Chanoeka bijeenkomsten

19 december 2014, Kislev 27, 5775

Beste vrienden,

Chanoeka is het feest van het licht, het feest dat het donker verjaagt. Het is het feest van wonderen en tekenen die G'd voor ons heeft gedaan. Laten we er wat dieper op ingaan: Wie waren de dappere Maccabeeën?

Mattityahu en Juda zijn zoon waren speciale mensen, wiens harten in vuur en vlam stonden met rechtvaardigheid door het geloof, dat de Almachtige alles kan doen zelfs ondanks onmogelijkheden. Ze hadden een grote visie. De waarheid en het vuur in hun hart resoneerde bij degenen die met hen meevochten en ontstak het licht van de Heilige Geest waardoor het donker in een groot licht veranderde. Ze wonnen, zelfs al waren ze met weinigen tegen een overmacht aan Grieken. Hoe kan dat verklaard worden?

Alleen met een groot geloof en door niet op de omstandigheden te letten. Daardoor konden deze enorme helden het onmogelijke doen. Deze dagen zijn er erg weinig – zoals een naald in een hooiberg – mensen die voor de waarheid gaan zonder te twijfelen, openlijk te zeggen en ervoor te gaan, speciaal als we in een diepe geestelijke crisis in Israël en de hele wereld zijn. Vandaag, meer dan ooit, zou een ieder van ons in zichzelf een Maccabee moeten vinden, om de kracht te vinden volgens de boodschap van de Profeten uit de Bijbel met hun visie en de redding van het volk Israël en de hele wereld.

Het volk Israël is een minderheid en toch is er vaak veel onenigheid onderling. Ons project van het adopteren van overlevenden is apart. Gisteravond was ik deel van een Chanoeka viering die de stichting “L'ChaimToLife” organiseerde voor de overlevenden in Kiryat Shmona in samenewerking met de studenten van Maayan Baruch. Ik keek met een brede glimlach toe hoe het fruit van vele jaren gerijpt is om te zijn als hemels fruit. De liefde, eenheid, nabijheid en kwaliteit van de band tussen overlevenden, uit heel Rusland, die niet eens Hebreeuws spreken en de jeugd die geen Russisch spreekt en toch de warme relatie brengt zonder woorden, een prachtige band. De 2e burgemeester van Kiryat Shmona eerde ons met zijn bezoek aan één van de bijeenkomsten en vertelde hoe hij onder de indruk was van de prachtige band die zo eenvoudig gelegd was, ondanks de verschillen tussen hun werelden.

Een kort verhaal over vriendelijkheid en schoonheid: Gad en Tamar uit Timrat. Dierbare overlevenden waren bezorgd over hen. Zelfs ondanks de belofte van de lokale overheid, kwam er niemand om hen te helpen met het schoon maken van hun tuin van alle bladeren die opgehoopt lagen tot onacceptabele hoeveelheden. Wij kwamen met de studenten van de Yeshiva in Migda HaEmek en na een paar uur was de tuin leeg. Dit was echt Chanoeka licht!

Aan al onze dierbare donoren, duizendmaal dank. Aan onze stabiele en goede supporters, in dit bijzondere project. Vrolijk Chanoeka aan al onze Joodse broeders en niet Joodse vrienden. Veel zegeningen van liefde en licht toegewenst.

Daniel

Nieuw vanuit het noorden

Kiryat Shamona:  
De studenten van Mechina Maayan Baruch en de overlevenden ontmoetten elkaar bij de Chanoeka viering in Kiryat Shmona. We hadden een vreugdevolle tijd. Daniel sprak een paar bemoedigende woorden tot de studenten en de overlevenden. Na een hapje en drankje dansten de studenten met de overlevenden een vreugdedans. De atmosfeer was heel warm en hartelijk. De studenten hadden een chanoeka-bingo voorbereid in het Russisch en Hebreeuws. We hadden allemaal veel plezier samen. (Zie foto's)Samen dansen
Het spelen van een spelletje Bingo met zoute koekjes.  Leuk zo'n variant. Klara kan er van genieten.

Ginosar: 
De studenten van Meitsar vierden chanoeka in Beit Savion in Ginosar met alle overlevenden samen. We zongen Chanoeka liederen samen. Voor iedere overlevende hadden de studenten een prachtige persoonlijke zegen (“Bracha”) voorbereid. U kunt de foto met Moishe zien. Deze zegeningen tonen ons hoe veel de studenten houden van de overlevenden. Dit zijn de meest prachtige momenten van het “L'ChaimToLife” project.

Chanoeka werd gevierd in Beith Savion ("De Paardebloem"). Het verzorgingshuis voor ouderen op de kibbutz.Moshe

Katzarin: 
De Chanoeka-party met de Mechina studenten van Kfar Hanasi was gezellig. Israël, die zijn 91ste verjaardag in Januari gaat beleven, had de eer om de Chanoekia aan te steken. We zongen traditionele Chanoeka-liederen samen. Shaul, Ela en Israël vertelden ons een paar interessante verhalen. We speelden gezellig een spelletje bingo. De overlevenden genoten van deze speciale tijd met de jongelui.

Shalom TimekIsraël, de oudste overlevende.

Dgania:
Kibboets Dgania nodigde ons, als vertegenwoordiging van stichting “L'ChaimToLife” uit om als eregasten om met hen Chanoeka te vieren.Ik bracht vier studenten uit Maitsar mee en ze waren vol motivatie en raakten iedereen met verlichte kandelaren en het zingen van Chanoekaliederen met een gitaar en maakten dat ouders en kinderen samenwerkten. Ik sprak een paar woorden over stichting “L'ChaimToLife” zoals gevraagd. Het was een gezegende tijd. Goed gedaan door de studenten van Maitzar voor deze prachtige activiteit.

Daniel


Pardes Chana:

We hadden dit keer een uitnodiging om de ontsteking van de eerste kaars in Neve Michael bij te wonen. Rachmil, Benyamin en Aliza kwamen met rabbi Shachar en mij mee. Aliza was afgelopen week een paar dagen in het ziekenhuis geweest en vanaf het eerste moment toen ik haar vroeg mee te gaan, zei ze dat ze niet genoeg kracht zou hebben en dit keer thuis wilde blijven, maar toen ik haar vertelde hoezeer de meisjes en jongelui ontdaan zouden zijn als zij niet zou komen en hoeveel ze van haar houden, besloot ze toch te komen en met ons mee te gaan.

Toen we op de plaats kwamen waar de bijeenkomst was, zagen we tot onze grote verrassing dat de jongelui en Zvia een plakaat hadden op gehangen ter ere van Benyamin's verjaardag met een groet aan Benyamin (zie foto) en twee figuren gemaakt met ballonnen, wit en lichtblauw en bovenaan Helium harten. Benyamin was uitgenodigd om dichtbij te zitten. Na het aansteken van de kaarsen en na een paar Chanoeka-liederen, zongen alle aanwezigen Welgefeliciteerd voor Benyamin, dansend rondom hem, opgewonden en vol vreugde. En Zvia bracht een prachtige taar met Benyamin's foto erop. We aten een feestmaal (Benyamin was zo overweldigd dat hij bijna niets kon eten) en daarna waren er optredens. Eerst zongen Or en rabbi Shachar (zie foto) en daarna Rachmil en rabbi Shachar op gitaar. Ze kregen een groot applaus. Toen was er een quiz over chanoeka en daarna kon iedereen dansen (zie Rachmil dansen) en het was een vrolijke boel voor de energieke jongelui. Natuurlijk kregen alle overlevenden kado's voor het feest en de vrouwen, die sjaals hadden gebreid om de overlevenden op te warmen, deelden aan mij en alle overlevenden een nieuwe sjaal uit van de gulle dames van Pardes Chana – Karkur. Ik ben er zeker van dat onze Benyamin nog nooit zo'n verjaardag als deze heeft gehad, en dit alles geplanned door Zvia met het grote hart erachter. Opnieuw gaven we de kans om zonen terug te brengen naar de vaders en vaders naar de zonen. Wat een vreugde! Veel dank aan stichting “L'ChaimToLife”, de grote harten in Neve Michael en het schoolhoofd die deze connectie positief stimuleert.

Rivka

Benyamin in het zonnetje gezet.

Benyamin krijgt een taart aangeboden, waarop zijn foto staat.De gedekte tafel.Rabbi Schachar met zijn gitaar. Samen wat Chanoekaliedjes zingen.Rachmill samen met Rabbi SchacharRachmill met één van de studentes.

Dit waren alle vieringen. 
Vrolijk Chanoeka.

Chanoeka in Haifa
21 december 2014, Kisvlev 29, 5775

Vandaag (toen we naar Haifa gingen) was de opwinding anders dan normaal. Toen we de pakketten inpakten die Chanoekakado's bevatten: Menorah, kaarsen, gedroogd fruit, hing de geur van Chanoeka in de lucht, de helden en hun verbazingwekkende langdurende overleving. Deze geur bleef bij ons gedurende alle bezoeken.

Tova was goedgemutst (en zoals ze gewoonlijk niet doet) sprak ze nu wel over haar levensgeschiedenis.

Chaya vertelde ons, dat toen ze 7 jaar was, ze haar vader ontmoette die de de oorlog overleefd had en hoe boos ze was, toen hij in haar jonge jaren verdween, en haar moeder en broers niet terugbracht, die omgekomen zijn in de kampen. Ook vertelde ze over haar deel in het binnensmokkelen van illegale immigranten in Israël gedurende het Brits mandaat. De studenten hielpen haar om dingen te repareren in haar huis en bij hun vertrek zeiden ze Chag Sameach (Vrolijk feest).

Tova of Chaya, met de studenten

Shalom was zoals gewoonlijk heel positief. Dit keer prefereerde hij om een spelletje schaak te spelen tegen de jongens en praatte over winnen en oorlogen. Zoals u weet was hij de Boxkampioen en zijn huis is vol van medailles en ere-certificaten.Shalom

We verlieten de overlevenden met de allerbeste Chanoekagroeten voor iedereen, hopend hen weer te zien de volgende keer, wanneer we ze zullen vertellen over de “Mars voor leven” in Zichron Yackov.

Mijn hartelijke groet,
R. Erez