Pessach

April 6, 2017, Nissan 10, 5777Beste vrienden,

In de Bijbel beginnen de Tien Geboden met een prachtig vers van Hashem, wat diep in onze harten vast zit, "Ik ben Hashem, uw God, die u uit Egypte uitleidde, uit het slavenhuis." Zo beginnen de Tien Geboden. Dit is zo diep en zo groot om te begrijpen wat deze exodus uit slavernij is, en wat vrijheid is.

Dit gebod laat geen ruimte voor misvattingen: Hashem is onze enige God (!) die ons meegenomen heeft uit de slavernij in ons leven. Hij nam ons om de keuze te hebben - Hashem te kennen en met Hashem te wandelen met heel ons hart en ziel en met al onze kracht. Opnieuw is de focus op "Ik ben Hashem, uw God"! Dus kennen we echte vrijheid, die de herkenning van de goddelijke vonk in ons, in ieder van ons en dan kunnen we de prioriteiten in ons leven begrijpen.

De Pesach-gekte is op zijn hoogtepunt. De bedoeling is om zich voor te bereiden gedurende de drukke weken of zelfs maanden voorafgaand, wat doet denken aan de festivals van de wereld die extravagante festivals werden, een gril van de consumerende cultuur en het verlies van het originele idee. Maar onze intentie in deze brief is gedachten los te maken over de essentie van een gezond Pesach. Zoals we weten, of misschien ook niet, heeft het Joodse volk drie feesten die opgangsfeesten of pelgrimsfeesten worden genoemd. De eerste is Sukkot (ed: Loofhuttenfeest), die het feest van vreugde symboliseert. Shavuot (Pinksteren, het geven van de Torah) en Pesach - het feest van vrijheid. Vrijheid van vreemde goden, schoon en puur los(gemaakt) van vreemde culturen, wijzigende mode en een loyaal pad naar een solide vrijheid. Het 'zijn in de beeltenis van God', door te aanbidden en de glorie voor de mensheid en de gezegende Schepper te laten oplichten [als een helder licht], waardoor we in ons binnenste als een team gaan functioneren dat ons verbindt aan de vrijheid van onze Schepper; aan de Maker van deze wereld.

Een van de speciale dingen van Pesach is het leerproces en de zuiverende werking ervan. Het Hebreeuwse volk werd dit door de eeuwen heen opgedragen en precies Pesach duidt op een aanzienlijke vermindering van de 'consumeer-cultuur'. Het bewust verminderen van afhankelijkheid en materialisme en een toenemende gewaarwording van Gods aanwezigheid in onze levens. Zeven dagen worden we opgedragen om matze te eten en het gezuurde te verwijderen, namelijk het overdadige. Matse is een geminimaliseerd voedsel. Brood is opgeblazen, matse is dun en beperkt. Hier vraagt God ons om de noodzaak om afhankelijkheid te reduceren te bestuderen, het tempo te verminderen, in het verhaal van Exodus te graven met de nadruk op de uittocht (exodus) van slavernij naar vrijheid. Helaas zijn de feesten lange tijd verspild met bedorven smaak of geur en werd technisch gezien gekoppeld aan 'eindeloos winkelen en eten' en alleen God weet hoe het verteerd kan worden....

De schoonheid van het feest zit in z'n simpelheid, door het verminderen van eten en (over het geheel genomen) meer observeren van de meestal de oppervlakkige en verschrikkelijke last die we op onszelf geladen hebben in deze generatie, wat waanzin uitademt.

Ik, Daniel, houdt van Pesach. Het is het Feest van nadenken, reflectie over de hele situatie in het leven die mij steeds gescheiden houdt van de vrijheid en de simpele dingen, maar het meest van al van de interne schoonmaak die vraagt om inspiratie, die de grootheid begrijpt van het uur, door toenemende moed en het gefocust blijven op - en niet verloren gaan in champagne-gerelateerde festivals, voldaanheid en arrogantie, die niets te maken hebben met het feest van vrijheid - Pesach.

Met grote blijdschap rapporteren we u over de mooie Pesach-activiteiten in alle sectoren en kunnen we u in alle nederigheid, berichten dat ze erg verheffend en vreugdevol waren. Als tweede kunnen we rapporteren dat Shir gisteren (als een soldaat in het leger van het licht) een bijeenkomst heeft georganiseerd om samenwerking tussen de militairen en "L'Chaim-to-life" te bewerkstellingen. Het was een eenvoudige bijeenkomst. Soldaten, wiens harten geschikt waren voor dit project, kwamen luisteren.Shir introduceerde, professioneel met haar duidelijke karakteristieke liefde, een mooie presentatie over "L'Chaim-to-life" en de soldaten luisterden en namen het ter harte. Ik wil een paar woorden zeggen tegen deze dierbare soldaten. Als G'd het wil, zullen we de operatie beginnen na de "Mars voor Leven" en zal het een mooie representatieve parade op zichzelf zijn.

Dank aan alle leden die bijdragen en het ons mogelijk maken al dit goede te doen.

Gezegende en vrolijke Pesach !
Daniel

Shir : Deze dagen ben ik aan het werken aan de integratie van ons vrijwilligers project met het leger. Als onderdeel hiervan is dinsdag een bijeenkomst gehouden op mijn basis. Daniel en Timek kwamen om te vertellen over hun visie op "L'Chaim to life". Daarna vertelde ik mijn persoonlijk ervaringen over hoeveel betekenis het voor mij heeft en over de speciale band met de winnaars en hoe de samenwerking met het leger georganiseerd zou kunnen worden. Er waren meerdere soldaten die ingetekend hebben. Het is altijd goed om de reacties en het verlangen van mensen te zien om vrijwilliger te worden en 'goed te doen'. De soldaten die het project gaan steunen, zullen ook meedoen met de "Mars voor Leven".

Hoogtepunten uit het noorden.

De studenten zijn heel duidelijk verbonden aan de winnaars die ze bezoeken. Ze voelen dat ze het einde van hun studie nadert en dat dat ook het einde van de bezoeken betekent. Het maakt ze des te "hongeriger" voor de reguliere bezoeken. Daniel, Shir en ik bezochten een basis in het Noorden om soldaten de recruteren voor vrijwilligerswerk in Safe, Rosh Pina en Chazor gedurende de zomermaanden. Dat zou prachtig zijn.

Dafna


Ela, Rotem en ik ontmoetten Israel en Shifra uit Dafna.

Israel, werd geboren in de Karpaten, en ging naar Czechoslowakia. Zijn familie vluchtte naar Hongarije om de Nazi's te ontvluchten, maar aan het einde van de oorlog interneerden de Nazi's ook alle Joden uit deze regio in concentratiekampen. Israel overleefde. Na de oorlog raakte hij betrokken bij de Joodse Jeugdbeweging. Eerst in Europa en later, nadat hij Aliya gemaakt had, werkte hij de rest van zijn leven in opleidingsprogramma's voor en met de jeugd. Israel schreef een aantal interessante boeken en is nog steeds actief met het leren van jeugd over het verleden.

Genosar

Batya is terug uit het ziekenhuis en voelt zich weer goed. Ze is blij weer thuis te zijn en ook blij om de studenten uit Meitzar weer te ontmoeten.


Batya

Eli-Ram maakte een speciaal schilderij om zijn dank te uiten voor de bezoeken van de studenten uit Meitzar. Het schilderij zal op school een plaatsje vinden, maar eerst zal Eli-Ram het meenemen naar de "Mars voor Leven". Ik vroeg Eli-Ram een schilderij te maken van een amandelboom, uitkijkend op het meer van Kineret, beiden symbolen van leven en ook de connectie er in te verwerken met de studenten van Meitzar en de Shoa winnaars in Ginosar.Eli-Ram heeft het monument in Ginosar geschilderd, die de Magen David toont, gemaakt van rails, die open staan naar de hemel. Aan de overzijde de hellingen van Kineret en het dorp Meitzar, waar de Mechina van de studenten bij ligt. U ziet het schilderij hierboven.

Aan het einde van de week zal ik de laatste voedselpakketten voor Pesach rondbrengen. Gedurende de Pesach en daarna zal ik beginnen met de voorbereiding van de studenten op de "Mars voor Leven". Dank u voor uw hulp,

Chag Sameach vanuit Galilea,
TimekPardes Channa

De studenten van Neve Michael, zijn niet aanwezig vanwege de Pesachweek, dus ging ik gisteren zelf de bezoeken afleggen met de pakketten voor onze winnaars. Bij Aliza thuis, trof ik haar dochter en kleindochter aan, her daughter and granddaughter, ingeroepen om te schilderen en het hele huis schoon te maken. Toen ik aankwam zaten ze midden in de rommel. Maar desondanks ontvingen ze mij met een grote glimlacht en nodigde ze me uit in de keuken, waar we een poosje gezeten hebben en een goede tijd hadden.


Aliza

Vandaar bezochten we Gizela, die altijd blij is om ons te zien. De pakketten helpen haar te overleven. Ze heeft een tijdje in het ziekenhuis doorgebrachte met pijn in haar rug en was een paar dagen voor ons bezoek weer thuis gekomen. De Seder zal ze gaan doen met een vrouw die haar geadopteerd heeft als vrijwilligster. Zij begeleidt Gizela.


Gizela

Zippora, die de dag doorgebracht had met haar dochter na een operatie in haar mond, bedankte ons voor de zorg die we voor haar hebben. Vandaar gingen we naar Rachel Boaron, die vervuld was van een diep verdriet. Haar dochter had ernstige brandwonden nadat ze een sigaret opgestoken had bij een gasstation... haar situatie nu is dat ze onder verdoving onder zeil wordt gehouden aan een beademingsapparaat - met ernstige brandwonden.Chava heeft zich een week geleden verslikt in een ei, tijdens een "stroke" en wordt onder verdoving aan het zuurstofapparaat gehouden in het ziekenhuis, terwijl ze haar echtgenoot Morris en haar dochter verloren is. Haar vrijwilliger Ora en ik zijn naar het ziekenhuis gegaan om te kijken wat de situatie is en haar andere dochter te bemoedigen. De afloop van de situatie staat niet vast. Voor Pessach hebben we pakketten achtergelaten in hun huis. We hopen maar dat ze hier overheen komt.

Gelukkige Pesachgroeten, we wensen u een geweldige lente met veel bloesem aan de bomen en een prettige tijd van tot rust komen voor ons allemaal.

Rivka

ModiinArbel, Shir en Oz: op dinsdag bezochten we Svetlana en Dimitri.

Svetlana vertelde ons over een berichtje wat ze had gepost op Faceboek over Dimitri. Vervolgens ontdekten we dat Shir en Arbel de kleuren in het Russisch niet goed kenden en hebben we hierop gestudeerd. Oz leerde Svetlana hoe ze een 'Selfie' van zichzelf kon maken met haar nieuwe telefoon. Daarna hebben we met Svetlana and Dimitri, naar een televisieshow gekeken waar ze erg van genoten. Het was een leuk bezoek en we zien uit naar de volgende keer dat we ze kunnen opzoeken.

Talia: Vandaag hebben we Riri bezocht. Elke keer als ze gebeld wordt door familie of vrienden zegt ze : "Ik ben thuis met mijn nieuwe kleinkinderen " ...haar te bezoeken maakt dat er een lach op haar gezicht tevoorschijn komt, zonder verdere verklaring. Het is altijd weer bijzonder om op te zoeken en het is moeilijk te zeggen waarom en waardoor dat komt en wat er precies gebeurd dat ze zo goed reageerd op onze aanwezigheid, maar elke keer als we naar beneden gaan met de lift en we staan buiten roept één van ons meestal "Ik houd van die vrouw!!!!!!!!" Het beschrijft het niveau van het geluk wat we ervaren als we bij haar zijn geweest. Vandaag hebben we samen gezellig bij elkaar gezeten en uren gepraat!! We hebben ook haar afwas weggewerkt (alle respect voor de Maayn) haar waterfilter vervangen, samen wat gegeten en gedronken en genoten van elk moment dat we haar gezien hebben. We hebben afgesproken om elkaar de komende week weer op te zoeken en samen te ontbijten.

Ariel was verbazingwekkend!!! We zijn bij haar gebleven to 21:40 uur. Het verbazingwekkende is dat als ze deze uren alleen is, ze veel vermoeider is, maar vandaag ging het zo goed met haar en bleef ze bij de tijd!!! We houden zoveel van haar en zijn zo blij dat we haar mogen kennen!!!

Zfat

Shir : Nadat we terugkwamen op onze basis in Zfat, hebben we onze geliefde Esther opgezocht. Ze had voor ons broccoli klaarliggen wat ze zelf had geteeld in haar eigen tuintje. We hebben ook Ronnie ontmoet, een goede vriend van Esther en waren blij hem te zien. Esther vertelde ons van haar nachtmerries, herinneringen uit de oorlog. Ze was blij met ons bezoek en onze regelmatige bezoeken vullen haar met liefde, waardoor de nachtmerries minder effect op haar hebben. We hebben geluisterd naar prachtige achtergrondmuziek in het Spaans en Esther vertelde ons over haar boek "De vrouw van de schoenmaker". Ook hebben we het gehad over onze liefde voor muziek en films.

We hebben samen de speech geschreven die ze voor zal lezen tijdens de "Mars voor het leven". Ze is erg gelukkig en opgewonder en kan niet wachten tot de mars begint.

Aan het einde van ons bezoek heeft Esther een epistel voorgelezen van Rambam, welke eens in de week wordt voorgelezen om de kinderen te zegenen. Esther heeft het voor ons voorgelezen.


Jerusalem

Keren: Op de dag dat ik Eti bezocht was ze ziek, na haar middagslaapje begon ze bloed te verliezen uit haar neus en mond, voelde ze zich duizelig en koud. Vrij snel nadat haar zoon het huis binnenkwam en de zorg voor haar overnam, voelde ze zich beter. Het deed me plezier om te horen hoe de rest van haar week eruit gezien had. Haar kleindochter kwam ook nog op visite en realiseerden we ons dat ze een familie heeft die goed op haar let.

Zes andere winnaars, waarmee we een langdurig contact hebben, hebben een groot pakket gekregen van Kamcha Depascha, en waren erg blij met de aandacht en de inhoud van het pakket.

Rivka


Ed. Met dank aan mijn echtgenoot, waardoor de brief voor de Pesach geplaatst kon worden.


Poerim

10 maart 2017, Adar 12, 5777

Beste vrienden, Deze week zal het Joodse volk het feest van Poerim vieren op shabbat. Wij in "L'ChaimToLife" hebben deze week in alle sectoren gewerkt om het belangrijkste van Poerim te duiden: de maand Adar, een maand van vreugde en bovenal het symbool van Poerim is: de vreugde van vrijheid. Vrijheid??? Een unieke moed, met sterk geloof, een man uit de praktijk, genaamd Mordechai. We moeten het formaat begrijpen, de diepte van de zaak van Mordechai. Één man ging tegen het geloof in door de kracht van logica, tegen iedereen, tegen de tirannie, angst van Haman, en dat allemaal zou de kracht van de geest van de gelovige behoorlijk kunnen verzwakken. Maar deze man begreep zonder te twijfelen, wat hem te doen stond: trouw zijn aan de waarheid. Mordechai was één die niet naar zijn persoonlijke leven kijkt als het belangrijkste. Mordechai had een verhaal in gedachten met de lengte en breedte van de geschiedenis - met het nu én de toekomst. Hij realiseerde zich dat iedereen in z'n eigen unieke missie hebben binnen de eigen generatie. Het ongelofelijke gebeurde ook, met dank aan zijn geloof in rechtvaardigheid, zonder te vleien, zonder onderwerping aan enig gezag, heeft deze bejaarde man de realiteit met succes veranderd. De grote vreugde die het Joodse volk viert, is een festival van vreugde. Het is een vreugde na een lange, lange slingerende reis, vol pijn en uitdagingen, met de taak terug te keren naar de bronnen en naar zichzelf. Omdat Israël het volk met de schat is, als een voordeel voor de hele wereld. Israël is een speciaal land. Israël is capabel, maar Israël is in een proces van bijkomen van een gebrek aan geloof, een gevoel van afwijzing en zelf-haat, die ze hebben ervaren gedurende de lange geschiedenis van de volken van de wereld. Het volk Israël leert dit op de moeilijke manier en iedere poging om de de historische waarheid te ontvluchten, die een navelstreng is naar het verbond met G'd, die haar uiteindelijk dwingt om terug te keren naar de eigen wortels en naar zichzelf. Dit is de eeuwigdurende vreugde van het brengen van de boodschap aan de hele wereld, het geheim van echte vrijheid, zelfs als het moeilijk is om die te horen of te accepteren vanwege een oud stigma, of het geluk van het geloof. Niets zal het goede nieuws veranderen: Israël is het eeuwige koninkrijk wat verantwoordelijk is voor Tikoen olam in de hemel! Dit maakt opgetogen, als het met wijsheid en nederigheid gezien wordt, maar zonder twijfelen: dit is wat G'd gezegd heeft.

Terug naar stichting "L'ChaimToLife": We vieren Poerim met de winnaars door het hele land in de plaatsen waar we actief zijn. Dit is een groot licht en reden tot blijdschap en opgetogenheid. Voor degenen onder u, die niet zoveel geduld hebben de 'bevrijdingsdag' van onze aarde [ed. de terugkomst van Messias] af te wachten, leest u alstublieft deze regels
en denkt u dan met dankbaarheid aan al die actieve mensen in Israel en daarbuiten die dit project mogelijk maken waardoor de duisternis verlicht wordt, zodat het licht van ‘de verlossing’ [ voor deze aarde] doorbreekt.

Ik wens u een vrolijke Purim toe,
Daniel

Rishon Lezion / Onze vrijwilligers onder de soldaten

Ido en Elior : We bezochten Elijah voor de tweede keer. Vlak voordat we bij hem binnen kwamen, waren de pijpen in zijn keuken gebarsten en dus hielpen we hem om de rommel op te ruimen. Daarna hebben we een rustig plekjeopgezocht om even wat bij te praten. Hij had meegedaan aan de Yom Kippur- oorlog in de Sinai, en deelde met ons zijn herinneringen. Hij herinnerde zich dat hij deel was van de reservisten en samen met twee andere soldaten zich schuilhield in de bergen. Elijah vroeg ons hem te helpen iemand terug te vinden, zodat ook hij geholpen kan worden. We hebben beloofd hem hiermee te helpen en ik vond een contactadres binnen de familie waar ik hem mee in contact kon brengen. Het was geen opgave om hem hiermee te helpen, we hebben het graag gedaan en waren blij dat we het contact hebben kunnen leggen.

Purim in het Noorden

Deze week zijn we begonnen met het brengen van de "Mishloach Manot" (het brengen van kadootjes aan onze winnaars) in Rosh Pina en Kibbutz Neot Mordechai. De studenten brachten licht en leven in de huizen van Rachel, Israel and Chana en Ibi, Steve en Rachel in Neot.


Israel, Maya en Gezi met de kleindochter van Israel

Israel's kleindochter, die momenteel dient in het Israelische leger. Voor Israel zijn de bezoeken erg belangrijk. Het geeft hem nieuwe kracht om elke dag te 'leven'.


Yuval, Noa met Rachel

Rachel is een rustige vrouw. Ze toont haar liefde en waardering door haar lichaamstaal. Ze heeft een warme persoonlijkheid en heeft zichzelf geopend vanaf het moment dat we begonnen met de bezoeken aan haar.

Steve is een persoon die veel levenservaring heeft en van het leven geniet. De studenten vinden het geweldig! Ibi zal binnenkort haar 92e verjaardag vieren. Ze steekt veel tijd in het schrijven van haar levensverhaal. Rachel houdt er van om Rummicub te spelen met de studenten.


Nadav en Eliav met Rachel

Kiryat Shmona :

Afgelopen week hebben Omer en Rotem Israel bezocht. Het gesprek ging over politiek. Yuval and Omer bezochten Raya, en ze heeft een cake gebakken voor Yuval en Omer. Bakken is haar hobby.Eliav en Nadav bezochten Lisa

Chazor :

Ruchama en Bracha waren niet thuis, vanwege behandeling in de Dode Zee. Eden en Yuval bezochten Mina. Ze hebben samen pannenkoeken gebakken.

Ginosar : In de afgelopen week hebben we de winnaars bezocht met een Nederlands / Belgische groep belangstellenden. Deze groep ervoer het werk van "L'Chaim" als noodzakelijk en onmisbaar, alleen al vanwege de connectie tussen de studenten en de winnaars. Een krachtige connectie die de bejaarden kracht geven, en de jonge generatie inspireert tot een betere toekomst.
Shalom,
Timek

Purim in Modiin

Shir: Stelt u zich de spannende en gelukkigste Purim partij van "L'Chaim" in Modiin gisteren voor? Het evenement was boven verwachting. Bijna iedereen was er bij met spannende extra's en mijn familie. We waren met veertig mensen in gevarieerde leeftijden.

Wij, de inmiddels gearriveerde Winnaars, de geweldige vrijwilligers Ricky Elihav and Leahy samen met hun kinderen en de studio van "Ricky's girls". Geweldige vrouwen, die hele gevarieerde pakketten hadden samengesteld hadden, die er erg leuk uitzagen. Ik heb zoiets nog nooit gezien voor onze winaars in Modi'in, Rishon Lezion en Zfat. Ook mijn familie was aanwezig, mijn beste vrienden en ook Iddo, de jongste quarterback van onze tak in Rishon Letzion.

Allemaal waren ze verkleed, van de oudste tot de jongste. De kostbare meisjes van het departement van Ricky: Ricky's kinderen en Lihi, deelden de geschenken uit, die werden ontvangen met eindeloze vreugde en opwinding onder de winnaars.
 

Wij hadden een kringgesprek en waren enthousiast over het scala aan bijzondere Purimkostuums waarbij herinneringen werden opgehaald en er foto's werden genomen. Het was grappig om onze winnaars in kostuum te zien, sommigen van hen waren verkleed als kinderen. Vervolgens speelden we de Purim quiz, voorbereid door Naomi en Noa, onze kostbare vrijwilligers.

Ricky en Lihi hebben een certificaat van waardering gekregen (zij hadden alle gerechten bereid) en ze waren hierover erg ontroerd.

En mijn prachtige familie, (zonder hen kan ik veel minder doen ...) verraste me voor mijn verjaardag, die valt op 12 maart met een prachtige taart (met de afbeelding van Modiin familie) en nog belangrijker, met het mooiste cadeau dat ik ooit kreeg: een album met de groeten van mijn grootouders van "L'Chaim", en natuurlijk, met verbazingwekkende partners: Rivka, Daniel, Shuki en Timek.

Daarnaast hadden vrijwilligers uit "Yachd" (School), geld ingezamelde voor nog vijf cadeaupakketten. Woorden kunnen niet de opwinding, de liefde en de vreugde beschrijven die mij deze speciale avond vulde.

Zoals mijn moeder het omschreef: "Mijn emmer vulde zich met water en liep over". (Origineel: "I felt that my bucket was filled and even spreading ".)

Ik kan alleen maar dankbaar zijn voor de goede dingen, dat we zijn gezond en gezond willen blijven en gelukkig zijn samen.

 

Shir en Maitar : We hebben ons favoriete echtpaar ontmoet Shulamit en Chanan. We hebben samen genoten van een heerlijke maaltijd waarna we de 93e verjaardag van Chanan gevierd hebben. Ik heb me afgevraagd wat ik voor hem mee zou brengen als kadootje en besloot dat voor zo'n creatief persoon die in het verleden Architect was geweest, een ruwe verfvorm zou passen. Shulamit was niet zo in haar hum, omdat Chanan die dag erg ontregeld was geweest en zich maar slecht kon focussen.... Maar hij maakte een portret van zichzelf met veel plezier.Shulamit was zo verbaast om het te zien en hield niet op met te zeggen 'dat ik een goede invloed op hem had'. Ik heb daarna de nagels van Shulamit gepolijst en daar had ze veel plezier in. Wij genoten samen, maakten ze gelukkig en waren blij met hen.

Shir : Maitar, mijn beste vriendin en ik gingen bij Janet op bezoek. Ze was zo blij om ons te zien.We hadden een spannend bezoek waarbij tranen vloeide. We hebben gepraat over de bureaucratie in het land, dat het leven zo hard maakt, op elke leeftijd. Janet liet ons tekeningen zien van haar getalenteerde kleinzoon. We werden geraakt door één tekening speciaal van Jaston die een waarderende blik liet gaan over als een magneet over zijn vrouw en stonden onmiddellijk met de tranen in onze ogen. Vervolgens hebben we gekeken naar twee recente foto's van Jaston en Janet, foto's waar ze lachend en gelukkig opstaan en hierop stond Jaston alleen. Janet was zo geraakt dat ze in tranen uitbarstte toen ze da zag. Dit was een erg belangrijk bezoek.


Janet met Maitair en Shir

Shir : De volgende die we opzochten was Mordecai. Mordecai gaf ons warme knuffels. Hij vertelde Maitar over zijn leven als schaakleraar, en over de toernooien die hij wereldwijd gewonnen had. We praatten er over hoe belangrijk het is om vooruit te denken in het leven, te dromen en doelen te zetten, net als in een schaakspel. Charmante Mordechai, nodigde ons uit voor de bruiloft van zijn kleinzoon. Helaas ben ik niet in de gelegenheid om te komen, maar ik voelde me wel vereerd door zijn uitnodiging. Hij zei dat onmiddellijk nadat hem werd verteld om iemand mee te nemen die hem het meest dierbaar was, hij aan mij en Chagit zijn opmerkelijke vrijwilliger dacht. Het was een bezoek dat vol was van humor en blijdschap.

Shir : We gingen vervolgens naar Rozitzh en Miki. We dronken samen thee met eigen gebakken koekjes.Rozitzh

We praatte over Rozitzh die recent nogal moeilijk ligt. Ze heeft een maand in het ziekenhuis gelegen en wacht nog op het resultaat. We praatte ook over Purimkostuums en de party die we plannen - volgende week. Ze vertelde me dat ze in het verleden in een naaiwinkel had gewerkt en dat ze veel costuums en jurken had genaaid. Rozith vertelde me dat ze als kind al hield van naaien, nadat ze het van haar moeder geleerd had en op school hier verder op door geleerd had met goede cijfers. We spraken ook over de toekomst en Rozitzh vroeg me wat ik zou gaan doen na de tijd dat ik uit dienst zou komen. Ik vertelde haar mijn droom om een speciale school te beginnen waar kinderen weer zullen leren te houden van het noorden en hier ook naartoe zullen. En ik zou psychologie en onderwijs willen studeren. Ze was blij dit van me te horen en wenste me geluk en bedankte me voor mijn bezoek.

Shir : Op maandag 6 maart hadden Shulamit en ik een plezier-avondje. We gingen samen naar de promenade en zochten een cafeetje op waar we wat gegeten en gedronken hebben en genoten van een goede conversatie.Een goed gesprek met Shulamit is iets heel speciaals. We hebben het gehad over de relatie die tussen ons gegroeid was en over de speciale vriendschap die ik met haar ervaar. Ik vertel haar alles wat me bezighoudt, zoals een moeder of een speciale vriendin - en dat is ze ook voor mij. We hebben het ook gehad over verschillende gradaties in vriendschappen, welke heel speciaal kunnen zijn en moeilijk uit te leggen in woorden. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik vriendschappen mag hebben zoals ik die heb met Shulamith. Shulamit vertelde me over haar 'soul-maatje' toen ze studeerde aan het Adler Instituut. Ze ontmoette elkaar elke week minstens één keer en het werkte als psychotherapie voor hen allebei. Ik raakte zelf enthousiast van het enthousiasme van Shulamit, de verhalen die ze over haar leven vertelde. Shulamit vetelde dat al haar kinderen en kleinkinderen plannen ooit een boek over haar leven te schrijven; verhalen over haar leven en haar kindertijd. I ging gelukkig naar huis terug, voelde me vol van liefde en als een gelukkig mens.

Pardes Channa
Een week geleden kwamen we met zakken vol groenten en fruit naar onze winnaars. Natuurlijk verwelkomden ze allemaal de hulp die we geven in ieder bezoek. Dit keer kregen we een goede korting op kaas en geitenyoghurt, die normaal gesproken heel duur is, maar we kregen het tegen een zeer gereduceerde prijs en veel goodwill. Ons doel is om de tuinen van de winnaars te verrijken, groene gezondheid door hen te helpen zelfs hun bloembakken toe te laten nemen, de opbrengst van de grond hen te direct laten te bereiken als resultaat van hun harde werken. Natuurlijk kwamen we bij iedereen en ze verwelkomden ons blij en met waardering. Deze week, net voor Poerim, gaf Zvia met meerdere studenten en een getalenteerde saxofoon speler van de school, met een mooi pakket voor Poerim, Mishloach Manot voor Poerim. Als u de foto's ziet begrijpt u hoe blij ze ontvangen werden.Op donderdag zullen we bezoek krijgen van een aantal van onze goede vrienden en donoren van "L'ChaimToLife" die ons zullen vergezellen bij een paar bezoeken, zodat ze kunnen ervaren en begrijpen wat het vrijwilligerswerk van de jeugd inhoudt uit dit speciale en unieke werk waar de studenten in Neve Michael opgroeien.

Rivka


Gizela met Timek en de bezoekers

Shabbat Shalom,
Rivka

Nieuws uit het zuiden

De bezoeken van de nieuwe Mechina van kibboets Alumim.

Kfar Miemon : Joel en Hila : We ontmoetten Edith Segal voor de eerste keer. Een 90-jarige Holocaust overlevende. Ze vertelde ons over haar familie. Ze heeft twee kinderen en veel kleinkinderen! Edith vertelde ons een beetje over haarzelf en liet haar huis zien en vertelde dat ze heel graag tekent en deze weggeeft aan al haar kleinkinderen.
Aviv en Naomi : Menachem vertelde ons dat hij een jongen van 6 jaar was toen de Nazi's België binnenvielen. Zijn vader werd onmiddellijk gedeporteerd naar Auswitz en daarna heeft hij hem nooit meer gezien. Zijn moeder en zus werden opgenomen in een concentratiekamp in België. Vandaar werden hij en zijn zus meegenomen door een organisatie van Joden die waren overgegaan naar het christendom en werden verborgen gehouden op verschillende plaatsen tot het einde van de oorlog. Zijn moeder werd ook verborgen en ze ontmoetten elkaar weer na de oorlog en emigreerden naar Israël per boot.
Thila en Amit: We kwamen aan bij Reuben en hij begroette ons hartelijk. Hij toonde ons een aantal soorten bomen die in zijn tuin groeiden en vertelde ons kort over twee soorten die chocolade en alcohol opleveren. Hij en zijn vrouw Ora maken likeuren, bier, jam en dergelijke. We zagen foto's en kregen uitleg over een reis die ze met hun hele familie naar Duitsland en Polen vorig jaar hebben gemaakt. Ze vertelden ons over de reizen die ze maken, in hun tuin met een Jemenitisch maal terwijl ze het levensverhaal van Reuben vertelden. Hij schreef zijn boek en we hoorden veel over zijn leven. Ik hoorde ook tijdens dit gesprek dat mensen van boven de 80 nog op een heel hoog nivo kunnen leven en kunnen genieten. Hun leven is heel rijk en vol van actie. Dit is wat hen in leven houdt en gezond.

Sderot:

Naama en Maooz : Op maandag 27/02/17 gingen we naar Maya voor de eerste keer . Maya ontving ons heel hartelijk en omhelsde ons alsof we elkaar al jaren kenden. We herkenden het huis omdat ze een Israëlische vlag op het dak heeft wapperen. Ze vertelde ons over haar familie, over de immigratie in Israël, nu 27 jaar geleden. Over de twee zoons en drie kleinkinderen, waarvan er twee officieren zijn in het leger en ze is er trots op. Tijdens het bezoek praatten we over haar kindertijd in een weeshuis waar ze modderhuizen bouwden. Ze vertelde over haar slavenarbeid in de Oekraíne. Later vertelde ze ons nog over haar kunst, poppen design en het theater die ze runde.


Maya

Tijdens ons bezoek verraste haar zoon Michael haar met een kort bezoek. We praatten met hem en hij vertelde ons in algemene termen over het moeilijke leven van zijn moeder als kind en zijn vader die 40 jaar geleden overleed... Tegen het einde van het bezoek dansten en zongen we en namen foto's . Het was een warme verwelkomende sfeer met plezier en omhelzing en zelfs met grappen tussendoor. We ontdekte een speciale vrouw die ook nog eens heel prettig was. We zijn er zeker van dat we zullen doorgaan met genieten en leren van haar..

Maya

Kibbutz Saad: We kwamen om voor de eerste keer Sarah Jackson te ontmoeten. We praatten over haar familie, haar overleden man, kinderen en kleinkinderen. Over het kibboets leven in het verleden en vandaag. En hoe het was om te bouwen toen alles coöperatief was. Het was heel leuk om deze nieuwe en interessante persoon te ontmoeten.Larissa

Zfat

Hee Lee, Neta en Itamar: We kwamen op bezoek bij Larisa, Het was heel gezellig met veel warmte en liefde. Lara maakte dat we ons thuis voelden. We maakten eten en zaten buiten te praten en te genieten, Larissa genoot van mijn vrienden. En
met ons vieren genoten we samen. Ik kijk alweer uit naar de volgende keer dat we langs gaan bij haar..

Shir : We gingen op bezoek bij Esther en waren blij om twee vrienden van Esther te mogen ontmoeten: Drora and Ronnie uit Rosh Pina. Ze hebben elkaar ontmoet op een weduwe- en weduwnaars bijeenkomst in Zfat en werden goede vrienden. We kregen heerlijk eten, klaargemaakt door Esther, spraken over Modiin en Rishon Letzion. We waren verbaasd hoe klein de wereld is. Drora hoorde Esther vertellen dat ze uit Joegoslavië kwam en ze kamen erachter dat de man van Esther gewoond heeft in het huis tegenover het huis van Drora's huis in haar jeugd.


Esther

Ze moesten al snel weer weg en wij bleven nog zitten bij onze Esther. We praaten erover dat ze een oogoperatie moet ondergaan en hoopt dat deze oplossing lang werkt. Daarna wasten we de borden af en Esther zong voor ons een aantal liederen. Uiteindelijk hebben we zaden geplant in haar tuin, bloemen en groente en we waren blij om te zien dat er al wat broccoli opgekomen was die ze geplant had. We genoten heel erg en zullen haar missen omdat we een maand op de basis zijn en niet kunnen komen.

Hee Lee en Liam: We kwamen bij Eli en het was echt leuk. Hij vertelde ons over zijn relatie met Zevulun Hammer (minister van onderwijs in het verleden), over hoe zijn broer kwam naar Israel, en hij liet ons documenten zien zoals brieven die zijn vader schreef. Hij vertelde ons dat hij erg blij is met de bezoeken, omdat hij zich daardoor minder alleen voelt. We werden ook gehost door Larissa spontaniteit, ze was blij met ons.
Ran en Uri, Dori en Yoav: vandaag sloten Yoav en Dori sloot zich aan bij ons in ons bezoek aan Ester en het was geweldig!! Ze echt was blij om meer mensen te leren kennen. Ze ontving ons met een grote glimlach. We hadden een zeer goede tijd samen.


Eli


Esther

Koren and Noa: We came to Chanan & Diamanta.

Diamanta vertelde ons enthousiast over haar dochter, die op bezoek kwam uit Tel Aviv voor het weekend met haar man en kinderen. Vervolgens bereidde we speciale koekjes. Diamanta leerde ons stap voor stap hoe dit te doen. Ze vertelde ons dat ze gewonnen had met een Purim-kostuum. We genoten van ons bezoek, net zoals Diamanta.

Purim Sameach ,
Shabbat Shalom !
Rivka

 

Lieve vrienden!

De prachtige activiteiten van Poeriem samengevat in een paar woorden:

Alle de vreugde die u ziet op de foto's, is niet het product van de vreugde van een bepaalde datum, maar het gevolg van een lange en diepe relatie in heel het jaar, en de intensivering van alle activiteiten en onthullen de echte wortels van deze contacten. Meer dan ooit. Ik zou willen noemen dat de situatie van de senioren in het land, niet goed is. Ze zijn meestal eenzaam. Vanwege de leeftijd van de ouderen wordt het veel moeilijker wanneer de gezondheid niet optimaal is, en daarom is het zo begrijpelijk dat de bundel van licht, de aanmoediging, en het levende water, welke vloeit in de harten van deze mensen, veel meer betekenen als een kadootje voor een jaargebonden festiviteit. De tijden van samen zijn met de ouderen, zijn altijd gevuld met de magie van de 'hart to hart communicatie', breidt de haarvaten uit en doet de harten kloppen - en er is geen substituut voor deze bezoeken. We willen doorgaan met de ontwikkeling van het project door naar andere plaatsen zoals geriatrische ziekenhuizen en verpleeghuizen, die volgens de pers, onlangs zijn blootstelt aan geweld. Amutat "L'Chaim", kan een bijdrage leveren aan belangrijke, verbeteringen van de mentale toestand van deze kostbare mensen.

In de tussentijd, zijn wij klaar voor de vakantie van de Pascha en willen we, zoals elk jaar, voedselpakketten voor 300 overlevenden in Kamcha De Pascha uitdelen. Elk pakket, kost 200Nis. zodat alle overlevenden de mogelijkheid krijgen om deze belangrijke vakantie - op de beste manier - te vieren.

Ik groet u met een groet van licht en genade,
Daniel

Het Noorden

Op Susan Purim (tweede dag van Purim) vierden we met elkaar een mooi Purim festival in Kiryat Shmona. De studenten kwamen met grote geestkracht en vreugde. Al de winnaars die konden komen waren bij ons en met degenen die niet konden komen, vierden we Purim in hun huizen.


We spraken over Purim, we hebben elkaar gezegend en wensten elkaar een prettige vakantie en goede gezondheid. Klara's vriend, speelde op de piano.
We hebben met elkaar zongen en dansten samen. We hebben met elkaar gepraat en speelden spelletjes en er hing een atmosfeer van liefde en vreugde. De winnaars drukte hun grote liefde uit aan de studenten en vice versa. Aan het eind was het moeilijk voor ons om weer naar huis te moeten gaan. In Chazor brachten de leerlingen van Kfar Hanasi, Purim gaven aan de huizen van de winnaars. In Kibbutz Genosar vierden de studenten eveneens Purim.Nu al onze Poerimfeesten beëindigt zijn, houdt u alstublieft in herinnering dat HaShem altijd de controle houdt over alle situaties van alle Joden in moeilijke tijden, dat laat onze geschiedenis zien. Met veel voldoening bracht we geluk aan onze winnaars, die deze aandacht zo nodig hebben. Geniet van de foto's! Bedankt voor al uw steun en liefde!

Shalom,
Timek

Het Chanoekafeest

29 december 2016, Kislev 29, 5777

Lieve vrienden!

Wij, van "L’Chaim", hadden een enerverende week waarin we in rijke mate een licht konden zijn voor onze overwinnaars, en wij hebben ook zelf dat licht mogen ontvangen. Maar voordat ik meer vertel over deze prachtige week, wil ik iets vertellen over de kern van Chanoeka. We weten dat de wonderen van Chanoeka groot waren. Er was een wonder met een klein kruikje, waarvan de olie acht dagen bleef branden, waarbij de nadruk wordt gelegd op het kleine kruikje, en misschien begrijp je waarom ik de nadruk leg op de grootte van de kruik. Ook was er de grote overwinning van de Makkabeeën: ze waren maar met weinig tegenover heel veel Grieken. Tegen alle verwachtingen in was er overwinning; het gevolg van geloof waardoor de overwinning tot stand kwam met de daarop volgende hemelse zegeningen. Een klein kruikje staat symbool voor die uitzonderingen, omdat het niet om de grootte gaat, maar om het tegenovergestelde! Omdat wij hebben ontvangen van de Schepper en opstaan tegenover het materialisme waarin alles wordt gemeten in kwantiteit, ligt hierin een groot wonder. Vandaag de dag zien we voor onze ogen grote wonderen gebeuren. Amerika wordt door velen gezien als een "dierbare vriend van Israël". Maar opnieuw is gebleken dat dit een afgod is en een afgebroken riet. Ook deze keer is Israël in de steek gelaten door een hypocriete wereld vanuit een diepgewortelde haat tegen het Joodse volk. Het is waar, als we er naar kijken, ziet het er niet goed uit. We zijn geïsoleerd. Ik heb echter het gevoel dat dit prachtig en geweldig nieuws is, ook al is het nog niet helemaal doorgedrongen in de harten van de meeste mensen in Zion. Maar de Bijbel heeft ons al bij monde van de Profeten verteld hoe de verlossing zal komen en hoe het oordeel zal komen over de naties van de wereld, als de mensen van Israël zullen terugkeren naar Zion. Dan zal HaSjem de mensen van de andere volken verdelen en wij zullen ons realiseren dat we geen rust zullen hebben, behalve bij onze Hemelse Vader, en dat de valse cultuur die is overgenomen uit het Westen, slechts een gebroken riet is. Het grote wonder is dat Israël leeft en eeuwig is! Het uitverkoren volk, dat van God houdt en geliefd is door God, en die van de Almachtige een rol heeft gekregen in deze wereld: een licht te zijn voor de hele wereld! En alles wat er in de wereld gebeurt brengt het koninkrijk van de hemel opnieuw aan het licht. Dat proces kan pijnlijk zijn en soms zelfs erg pijnlijk. Maar, het is een natuurlijk deel van de vernietiging van de oude bekende wereld dat zal overgaan naar een nieuwe wereld onder het koninkrijk van de hemel.

Afgelopen en deze week had ik het voorrecht dat ik kon deelnemen aan een aantal samenkomsten van Amutat "L´chaim". In Chatzor, ontmoetten we studenten uit Kfar Hanasi, overwinnaars uit Rosh Pina en Chatzor. Hoe waardevol deze ontmoeting was blijkt uit de reacties van de mensen die te gast waren. Iedereen was het erover eens en ervaarde dat we een van hart waren, een vlees. Deze Chanoeka lichten waren echt heilig. De gebeurtenis was bescheiden maar had kwaliteit. We waren allemaal enthousiast en aangevuurd. Bedankt Timek, die het regelde vanuit een bescheiden houding en die ervoor zorgt dat het project in het noorden goed loopt. Gisteren was er prachtige poëzie met Shir die er opnieuw in slaagde om een helder licht te laten schijnen in Zafet. Het koude en mistige weer weerhield de mensen er niet van te komen en we namen de overwinnaars en studenten uit Baram mee en werden ontvangen door Shir en een aantal van haar vrienden uit het leger bij de ingang van hun basis. Ze hadden voor een opmerkelijke integratie gezorgd. Elk woord dat door wie dan ook werd uitgesproken, kwam rechtstreeks uit het hart, diep en met een prachtig gevoel van eenheid die niet kan worden uitgedrukt in woorden. Het was een wonderlijk en goddelijk verborgen licht, dat scheen dankzij de vereniging van open harten, en dat mochten wij gisteren ervaren. Ook de overwinnaars voelden deze symbolische waarde. We zullen verdergaan met het verspreiden van licht naar alle uithoeken, daar waar nodig, en ik wil onze vrienden hier en in het buitenland bedanken en hen een fijne vakantie wensen en voor al onze Joodse broeders: Vrolijk Lichtjesfeest! Er is niemand en niets dan Hij!!!

Or Eitan (betrouwbaar en sterk licht)

Lieve vrienden !

Ik wil nog iets kleins en belangrijks toevoegen in de geest van het feest van Chanoeka dat wij vieren. Het is verbazend om te zien hoe de machtige landen hun rug toekeren naar hun zogenaamde "grote" vriend - Israël. Ook hier is de bevolking verrast. Chanoeka symboliseert inderdaad meer dan wat ook de overwinning van het verstand over de materie. Mattitjahoe riep het luid: "Wie aan de kant van de Almachtige staat, moet zich bij mij aansluiten!" Een klein groepje verzamelde zich om hem heen, opmerkelijke kracht vanuit het geloof, geloof in de eeuwigheid! Ook hier geldt dat we verder moeten kijken dan wat voor ogen is, omdat Hij ons niet zal verlaten en zijn geest zal geven aan de gelovigen en hen zal aanmoedigen door die geest met het heilige vuur. Overwinning over de Grieken was een wonder. Ook hier zijn de mensen met weinig geloof "bang" omdat Obama zich niet achter Israël heeft geschaard, bang vanwege de hypocrisie van de wereld.. En precies daarin ligt een grote beproeving van het geloof: Het is óf angst voor de illusie van kwantiteit en grootte, óf vertrouwen in de waarheid, die is in het Or Eitan (betrouwbare en sterke licht). We moeten onszelf en onze geest herinneren aan de Messias van onze God; en met zijn kracht zullen wij ervaren wat de liefde van God is en vasthouden aan zijn eeuwige belofte dat de Eeuwige van Israël – niet liegt !!!

Daniel

Nieuws uit het Noorden

Onze eerste Chanoeka viering in Chazor:

Met de mensen die in de gelegenheid waren om te komen hadden we een prachtige en spirituele Chanoeka-viering met de overwinnaars uit Chazor en de studenten uit Kfar Hanasie.

Daniel kwam en sprak uit zijn hart over de diepe betekenis van Chanoeka, en raakte daarmee ook onze harten, zodat we met elkaar gingen delen wat Chanoeka voor ieder van ons persoonlijk betekent. Het was inspirerend en interessant om te horen, zowel voor de overwinnaars als voor de studenten.

Eden had een quiz voorbereid met leuke vragen over een aantal interessante feiten over dit feest van Joodse overwinning over de Griekse cultuur en over de wonderen en de Joodse gewoontes die horen bij dit feest van licht en olie.


Chanoeka viering in Mayan Baruch

Ik nam de overwinnaars uit K.Shmona en Kibbutz Neot-Mordechai mee naar de Mechina van Mayan Baruch waar de studenten een leuk feest hadden georganiseerd. Ze hadden de kamer versierd met creatieve zelfgemaakte versieringen en heetten ons warm en gastvrij welkom.We zongen heel veel Chanoeka liedjes. Een van de studenten speelde op de piano en dat droeg bij aan de feestvreugde. Nelie een van de overwinnaars, herinnerde zich de sfeer van Chanoeka uit de tijd dat ze een klein meisje was. Dat was voor de tragedie van de Sjoa. Ze herinnerde zich dat haar moeder soefganiot bakte terwijl haar vader de dienst in de lokale synagoge bezocht.. Omer had samen met een aantal anderen studenten een Bingo spel voorbereid en dat was ontspannend en gezellig. Aan het eind zong Mark een aantal traditionele Joodse en Russische liedjes met zijn prachtige stem.


Rina, Nelie, Zina en Yuval


Mark

Chanoeka in Genosar:

De studenten begonnen hun bezoekjes aan alle huizen en kwamen daarna samen met de overwinnaars samen voor een gezamenlijke viering. Na het aansteken van de kaarsen en het zingen van Chanoeka liedjes speelden ze Chanoeka bingo, wat mooie herinneringen opriep. Voor ons allemaal was het een tijd van vreugde en geluk. De studenten brachten licht in de huizen en harten van deze kostbare en dappere mensen.


Bingo in GinosarEen kleine notitie: veel van onze overwinnaars hebben op het moment te maken met verkoudheid of ziekte. Gedenk hen alstublieft in uw gebeden. Het goede nieuws is dat het Tuin van het leven project nog steeds succesvol is. De zaadjes zijn opgekomen en de plantjes groeien mooi en dat brengt liefde en geluk in hun huizen.


Het tuintje van Roman

Chag Chanoeka Sameach,
Timek

Jeruzalem

Karin : Eti vertelde mij dat ze op medisch gebied een erg moeilijke tijd doormaakt. De laatste nachten had ze moeite met inslapen en kreeg nachtmerries over de oorlog. Ze vertelde me uitgebreid over hoe haar familie was gevlucht uit Roemenië en dat maakte erg veel indruk op mij. Langzamerhand bloeit ze op en voelt ze zich meer op haar gemak, waardoor onze gesprekken steeds interessanter worden.


Eti

Modiin

Shir : Het Chanoeka feest in Modiin was een stralend licht voor alle deelnemers. Ondanks dat het buiten erg koud was, waren de mensen vrolijk en gingen we bij het feest weg met door het feest verwarmde zielen. We aten eerst de soep die mijn lieve moeder met veel liefde had gemaakt, en daarna werden we verdeeld in groepjes van overwinnaars en vrijwilligers, en iedereen moest een bijzondere Chanoeka herinnering delen, of een wonder dat je had meegemaakt.

Het samen delen van herinneringen in de groep

De verhalen waren prachtig en alle groepjes genoten vreugde en opwinding. Daarna speelden we bingo in een feestelijke stemming. Alle woorden die moesten worden genoemd hadden te maken met Chanoeka, en zodoende leerden we veel over het feest. Aan het eind maakten we foto’s van de hele groep en gaven de overwinnaars hun cadeautjes namens een fantastische winkelier: "Dana", uit Ramat Gan. Ze hadden met liefde en warmte een bijdrage geleverd aan het feest en het raakte me dat ze precies datgene gekozen hadden dat nodig was om de overwinnaars de koude winter door te helpen.


Een gelukkige Modaiin-familie

We genoten van de enthousiaste overwinnaars die ons niet genoeg konden bedanken en ons vertelden dat onze organisatie ook een wonder is. Ook ‘de bezoekjes’ en de ontmoetingen zijn een groot licht in hun levens.. Na het feest ging ik op bezoek bij Mordechai, die zelf niet kon komen omdat hij al lange tijd erg ziek was. Hij was blij dat ik aanwipte en bleef me telkens weer bedanken en vertellen hoe blij hij was dat ik zoveel om hem gaf dat ik bij hem op bezoek kwam. We spraken over optimisme en hoe dat van invloed is op je gezondheid.

Afgelopen weekend, ging ik met mijn vrienden naar de voorbereiding in Ma'ayan Baruch om gesprekken te hebben met studenten voor het volgende jaar. En natuurlijk kan ik niet naar het Noorden gaan zonder een bezoek te brengen aan de grootouders van onze "L´Chaim" familie. We gingen op bezoek bij Sofia, in Kibbutz Dafna.


Sofia

Ze was erg blij ons te zien en vertelde ons dat ze andere mensen over ons verteld (twee jaar later nog!) We lieten haar foto’s zien van het eindejaarsfeest die ze kon ophangen in haar kamer in het verpleeghuis. Ze ziet er geweldig uit en het voelde alsof we elkaar onlangs nog hadden gezien..


Riri in de cirkel van belangstelling

Daarna gingen we verder naar Kiriat Shmona, en brachten een bezoek aan Clara & Mordechai en Anatoly. We werden begroet met kussen en vreugdekreten. Daarna werden we getrakteerd op de beroemde en heerlijke Blintzes, die Clara had gemaakt. We spraken over het leger, over Chanoeka en over hen. Ze vertelden ons dat Clara een openhartoperatie had ondergaan en dat ze nog steeds aan het herstellen was. We spraken ook over de andere overwinnaars en tot onze spijt kregen we te horen dat velen van hen ziek waren. Ze bleven ons bedanken voor ons bezoek en dat we hen niet waren vergeten. We zeiden tegen hen dat we hen nooit zouden kunnen vergeten omdat ze als familie voor ons zijn. Daarna lakte ik de nagels van Clara en daar was ze erg blij mee.

Op de terugreis stopten we in Zfat, voor een bezoek aan Meir en Lillian, onze favorieten.


Zfat, Meir and Lilian

Ze waren erg verrast en heetten ons gastvrij welkom en vertelden ons dat ze niet konden wachten tot het zover was dat het Chanoekafeest plaatsvond op de basis van Nmaosrim bekend bij de stichting en bij mij. Ik nam een dekbed voor ze mee die ik had geregeld nadat ik had gehoord dat ze het koud hadden gehad tijdens de winterkou in Zfat. Ze waren erg dankbaar en belden me zondag op om me te vertellen dat ze beter sliepen dankzij de nieuwe deken.

Shir

Tzfat / Baram

Neta Eitamr: vandaag gingen we op bezoek bij Meir en Lillian.

Het was heel gezellig en ze waren erg blij. We spraken over de religieuze situatie in het land, Ben-Gurion, Levi Eshkol, gezondheid, ouder worden en gezondheid als het meest belangrijke in het leven evenals familie. We lazen Meir voor uit de krant omdat hij niet meer kon zien nadat hij door een beroerte zijn gezichtsvermogen is kwijtgeraakt. Hee lee en Liam: Ondanks de ijzige koud in Zfat, gingen we op bezoek en we werden warm en liefdevol onthaald (zoals altijd) Eli vermaakte ons met liefde en vreugde en de verbinding met hem was intens en werd erdoor versterkt... Eli vertelde ons een naar verhaal over zijn zus, en ook vertelde hij ons over de Holocaust, bepaalde details vertelde hij met heel veel humor. Ik weet dat humor ons kan sterken en hij vertelde ons dat hij zijn hele leven humor had gebruikt om dingen te verwerken en hij gelooft dat dat het beste is. De ontmoeting was vol gelach en vrolijkheid en plezier, en we voelden ons op ons gemak zodat we grapjes vertelden... Ran en Uri : We gingen op bezoek bij Esther en het was een leuke dag, Bracha ging met ons mee en we hadden veel plezier, we verschoonden haar bed en hielpen haar waar ze dat nodig had. We spraken ook met haar over onze ervaring met de show van afgelopen week, waar we niet naar toe wilden.... Dori en Yoav: gingen op bezoek bij Gully: We spraken over hoe zij zich voelde in de bejaardenclub, en over haar familie en klein- en achterkleinkinderen. We kochten crème voor haar en bakten samen koekjes.


Esther and Bracha

Iedereen moet weten en begrijpen dat elk mens diep van binnen een kaars heeft branden die niet slechts een vriend is. Iedereen moet weten en begrijpen dat hij ernaar moet streven om het kaarslicht in het openbaar te laten zien, waardoor een grote fakkel wordt aangestoken die de wereld zal verlichten. - Rabbi Kook.

Shir : Onze ontmoeting was rijkelijk verlicht doordat we veel prachtige kaarsen hadden branden. Ondanks de vreselijke kou in Tzfat en een aantal last minute complicaties ten aanzien van logistiek en de militaire basis. We waren blij dat we konden samenkomen: Overwinnaars, soldaten en vrijwilligers uit Baram, Daniel, Orit de geliefde manager van de bejaardenclub..


Eli

We begonnen met een voorstelrondje waarbij elke aanwezige zich voorstelde en iets vertelde wat hem of haar blij maakte. De antwoorden waren verrassend omdat het leven vol verrassingen zit, in het bijzonder tijdens ontmoetingen tussen generaties: jongeren en ouderen in een zeldzaam moment van liefdevol samenzijn. Daarna gingen we in kringetjes zitten en iedereen vertelde over de wonderen die hij of zij in het leven had meegemaakt. Daarna speelden we bingo en hadden veel plezier. Tot slot staken we met elkaar kaarsen aan en zongen we samen liederen en gaven elkaar cadeautjes. De overwinnaars kwamen veelal in een sombere stemming, maar toen ze weggingen hadden ze een grote glimlach op hun gezicht en een hart gevuld met liefde.De soldaten van de basis, waaronder mijn vrienden, waren ook geraakt door de verhalen die ik vertelde over de bijzondere verbinding en ze vonden het fijn om de overwinnaars zelf te ontmoeten. De ontmoeting was heel spontaan en erg positief. De studenten genoten ervan en waren tevreden na de ontmoeting vanwege de bijzondere verbinding was tussen alle deelnemers. Ik zou het wel willen vasthouden.Neta, Shir en Shalom


Shir, Eido en Orit

Timrat BS, hartelijke groeten!

We zijn begonnen met een permanent vrijwilligersproject met Tamar Bar-Levav (de vrouw van Gad).


Tamar met haar dochter en kleindochter

Toen we bij haar kwamen vroegen we toestemming voor regelmatige bezoekjes eens per week (twee meisjes). We vroegen haar hoe het met haar ging, en hoe ze zich hield na de dood van Gad (Mag zijn herinnering een zegen zijn). Ze vertelde dat het moeilijk was, maar dat ze had besloten dat het haar taak was om over de Holocaust en de dingen die zij heeft meegemaakt te vertellen. Ze is erg blij met de mogelijkheid om haar verhaal te delen. Ze vertelde ons dat iemand haar had uitgenodigd om in bepaalde gelegenheden te spreken en hoe belangrijk het voor haar is. We vroegen haar of ze nog belangrijke dingen nodig had, omdat haar huis was afgebrand. Ze vertelde ons dat ze warme dekens nodig had, en wij hebben haar verzekerd dat "L’Chaim" haar de spullen zal brengen die ze nodig heeft, zoals beloofd. En zo gebeurde het! Toen we bij haar weggingen bedankte ze ons hartelijk en zei dat ze blij is dat we haar vanaf nu regelmatig zullen bezoeken. Een week later brachten we haar quilts en koper en Tamar was erg blij. We hopen haar koude winter te kunnen verwarmen met onze harten.

Ulpanat Tiferet , Migdal Haemek

Dit was dan ons Chanoekaverslag en de laatste nieuwtjes van 2016. We zullen elkaar weer ontmoeten in het nieuwe jaar. Voor nu wensen we jullie nog fijne Feestdagen toe en het allerbeste.

Rivka


De tijd van Sukkot - de tijd van ons geluk

19 oktober 2016, 18 Tishri, 5777

Beste vrienden!

In deze week viert het Joodse volk Sukkot (Loofhuttenfeest) - de tijd van vreugde en blijdschap. De vreugde is de diepte van de wetenschap dat alles tijdelijk is en het echte blijvende de geestelijke verbinding is met de Schepper en Zijn wereld. De Sukkah is van tijdelijke aard, tochtig en koud en staat ons toe (als we luisteren met onze innerlijke oren en open staan voor de essentie van het verblijf in de sukkah) om de goddelijke aanwezigheid - in alle nivo's van leven en natuur - te onderzoeken en ons te verbazen over het realisme hiervan. 'Verblijven in de sukkah' haalt ons even weg uit de stevige alledaagse structuren, oude gewoontes, uit de valse veiligheid van samenloop van comfort en bescherming, en geeft ons een hernieuwd begrip van de tijd die ons gegeven wordt, die vraagt om een innerlijke verandering in onze ziel en een werkelijk begrip van de essentie van het leven. Helaas is dit feest ook een massafestival geworden en opnieuw gebeurd alles buiten: veel eten, veel geluid, veel festivals en heel weinig inspiratie of nadenken over vrede en gezonde echte vreugde.

De essentie van dit feest brengt me ertoe u weer in contact te brengen met ons unieke project "L'Chaim-to-life" dat vol is van creativiteit en poëzie. Een van de tragedies die we generaties lang hebben gezien, gedurende de jaren, maar speciaal tijdens de feesten is een fenomeen dat gekenmerkt wordt door afkerigheid van het versterken van de armen onder ons - de behoeftige mens - door in hun benodigheden te voorzien!

De Torah geeft ons de opdracht in "Houd van uw naaste - als van uzelf" als een gebod van liefdadigheid en genade. Maar laten we proberen te begrijpen wat genade is en wat het voortdurende gevaar is van "significante bijdragen", toenemende handicaps en mentale limieten van de zogenoemde behoeftige mens. Grote organisaties overstromen de netwerken van de media, hersenspoelen dag en nacht , door de gezichten te tonen van arme mensen, die volledig afhankelijk zijn van de "vriendelijkheid" van de "hoge heren" met macht en overheersende ego, waardoor deze misère maar door blijft gaan en zelfs erger wordt. (Door met volledige instemming - van de in gevaar gebrachte en onderdrukte mens - onderdeel te zijn van dit 'podium' in de creatie van het spel van de onderwerping en het onderdrukken van de menselijke geest en waarden.)
Millioenen gevers dragen met volle instemming bij aan het dienen van het ego, het spelen van het spel van dit absurde theater, (collaborerend met de toenemende overgave) met als gevolg de complete vernietiging van de ontwikkeling en de vooruitgang van het betrokken land en het geestelijk niveau. Het dient alleen het ego aan de ene kant - en het gemak van het instemmen [met de situatie die ontstaat] aan de andere kant. Het spel van de armen gaat maar door en er veranderd nooit iets fundamenteels. Op deze manier wordt de volgende generatie niet geprikkeld om zelf het heft in handen te nemen. De visie ontbreekt !!! Stichting "L'Chaim-to-life" gelooft dat het geven van geestelijke genade het geestelijk welzijn van onze winnaars kan verhogen, door ze op te wekken en ze te helpen een mooi leven te ontdekken wat in hen is. Dat geldt ook voor de jonge vrijwilligers die een wonderlijke kracht in het leven vinden en uit zichzelf uitdragen. Deze band wordt gevoed door de vreugde om de dans van het leven te dansen. De waarheid die ernaar streeft de kracht van een persoon te versterken, die in ieder persoon van elke leeftijd aanwezig is in alle situaties en de geest opwekt. We zien een enorme zegen op ons werk. Een nieuwe en verbazendwekkende set van reacties in zowel jongeren als volwassenen.

Bijvoorbeeld de soldaat, Shir's vriend, die met haar meekwam voor de eerste keer, om een aantal overlevenden in Zfat te bezoeken en voor de eerste keer in zijn leven het gevoel van vervulling ervaarde. Tot slot vraagt onze vreugdevolle tijd om een band en éénheid. Eerst onder de leden van "L'Chaim-to-life", zowel in Israël als daarbuiten. Gezonde en levendige banden te hebben tussen de jonge en oude generatie, door het geven van hulp op hoog nivo en het voedsel van vreugde en blijdschap, die bestaat in de geest van de mens. Dit allemaal is niet in tegenspraak met het geven van de materiele assistentie, waar we al jaren onze taak van gemaakt hebben.

We hebben u als gevers, ook de mensen die nog maar kort bijdragen aan ons werk, nodig om deze zegen in het project "L'Chaim-to-life" voort te kunnen zetten, in de boodschap van licht, nederigheid en toegewijd zijn. We hopen dat meer en meer mensen onze boodschap zullen begrijpen.

Goede feestdagen !
Daniel

Een weinig extra, maar wel belangrijk: In het verhaal van Exodus zien we duidelijk de transitie van het volk, wat eeuwenlang met een geweten van misère en slavernij leefde. Er is een hoop moeite voor nodig, zowel van G'd als van Mozes, Zijn dienaar, om weer potentieel in deze mensen te leggen; om weer vrije mensen te maken van dit volk wat gewend was aan de slavenstatus. Maar zoals u wellicht wel gemerkt hebt, was het geen eenvoudige en simpele opdracht. Mensen staan erop arm te blijven en terug te gaan naar Egypte, steeds weer opnieuw. Mensen zijn gewend aan het afhankelijk zijn van hun werkgever, geabsorbeerd in deze afschuwelijke gewoonte, ondanks de vele door G'd aangeboden, prachtige vrijheden door Mozes. We zien dagelijks hoe ingewikkeld het is om de gewoontes van vernietiging te verlaten. Onze boodschap is een innovatieve regel van het leren van het geheim van werkelijke vrijheid, het geheim van het vinden van de verborgen voorraden en de kracht die in elke mens ligt. Deze taak wordt van ons gevraagd gedurende deze dagen.

Dank u wel,
Daniel

Modiin

Ter ere van de verjaardag van onze geliefde Svetlana, gingen alle vrijwilligers op bezoek bij haar en vierde met haar het feest. Ze was zo blij toen we aankwamen met cake en een kado. Svetlana begon te huilen. Ze bedankte ons en zei dat ze van ons houdt en heel blij was met ons gebaar. We zongen verjaardagsliedjes, ook in het Russisch. Ze was heel blij en we praatten over de feestdagen, over hun kinderen en kleinkinderen, die juist nu naar het buitenland gereisd waren. We hadden een geweldige tijd en we waren blij Sukkot samen met hen te vieren en Svetlana blij te maken. Svetlana, we wensen jullie nog veel meer jaren van gezondheid en geluk toe.

Naomi: Nadat we Shulamit en Chanan met heel veel zorg allerlei lekkere hapjes bereid hadden, bezochten Adi en ik (Naomi) hen. Shulamit was zo blij ons te ontmoeten, ze kuste en omhelste ons twee keer! Chanan's medische toestand is echt niet goed, maar hij stond op en kwam naar de woonkamer, speciaal om bij ons te zijn. Het was heel aandoenlijk hen zo te zien, terwijl ze zoveel moeite deden om zich beter te voelen. We hopen dat hun toestand goed vooruit zal gaan.Verjaardag van Svetlana


De tafel met allerlei lekkere dingen om te eten...


Kado voor Svetlana

Ik (Talia) en Maayan, ontmoetten Riri en het was zo leuk !! We zaten in Aroma (het Koffie huis), en praatten over haar familie, school, de staat, de verkiezingen in de VS en andere onderwerpen. We genoter er echt van en waren heel blij dat we deze ontmoeting hadden. Aan het eind bedankte Riri ons en zei: "Jullie hebben mijn dag perfect gemaakt...", en ik voelde echt dat ze ook mijn dag bijzonder gemaakt had, zelfs mijn maand en het hele nieuwe jaar, het was zo vol betekenis en zo vol blijdschap, kortom het was geweldig!! Ik kan niet wachten tot ik haar weer kan ontmoeten.

Ariel, Nitzan en Nadav ontmoetten Mickey, Rozitza's zoon. We begonnen over militaire dienst en dat het beter is hier te wonen dan in het buitenland. We hoorden iets meer over hun familie en praatten wat over politiek. We hadden een hele goede tijd. We kennenelkaar nu al veel beter en het was leuk. Shir: We kwamen bij Rozith na haar voor de eerste keer ontmoet te hebben tijdens de openingssessie. Ze maakte dat we ons thuis voelden. Ze zei dat ze in de Shoa tijd voor haar broertje moest zorgen. Toen ze in Israël immigreerde met haar familie, zat haar man op dezelfde boot, die ze toen nog niet kende. Ze vertelde ons dat ze een paar jaar geleden met een dozijn Holocaust winnaars "Bar- en Bat Mitzvah" hadden gedaan en ze toonde ons het certificaat wat ze kreeg. Tijdens de ontmoeting vertelden we ook over onszelf en zagen haar man heel kort, toen hij terugkwam uit het park met zijn therapeut.


Ariel, Nitzan, Nadav en Rozitza


Zfat

Shir : Vandaag gingen mijn goede vriend uit dienst, Eido, en ik naar de charmante Meir en Lillian. Ik had al een klik met hen toen ik hen belde, maar helaas konden ze niet naar de openingssessie komen, maar ze zijn zeker deel van de familie van "L'Chaim-to-life" in Zfat. Ze zijn geboren in Tunis en woonden daar in dezelfdeIfde stad en kenden elkaar door wederzijdse vrienden en de relatie tussen haar en haar man, was 'ment to be'... Lillian's ouders zagen Meir buiten spelen en waren enthousiast en langzaam werd hij de bruidegom. Ze kregen zes kinderen en hebben al 13 kleinkinderen, over het hele land verspreid. Ze vertelden ons over het militaire verleden van Meir. Ze praatten over de menselijke toestand en de verlichting ervan en hoe het uiteindelijk gelukkig toch gered was. Ze spraken over de moeiten die ze hadden met hun oude appartement. Daarnaast waren ze heel blij om ons te ontmoeten en bedankten ons voor de kado's. We zeiden "tot ziens" met omhelzing en een kus en met grote verwachting voor de volgens ontmoeting. Daarna gingen we naar Larissa die net terug was van een lang bezoek aan haar oudste zoon in Colorado (VS). Ze vertelde ons hele verhalen over haar reis en zei dat ze zich hier heel eenzaam voelt, met alle problemen. We bemoedigden haar en aten samen. We hebben foto's en video's van haar kleindochter en achter-kleindochter in Kirjath Shmona en Colorado gezien. Het bezoek was heel goed met een warmte alsof we familie zijn. Toen we naar buiten gingen vertelde Eido dat het net als thuis aanvoelde.

Bezoeken in Jeruzalem

Nitzan, Ronnie en Keren zitten in het voorbereidings programma en zagen de publicatie op Facebook en vroegen of er winnaars in Jeruzalem waren die bezocht moesten worden

Nitzan: We kregen Etie's adres en het was heel goed. Onze conversatie verliep vloeiend en we lachten en hadden een heel goede tijd! Ety herhaalde soms verhalen, waarvan ze niet meer wist dat ze het al eens verteld had. Het was leuk! We waren blij haar opnieuw te zien met haar opgetogenheid en blijdschap over ons bezoek. Keren: Vandaag ontmoette ik Etie voor het eerst. Een cynische vrouw en scherp met een sterke mening. Ik was eerst een beetje bang, voor de ontmoeting dat we niet zouden weten wat we moesten zeggen. Ik kwam en kreeg een warm welkom. Ik zag een huis, gedecoreerd en vol foto's van haar familie. Ze heeft een zoon, twee kleinkinderen en drie achter-kleinkinderen. Haar man is vijf jaar geleden overleden en sindsdien woont ze alleen. Tijdens de ontmoeting vertelde ze me kort het verhaal van haar familie. Ze is geboren in Roemenië, heeft twee broers en een zus, vader en moeder en die zijn allemaal vermoord. Uit haar omgeving zijn 12000 mensen vermoord en maar 100 hebben het overleefd. Zij is één van die honderd en dit zegt ze trots. Zoals iedere oma vroeg ze me of ik al een vriend heb en wanneer ik ga trouwen?... Ik legde haar uit dat ik pas 17 ben... het was leuk. Ze bood met koekjes aan en we zaten te praten en lachten veel, over van alles. We hebben al besloten om elkaar weer te ontmoeten.Eti, Nitzan en Ronnie


Keren en Eti

Pardes Channa

We hadden dit keer hele dierbare bezoekers uit Nederland: Henny & Jan, die onze bezoeken wilden 'ervaren' door met ons mee te gaan. Als eerste gingen we naar de plaats waar we jonge boompjes geplant hebben op TOO BISHVAT. We zagen het nieuwe bord in de tuin waarop stond: "De bomen die hier geplant zijn zijn geplant door overlevenden en studenten die deelgenomen hebben aan het project van stichting "L'Chaim-to-life". En nadat we die gezien hadden splitste de groep: Zvia (met een deel van de studenten) ging op bezoek bij Yonna, Ishayahu and Mordechai, en u kunt zien op de foto's hoe het voor onze gasten was. Ook gingen ze met de studenten met mij mee naar Aliza's huis en hier is de reactie: "We genoten ervan u en de anderen te ontmoeten en waren geraakt door jullie liefde voor degenen die zorg nodig hebben". We hadden een grote zak vol groente en fruit bij ons en dit werd door hen met dank ontvangen.Chayia met Morris waren coöperatief dit keer en we konden wat met hen praten.


Henneke, Yona, Zvia en de studenten


Aliza, Nederlandse bezoekers en de studenten


Chaya

Klara, wachtte ook op ons en ze was heel blij met wat we hen brachten. Ze is geïnteresseerd en vroeg de studenten over henzelf en gaf de warmte van een echt thuis.


Klara

Rachel Boaron, was blij ons te ontmoeten en wenste ons het allerbeste.
Zippora, wilde graag met ons praten en dankte ons voor ons kado voor het komende feest.Gizela is zo blij met ons bezoek en is heel dankbaar voor onze attentie. Ze legde uit hoe vaak ze zich eenzaam voelt en wij stopten die gevoelens.
Ons laatste bezoek was bij Aliza waar we allemaal bij elkaar waren.

Aliza, Henneke, Jan en Rivka


Zippora

Rivka

Bezoeken in Genosar

De studenten uit Maitzar kwamen heel opgewonden naar Ginosar. Twee aan twee begonnen ze voor het eerst alleen hun bezoeken aan de winnaars. Ik verwelkomde hen en al snel voelden ze zich comfortabel bij de winnaars. Hier zijn hun indrukken.

Eilan en Adi bezochten Zachi: In het begin was het moeilijk om onderwerpen te vinden om over te praten, maar aan het eind was het heel goed haar en haar helper Hari te leren kennen.


Zachi met de studenten

Ohed en Ofri bezochtenIsrael: Hallo, we hadden een heel interessant bezoek bij Israël. Hij vertelde ons over hemzelf en we wachten er nu al weer op om hem te opnieuw te ontmoeten.
Gal en Nevo bezochten Batia: We kwamen bij Batia en de T.V. was aan en dat had effect op de onderwerpen van onze gesprekken. Het was heel leuk om bij haar te zijn.


Israel, Ohed en Ofri


Jan en Henny, Neve Michael

In Rosh Pina hebben ondergetekende (Timek), Jan en Henny uit Nederland (goede vrienden van "L'Chaim-to-life") Israel bezocht. Hij ontving ons met een open hart en vertelde ons gevoelige en nooit gehoorde verhalen uit zijn jeugd in de kampen en hoe hij zijn weg had gevonden naar "Eretz Jisrael" na de shoa, helemaal alleen zonder familie. Israel kreeg zeven kinderen in Israel en is omringd met veel kleinkinderen en achterkleinkinderen.


Jan, Henneke en Israel (Rosh Pina)

Vaarwel verhalen over twee speciale winnaars:

1. In oktober j.l. is Nicolai Platok uit Kirjat Shmona overleden en liet zijn vrouw Zina helemaal achter. Gedurende minstens 3 jaar woonde Nicolai in een bejaardenhuis vlak bij en herinnerde zich helemaal niets meer. Zina bleef er elke dag naar toe gaan om hem te bezoeken en hem zijn eten te brengen, omdat hij het eten van het huis weigerde te eten. Ze hebben één zoon in Oekraïne en twee kleinkinderen die in Haifa wonen. Zina heeft niemand om op te kunnen steunen, behalve onze groep van shoa winnaars in Kirjat Shmona geleid door Klara. Ze spreekt geen Ivriet en dat isoleert haar nog verder. "L'Chaim-to-life" zal haar blijven ondersteunen zoveel als we kunnen, zoals we afgelopen jaren al deden.

2. Talja uit Katzrin verhuisde recent naar een bejaardenhuis/ziekenhuis in Ma'alot. Talja is de meest positieve persoon, zelfs ondanks de fysieke strijd om haar gezondheid, iets wat ik nog maar weinig gezien heb. Talja is ook extreem getalenteerd. Haar creativiteit en liefde voor bloemen, kon je door haar hele huis zien. Haar huis is een museum. Al jaren hielden de studenten ervan haar te bezoeken, tot haar tijd kwam en het nu niet meer mogelijk is. Ik bezocht Talja op mezelf op een tijd die haar goed uitkwam. Nu ze ver weg van Katzrin woont door een verhuizing, zal het moeilijk zijn om Talja te bezoeken. Haar dochter vertelde me dat ze stabiel is en dat de verzorging waar ze nu is beter is dan ze thuis had kunnen krijgen. We wensen Talja alle liefde en zorg toe.


Talja, Katzrin

Met vriendelijke groet,
TimekYom Kippur - de toegang tot het beloofde land!

10 oktober 2016, 8 Tishrei, 5777

 

Beste vrienden!

Morgen is de dag waarop de Joodse gemeenschappen samen zullen komen voor de meest heilige dag van het hele jaar - Yom Hakipurim. Ik zou u een kleine bijbelse tour willen geven waardoor u een beter begrip krijgt van de diepte van Yom Kippur en de waarde hiervan voor Israel speciaal.

Laat ons beginpunt van begrip de hele menselijke reis zijn - door de eeuwen heen - en heel basaal gezien vanaf het eerste begin, alwaar de terugkeer en vereniging met G-D (in het kennen van Hem) zin krijgt door Zijn aanwezige licht in onze levens, zoals het was voordat de mens in de hof van Eden, zijn eigen pad koos en daardoor verdreven werd uit de tuin. We gaan terug naar het moment waarop hun geest geborgenheid ervaarde omdat ze vertrouwd waren met de onbemiddelde aanwezigheid van de Schepper. Vanaf dat moment is de lange reis begonnen om hun primaire misdaad te herstellen - door het doen van "Tikkun Olam", in het Koninkrijk van G-d - door terug te komen naar de realiteit van licht en zijn Koninkrijk. Dwars door een heel leven heen in deze wereld, met al z'n ups en downs. Het is niet een gemakkelijke reis met de afwezigheid van Gods licht, die om een persoon vraagt met zijn intelligentie en geloof, om het verlies [van de beginwaarden in de hof van Eden] te herstellen.

Maar in de afwezigheid van het licht en het verborgen Gezicht, heeft de mens, gedurende duizenden jaren, menselijke goden voor zichzelf gecreëerd. Steeds opnieuw ondernam de Almachtige pogingen om ons er toe te bewegen om terug te komen naar de wegen van waarheid. In deze laatste dagen, ligt er een een prachtige en charmante taak, die grote moed, en versterking van geloof, eisen en vereisen, om te naderen tot de Heilige drempel door de verwijdering van idolen in ons leven. Elk idool ! sinds de mens geschapen is. Het verwijderen van idolen betekent, dat al die idolen die bekend en vertrouwd waren als hun ondersteuning, ontmaskerd zijn als gebroken riet- Opnieuw ligt de nadruk op het verwijderen van 'armleuningen' en menselijk psychisch interieur.

De leugens van de idolen " openbaren zich vandaag op volle sterkte"! Opnieuw is de mens wanhopig en probeert het ene idool in te wisselen voor een ander, als de oude niet blijkt te werken. Op deze manier - vermoeid en ontmoedigt - realiseert de mens zich langzamerhand dat hij niet buiten die ene waarheid kan: de Schepper van de inzettingen, de directeur van deze wereld, Die de natuurlijke wereld motiveert en creëert en Die souverein is over de hele aarde! Maar het is geen eenvoudige opdracht om deze houding te adopteren, het verre van gemakkelijk, vanwege het feit dat we al duizenden jaren valse offers brengen en valse goden aanbidden. Maar wat gebeurt er als deze valse idolen van ons afgenomen worden? Het vergt een enorme innerlijke moed, door de diepte te memoriseren en te begrijpen dat er helemaal niemand is behalve Hij, Die van voor de tijd 'is'!!! Alleen wanneer we de diepte van dit begrip kunnen 'pakken' en wij ' deze erkenning' accepteren in onze ziel, kan er een andere stap van ons worden gevraagd, voor we het land van de belofte in kunnen gaan. We hebben het nodig om tijd in de woestijn door te brengen, in het verloren land, want deze tijd ligt tussen de toekomstige tijd en het heden! Tussen twee werelden: De oude wereld waarin we de oude goden dienen en hierdoor in slavernij belandt zijn, en de nieuwe wereld, waarin we de grootheid van G-D herkennen en het enorme potentiëel dat de Schepper in ons gelegd heeft; een mens te zijn, gerelateerd aan de vonk van de Heilige G-D ! Maar om binnen te treden in het beloofde land, moeten we werken met de juiste werktuigen, door schoon te zijn en gereinigd van het vooropstellen van idolen in ons leven en oneerlijkheid. G-D helpt U ons om schoon te zijn. Hij confronteert ons met honger en dorst, zoals het is beschreven in het boek van de profeet Amos: droogte en dorheid van de oude wereld en Hij doet dit met groot mededogen.

Doordat we door dit proces heen gaan, zullen we ervaren, dat het dit proces van verandering zal versnellen en onze ziel op een hoger plan brengt, om te weten wat er van ons gevraagt wordt. G-d geeft ons Zijn instructies, om ons te laten weten wat er met ons gebeurt op micro- of macroniveau. In plaats van menselijke oplossingen die uitgeput raken door de mens en zijn gedachtengangen, zijn we gedwongen om te bouwen aan een waar geloof met één oplossing, die ons naar het beloofde land kan leiden, het land van de waarheid, naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en het betekent: Isra (rechte) el (God).

Om dit deel af te sluiten lezen we het als het volgt: Alles wat gebeurd met iemand in deze dagen is om het geloof te versterken en naar voren te halen. De nadruk ligt op alles wat een mens overkomt, zelfs als het om een moeilijke situatie gaat waarin een verlies te betreuren is. Daar herhaalt de boodschap zich: Het versterkt het geloof in onszelf, onze onafhankelijkheid [ed. van omstandigheden] en onze kracht, als zonen en dochters van God. Dit is waarom Yom Kippoer verfrissend kan werken voor ons allemaal. Laten we in eerlijkheid onder ogen kunnen zien dat we fouten gemaakt hebben, allereerst voor onszelf. Hier is een nieuwe boodschap, een nieuw lied en een prachtige melodie, die de wetenschap versterkt dat we geliefd en gewild zijn, zelfs als we gezondigd hebben en gefaald. Inderdaad, dit is het doel van het menselijk wezen! Door door te gaan met de pogingen goed te doen in dit leven en van onze vergissingen te leren. Laten we ons innerlijk bekijken en onze innerlijke mens verbinden [ed. motivatie wat we doen, ons gevoel] aan onszelf als persoon [ed. wie zijn we als mens], als zonen van G'd en niets minder als dat!
Met deze opmerking wil ik graag opmerken dat dit geen arrogantie of pretentie met zich meebrengt! Er is sprake van een duidelijke erkenning van de verschrikkelijke fouten en de verwrongen schuld en zelfbeschuldiging, die helaas in de hand gewerkt is [ed. wordt] door grote religies, die proberen hun leiders te brengen als "goeroes" die de harten van het volk stelen en zichzelf versterkt hebben ten koste van misère en vernedering. Het is een tragedie waar we een eind aan moeten maken. Want hier komt de ziekte van de wereld vandaan : de schuldgevoelens, lage eigendunk en het wegnemen van de verantwoordelijkheid van de mens voor zijn eigen leven.

Ik blijf het herhalen voor jullie, aan de dapperen onder jullie. Natuurlijk is het altijd goed om vergeving te vragen, als we iemands ziel geraak hebben, dat is geen tegenstrijdigheid en dat moet je het hele jaar door doen! Hier praat ik over een ander soort vergeving: van onszelf! We raken de mensen om ons heen en veroordelen ze voor een verkeerde houding, met uitschakeling van onszelf, wat over ons heen dreigt te komen en waarin we onszelf hebben benoemd tot slachtoffers, vernedert tot op het bot! Dit niet meer!!! Laat een deel van het genezingsproces zijn dat we ons hoofd opheffen, open zijn, ons geloof in onze Schepper en in onszelf versterken. En dit, dit zal een geweldige reden en plaats van herstel zijn, zodat we kunnen zingen en dansen, samen met de Trots van deze wereld, Amen! Amen! Amen! Halleluja, Hallelujah, Hallelujah!

Samenvattend en uitbreidend op Jom Kipoer (toegift): beste vrienden! zoals het is gezegd in het artikel van Jom Kipoer, wil ik enkele belangrijke punten verfijnen en verduidelijken: ten eerste, als ik zeg dat tijd is om te leren om onszelf te vergeven, gaat dat veel dieper dan een ondiepe vergeving. Het betekent, dat we leren dat er volledige aanvaarding is van 'wie we zijn zoals we zijn', want dit is de manier waarop de Eeuwige ons gemaakt heeft. Het sleutelwoord is 'acceptatie'! Het is een diepe innerlijke verandering door onszelf te reinigen in de 'pathologische' [zielse] gevoelens van de relatie met ons eigen innerlijk, dankzij de gebrekkige [levens]onderwijzing die we hebben gehad gedurende in ons leven. Door het Woord te accepteren, kunnen we onszelf waarderen als 'de mensen die we zijn', als een unieke creatie, die op deze wereld gekomen is op zoek naar de dans en het spel van het leven, op zoek naar 'het lied van ons leven'. Dit is de strijd van het leven; de reis van ontdekking en expressie. Natuurlijk, de aanvaarding hiervan dwingt ons tot een constante verbetering en zet ons aan tot studie, maar niet die van één van schuld, niet het koesteren van wrok, maar van een plaats en ruimte waarin sprake is van absolute overtuiging dat er sprake is van een schepping die volledig gemonitord wordt, perfect gemaakt is en zo exact uitgedacht en dat de Bedenker er van ieders levensreis hier op aarde zal bouwen.

We stellen vast dat dit de grote onderbouwing is voor elk persoon afzonderlijk, waarbij we met zorg opmerken: elke persoon die we hebben ontmoet gedurende de reis van ons leven (en de nadruk ligt op élke ontmoeting) vertelt ons een verhaal over wie we zelf zijn als persoon. Elke sessie, heeft gediend als een spiegel, die ons heeft laten zien wat onze motivatie was bij alles wat we deden. Van elke ontmoeting hebben we iets kunnen leren en het bracht ons in bepaalde omstandigheden. Wat was de motivatie er achter? Was het angst? woede? wrok? Door middel van deze ontmoetingen, kunnen we (gaan) begrijpen en leren, waar schoonmaak en heling nodig is. De goden [van deze wereld] leiden ons tot een automatisch antwoord aan deze pijnlijke plaatsen in onze diepste herinneringen. Zuivering van afgoderij betekent, dat er niemand anders is dan alleen maar Die Ene G-d! Wat we meemaken, zuivert ons van alle de bitterheid en het maakt dat we het spel van het leven gaan begrijpen, het is vanwege die geestelijke innerlijke groei dat het licht in onze ziel groter wordt, door dat wat we (ieder afzonderlijk) ondervinden aan tegenslagen. Alle bitterheid en ontberingen van het leven 'an sich', werken als uitdagingen aan ons als persoon en door er doorheen te gaan, zullen we de vreugde en diepgaande begeleiding onder alle omstandigheden in Zijn voordeel, gaan zien! In alles! [Ed. Rom. 8:28: Hij doet alles medewerken ten goede voor wie gelooft.]

Dit is geloof !!!

Ik wens u een succesvol nieuw jaar,

Daniel