijdloos leiderschap in het ware geloof, éénheid, liefde tot het gratis samenspel met wederzijds respect en liefde voor dit prachtige geschenk dat wij hebben ontvangen voor meer dan 70 jaar. Israel is ons geliefde land na duizenden jaren. Laat ons deze viering vervolmaken. Laten we ons herinneren dat de Golan Hoogte toebehoort aan het land Israel en van ons is. Desondanks hebben de Israelisch moeten laten zien dat ze hun 'toevertrouwde bezit' waardig waren en moesten ze de discussie waarin G-D in dit plaatje pastte, het politieke leven en de media die problemen en 'bloed' zoeken stoppen.... In plaats daarvan moesten ze zich inzetten om te werken aan goede harts-connecties. Laat ons de menselijke waarden voor laten gaan op de tekortkomingen en de hebzucht die onze ziel plagen.

Aan u, de linkse en rechtse leiders van ons volk : Ik ben een gewone Jood, die het uitschreewt : " Wat laat u zien van waar u voor staat?" Wat is de bedoeling van uw leiderschap? En - als veel belangerijker punt - " Waar komt uw leiddraad vandaan, volgens welke u regeert?" Herinnert u zich alstublieft dat het een groot voorrecht is om Israel te mogen regeren, waarbij u de heiligheid [ van de Thora] niet kunt missen, waarbij het modelleren van van het land vereist is ten aanzien van het verhogen van de zorg voor de zwakken, de ouderen, die niet voor zichzelf op kunnen komen. Het is uw taak hen te versterken. In het algemeen is het zo dat de moed van leiders afstraalt op het volk, waardoor ook zij weer moed grijpt. Gezegend zijn de leiders die de taak op zich nemen niet slecht te praten van anderen en een betere (positieve) opbouwende en structurele dialoog op gang te brengen, zodat iedereen onderdeel kan zijn van het plan van G-D.

DanielBitterheid en vergeving

23 maart 2019, 16 Adar Sheni 5779

Beste vrienden!

In een goede sfeer hadden we ongebruikelijk veel activiteit met de mensen van de academies en onze kostbare holocaust overwinnaars. Ook wil ik graag een bemoedigende beleving met jullie delen die ik persoonlijk heb meegemaakt met Purim in Zfat.

Onze shir heeft opnieuw hoog ingezet om alle Poeriem evenementen te organiseren voor onze overwinnaars. Er hing een sfeer van intimiteit, aanrakingen, omhelsingen en een zeer opmerkelijke éénheid wat de aard van ons werk is. Wat het meest op de avond uitblonk was liefde, wat het hele jaar al voelbaar was, maar nu zeer duidelijk aanwezig. Het was facinerend om te zien hoe het contact tussen de aanwezige mensen vloeide en de directe manier van de contacten kunnen leggen. De opwekkende sfeer en de prachtige inhoud van het programma (georganiseerd door Shir) kwam perfect samen met de activiteiten van de andere vrijwilligers. Er werden voedsel pakketten uitgedeeld door beide generaties. Dit soort mooie momenten die we ervaren geeft ons de bevestiging van onze oogst en samenwerking van lange jaren met doorzetting en respect voor elkaar.

Tot conclusie volgt hier nog een inspirerend verhaal:
Een van de holocaust overwinnaars leefden in spanning met één van de buren. Na wat doorgevraagd te hebben wist ik haar zover te krijgen een pakket te brengen naar haar buren. De eerste reactie was een pijnreactie na jarenlange haat, maar daar kon ze uiteindelijk overheen stappen.
De reactie van de buren verraste haar en ze konden het samen goedmaken met tranen en omhelsingen. Liefde overwon de gevoelens van haat.
De volgende dag hoorden ik hoe ze zei dat ze zeer goed geslapen had die nacht.

In deze geest van geven, zullen we doorgaan en we zullen maandelijkse evenementen pogen te organiseren die de omgeving beter maken.

Gelukkig Poerim!

Een zeer diepe dank vanuit het hart voor alle vrijwilligers en actieve mensen die aanbidden,
DaniëlBericht van L'Chaim

Over het leiden, leiderschap en gedrag als een glanzend voorbeeld voor de mensen.


10 maart 2019

Hallo goede vrienden!

Richting Poerim en de periode voordat er gestemd zal gaan worden, zou ik graag een zingend lijntje naar u uit willen gooien met de hoop dat de observatie er van een open hart promoot. Laten we eens pogen te begrijpen wat er gebeurd de dag van vandaag, in termen van leiderschap over een natie, " wat de leiders zeggen?" Hoe beinvloedt de geest van het leiderschap de natie en omgekeerd?

Wanner ze op ingenieuze wijze dag en nacht degene zwart maken die een 'bedreiging' vormen voor hen zelf of de sociale netwerken.
De groeiende militante afbraak van wie achterklap gooit op andermans bord, hoe meer, hoe beter! Wanneer mensen met een goede geest het onderwerp durven om te draaien in een gesprek of een ander gesprek proberen op te zetten volgt er maar één platgeslagen antwoord: Dit is de situatie!!!

Dit is de loop van de wereld en zijn dingen, dit is politiek en we kunnen er niks aan doen, terwijl we de wereld weg zien zinken voor onze ogen! Maar hier is het nieuwe lied van het leven : Er is een nieuwe weg! We moeten niet zeggen dat er geen alternatief is, want die is er en op die vloeiende weg kunnen we succesvol zijn.

Het is niet waar! Waar leiderschap is eerst zelf geven, een persoonlijk voorbeeld zijn. Een voorbeeld zijn van de visie en de missie, als een schijnend licht dat schijnt en helderheid verschaft in alle acties van diegenen die aangesteld zijn als leiders. Als een boodschap van eenheid en versterking van de broederschap. Het moet in onze herinnering blijven dat de vijanden van Israël Israël willen verdelen en de vernietiging willen intensiveren. Zij (h)erkennen de leegte, de ontsteking en de zelfwegsnijding - en waar zoude we dan naar toe moeten gaan?

Mijn gebed gaat uit naar een goed leiderschap, maar wel één met visie die een grote liefde voor Israël bevat en de liefde voor de mensen, die de ziel van het volk doet opbloeien.

Hiermee praat ik niet over één enkele man, maar over elk facet van de samenleving: scholen, instituten en speciefiek de religeuze instituten en samenlevingen. De pracht van de Torah van Israël, de liefde voor de Torah van Israël is ook de stroom van liefde voor elke groep, al ben je Ultra Zionist, of invloedrijke jood.

We hebben zoveel gemeenschappelijk, minimaal op het segment van het volhardend geloof in israël voor de Torah-liefhebbers, de geschreven profeten en zij die G-D aanbidden, die de tien geschreven woorden houden, hebben een geest van grote vriendschap die van hen uitgaat door de veelvuldige samen zijn en het vertoont alle verschillen.

Waarom versterken we niet hetgene wat ons samenbind? Waarom brengen we de punten niet aan het licht die ons samenbrengen in elke sector en mogelijkheden brengen?! Vandaag kunnen we hiermee beginnen, want we moeten ons altijd herinneren wat afscheiding en sectarisme doet. Snelheid en verlangen naar geld en goud hebben in het verleden problemen gebracht, en dat is zelfs nu nog een probleem in de geschiedenis van Israël!

Dit gevecht is niet makkelijk, en zal nooit makkelijk worden omdat in ons een gevecht gaande is tussen de dierlijke ziel, en de heilige ziel en hoeveel werk we hebben aan ons innerlijk. Dit vereist dat we een goede vorm onderhouden van duidelijkheid in de geest en helderheid van samenzijn. Niet alleen omdat dit een nobel en goed doel is, maar ook omdat de mensen van buiten de kring gaan begrijpen dat Israël één lichaam is!We zijn van 1 lichaam. Alleen de donkerheid van de verbanning die de gedachten beperkt en ons laat toevallig zien hoe los en gescheiden we zijn. Laten we hier en nu veranderen en deze aggressieve omgang stoppen, onze ogen sluiten en de waarheid zien van het ware Israël waarin geen leugen is.

De grote waarheid is dit:
Het grote licht, de genezing, de genezende vleugels van G'd over de mensen van Israël. Het land van Israël, en de G 'd van Israël die verandering brengt aan degene die hem volgen. Alleen dan kunnen wij de vrede en het goede leven laten zien met onze kracht richting de wereld. "L'chaim" : De vreugde voelen van joodse creatie met een doel!!!

Lees het gedicht van Dina's Zilbersthein, een dichter en een vriend van taal en doordringende woorden aan mensen.

Met G'ds hulp

Voor de aankomende Pesach:

Hoe is het mogelijk om een goede connectie te gebruiken?
"Mis geen Mitzvah, een opdracht die op je af komt"
Aan de ene kant niet aankomen, G'd voorkome het, door moeiten,
Als het Pesach niet gegeten wordt, maar blijft staan tot middernacht.

Aan de andere kant zal de mond spreken over adviezen en voorstellen
Zonder smaden of grappen.
Dan zal dit ook Mitzvot genoemd worden, geboden.

Amalia Zilberstein ©
 

Het vieren van de Shabbath - kodesh!

1 maart 2019

Hallo vrienden van het gezegende regenachtige Israel.

Hier is een prachtig klein verhaal over een zeer speciale shabbath die erg veel betekende voor een van de overwinnaars: Vele gevoelige joodse zielen weten en herkennen de waarde van de Shabbath als eentje die hoop geeft en een wonderbaarlijk cadeau is van G'd. Deze dag is dan ook beter bekend als een apart gezette dag voor G'd. De shabbath is een dag die een speciale verfijndheid en glans heeft als je jezelf ermee verbonden voelt en die verbinding hebt kunnen maken. Om een wonderlijke licht te voelen [in de atmosfeer] wanneer alles stil is en er een stille manifestatie is van een bovennatuurlijke wereld.


De viering van de shabbath begint lang voordat de voorbereidingen beginnen. Tijdens het apart zetten van ruimte voor de shabbath, is het hoogtepunt hiervan in het aansteken van de kaarsen. De voorbereiding is geweldig en heft je ziel op. Er zijn diverse gradaties waarin het de ziel opheft en op de laatste zaterdag was onze Shir op bezoek bij winnaars in Zfat.


Hier begint ons eerste verhaal. Lillian is nog steeds in diepe rouw over het verlies van haar man; Meir. Moge zijn herinnering gezegend zijn. Na zoveel jaar is het normaal dat je terrugvalt op melancholieke gedachten die zelfs leiden tot het soms willen verdwijnen van deze wereld. Dit zijn serieuze gedachten en mentale wegen van bewustzijn die niet simpel zijn uit te leggen. De gewaarwording wordt alleen nog maar scherper door de winter buiten die alles hult in een grauwe en donkere deken. Alles samen had de eenzaamheid van Lilian alleen maar verder uitvergroot. Tijdens die dagen was er een verrassing. Op het juiste moment kwam Shir langs om haar een hart onder de riem te steken en samen het leed te dragen. Dit kwam dan ook als een helder licht binnen door de kracht en de erlichting die het bracht over het neerdrukkende rouwen en het verpletterende gevoel van verlies. De shabbat werd op dat moment nog dieper met het zingen van de engelen. Deze keer met het resultaat van het oprichten van nog een menselijke ziel.

Wat nog mooier was, is het recente bezoek aan Shalom op deze heilige shabbath. Hij was in de synagoge terwijl Shir ruim vijfenveertig minuten op hem wachtte. Ze weet hoe belangrijk deze ontmoetingen zijn voor Shalom. Om het kort samen te vatten was deze shabbath voor mij voorbij gestreefd en hield veel van de menselijke liefde vast die in deze jonge vrouw bestaat.

We zijn erg gezegend met jouw Shir, en heel Israel met mij.

Shabbat Shalom,
Daniel.


P.s. Laatste week was er voor Timek en mij een prachtige ervaring. We bezochten Kfar Hanasie om voorbereidingen te treffen. De gesprekken die gevoerd werden tussen de studenten en ons waren erg mooi. Ze toonden ons opnieuw dat er grote diepte te vinden is in beide partijen die de bezoeken ontvangen en doen. De volgende korte video is een mooi beeld in dat het de de schoonheid van de ervaringen weergeeft met de toeweiding die het kost. Deze missie zal dan ook voor eeuwig in hun herinnering blijven.

Een andere ontmoeting gaf mij een geweldig gevoel. Gisteren hadden we een ontmoeting met een nieuw lid van de Maitzar/Golan die ons project graag wilde ondersteunen. We zaten in een cirkel en luisterden met verbazing naar een ovmschrijving van wat het betekende om te leven met een open hart. Om geduldig en eenuidig te zijn in je daden, de goddelijke wijsheid door je te laten stromen en door dingen te verstaan die je eerst niet begreep. In het kort: de taal van het hart. Het was onuitsprekelijk mooi om de wonderbare vruchten van onze visie te zien groeien in een inzicht dat elk jaar steeds dieper doordringt in harten.

Bekijkt u ook de video alstublieft : https://youtu.be/LeSXZr1lKGo

Shabbat Shalom,
DanielDe verbinding tussen de artikelen van Rabbi Kook en Mordecai de jood

February 27, 2019

Hallo vrienden!

Purim is zeer binnenkort in aantocht. Hiermee komt een zeer aansprekend verhaal tevoorschijn van een man die met zijn waarheid tegen de menigte in liep. Een persoon die met zijn stelling de slavernij van de massa's doorbrak. De slavernij die de hoofdpersoon van die periode wilde veroorzaken. Deze persoon was de niet genoemde genaamd (Haman). We keren hiermee terug naar Mordechai die tegendruk bood aan de stroom van de tijd. Ook in onze tijd hadden we een rabbi die tegen de aanbidding van afgodsbeelden aanschopte. Hij schreef en leerde anderen over een wonderbaarlijke kracht en een schat van onschatbare waarde. De kracht van het niet aanbidden van de afgoden van de tijd.

Dit is een reis die de mens uitdagen zal om tijd begrip te ontvangen over het heilige der heilige. Dit geeft toegang tot de kern van de waarheid die een wereld openbaart waarin de diepte en het verstand gescherpt zullen worden in een beter begrip van heiligheid. Het is daarom ook niet verwonderlijk waarom iemand die in Israel komt wonen, kan begrijpen hoe israël en zijn bevolking integreren zonder scheuren. Rabbi kook had geen problemen met Mythes ontmantelen. Hij moedigde met zijn leven Israël aan om niet met buitenlandse bewegingen mee te gaan die mikken op het roven van Zijn speciale aard en de pracht van Zijn inzettingen.
Het is die speciale aard die de pracht en kracht van het leven apart zal zetten van alles wat de wereld heeft. Het is dan ook een groot licht dat over de wereld schijnt.

Dit licht laat ons als een vuurtoren weten wat we moeten doen om op deze aarde een recht pad te lopen. Ook in deze eeuwen is het juist die oude vuurtoren die zijn licht werpt op de naties met een enkele boodschap: "keer terug naar de waarheid". Een boodschap die zich keer op keer herhalen zal. Dit baken roept ons acuut en zeer scherp op om onherroepelijke terug te keren naar deze plek te maken (zonder terughouding) in Israël. Maar dit gaat niet altijd zonder slag of stoot. Om daar te komen kost het soms offers in het leven van een mens. Rabbi Kook had een unieke visie op creatie die diepe gebieden aanraakte waar een genezingsproces bezig was of waar sprake was van identiteit verlies.

Maar nu terug naar Mordecai. Ik voel in mijn hart een deel van Mordecai's ziel mijn richting op praten en hij herhaald steeds weer :
"Kom op, vloei met de regels, dit is de wereld, er is niks wat deze periode als vergelijking heeft, zelfs al is het vernietigend en krijgt de ziel op zijn kop". Zijn woorden versterken de geest en roepen op tot het volgen van de Thora. Ga door op je weg, zelfs al is het moeilijk en alleen, want dit is zoals de echte mensen zich voelden, geïsoleerd. Ze kozen om naar hun binnen stem te luisteren en niet naar de massa waar al velen hun ziel verloren hebben.

Vandaag de dag zegt iedereen: Dit is de wereld! Digitaal en modern, vooruitgang! Dit zeggen ze terwijl ze niet de kern van deze vooruitgang meten en wat het voortbrengt? We zinken en worden opgegeten door een stinkende cultuur van gekmakende snelheid, die onze levens enorm snel leegt! Ik schreeuw Luid en nog eens luider naar de denkende mensen die ook de ziel van Mordechai voelen! Niet opgeven, houd vrede met je visioen en verspreid je licht in de wereld zodat de toren van Babel instort. Meer mensen zullen de visie van hart tot hart- communicatie versterken!

De kleine L'Chaim gaat door op het pad van verbroedering en verzoening, van warm en de verlenging van de jeugd naar de ouderen los van de seizoenen. Door het jaar zijn de ervaringen van de dieptes in de harten elke week weer herboren bij de jeugdigen en de ouderen en dat word alleen maar versterkt.

Shabbat Shalom !
Daniel


De Internationale herdenkingsdag voor de Holocaustslachtoffers

27 januari 20919, 21 Sh'vat 5779


Hallo vrienden,


Dit artikel zou wel eens wat reacties los kunnen maken. Mijn reden voor de keuze van dit onderwerp is niet zonder reden. Voornamelijk omdat het een onderwerp is dat vandaag de dag erg diep is gegroeid in onze maatschappij.

Deze woorden zijn voor mensen die deze moeilijke woorden kunnen verteren die ons zo vaak van onze plaats af jagen naar een positie die we soms liever niet zien. Voordat ik begin over de holocaust zou ik een paar duizend jaar terug willen gaan in de tijd. Voornamelijk naar de tijd van de vernietiging van de tempel. Dit veroorzaakte diepe schok voor de mensen van Israel.

De 9de van Av is voor de meesten wel bekend als een dag van vasten en in essentie een herinnering aan de oorzaak van de vernietiging van het hart dat nu ook nog zeer belangrijk is voor joodse volk.

In toevoeging daarop zijn er nog andere gebeurtenissen die volgens d traditie op die datum plaatsvonden. Op de 9de Av is er ook een andere gedachte die de aandacht trekt als een vereenzelviging met de wijzende vinger die de verantwoording van het ons als volk aanspreekt. Een verantwoording die eindigde in een pad waarin Het Joodse volk in zijn onwetendheid of onschuld veel heeft moeten lijden. In de zaak van de tempel was het een ongegrondde en onrechtvaardige haat tegen het Joodse volk en zijn Hemelse Heer. De aanleiding hiervan was te vinden in de afgodsdienst, seksuele onreinheid en de corruptie van Het volk zelf.
Deze manier van kijken naar een gebeurtenis of geschiedkundig feit is de start van de zoektocht naar een gezondere manier van zelfreflectie, leren van het verleden en de verandering die daarin gevonden kan worden.

Hierin zijn een paar vragen zeer belangrijk. Is het de allesverzengende grondeloze haat die leid tot vernietiging? Of is het de onconditionele liefde en genezing die leid tot herstel? Het is interesant om hierin op te merken dat twee voorbeelden van vernietiging van de tempel amper genoemd worden. Aan de ene kant is het nebuchadnezzar, aan de andere kant is het Titus.
Natuurlijk betekent dit niet dat ze niet voor hun misdaad betaald hebben..... Deze voorbeelden breng ik met een zwaar hart ter sprake. Mijn enige hoop hierbij is dat we de de moed bijeen kunnen rapen om het patroon te zien van de vernietiging die we mee hebben gemaakt in onze tijd. Met name die van de Holocaust. Voor vele jaren wordt er door hoog spirituele wijze mensen als de Baal Shem Tov, Rabbi Nachman, de Taniya en vele anderen gewezen op de haat die is ontstaan in de gemeenschappen die zich in de joodse diaspora bevinden om daarmee mogelijk een aanleiding te geven tot dood en vernietiging. Het klopt inderdaad dat er scheuren zijn ontstaan waar haat voet aan de grond krijgt. Zeker als het om zeer verschillende groepen en gedachtegangen gaat.
Het is het verschil tussen groepen mensen en de afstand tussen de menselijke harten die maken dat er een realistisch gevaar schuilt in het onstaan van een afstand die een goede voedingsgrond kan worden voor haat en onverschilligheid.


De afstand tussen het Joodse hart en het Joodse leven groeit doorgaans met het proces van assimilatie en secularisatie. Daarnaast is er in het westen ook een verlangen om op te gaan in de menigte. Vele joden willen dan ook helaas geen herinnering van het zijn van een Jood. We komen hiermee weer in aanraking met de haat zonder dat er een reden voor is, alsmede ook de reden waarom zovelen van ons de prijs betaald hebben. Na dit gezegd the hebben wil een belangrijk punt onderstrepen door het een en het ander uit een te zetten uit een belangrijk boek. Voornamelijk het "Boek der boeken"!

Ezechiel 20 vers 32, 33 en 34
Wat in uw geest opgekomen is, zal zeker niet gebeuren, namelijk dat u zegt: Laten wij als de heidenvolken en als de volksstammen worden door hout en steen te dienen! Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, voorwaar, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal Ik over u regeren! Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid.

Deuteronomium 28 vers 64 en 65
"De HEERE zal u verspreiden onder al de volken, van het ene einde van de aarde tot aan het andere einde van de aarde. Daar zult u andere goden dienen, die u noch uw vaderen gekend hebben, hout en steen. Daarbij zult u onder die volken niet tot rust komen en uw voetzool zal geen rustplaats hebben, want de HEERE zal u daar een bevend hart, kwijnende ogen en een treurende ziel geven."

Deuteronomium 4 vers 25, 26 en 27
"Als u kinderen en kleinkinderen verwekt zult hebben en in het land oud geworden zult zijn en verderfelijk zult handelen, als u een beeld zult maken, de afbeelding van enig ding, en doen wat slecht is in de ogen van de HEERE, uw God, om Hem tot toorn te verwekken, dan roep ik heden de hemel en de aarde tot getuige tegen u, dat u zeker al snel zult verdwijnen uit het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen. U zult uw dagen daarin niet verlengen, maar zeker weggevaagd worden.
De HEERE zal u dan overal verspreiden onder de volken. U zult met slechts weinig mensen overblijven onder de heidenen naar wie de HEERE u voeren zal."

Mijn vrienden, de rekening zullen we zelf moeten betalen.... Het is een rekening die ons tot allemaal persoonlijk tot 'zelfonderzoek en teshuvah (om- of bekering)' oproept. Wat we ervaren is een polarisatie en een divisie. Het is goed om deze dagen te gebruiken om onze harten te doorzoeken en omarmen en daarmee haast te maken om het goede te omarmen. Om de corruptie (die elk verbeeldingsvermogen voorbij gaat) te verminderen en het 'vandaag beter te doen'. Een gezondheid die de het leven weer oproept tot rechtvaardigheid en waarheid. We spenderen miljoenen doillars om mensen te informeren over het groeiende antisemitisme. Helaas moeten we sommigen hiervan zelfs overtuigen, omdat ze het niet willen geloven. Daarom moeten noord en zuid zich verenigen in een poging om de vrede te brengen en éénheid in de zienswijze wat antisemitisme daadwerkelijk is. Dat kan het antisemitisme tot een eind brengen.


Heeft dit geleid tot een goede uitkomst?

We investeren al voor tientallen jaren in middelen en smeken bijna voor onze levens zodat er geen antisemitisme meer zou zijn in deze wereld. En zie daar, helaas moeten we constateren dat desondanks onze pogingen om antisemitisme te ontkrachten, dit helaas niet lukt. Sterker nog, het schijnt te groeien. Meer nog dan voor de tweede wereldoorlog. Het betekent dat we onze richting moeten veranderen en het de zelfhaat in ons eigen hart moeten confronteren en elimineren. Als we ons realiseren dat ons een prachtig geschenk gegeven is met een potentieel van kracht en vitaliteit dan moeten we 'opstaan'. Meer nog zelfs, als de Ruach HaKodesh (Heilige Geest) in ons hart geborgen is, zonder uitgeblust te raken. Er is een geweldig potentieel voor onze ziel om te schijnen en uit te delen als een voorbeeld voor iedereen in de wereld. Daar vandaan geredeneerd zouden we niet langer antisemitisme hoeven te ervaren en zou de ongebaseerde haat en verstrooiing stoppen. Dit zou bekend moeten zijn en hier moeten we naar streven. We hebben geen ander land en zullen daarin ook geen andere keuze maken dan dat. Hashem zou nooit een andere natie kiezen. Israel leeft!

Gezegend is Israel, gezegend is de Joodse natie en gezegend is de G-d van Israel!

Met veel liefde,
Daniel Brown


Shir : De laatste vijf jaar zijn voor mij een waar voorrecht geweest. Het is zo bijzonder om deel te mogen zijn van de "Lechaim familie". Sinds mijn voorbereidend jaar heb ik bijgetekend voor een jaar. Elke week is er een ontmoeting met overwinnaars in Modiin en Zfat. We doen dit samen met andere vrijwilligers die een zeer substantieele bijdrage doen aan het leven van deze mensen. Deze ontmoetingen tussen de jonge mensen en de volwassenen zijn voor mij het mooie gezicht van Israel.
Elk bezoek geeft zoveel voor beiden partijen. het ontmoetn is een vreugde voor zowel de grootouders als ook de vrijliigers.
De jonge mensen, waaronder ook ikzelf, leer veel over het leven, de holocaust, liefde, werk en de magie van ons land. Het is een groot geluk om hier te kunnen wonen. Mijn wens is dat deze bezoeken nog lang door mogen gaan voor ons allemaal. het is een Familieband die ons uitdaagt en versterkt met liefde.


Een onbetrouwbare ondersteuning als een gebroken steun in de rug

24 december 2018, 16 Tevet 5779

Lieve vrienden!

Voor diegene onder ons met inspiratie zou ik even terug willen kijken naar een erdere brief waarin ik verwees naar een groot gevaar voor het Joodse volk. Een gevaar dat de hoop en het zelfvertrouwen van Israel (als volk) ondermijnt doordat we ons vertrouwen stellen in een gebroken riet; Donald Trump. Dit had bijna tot gevolg dat we hem als een messias binnen zouden halen. Een teken dat we als volk duidelijk soms geen grenzen stellen.

Dit is een versnelling van de ontwikkelingen die we duidelijk kunnen zien als het 'begrijpen van de tijdgeest'. De president van de verenigde staten heeft een vreemde politieke stap gezet door het aankondigen van het vertrek van de Amerikanen uit Syrie. Daarmee is ook het gebied met de grootste vijanden van Israel gevuld met een machtsvacuum. Namelijk Iran en Syrie. Daarnaast zijn er dan ook nog Rusland en Turkije.

US president - Donald Trump gebruikte de telefoon om te zeggen dat diegene die dat vacuum zou vullen na het vertrek van de amerikanen, niemand minder zal zijn dan het hoofd van de slangen zelf. Met name president Erdogan.

James Matis, die zich realiseerde wat er gebeurde, besloot met haast zijn ontslag in te dienen, omdat hij begreep dat de Amerikaanse aanwezigheid nu haar "medestander" zou gaan verlaten. Dat alles mijn vrienden is goed gepland en georganiseerd door de Maker. Het ligt namelijk in Zijn goddelijke wijsheid besloten om ons perfect te willen maken - wij de mensen die leven in Zion- om de VS weer in het spoor te krijgen zodat ze het licht weer zien. Om een voorbeeld te noemen zullen we moeten kijken naar de wereldvisie en moeten inschatten wat de hele wereld hiervan verwacht.

Ter illustratie is er hier een fictief dialoog tussen het Joodse hoofd van de regering en de amerikaanse president.
"Donald mijn vriend! Waarom hen je je trouwste en meest geliefde bondgenoot verlaten??" Donald Beantwoordt "Het is jouw God Die je de grootste zegen wil geven en je wil verwijderen van je afhankelijkheid van de Amerikanen. Kun je het zien als "een gebroken riet" mijn geliefd Joods staatshoofd? Jullie geest is ongelovelijk sterk en die is in jullie. Als julle alleen maar wisten welke route Israel zou moeten gaan zou naar ongelovelijke wijsheid. Dat is jullie echte kracht [letterlijk: armsteun].

Ik weet dat het op dit moment verkeerd lijkt en jullie (Israel) voor een enorme uitdaging staan. De tijd van problemen -
die er zijn voor Jakob - zullen veranderen in tijden van verlossing. Door de geschiedenis heen heeft Israel [als een natie] vele situaties doorgemaakt waarin deze deze verloren leek, om vervolgens gered te worden op miraculeuze wijze."

Daarmee beëindigde de president zijn verhaal naar de Joodse leider. "Weet je nog toen de mensen van Israel ruim 400 jaar
in slavernij leefden onder de egyptenaren? En de rest is geschiedenis. Een miraculeuze redding en bevrijding uit slavernij
die eindigde in vrijheid."

"Alsof dat het enige niet was, bestaat er ook nog de Holocaust. Een verschrikkelijke gebeurtenis die voor de terugkomst
naar Zion gebeurde. Zelfs de persoonlijke verhalen van de rechtvaardigen uit het verleden zoals Jozef beginnen ineen duistere put als een gevangene, bijna hulpeloos. Terwijl hij later de onderkoning van Egypte geworden is."

"Dit is slechts één van de vele rechtvaardigen en het verhaal gaat door tot op vandaag. Kan je het zien hoofd van de staat Israel?"

"De staat waarin je woont staat bol van de wonderen, het houdt maar niet op! Je moet de éénheid versterken onder elkander met jullie grote kracht en om die reden hebben we jullie nodig!" Einde van het gesprek.

Om het gesprek samen te vatten: We weten dat de kracht van de wereld niet in technologie ligt maar in de geest van de mens. Zonder dat heeft niets echt heel veel nut omdat er niets is wat het menselijk hart kan vervangen op deze wereld. Er zijn zoveel daden die er recht tegenin gaan in deze wereld met veel protest. Daarom is het belangrijk om opbouwend en positief te zijn. Wij in L'Chaim zullen ons, als God het zo wil, ons licht voortzetten Als een baken van hoop.

De uwe,
Daniel

P.S. We willen u graag herinneren aan onze overlevenden die we heel graag tegemoet willen komen in de kosten voor de verwarming deze winter!! Mogen we alstublieft op uw hulp hierbij rekenen?Het nationale vasten van de tiende Tivet (Kadish; gebed in tijden van rouw)

18 december 2018, 10 Tevet 5779

Beste vrienden !

Vandaag, de tiende Tevet wordt er in Israel gevast. Vasten kan omschreven worden als een bewust wording van de tragedie van de destructie van de (eerste) Tempel als resultaat van de belegering van Nebukadnezer. Aangaande de tiende Tevet mijn mening : Wat ik nog veel belangrijker vindt als het herdenken van de verwoesting van de Tempelm is de reden waarom de Tempel vernietigd werd. Ook vandaag ondervinden we extreme aanzetting [ed. tot antisemitisme] en scheiding [ed. t.a.v. andere volken] wat door Israel ervaren wordt als een soort onderbuikgevoel. Het verzwakt de spirituele vlam van het volk en laat haar vlam krimpen. Ik bid dat we naast het vasten ook de mentale kracht zullen behouden om onszelf te beschermen. Wat maakt dat we keer op keer geprikkeld worden (scheiding die verdeeldheid brengt in elke groep goedwillenden)? Voor het antwoord hierop hebben we integriteit nodig, eerlijke reflectie, om te zien wat we zelf vinden dat we bij kunnen dragen aan deze scheiding en verdeling. Waar voegen we toe aan het open vuur?

Er is een prachtige regel dat "als iedere persoon afzonderlijk verantwoordelijkheid neemt voor haar of zijn aktieve gedrag en de reacties daarop, zullen we al snel verbetering zien in de [persoonlijke) interne ruimte van elk persoon die zich hiervan bewust is." Geen ziekte is groter dan aansporing tot scheiding en haat.

Het is de roep van mijn hart om de pogingen te maximaliseren, om ons meer bewust en toegewijd te zijn, om positief bij te dragen aan een positieve leefomgeving. We proberen dit als L'Chaim to Life al 15 jaar te doen. Het wonderbaarlijke van verschillende (muziek)tonen is dat het het menselijk hart kan oprichten middels een hart-tot-hart-verbinding. Zelfs van mensen die compleet verschillend reageren als dat we zelf doen.

Ik, Daniel, wil daar naar toegaan waar men mij uitnodigt. In mijn thuissituatie of gemeenschapsclubs, synagoges of elke andere plaats, om te vertellen over L'Chaim to life. Om de betekenisvolle vreugde te ervaren van de zinvolle Joodse schepping. Laten we hopen op betere dagen.

Daniel

Zonder visie is een volk veroodeeld tot het betalen van een prijs

19 november 2018, 11 Kislev 5779


Lieve vrienden,


Ik heb lang nagedacht of ik deze brief zo moeten schrijven maar heb beloten om dit toch te doen. Deze woorden zijn bedoeld voor de mensen die voorbij de spreekwoordelijke "tijdelijke oppervlakkige onderwerpen" verder willen kijken dan wat het oog ziet. Het verstaan van de diepere lagen die de oorzaak zijn van de gebeurtenissen die ons als Israel nationaal en internationaal overkomen.

Onze zuidelijke familieleden die we koesteren en lief hebben zijn wederom het slachtoffer van een traumatische gebeurtenis. Het is weer hetzelfde liedje, waar het het terreurbewind van Gaza betreft, of de affaires van de israelische regering en haar verantwoordelijke hoofden. Om nog niet te spreken over de hulpeloze en herhaalde malen dat we 'gebogen hebben voor de terroristen die misbruik maken van situaties'. Speciaal benoemd in dit geval: de afgelopen 18 jaar van de conflicten in de Negev woestijn.

Een hoop mensen begrijpen niet wat er hier gaande is. Wat is deze zwakte? Waar komt deze impotentie vandaan die mede komt door "Beveiligings experts " die de staat van Israel leiden. Ik ben geen expert en doe ook niet alsof ik dat wel ben, toch zou ik mijn eerlijke opinie willen uiten gebaseerd op de profeten van Israel. Zij spraken al eerder over de hoofdverantwoordelijken van Iisrael in deze tijd. De minister president zegt keer op keer het volgende. “Er zijn veel verborgen dingen die gerelateerd zijn aan de vooraanstaande interesse van de staat Israel.” Dus hierbij dan mijn duidelijke opinie. Iedereen kent waarschijnlijk wel het verhaal van "de nieuwe kleren van de keizer"? Het verhaal van het jongetje dat geen enkel kledingstuk op het lijf van de keizer zag en op onschuldige wijze zijn vader informeerde dat de keizer naakt was.

Ja! Ik ben maar gewoon Daniel. "De voorbereidingen gaan maar door om de geest van de Israeliers te hersenspoelen met een enkel doel ze het volgende te laten geloven. “Verborgen dingen die belangrijk zijn en daarnaast om het leger te stoppen in wat ze doen. Omdat wat ze doen belangrijk is. Dus is mijn kreet gelijk aan die van het jongetje in het sprookje: "de koning is naakt! Wat de reden ook moge zijn, hoe gerechtvaardigd ook. We zouden zulk soort uitdrukkingen niet moeten geloven!!! Wat de reden ook zijn mag. Is het gerechtvaardigt om een heel volk 17 jaar lang te laten lijden om het belang? 17 Jaar van traumatische ervaringen."

Is er rechtvaardiging voor het 'verbranden van honderden hectaren van bossen en velden, laat staan het doden van burgers'? Het is niet te geloven!!! Nee!!! niemand zou dat echt kunnen accepteren als dat gezegd wordt. En inderdaad. Onze minister president met al zijn "extreem goede" internationale relaties heeft een vermogen om te doen wat hij kan. Zo zijn zijn contacten met de wereldleiders op zijn minst opmerkelijk te noemen. Maar er zit een addertje onder het gras. Dat is omdat er veranderende prioriteiten zijn in zijn voorkeur om gratie te vinden in de ogen van de koningen van deze wereld. De heidenen, in plaats van 'om aan de zorgen van de Israelische bevolking tegemoet te komen'.

Laat me opnieuw de nadruk leggen op het punt. Hamas en islamitisch terreur zijn niet het probleem. Wij zijn het probleem. Wat zijn we? Welke visie staat ons voor ogen en veel belangrijker nog, 'koesteren we in ons hart'?

Islamitisch terreur wordt gemaakt door wie iemand is en waarom [ed. achterliggende reden]. Om nog maar niet te spreken over de onmogelijkheid om deze in te passen in de taal van het westen. Allereerst is er een "Klein probleem" dat ze niet alleen een slappe indruk krijgen van het westen en taal van overgave, maar ook versterkt het de creatie van haar eigen vernietiging. Volgens deze realiteit worden Gazaanse kinderen opgevoed met deze realiteit. Ze leren dat ze het Westen niet hoeven te respecteren en dat ze Israel niet serieus hoeven te nemen en dat desondanks het terugkeren van lege bedreigingen van de ministers en andere leiders.

Deze woorden komen uit het hart van het volk Israel. Er zijn wonderlijk mooie mensen met grote harten, dorstig naar een boodschap van waarheid. Het zal opnieuw moeten worden gezegd dat er geen oplossing is. Niet in Gaza, noch ergens anders. De enige echte oplossing is te vinden in een "terugkeer naar het bijbelse visioen en de waarden van de bijbel welke mensen lief hebben". Alleen deze waarden hebben de kracht om te 'verenigen'. Ik heb een sterk geloof dat deze verandering zal komen door mensen die voorbij zichzelf kunnen zien. We moeten onszelf verwijderen van apathie zodat alle mensen van israel het lot van israel zullen voelen.

Dit is een directe ervaring voor het zuiden in het nu. We moeten onzelf afvragen of we buiten de vastgestelde kaders kunnen denken. Dit vergt moed. Ik bid dat we de wondelijke geschenken die we van binnen hebben mogen ontdekken en begrijpen. Dat deze verschrikkelijke kloof in onszelf weggenomen mag worden. Zoveel wonderen hebben we al meegemaaktin onze tijd, dus is het door HaShem dat we hier nog zijn als een volk dat hij lief heeft. ...


Shabbat Shalom,
DanielAan het begin van een nieuwe dag!

November 12, 20178, Kislev 4, 5779

Beste vrienden!

Deze morgen stond ik (zoals gewoonlijk) - op tijdens de eerste lichtval van de nieuwe dag. Het doet me plezier en verfrist me om de vernieuwing van de dag te zien als de zon opkomt .... De eerste rode glans van het licht geeft me energie... Het voelt als een openbaring van het volledige hart van de Schepper waar ik met diepe dankbaarheid naar mag kijken met veel waardering voor Hem in mijn hart. Dit zijn de momenten van gezond verstand en heilige stilte die me energie geven om de nieuwe dag te mogen beginnen, als een altijd gewaardeerd geschenk.

Maar nadat ik het nieuws had gehoord van de Gazastrip en de officier die geraakt is door een raket en alles wat zich afspeelt rondom Gaza en ook nog eens mijn moeder had gesproken die - met een brok in haar keel - vertelde dat velen uit deze regio al maanden niet meer goed slapen en wat voor effect dat heeft op de ontwikkeling van de kinderen, terwijl veel Israeliërs in het centrum van Israel zich moeilijk kunnen voorstellen hoe de situatie daar aanvoelt en uitwerkt in het dagelijks leven, betrok mijn zonnige hemel...

Dus roep ik het opnieuw uit : Laat ons alstublieft opstaan uit onze apathie !!!

A.s. donderdag zal de eerste groep van ouders met kinderen uit Sderot aankomen in de moshave "Kesthet", op the Golan Hoogte. Naar aanleiding van alle slechte berichten heb ik besloten om een nieuwe groep gezinnen te laten overkomen naar de moshav. Niet alleen uit Sderot, maar ook van andere nabijgelegen dorpen en moshavs in de directe nabijheid van Gaza (ed. : waar de nood net zo hoog is).

We willen deze mensen tegemoet komen (met wat zij nodig hebben) om te markeren in hun levens dat ze niet alleen zijn! Het geeft een ongekende boost aan ouders en kinderen om gewoon weer eens een keertje in zoveel maanden tijd ongestoord te kunnen slapen.

Ik adresseer dit bericht aan u vanuit het diepst van mijn hart. Alstublief! alstublieft! voelt u alstublieft aan waar ik de moeite voor wil doen? Wij in het noorden van Israel willen alles doen om het leven voor deze mensen 'enigszins leefbaar' te houden. Tot nu toe hebben we al zoveel bijgedragen aan dit heilige project van "hartsverbinding" in het zuiden, het oosten, het noorden en het westen en het is van zoveel persoonlijke betekenis in de zin van het "samen sterk staan", "toewijding aan elkaar" en wederzijdse verantwoordelijkheid. Daarom, als u kunt, draagt u daarom bij aan de mogelijkheid om deze mensen een paar dagen rust te geven om even alle gedachten en emoties weer even op een rijtje te kunnen krijgen, het is zo noodzakelijk. Ik beloof u dat wij hier in Israel ons uiterste best doen om uw giften zo efficiënt mogelijk in te zetten, zonder persoonlijke belangen!

Opties voor donaties:

1. Geldtransfer op de accountnaam: Amutat “Lechaim”
Adres: Moshav Keshet, Ramat HaGolan, 12410, Israel
Bank Name: Bank Mizrachi
Bank Adres: Jerusalem, Israel
Accountnummer: 290850
Bank: 20
Branch: 458
Swift Number: Mizbilit
IBAN: IL020204580000000290850

Wilt u een check sturen, neemt u dan contact op met - danielxrw@gmail.com dan kunnen we u een bewijs van ontvangst toesturen.

2. Zend u uw check aan : Amutat "Lechaim" to the address of : Shuki Kestenbaum, Moshav Keshet D.N. Ramat Hagolan, area code 124100

3. Via Papal in our Web : Lechaim2life.org.il (Project : Good Morning for the people of Israel.)

Alle donaties zullen worden ontvangen en verwerkt met respect en waardering. Stelt u ons alstublieft in de gelegenheid om meer mensen een paar dagen een rustige omgeving te geven, waarin ze even tot zichzelf kunnen komen? Namens al deze mensen alvast bedankt.

Daniel

P.s. Voor elke persoon die komt hebben we 700 Nis nodig. In euro's is dat 168,56 euro. Elk bedrag wordt gewaardeerd.


Hartsverbinding door het ontsteken van de shabbatslichten

November 4, 2018, Cheshvan 26, 5779

Onderstaand een foto van Gizela uit Pardes Channa die op de shabbatsavond haar shabbatslichten ontstak— waarmee ze gestopt was na het overlijden van haar echtgenoot. 's Nachts had ze een droom gehad hieromtrent en Yechiam (manager van Neve Michael) die nauw betrokken is bij haar situatie en ook partner is van "L'Chaim" en al 15 jaar werkt met de Holocaust overlevenden, heeft een besluit genomen om haar elke vrijdagavond op te zoeken met zijn kinderen, zodat haar droom uit mag komen.
Gizela steekt de shabbatskaarsen aan..

en het kleinste kind ontvangt haar zegen.

Editor : "Yesimech Elohim keSara, Rivka, Rachel ve Lea."
Betekenis:
"Zoals de Eeuwige Sara, Rebekka, Rachel en Lea heeft gezegend, zo wil de Heer ook jou / jullie zegenen, om wijze vrouwen te worden zoals de moeders uit de bijbel. Om net als zij een voorbeeld te zijn in wijsheid en gehoorzaamheid aan God voor je ouders, je omgeving en later je man."Gizela omhelst het kind.


U kunt op de foto zien hoe opgewonden Gizela is vanwege het privilege van gezelschap in haar huis op erev shabbat (shabbatavond). Yechiam heeft het besluit genomen dit de komende weken van het komende jaar te blijven doen met zijn kinderen.

Een ander opvallend positief bezoek is dat van Shalom (in Zfat) - die samen met Shir de shabbatslichten ontstak en samen met hem de shabbat doorbracht.

Shabbat met Shalom (Shir).Joodse onafhankelijkheid genaamd "vrijheid"

1 november 2018, Cheshvan 23, 5779


Mijn gesprekken met Zlilia brengen vaak een schok teweeg in mijn ziel. De andere kant van dit verhaal is ook dat het me een andere kant laat zien die verrassende perspectieven met zich mee brengt. Dit stelt me in staat om de onderdrukkingen te begrijpen die duizenden jaren door zijn gegaan voor mijn volk. Hoewel haar woorden soms moeilijk te begrijpen zijn hebben ze vaak een diepere betekenis die voor de juiste mensen van binnen nieuwe antwoorden kunnen brengen. De woorden die ze spreekt zitten soms op de oppervlakte vol tegenstellingen. En voor diegenen die liever de waarheid hebben boven alles is het soms zo dat deze waarheid niet altijd mooi is. Toch zal deze wel beter uit kunnen leggen wat de situaties zijn die we vandaag de dag tegenkomen in onze huidige levens.

Dus nu dan maar een heet hangijzer voor vele overwinnaars die vandaag de dag nog steeds leven met de tweede wereldoorlog. Zilia's inzichten wierpen een vraag op waar ze duidelijk een antwoordt op had gevonden voor zichzelf. Het zou dus ook onvermijdelijk zijn dat deze vraag mijn kant uit zou komen in de hoop dat er nog meer antwoorden zouden komen. De vraag van Zlilia aan mij was de volgende; "Geloof je in aantrekkingskracht van mensen die op elkaar lijken?" Mijn antwoordt was dan ook dat ik daar met mijn hele hart in geloof. Daarna kwam de schokker. Ze vroeg me het volgende. “Je ziet en hoort mij dus? Wat als ik je zou vragen wie Adolf Hitler was; de man verantwoordelijk voor de moord van zes miljoen volksgenoten?” We zullen zijn karakter eerst beter moeten begrijpen, en daarna de volgende stap zetten.

Een individueel die slechte dingen doet, moet haast wel een gebroken mens zijn. Een mens die gestript is van zijn identiteit. Wat er ook bij komt is dat er veel van de persoon zelf weggesneden wordt of al is. Om nog maar niet te spreken over de ontkenning van zichzelfs alswel de zelfmarteling die dat inhoudt. Een persoon die in deze realiteit leeft met een ongelovelijke hoeveelheid pijn en zelfbewustzijn zal altijd zoeken naar gelijkgestemden. Met andere woorden, Mensen met hetzelfde type energie die dezelfde pijnlijke plek binnen kunnen gaan. De vergelijking is op zijn minst ongelovelijk hard om deze door te trekken naar Israel op dat moment. Zeker gezien het feit dat de shoa ongelovelijk veel pijn heeft veroorzaakt juist bij deze mensen. Toch was er bij de Israelische bevolking van de tijd een hoop ontkenning en zelfmarteling die grensde aan een wens om geasimileerd te worden. Wat betreft de naschokken van Hitlers verschrikkelijke misdaden; hij wandelde richting "verlies [van zijn eigen ziel] en pleegde uiteindelijk zelfmoord. Dus aan het einde van zijn levenspad was hij verloren.

Waar het de bevolking van israel betreft; zes miljoen mensen zijn verloren geraakt en gedesoriënteerd. Het is moeilijk om dit te zeggen maar Hitler beoefende ten diepste het verlangen van het joodse volk. Het is bijna verschrikkelijk om het zo te zeggen. Het ondenkbare dat er gebeurt is, kan niet goedgepraat worden. Israel was op dat moment een volk met een diep verlangen - in ballingschap. Een cultuur die niet van haar was, een 'verloren gegane identiteit in verwarring'. Gebonden aan het leven in de achtergrond. G'd Heeft ons diverse teksten gegeven die zeer accuraat zijn.

32 Wat in uw geest opgekomen is, zal zeker niet gebeuren, namelijk dat u zegt: Laten wij als de heidenvolken en als de volksstammen worden door hout en steen te dienen!
33 Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, voorwaar, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal Ik over u regeren!
34 Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid.

En Hij herhaalt deze woorden in Deuteronomiën 28

64 De HEERE zal u verspreiden onder al de volken, van het ene einde van de aarde tot aan het andere einde van de aarde. Daar zult u andere goden dienen, die u noch uw vaderen gekend hebben, hout en steen.
65 Daarbij zult u onder die volken niet tot rust komen en uw voetzool zal geen rustplaats hebben, want de HEERE zal u daar een bevend hart, kwijnende ogen en een treurende ziel geven.
66 Uw leven zal voor u aan een zijden draad hangen; u zult nacht en dag beangst zijn en uw leven niet zeker zijn.

Het is G'd Zelf Die ons al had gewaarschuwd voor het verlies van identiteit! Als er geen identiteit is, kan alles zomaar 'binnen komen'. Zelfs het meest duistere kwaad. Deze verschrikkelijke ervaring kwam met een groot wonder. Het Wonder boven alle wonderen is het 'terugkomen naar onze joodse onafhankelijkheid in het land van Israel'.

De vraag die zich opdringt is nu : "Hebben we geleerd van het verleden?" We hebben inderdaad een land gemaakt met fabrieken en gebouwen. Wat is onze spirituele situatie vandaag de dag?

“Ik voel,” aldus Zlilia, Dat er twee bewegingen zijn. Eentje herinnert me sterk aan de veel duistere dagen voor de tweede wereldoorlog. Vooral in de zin dat een groot deel van de mensen leeft in verlies door zelfpijniging, onderdrukking en compleet 'vergeten van...' . Er hangt een atmospheer van scheiding en controverse in de lucht. Dat en het gevoel van zelfhaat, schuldgevoelens en het neerwegen van de vergeetachtigheid [van het verleden] op ons zelf. We waren zo snel weer verward, de 'asimilatie van andere culturen weer adopterend'. Een storm in onze ziel die schade doet. Een paar dagen geleden verscheen er een jood bij de verenigde naties om Israel te schande te maken voor de hele wereld. Aldus Zlilia. Het was de CEO van “het beeld”. Dit is een voorbeeld van de zelfhaat en de scheiding die er is in deze tijd. Onze leiders zijn bang voor wat de westerse landen zullen zeggen over elke stap die we maken. Als er geen visie is zal het volk ten onder gaan. Alles wat er overblijft is de ontkenningsfase, het gebrek aan identiteit en het verlies van ons zelf. Hetzelfde als in de vooravond van de tweede wereldoorlog. Maar hier Daniel, is het goede nieuws: er is ook een goede beweging, Mensen die een passie hebben en dorstig zijn voor identiteit, eenheid en de geest van eer van Israel. Het herstel van de werkelijke identiteit van onze mensen is nog niet in z'n algemeenheid aanwezigl maar het is gericht op 'contact maken met' en 'het verspreiden van het licht'. Elke mogelijkheid benuttend en overal waar mensen het horen willen. De schoonheid , glorie en wonderlijke natuur die vast ligt in de boezem van de eeuwigheid. Ik zie dat je acties in “L'Chaim“ Datzelfde licht verspreiden.“ Na deze woorden ging ze weg en liet me diep in gedachten achter met de woorden voor dit artikel.

Ik laat hier een paar zinnen achter van twee studenten van Kibbutz Baram tijdens hun eerste bezoek aan Eli die deze woorden bevestigen:

Doron and Eitai :

Het is moeilijk om de ongelovelijke ervaring te delen die we de laatste uren hebben gehad tijdens ons bezoek in het huis van Eli. Hij begroette ons met warmte en liefde. Zijn armen open om ons te verwelkomen. Voordat we konden gaan zitten bood hij ons al iets te eten en te drinken aan. Het geweldig om te denken dat een persoon van zijn leeftijd nog steeds onafhankelijk is . Hij was actief met een hemelsbrede lach. Het is inspirerend en verrassend dat we een gesprek hebben kunnen voeren op een intelectueel niveau met zoveel humor. We hebben gesproken over filosofie, aristoteles, siegmund Freud, Nietzsche, Rambam, Empathie, Socrates en vele andere onderwerpen. We hebben genoten van de gesprekken waarin wijsheid en diepte lag. Om op dat er voor hem te zijn als een luisterend oor was een waar genoegen. Uiteindelijk liet hij ons een boek zien dat geschreven was door zijn kinderen. Het is een boek over zijn levenservaringen en filosofische gedachten over de waarde en betekenis van de menselijke reis om de wereld. We wachten vol ongeduld op onze volgende ontmoeting.

De uwe,
Daniel
Verkiezingsdag

November 1, 2018, Cheshvan 23, 5779


Lieve vrienden!

Twee dagen geleden was er weer een belangrijke ervaring in ons land. Een van de meest meeslepende verslavende ervaringen. De verkiezingsdag voor steden en lokale authoriteiten. Het is een dag vol van emoties en hete hangijzers. De spanningen die deze onderwerpen teweeg brengen is figuurlijk gevaarlijke luchtvervuiling die de energie wegneemt. Laat mij U vertellen over onze keuzes binnen “Lechaim”.Onze keuze is om echt het hart van iedereen die in het zuiden woont te bereiken. Plannen zijn al in een gevorderd stadium om twintig tot vijfentwintig kinderen met hun ouders tijdelijk uit deze onmogelijke situatie in het zuiden te halen zoals ik omschreef in mijn vorige brief. Er is een hele hoop apathie en mensen leven hun leven zonder aandacht te schenken aan de problemen van hun broeders. Het is pijnlijk om te zien en te voelen dat mensen zich te weinig zorgen maken. Maar er is een lichtpunt bij die stemmers die handen en voeten geven aan hulp en aandacht schenken aan de essentiële connectie van hart tot hart.

Ik zal een raak voorbeeld geven. Mijn goede vriend Jacob Mindel vertelde mij enthousiast over een vriend die bij hem in het gebouw woont. Deze persoon is een holocaust overlevende. Duidelijk - een echte winnaar die een prachtige benaderingswijze heeft betreft geven, gevoeligheid en aandacht voor zijn omgeving. Toen Mindel hem vertelde over onze projecten voor kinderen in het zuiden, bedacht hij zich niet, maar gaf Yehuda ons direct een cheque van 3500 shekel (plm 840 euro).

Je kan begrijpen dat het niet het geld is wat mij zo verheugd maakt, maar het idee dat een holocaust-overlevende, een echte winnaar in hart en ziel - apathie en wanhoop bestaan niet in zijn woordenboek.

Hiermee symboliseerde hij aan ons allemaal de kracht van het leven en een directe uiting van het geven van een “ja” naar leven en de schoonheid. Dank je Yudah! Jij bent door en door winnaar en natuurlijk ook ben ook jij Jacob Mindel een boodschapper van deze waarheid.

Er zijn andere voorbeelden te vinden uit het buitenland: Nederland, Noorwegen en Singapore. Deze mensen hebben al jaren ons ondersteund. Met een prijzenswaardige bescheidenheid en actief hebben ze een JA gegeven naar “L’Chaim-to-life”. Wonderbaarlijk verhalen die ons de mogelijkheid geven om door te gaan in wat we doen.

Wij als “L’Chaim-to-life” hebben gekozen om de Holocaustoverlevenden te bezoeken en daarmee de harten te raken en hen te bemoedigen. Mede dank zij al de steun van iedereen die ons heeft geholpen en de diepe betekenis van ons doel begrijpen: Het samenbrengen van de harten.

De uwe,
Daniel


Het licht aanzetten in "L'Chaim"

18 oktober 2018, Cheshvan 9, 5779


Lieve vrienden!

Zoals jullie kunnen zien is het begin van het jaar een prachtig iets. Wat me telkens weer raakt is de honger die ik zie in de vrijwilligers van "L'Chaim". Bij familie deze familie horen de jongeren over het unieke [werk]model waar we overlevenden als overwinnaars bejegenen. Ik was toevallig bij een openingsfeest in Zfat. Een feest vol licht. Daar zag ik met mijn eigen ogen het arriveren van overlevenden waarbij er enkelen waren die zich niet echt lekker voelden terwijl anderen nog wat zwak van gezondheid waren. De kleur van hun wangen waren gevuld met vreugde in hun wezen.
De connectie tussen de jonge en oudere mensen is een band die heel speciaal is en ruimte geeft in dit unieke [werk]model.


De nieuwe groep van Baraam

Onder de leiding van onze Shir is een nieuwe straal van hoopgevend licht gelanceerd in Kiryat Gath. gefeliciteerd! Anderen die deel zijn van deze plaats horen bij de Nachson groep van Kibboets Gal On. Er is een prachtig verslag omschreven door Shir. Dit verhaal gaat over de verwelkoming van Ariel uit Modiin. Zij kwam twee jaar geleden bij het voorbereidend project van L'Chaim en heeft ook echt de betekenis van het woord gtoond aan de mensen.

De samenwerking tussen van de nieuwe groep in Kiryat Gath en de andere delen van Lechaim is gecreëerd doordat de verschillende takken van L'Chaim een samenwerking zijn aangegaan. De boodschap passeert ons hier , vervuld met het juiste geluid. Het idee komt van zielen die kunnen begrijpen wat de boodschap van eenheid is en op dezelfde wijze deze ook kunnen uitleven.

Het is van waarde dat we in deze moeilijke tijden (zowel op spiritueel gebied alsmede ook op het sociale en politieke vlak) deze waarden moeten kunnen [uit]leven. Ik ben vervuld met vreugde als ik zie wat dit jaar brengt en zal dan ook volgend jaar doorgaan met handelen in compleet geloof om de visie om "L'Chaim" te blijven continueren; een betekenisvolle joodse vreugde over creatie en vrede!

Mijn warme waardering en dankbaarheid voor alle werkers die voor L'Chaim actief zijn, zowel in het binnen als buitenland,

Daniel

 

Yom Kippoer

19 september 2018, Tishrei 1, 5779

Lieve vrienden!

we naderen de grote dag genaamd Yom Kippoer! Volgens de bijbel een dag van het ontmoeten van onze eigen ziel door zelfonderzoek. Mijn gesprekken met Zliliya zijn altijd verrassend en opbouwend. Ze heeft een ontzettend bijzondere manier om te kijken vanaf diverse inzichtshoeken , dit is dan ook waar we erg aan gewendt zijn.

"Daniel: het is erg moeilijk voor mij te zien hoe mensen automatisch deze atmospheer weten te vinden", Aldus Ziliya. Dit betekent voor mij eigenlijk dat het is wat het is en zal zijn of hoe ik erover denk.
Rituelen die herhaald worden zonder ze te verteren in je hart en het diepste van je wezen zijn eigenlijk dingen die in plaats van verandering in de hand werken veranderen in slavernij van mensen met rituelen en gebruiken.
Mijn boodschap zou zijn dat we rustiger aan moeten doen met de snelheid waarmee we van onderwerp tot onderwerp springen, want het dient alleen ons ego. Het oogst "ervaringen" maar het kan de vertering van grondige interne kennis tegenwerken [of vertragen]. Bijna elke persoon die meeloopt op ons levenspad zegt : "Ik ben bezig! of "ik ben zeer goed bezig..." Ik begrijp alleen niet dat heel veel mensen zichzelf onnodig belasten door volstrekt onnodige dingen te ondernemen en daarmee alleen maar verslavende productiviteiten in de hand werken. Deze situatie, "zegt Zlilya" heeft tot gevolg dat de betreffende persoon, ondanks dat al zijn activiteiten bewust om goed te doen, hem verder van zijn eigen binnenste verdrijven. Ik houd van het Hof van koning David: "Met mijn vlees zal ik G-d zien!"

Vooral op dagen als Yom kipoer en het nieuwe jaar en de sabbath, welke ons in staat stellen om even te stoppen.
Stop gewoon eens met de snelheid waarmee we leven en kijk eens binnen in jezelf en dan zal je zien dat wij mensen opslaghuizen zijn voor herinneringen. Dit houd ook in dat emoties als pijn en nood gemakkelijker te blokkeren zijn [als emotie] dan we denken. Mijn boodschap hierin is dat we ons zelf de kans moeten geven om te zien dat wij werkelijk mensen zijn die zo ongelovelijk mens zijn maar ook mensen die G'd gemaakt heeft naar zijn beeld.
Dit betekent ook dat we moeten kijken naar de stem binnenin ons die probeert om ons van het pad van leren af te drijven met een vorm van slavernij. Vrijheids rituelen kunnen een vorm zijn die voor ons persoonlijk een barriare vormen om het te implementeren in ons leven, aldus Ziliya.

Ontmoeting in Mechina Maitzar

Vandaag was ervaarden we opnieuw een prettige verrassing.

We hadden eerst een ontmoeting met de studenten van "Maitzar". De dorst naar puurheid van hun geest kwam recht uit de diepte het hart van deze mensen. Ze konden makkelijk een verbinding maken en de reacties waren geweldig.
De vragen die gesteld werden lieten een gezonde nieuwsgierigheid en een verlangen zien om deel te zijn van dit project.
In deze sessie sprak ik met vier studenten die graag antwoorden gaven op mijn vragen.
De antwoorden die ze gaven schokte me in de zin dat ze hun hart openstelden waarin de diepte en betekenis van het leven naar boven kwam in een ongelovelijke rijkdom in deze frequentie. Mag het zo zijn dat we allemaal opgeschreven mogen staan in het boek des levens.

Daniel
https://youtu.be/_APWuJSDas8

Dit is het interview met de meitzar studenten na onze introductie.

Zie hoe de studenten van Meitzar reageren na het horen van het verhaal van het L'Chaim to life project - door Daniel. Zie hoe diep de antwoorden zijn van de diepe persoonlijke vragen. Deze studenten zullen deelnemen aan ons project dit jaar. We zegenen ze en wensen ze al het beste toe.


Timek