Bezoeken van families uit Sderot

17 november 2019, 19 Cheshvan 5780

Shalom vrienden,

We hebben een geweldig fijne Shabbat gehad met een paar families uit Sderot die een rondreis aan het maken waren door de Golan en eindelijk de kans hadden om in volledige rust en vrede te kunnen slapen. Het was zo'n vreugde om de moeders van de gezinnen tot rust te zien komen, terwijl hun kinderen speelde met een glimlach op hun gezicht van oor tot oor. Dit uitje gaf hen de mogelijkheid om naar lichaam en geest bij te tanken [van alle stresvolle emoties]. Ondanks de "stiltes" tussen de verschillende vuursalvo's uit Gaza, richting Sderot, is er een enorme emotionale geladenheid onder de bevolking. De bevolking weet nooit wanneer de volgende sirene zal klinken en de volgende raket zal vallen. Elke donatie die we ontvangen en in kunnen zetten om meer families uit het zuiden even tot rust te laten komen in het noorden (Golan), zullen we ten volle hiervoor benutten. Moge het zo zijn dat er sprake mag zijn van een continuiteit in het één zijn met de bevolking van Israel in het zuiden van het land, gedurende deze [aanhoudende] raketaanvallen.

G-d Bless you All,
Daniel Braun 

Begin van het nieuwe jaar 2019-2020

24 oktober 2019, 28 Tishrei, 5780

Shalom lieve vrienden,

Nu de Joodse Feestdagen achter ons liggen, zijn we er klaar voor dat onze studenten beginnen met hun eerste ontmoetingen van het jaar aanstaande maandag. Als voorbereiding hierop hebben Shir en ik 2 dagen geleden de studenten in het Mechina Program van Bar Am, gelegen in het noordelijke deel van Israël, naast Tzfat ontmoet.

We hadden een samenkomst met de studenten die samen gaan werken met onze dierbare overwinnaars in Tzfat. We kwamen om precies 14:30 en de studenten wachtten al op ons in het klaslokaal, zeer verwachtingsvol om te horen over ons programma van Shir, onze toegewijde teamgenote die blijft deelnemen als tak van L'Chaim in Tzfat en Modi'in op zo'n fijne manier. Ze vertelde de studenten hoe ze zelf kennis had gemaakt met L'Chaim vijf jaar geleden, toen ze zelf een student was in de Mechina van Ma'Ayan Baruch. Ze vertelde hoe het haar had geraakt, de ontmoeting met ons, en om te zien hoe toegewijd we waren om nieuwe hoop te brengen voor de overwinnaars en om hen van "Slachtoffers" te veranderen in "Overwinnaars". Ze vertelde de studenten hoe ze deelnam aan ons project toen ze zelf soldaat werd. In het leger, maakte ze veel vrienden en velen werden enthousiast om ook deel te nemen aan ons project.
Het meest speciale gedeelte van die ontmoeting voor mij was om te luisteren naar Shir en te zien hoe goed ze ten diepste de visie begreep van ons werk en hoe ze, nu als een jonde dame, verandering kan bewerkstelligen in de harten van zoveel andere jonge mensen in ons land. Tegen het einde van de ontmoeting, waren de studenten heel enthousiast om aan het project te beginnen. Ik hoefde niets tegen de studenten te zeggen - ik kon achterover zitten en alleen maar met plezier luisteren naar elk woord wat Shir sprak recht uit haar ziel.

Ik wil graag een ding delen wat me bijzonder geraakt heeft. Shir vertelde me dat toen ze de Holocaust overwinnaars belde, nadat ze terug was gekomen met haar vriend, dat ze haar hadden verrast door te zeggen dat ze periodiek bezoek hadden gehad van voormalige studenten van 2,3 en 4 jaar geleden. Deze jonge mannen en vrouwen houden niet alleen nog steeds contact met hen , maar brengen soms ook hun hele familie mee op bezoek - moeder, vader, zuster en broer. Ik kon mijn oren niet geloven - ik voelde veel trots en vreugde in de woorden. Na de ontmoeting bij de Mechina (school als voorbereiding op het leger), kwam ik thuis in mijn huis in Zichron en Shir ging terug naar haar huis in Modi'in. De grootste verrassing gebeurde de volgende dag - Shir liet een bericht voor me achter, dat ze de kans had gehad om de nieuwe studenten te ontmoeten in Modi'in die overwogen om vrijwilliger te worden bij ons project in die locatie. Ze had 6 studenten verwacht om deel te nemen, maar was overweldigd met vreugde dat feitelijk 29 studenten zich hadden gemeld om deel te nemen aan ons project om onze "Winnaars" in Modi'in te ondersteunen!

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om een hartelijke dank uit te spreken aan een speciale donor in Holland - een oudere vrouw die zo genereus 2000 euro gaf omdat ze zo'n sterke binding heeft met het werk wat we doen.
Op dit moment wil ik waardering uitspreken aan alle donoren van Nederland, Noorwegen, Singapore, de USA, Canada en Israël die toegewijd waren en blijven aan het werk van L'Chaim. Ik weet dat ze allemaal geheel uit hun hart geven. Ik wil HaShem bedanken die ons in staat stelt om dit heilige werk te verrichten wat de jongere harten met de oudere verbind,
zoals de Tenach ons opdraagt, "Laat de Zonen tot de Vaders en de Vaders tot de Zonen terugkeren". We zijn blij en trots om ons 16e jaar van bestaan te naderen van het L'Chaim Project. Baruch HaShem, dank aan G'd. Met G'd's wil zullen we onze prachtige verslagen van de acties en foto's sturen na de eerste ontmoetingen van de studenten.

Shabbat Shalom! Vriendelijke groet,
Daniel Braun


Gelukkig Nieuw Jaar !

8 oktober 2019, 9 Tishrei 5780


Lieve vrienden,


We vieren in Israel als een natie gezamenlijk het Joodse nieuw jaar in de maand Tishrei. Tegelijkertijd zijn we hard aan het werk om voor onze nieuwe studenten een framewerk klaar hebben staan bij de aanvang van ons speciale programma van het nieuwe jaar. Samen met Timek heb ik de grote vreugde en het enthousiasme van deze jonge mensen mee mogen maken. Ze wilde graag beginnen aan dit project! Het geef mij zoveel blijdschap om te zien dat jongeren en ouderen vreugde vinden in vriendschap en betekenisvolle levenskracht in dit leven.

Zoals elk jaar, hebben we ook deze keer weer verschillende ontmoetingsbijeenkomsten. Het is de bedoeling dat we elke locatie bezoeken om de studenten plaatselijk te vertellen over ons unieke project genaamd “Lechaim”. Het is erg belangrijk dat we de overwinnaars van de holocaust een plaats geven om te zijn. Zoals elk ander jaar voorheen zijn we buitenzinnig verheugd over de jeugdigen die zo dorstig zijn naar een leven waarin een barmhartige en oprechte levenshouding te vinden is. Wat mijn hart verwarmt is dat ze begrijpen wat het belang is van het niet vergeten van de ouderen die dit land opgebouwd hebben. Dat is de essentie van onze natie.

Kijkt u eens naar de foto’s hieronder en zie hoe de ogen van deze jonge harten glanzen. Het is erg belangrijk voor ons als “L'Chaim” om de voortzetting van onze Joodse geest op te heffen naar de allerhoogste in een warme hartenwens om goedheid en rechtvaardigheid na te jagen. Hiermee laten we ons hart kloppen met barmhartigheid en liefde. Dit versterkt de eenheid van ons volk onder jong en oud.

We willen van deze gelegenheid gebruik maken onze vrienden in Israel en wereldwijd te zegenen! Van hier wens ik Rivka een compleet snel herstel toe en wensen haar en haar familie een zegenrijk nieuw jaar toe. We waarderen al de jaren van hard werk en toewijding die ze met haar volledige hart gegeven heeft aan dit project.

Persoonlijk wens ik Leah Politzer een warm welkom na haar aliyah naar Israel. Zelfs al een moeder van vijf kinderen vind ze de nodige tijd om ons te helpen met het belangrijke computerwerk voor ons project. We geven ook graag een warm welkom aan Natan Greenman die zeer recent in de “L'Chaim” familie gestapt is en Leah helpt met vertaalwerkzaamheden. Dat we de vreugde en het licht mogen blijven verspreiden als een zegen voor alle mensen van Israel gedurende deze uitdagende tijdsperiode.


Een zegen voor iedereen,

Daniel Braun
Head of "LeChaim"