15 december 2019, Heerlen

Beste vriend van L’Chaimtolife,

Het jaar loopt ten einde. Wat is het snel gegaan of ligt dat aan mij? Het was weer een gezegend jaar, met hier een korte terugblik.

De naam van de winkel is nu Levshop en ook het uithangbord is net nog op de valreep van dit jaar gereed gekomen. Het logo LEV/ hart wordt ook in de winkel echt uitgedragen met veel liefde en zorg naar degenen die ons hebben bezocht. Ook de kaartjes van de organisatie en van de winkel zijn gerealiseerd. We blijven goede en zeer mooie kleding ontvangen en de winkel krijgt langzaamaan naamsbekendheid. Dat vraagt geduld en tijd. Geregeld krijgen we de vraag om vaker open te zijn, maar dat vraagt nog meer vrijwilligers en meer werk hetgeen nu niet mogelijk is. Misschien ooit? Voor nu is het ook goed zoals het is. Een fijne groep vrijwilligers die vast elke maand helpen in de winkel en enkele invalsters. Hun trouw en enthousiasme is onbetaalbaar.

Grote dank ook voor de inzet van enkele mensen in Hoensbroek die maandelijks bijdragen door maaltijden te koken en te verkopen en natuurlijk nu al voor de derde keer op rij de jaarlijkse snuffelmarkt! Dit jaar met een opbrengst van €485,00.
Het contact met een jonge vrouw met mentale en fysieke handicap heeft ons veel vreugde gegeven en nog steeds. Zij schildert prachtig en ontroert vele mensen. Zij schildert voor Israël en ook ons project is al enkele keren bedacht met de opbrengst van haar schilderijtjes. Een mooi voorbeeld dat iemand haar talent inzet en niet in de grond stopt!
De offergaven van gemeenten en vrije giften en zoveel meer initiatieven. En natuurlijk niet te vergeten; last but not least: de gebeden van trouwe bidders, zoals een klant die bij het naar buiten gaan onlangs zei: ik bid altijd voor jullie!
Maar ook zijn er de vertalers en iemand die alles bewerkt en weer iemand anders die maandelijks de nieuwsbrief verstuurt naar de achterban. Al met al reden tot grote dankbaarheid.

Er beginnen zich ambassadeurs te ontwikkelen in verschillende gemeentes die het werk van L’Chaimtolife promoten; zij staan veel dichter bij de mensen in hun gemeente of kerk dan ik dat doe en ook daar begint respons te komen. Er zijn nu drie gemeenten in het zuiden die zo bezig zijn waarvan eentje in België. Dat is een nieuwe ontwikkeling en daar ben ik erg blij mee. In Israël voelen ze de liefde waarmee wij werken en dat zijn zegen op hen afspiegelt en dat is echt geweldig om uit hun mond te horen. De ouderen weten zich niet vergeten en dat er aan hen gedacht wordt werkt genezend. Namens Daniël en Timek en het hele ,ook kleine, team in Israël moet ik hun dank overbrengen uit het diepst van hun hart. Dat maakt dat zij ook steeds weer het werk vol goede moed en vreugde kunnen doen. Nogmaals: ik/wij ben/ zijn zooooo blij met alle inzet. Ieder met een eigen inbreng en talenten en achtergrond. Een vaas met veelkleurige bloemen!!

TODA RABA ( dank je wel)


Rest ons, Alex en mij, om jullie een fijn Kerstfeest toe te wensen, en een mooi Chanoekafeest voor hen die dat vieren en voor een ieder een gezegend 2020. Laten we vol vertrouwen en met blijdschap het werk ook in 2020 mogen doen als voor de Here, en in goede gezondheid. Laten we een lichtje zijn in deze steeds donker wordende wereld. Het Woord van G’d zegt dat wie Zijn volk zegent, zal Hij zegenen. Tegelijk betekent het zegenen van Israël ook het zegenen van de wereld.

Shalom,
Alex en Margo Boymans