De mars voor het leven

28 april 2017, 2 Iyar 5777

Een klein paradijs op een grote dag van Licht consumeert het hedendaagse mondiale menselijke landschap. Er valt zoveel te vertellen over deze dag gisteren, maar ik voel dat dat niet noodzakelijk is. De atmosfeer was vol van verwachting en het heilige licht van éénheid, liefde voor elkaar; het was een groep van heel verschillende pluimage met verschillende achtergronden die samen optrokken als één geheel met de Torah vooraan in de stoet mensen, als één statement : "Hoor o Israel, de HEER Uw G-D is Eén, je zult van Eeuwige je G-D houden met heel je hart en heel je ziel", met een zuiver hart. Geen woorden kunnen omschrijven hoe bijzonder de deelname was aan dit evenement. We voelden de zegen van G-D alsof het antwoord "Ja, ja, ja" terugkwam in de vloeiende rivier van het leven, alsof onze Hemelse Vader onze Hemelse Vader ons wilde vertellen "Zie je het nu mijn dochters en zonen, je kunt de hemel naar de aarde halen, het is niet ver van je"...

Er zijn zoveel mooie dingen gebeurd gisteren, maar het voornaamste was het levendige enthousiasme, dat een grote "Ja" inhoudt aan de boodschap van "L'Chaim" in de praktijk. De mars was ook een herinnering aan : Chaya & David Kestenbaum, Vollter Braun, Harry Bande en Barry&Trudy Mindel. Gezegend zij de herinnering aan hen.

We zullen zo spoedig mogelijk een video op het internet plaatsen en in de tussentijd zullen we u het rapport hierover aan u toemailen met onze mooie ervaringen en foto's. In dit rapport staat het verhaal van Ziv: Ziv Or (licht). Het verhaal van Ziv en het contact wat hij opgebouwd heeft met de studenten vult mijn hart met grote vreugde. Ook u wil ik graag opnemen in de boodschap van "L'Chaim", zodat u ook de vreugde zult ervaren die we hier zo gevoeld hebben. Er zijn wellicht nog meer geïnteresseerden die met belangstelling deze mars gevolgd hebben, u bent als een broer voor mij. Ik groet u namens de vele prachtige partners van de Mars voor het leven 2017.

Rivka : Vandaag, woensdag, werd de Mars voor het leven, ontvangen in Neve Michael (Onderwijsinstituut) onder leiding van David Fridman, en de "Emuna" organisatie. Bussen met de winnaars uit in het hele land kwamen aan, vergezeld van de jeugd van Mechinot en studenten van de middelbare school. We werden begroet bij de ingang, door oplichtende tekens , volgend op en definiërend dat de Mars 'in de geest van de liefde voor Israël is'.Als u deze link aanklikt dan kunt u een klein stukje van dit evenement heel even meebeleven.

Een andere link van Daniel waarin hij zich wat meer uitspreekt op een persoonlijke manier.

In de eetzaal, waren aan de kant tafels gedekt met een buffet wat bestond uit allerlei gezonde voeding, fruit, groenten, broodjes en diverse warme en koude dranken, zodat wanneer de mensen kwamen van Baram, zfat, Maayan Baruch Kiryat Shmona, Rosh Pina, Kfar Hanasie, Neot Mordechai, Ginosar, ze door eerst samen te eten hun krachten konden vernieuwen, voordat de Mars zou beginnen. Na de zegeningen van de dorpsmanager en Daniel begonnen we met de Mars. Het gebied zag er mooi uit met gelukkige mensen die zeggen: "Ja voor het leven".


Een Torahrol werd geëscorteerd uit de synagoge in de parade die werd uitgevoerd door de directeur van het dorp en andere mensen. Iedereen zong, vergezeld door studenten, spelen op de saxofoon. Op de parade, passeerden we de tuin waar we op Tu Bishvat struiken en bloemen hebben geplant , in het tweede jaar (Zie het teken).

Aan het eind van de parade, kreeg elke deelnemer een medaille met de tekst uit Maleachi: "Hij zal de ouders met de kinderen verzoenen en kinderen met hun ouders."


Tuin van het leven

Toen we ons weer verzameld hadden, volwassenen en jongeren met elkaar en het orkest van Neve Michael, begon er een opmerkelijk brass orkest, door de studenten van Neve Michael, die samen met de leraren, afkomstig van het Filharmonisch Orkest elke week samen studeren en de resultaten waren opmerkelijk en accuraat.


David Friedman aan het woord


Daniel


Het orkest

We waren vooral verbaasd over één van de studenten, die een solo speelde op de fluit, samen met een pianist. Het was gewoon spannend om te horen en te begrijpen wat een prachtig project deze twee mensen hebben [in de opleiding van de student]. Vervolgens las de dichteres Amliah Zilbershtin, een stukje indrukwekkende poëzie voor uit haar boek "poëzie in een echte taal". Eliram, van Kibbutz Ginosar, had een schilderij geschilderd voor de studenten van de voorbereidende van Maitzar in de Golan-hoogvlakte, die zijn leven volledig ge-update hebben. Vier jaar geleden, hebben de studenten via het internet gezocht naar zijn familie en ze vonden zijn broers en zussen waarvan hij al jaren het bestaan nog niet wist... Stel je voor wat zij heeft gedaan om zijn leven te verrijken. Dit jaar zit hij met die vrijwilligers op het boek van zijn leven, en hij beschouwt ze als zijn kleinkinderen en viert met hen de jaarlijkse hoogtijdagen.


Eliram en Daniel

De studenten van de Mechinot stonden zingende één voor één op en vertelde van de warme vriendschappen die zijn onstaan in het afgelopen jaar tussen hen en de overlevenden. Ze zongen liederen van "samen zijn" en de hele hal viel in tijdens het zingen van het lied. Shir heeft inmiddels haar twaalfde rang behaald, van Modi'in. Ze vertelde hoeveel dit project haar gegeven heeft en hoeveel ze houdt van "L'Chaim to life".


De studenten van Kfar Hanasie

De students met de overlevenden

Twee meisjes van Neve Michael, lazen het gedicht geschreven door N. Alterman , en vervolgens, deelde Daniel certificaten van waardering uit aan vrijwilligers die al snel zullen beginnen aan hun militaire dienst en aan andere vrijwilligers die een opmerkelijk toewijding hebben aan L'Chaim, als Zviad van Neve Michael, Timek vanuit het noorden, en Shir, onze lieve soldaat. Tot slot sprak Liora Minka (de Voorzitter van de "Emuna") lovende woorden over het project en de bijdrage van de studenten hieraan. Tot slot, vroegen de jonge musici, of we op wilden staan om samen het "Htikva" te zingen.


HatikvaHet lezen van het gedicht

Aan het eind van de bijeenkomst zeiden we elkaar gedag met veel hugs en kussen voor iedereen en gingen we ieder onze eigen weg. Terug naar huis, hopende dat we elkaar volgend jaar weer zullen zien.


Zvia

Zvia, Liora Minka

Impressie from Neve Michael

David (directeur): Ik ben heel erg blij dat we dit samen hebben mogen delen. We hebben allemaal verbaast gestaan over de input van dit evenement. Zvia: Iedereen was zo opgewonden over deze dag en allemaal liepen ze op wolken, met veel trots. Yechiam: Als manager van het bestuur van Neve Michael was ik zo trots om onze studenten samen op te zien trekken met de overlevenden.Ik heb het voorrecht gehad om de liefde te mogen proeven die er tussen hen was, waaronder één van de jongere jongens die hand in hand zat met één van de winnaars uit het noorden. Dit is een inter-generationele ontmoeting tussen de "Watts-up generatie" en degenen die nog steeds schrijven met pen en potlood en ons tot dit punt hebben gebracht. Onze staf die de jongeren traint in ons dorp, leven daar en maken alle problemen mee die deze jongeren ervaren en ineens worden het leiders en vrijwilligers. Dit allemaal heeft effect op het hele dorp en maakt een beter mens van ons allemaal.
Israel leeft!


Jong en oud samen, hand in hand


Yechiam escorteert de studenten die de Thorarol vasthouden.

Ziv uit Chedra : Ik zou graag met u willen delen, dat ik ongeveer tien dagen geleden in een krantenartikel in Israël de ervaringen heb gedeeld van enkele helden waarin ze vertelden over de ontberingen en de eenzaamheid in de Holocaust. Dat was ook de aanleiding van mijn besluit om dit verhaal te presenteren aan mijn leerlingen als onderdeel van ons lespakket over de gebeurtenissen tijdens de Holocaust.

Tot mijn verrassing waren de studenten zo leergierig en namen ze het onderwerp zo gretig op dat ze vragen bleven stellen om te begrijpen hoe deze ouderen leven en het willen begrijpen hoe ze geleden hebben en hun eenzaamheid. Ik was erg opgewonden over hun nieuwsgierigheid en deelde met hen mijn idee voor een lokale fondsenwerving, uitgevoerd door de kinderen zelf.

Opnieuw, tot mijn verrassing, werd de klas opgedeeld in teams, zonder enige aarzeling en zonder vragen te stellen, werden de activiteiten verdeeld en nog dezelfde dag stonden deze jongeren op straat limonade te verkopen of koude vruchtensappen voor de dorstige langskomende wandelaars.


De opbrengst is voor "L'Chaim". Het initiatief sloeg over naar andere klassen waardoor sommige anderen ook nog hebben geprobeerd om bij te dragen aan de inspanningen. Ik ben er trots op om u te vertellen dat onze prachtige studenten 632 sheckels konden inzamelen en anderen daarbovenop nog eens 18 sheckel bij elkaar gebracht hebben. In totaal een gezegend bedrag van 650 sheckel waarvan ik zeker ben dat uw organisatie voor het geld een goed doel zal kunnen vinden.

Ik wens u toe "... dat de de harten van de jongens en meisjes het hart van de vaderen zullen vinden"...


Shir : Na een nacht zonder slaap, doordat ik te opgewonden was om tot rust te komen, brak dan eindelijk de nieuwe dag aan. De derde mars voor het leven. Elk jaar opnieuw is de maand maart voor mij een tijd om te stoppen met mijn dagelijkse routine om de liefde in te ademen, zodat ik deze liefde weer de rest van het jaar kan verspreiden en tegelijkertijd terug te zien op het jaar wat geweest is. Dit jaar, moet ik een oplossing zien te vinden voor mijn twee takken van werk, Modiin and Zfat en mijn speciale tak van werk in Rishon Letzion. Vanaf het moment dat we in de bus stapten; mijn dierbare Holocaust-winnaars, hun familieleden, vrijwilligers en meer meer mensen, was er een atmosfeer van vreugde. Neve Michael was absoluut verbazingwekkend met hun verwelkoming en hun liederen en dans. We voelden ons onmiddellijk thuis.

Een gedeelte van de L 'Chaim-familie

Gedurende deze speciale dag, marcheerden we hand in hand, jong enoud, grootouders en kleinkinderen, al zingende de liederen van Israel met de Thora voorop. Aan het eind van de mars ontvingen we onze medailles, zowel de winnaars als de vrijwilligers.


Eén van de overwinnaars ontvangt een medaille.

Na de Holocaust Remembrance-day waren we, elk moment van deze dag, bezig met het leven, in plaats van bezig te zijn met dood en ellende. Vervolgens waren we tot tranen toe bewogen door wat we zagen en hoorden van de kinderen in samenwerking met het Philharmonisch Orkest (ze investeren belangeloos tijd in de levens van deze kinderen).

Elke afzonderlijke plaats heeft een woordvoerder aangenomen. Elke woordvoerder heeft laten zien dat zijn trackrecord er een is van opmerkelijke actie en liefde geven. Ik raakte enthousiast van de gezichten van de winnaars van de Holocaust uit Zfat, toen zij de video zagen die gemaakt was door de studenten van Braam. Foto's werden getoond van talloze prachtige ontmoetingen. Beelden waarbij je bij de meeste ontmoetingen een stralende glimlach en sprankelende ogen ziet, gedrenkt in liefde en warmte. Vervolgens sprak één van mijn vrijwilligers die al twee jaar een geweldig stel bezoekt en hiermee heel veel licht in hun bestaan brengt.


Eén van de studenten van de mechinot

We hebben afgerond met een certificaat van waardering aan alle deelnemers van het project, de verbazingwekkende voorbereidende en middelbare school-studenten, die samen al deze activiteiten organiseren.

Een van de meest krachtige momenten was het moment waarop we met elkaar op de foto gingen na de parade -Modiin, Zfat en Rishon Lezion samen. Ik was zo enthousiast om te zien dat ik zoveel van deze prachtige mensen ken. En ik was verbaasd, zoals keer op keer, hoeveel liefde - sommige liefdevolle harten - kan bevatten.

Alles wat ik wil is dat we deze dag van gezondheid, ware liefde, vreugde en geluk samen blijven vieren. Elke dag opnieuw en volgend jaar bij herhaling met de "Mars voor het leven".

Reacties van sommige winnaars:

Larissa was erg gelukkig dat ze deel mocht nemen aan deze dag en ook haar vrienden en vrijwilligers weer zag uit Kiryat Shmona en Zfat.
Sholamit uit Modiin vertelde dat haar gemoed nogal zwaarmoedig was, totdat ze op de bus stapte. Eénmaal in de bus werd ze weer gevuld met energie en vreugde.


Larissa


Samen op de foto als "L'Chaim to life"

Svetlana kon niet stoppen om iedereen lof toe te zwaaien over alle investeringen van iedereen die dag, zelfs de kleinste details waren goed doordacht. .

Mair Olilian kwam met haar kinderen en kleindochter. Ze kon niet stoppen met het bedanken voor deze uitnodiging, haar enthousiasme te uiten en wat we voor hen deden.

Met inbegrip van alle reacties, was het simpel gezegd een speciale dag en een memorabele parade vol van leven, licht en liefde, die plaatsvond op de meest geschikte manier voor de huidige omstandigheden, met een familiare ambiance en huiselijke warmte.

Zfat vrijwilligers, hadden veel geïnvesteerd in het organiseren van bussen om alle winnaars 'van en naar huis te brengen', De winnaars genoten van elke minuut. Het was een prachtige saamhorigheid en het geluk was van de gezichten van de winnaars af te lezen.


Op de bus stappen

De sodaten van mijn basis zijn vrijwilligers die zijn meegaan met onze project-directeur waren erg blij om al dit werk te zien en genieten ervan. Ze vertelden me dat ze écht erg graag het project willen starten.

Bij deze gelegenheid wil ik mijn vrijwilliger bedanken die ervoor kozen om één keer of iedere week mee te doen vanuit hun hart en zoveel mensen te raken (en ook mij). Ik was zo blij dat ik blind op ze kon vertrouwen. Vrijwilligers uit Safed zorgen voor alle winnaars en het vervoer van de vrijwilligers van de veiligheidsdienst die ieder jaar komen ondankt de drukte die ze hebben.

Timek uit het noorden: Neve Michael heeft dit als school heel erg goed georganiseerd. Ze hebben hun hart er in gelegd en zo hebben ze het gemaakt tot een onvergetelijke dag voor de winnaars, de studenten en alle andere aanwezigen. Het warme welkome met de muziek en het zingen was hartbrekend. De mars met de Tora scroll, jong en oud, wandelend hand in hand. De muziekarrangementen en de woorden van hen die ze met ons deelden van hun hart en de woorden van de vrijwilligers van de mechinot, de gastvrijheid, de mensen die aanwezig waren, de vreugde, het was een dag vol van leven. We gingen terug naar huis met een hart vol dankbaarheid.

Rachel, Rosh Pina: We hebben een geweldige mooie dag gehad.

Aviv from Maitzar: Het was een dag boven verwachting.

Dit was alles wat we u kunnen vertellen van deze dag. Timek heef onder deze link nog meer foto's opgeslagen staan. Deze kunt u vrij bekijken.
https://drive.google.com/open?id=0B4kSB9URHwxbRFF4ZDBsS0ROWjQ


De eeuwigheid - van mijn volk / Daniel Braun

Het is onmogelijk deze melodie te stoppen
en we willen het ook niet.
Herinneringen, bloedige slachtoffers,
Kreunende klagers, een schreeuw om God's hulp
Een reis die nog niet ten einde is !
Het volk dat nooit stil is geworden.
Voor eeuwig mijn volk,
om mijn onafhankelijkheid te ontdekken,
als uniek, met mijn erfenis,
Stevig als een rots !
Een reis die nog niet ten einde is, we zullen nooit stoppen
Als een krachtige veer,
Snijdend, zoekend naar geven van nieuwe zekerheid,
stammen, uitreiken, spelen,
De boodschap van de roep om God's hulp.
We waren als dromers!
De eeuwigheid van mijn volk, de reis is nog niet ten einde.
Hoor o Israël, onze God is Eén.
Daar kunnen we ontspannen, daar strekken we ons naar uit,
Deze boodschap zullen we onderzoeken.
Het is onmogelijk deze melodie t stoppen,
Israël, het volk leeft !

 

The eternity - of my nation / Daniel Braun

It's impossible to stop this melody ,
And we don't want to.
Chronicles, bloody victims,
Groaning mourners, a cry for God's help
A Journey which has not yet ended!
The nation has never became silent.
For eternity my nation,
To discover my independence,
as unique, with my heritage,
Solid as a rock !
The journey has not yet ended, we would never stop,
As powerful spring,
Slashing, seeking to reassure,
stems, reaching, play,
The message of the cry for God's help.
We were as dreamers!
The eternity of my nation, the journey has not yet ended.
Hear O Israel, our God is One.
There we can relax , there we will reach ,
This message we will proofreading .
It's impossible to stop this melody ,
Israel nation is alive !


Met een oprechte groet,
Daniel


De completering van de "Mars voor het leven"

4 mei 2017, Iyar 8, 5777

Beste vrienden!

Er zijn zo veel spannende verhalen te vertellen van situaties die zich voorgedaan hebben tijdens de "Mars voor het leven", dat ik denk dat het belangrijk is om er nog wat meer over te zeggen. Er is een geweldige dichter, die de gedichten uit een diep oogpunt van het verhaal van de Joodse Holocaust schrijft. Amalia, is haar naam. Amalia is de dochter van een Holocaust overlevenden en een begaafd opvoeder, die de boodschap van "L'Chaim" begrijpt en er in geslaagd is om ons te prikkelen met drie gedichten en de zielen die in staat waren de boodschap op te pikken. Ik kan met trots zeggen dat Amalia de "dichter van "L'Chaim" is.


Amalia

Ik wil u attenderen op het grote wonder dat onze jonge leerlingen hun gevoelens uiten en dat dit project hen helpt om hun eigen perspectief te veranderen. De boodschap is: Wees niet ellendig, wees geen slachtoffer. Alle leefsituaties, zelfs de ergste, kunnen overwonnen worden. Leren is het doel, het uitbreiden van de mogelijkheden [die richting de oplossing leiden] en het vinden van de kracht die het mogelijk maakt het dagelijks leven te realiseren, in het land van het levenden. De boodschap van "L'Chaim" is een boodschap van die reis, en in een reis zijn ups en downs. Leren is een uitdaging, maar de resultaten zijn opmerkelijk.

Wij ervaren dat de liefde van God dit project overschaduwt, met dank aan allen die ons steunen, zowel thuis als in het buitenland. Joden en niet-Joden, die de echte boodschap in dit project kunnen zien.

Met oprechte groet,
Daniel

Pardes Channa

Rivka : Het begin van relaties tussen de overlevenden van het verzorgingshuis van Kibbutz Ein Shemer: het gebeurde de dag voor "Memorial Day". Twee nobele vrouwen, waren zo enthousiast geworden over het hele idee van vrijwilligerswerk van L'Chaim en begonnen bezoeken af te leggen winnaars in hun omgeving. We zullen zeker ook van hen gaan in de toekomst.

Yudith, Jenny and Chaya

Het was een eerste ontmoeting en spannend. Ze mixten tussen fantasie en werkelijkheid. Chaya vertelde me over haar kinderen en dat ze houdt van te trekken. Samen keken we naar haar tekeningen. Dank u wel voor dat voorrecht. Chaya Karni: Ik kwam erg enthousiast terug. Heb een goede ontmoeting gehad met Daniel en Tamar (de maatschappelijk werkster). Vervolgens ontmoette ik Lydia, meestal spreekt ze Russisch en ik zal dus aan een woordenboek moeten geloven en mijn kennis van de Russische taal vernieuwen, om onze relatie op te kunnen bouwen. Dank u voor dat voorrecht.

Na de onafhankelijkheid dag, gingen de meeste Neve Michael studenten met hun ouders naar huis, voor een lang weekend, dus ging ik zelf verder met de bezoeken. Toen ik Klara & Leonid ontmoette, zeiden ze dat de parade een heel bijzondere ervaring voor hen was. Ze waren er trots op om te behoren tot de enorme "L'Chaim"-familie.


Klara, Leonid met één van de studenten van Neve Michael

Zelfs Zippora zei, dat de parade een krachtige bijeenkomst was geweest. Ze voelde zich trots om te mogen behoren tot deze bijzondere familie. Gizela was vol van dankbaarheid voor het hierbij aanwezig mogen zijn. Aliza, vierde haar een verjaardag, georganiseerd door haar kinderen, zodat we niet naar binnen zijn gegaan. Maar, wij wenste veel gezondheid en geluk en lieten haar voor ons groeten. Wij brachten Morris een pakket van verse groenten en hoorde van de dochter van Chaya dat ze die dag een ademhalingsbuis zouden plaatsen in haar keel en ook zouden proberen om haar op die manier wat vocht toe te dienen.

|
Jerusalem

Nitzn en Roni, soldaten uit Jeruzalem, ontmoette opnieuw Eti! Ze is echt leuk en grappig. Ze hield onze namen vergeten en in de zelfde adem, zegt ze spreekt over haar familie en verwarmt het werkelijk mijn hart! We spraken over onze dienst in het leger, over haar familie. We lachten alot vandaag! Wij houden van echt haar. Ze vertelde ons over de nieuwe club (vorige keer kregen we te horen over het voordat het werd geopend) voor overlevenden van de Holocaust die draait drie keer per week en echt dicht bij haar huis en ze klonk zo blij daarvoor.

Zfat

Shir : Vandaag kwamen we, een groep van soldaten uit Zfat met Eitamar, (de student die Shalom regelmatig bezoeken ), om het huis van Shalom schoon te maken en te renoveren. We stonden versteld van de slechte staat van het huis. Shalom, had een moeilijke tijd omdat hij geen afscheid kan nemen van zijn spulletjes en nauwelijks dingen weg kan gooien. Het was ook niet gemakkelijk om zijn huis te schilderen , maar uiteindelijk ging het prima. Shalom was erg blij en bedankte ons vanuit het diepst van zijn hart.Shabat Shalom !

Rivka