Rabbi Erez Levi is het hoofd van het programma van de studenten uit het buitenland in Keshet, alswel ook de Rabbi van Avnai Eitan – Moshav in Ramat Hagolan.
4 juli 2014, 6 Tammoez 5774

Onze hoop is nog niet verloren

Hukkat: In Numeri 19:1-5 staat geschreven dat "G-d de volgende Torah-verklaringen opdroeg aan Mozes en Aäron, als een opdracht die uitgevoerd moest worden.

De HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron:
Dit is de wetsverordening die de HEERE geboden heeft: Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij een rode koe zonder enig gebrek bij u moeten brengen, waaraan geen onvolkomenheid is, waarop nog geen juk gekomen is. U moet die aan de priester Eleazar geven, en men moet haar buiten brengen, tot buiten het kamp, en haar voor zijn ogen slachten. En de priester Eleazar moet met zijn vinger een deel van haar bloed nemen, en hij moet een deel van haar bloed zeven keer in de richting van de voorkant van de tent van ontmoeting sprenkelen. Men moet de koe voor zijn ogen verbranden. Haar huid, haar vlees en haar bloed, met haar mest, moet men verbranden.

Deze parasha gaat over de 'Hukat' (de rode vaars),

Deze parasha begint met het vers: "Dit is het decreet (een bevel van ieman die hoger is als jij, als persoon) van de Torah".

De parasha ‘hukat’, opend met het veertigste jaar van de Hebreeërs in de woestijn. Gerekend vanaf deze generatie, wordt er gesproken over een nieuwe generatie: de kolonisten van Israël. Het begint met het vers “de uitvaardiging van de Torah als een een inzetting van G-d.”

Het lijkt er sterk op dat Rashid ( Rabi Shlomo Bar Yitzchk 1040 – 1105 , die beschouwd wordt als één van de beste commentatoren van de Kabbala en de Talmud) gewezen heeft op de problematische kwestie, na het uitleggen van de details van de rode koe (vaars) heeft hij hier een bijzondere aanvulling aan toegevoegd, in de naam van Rabbi Moshe (prediker van bijbelse waarheden en auteur van de Midrasj uit de 11e eeuw), die alle wetten becommentarieert van de rode vaars dat deze als een aanpassing en verzoening voor de zonde van het gouden kalf gezien moet worden. En misschien moeten we wel zeggen met deze statuten, dat zelfs deze zonde (ed.: het aanbidden van het gouden kalf), serieus als het is, mogelijk te repareren is.

De statuten, de wetgeving, verstoringen en vervalsingen zijn de meest ingewikkelde manier die correctie nodig hebben. Maar verlies de hoop niet! Daarna lezen we over de koperen slang (het symbool is van de zonde). De slang representeerd zonde en perversie. Maar wanneer degene die gebeten is omhoog kijkt en zegt: "Mijn hulp komt nergens anders vandaan als van G-D, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft", is hij met onmiddellijke ingang genezen.

Wat nog veel meer is, de rode vaars redt van de ergste verontreiniging; de verontreiniging van de dood. Zelfs de confrontatie met de dood kan hierdoor gerepareerd worden. Dit is de reden voor de naamgeving: het standbeeld van de wet!

In deze dagen, waarin we onze hoofden buigen vanwege het verlies van drie jonge levens, vermoord door terroristen die zich gedragen hebben als menselijke dieren, worden we herinnerd aan de tijden van Balak and Bileam, waarin de vijand ons volk ook al op de nek zat. Hierover kunnen we lezen in de parasha Hashavua.

Onze hoop is niet verloren! Op grond van de rode vaars (hopelijk met het verkrijgen van antwoorden op onbeantwoorde vragen,) zullen we onze vijanden overwinnen.

Rabbi Erez Levi.

 

----------------------

Zaden van Redding

26 juni 2014, 28 Sivan, 5774

Beste vrienden!

Dit artikel is een beetje lang, maar belangrijk en bedoeld voor mensen met de gewillige inspiratie om te verdiepen.

Zoals we beloofd hebben gaan we een deel van het huidige nieuws reserveren voor wat we zullen noemen:

Vanuit Sion - zal de Torah uitgaan!

We zullen proberen om ons begrip te verdiepen (als geliefden van G'd) van Zijn wil. Als onderdeel van deze artikelen zal ik u introduceren bij bijzondere en unieke mensen, dragers van het goede, mensen die weten een onderdeel te zijn van de echte reddingslijn.

Een van mijn beste vrienden die me inspireerd is David Ben Yossef. Hij is 82 jaar oud en dient G'd in de diepste zin van het woord. Hier zijn enkele woorden over deze geliefde vriend. Davis is opgegroeid als een Ultra-othordoxe Jood, hier in Israël. Zijn moeder stierf bij zijn geboorte en na een poosje overleed ook zijn zus. Als een jongen begreep hij al dat zijn levensweg geen gemakkelijke zou zijn. Hij ging door diepe veranderingen in zijn leven die hem ertoe brachten zich te realiseren en te begrijpen wat de essentie van het werk van G'd is.

Hij begreep dat de verstikkende manier van lesgeven alleen maar op imitatie gebaseerd was, waarbij de originele identiteit verloren ging. Hij voelde dat in plaats van wat gezegd werd in de Torah: "Oefen de jongen voor zijn weg", de Torah er zou zijn om de kinderen te temmen en hun identiteit te niet te doen. Als resultaat van dit verrotte opleidingsysteem begon David als jongeman zijn echte identiteit te beschermen, maar kon het probleem niet oplossen. Later kreeg hij kanker en de doktoren legden hem uit dat zonder een operatie en bestraling hij zou sterven.

Maar David begreep dat de reden van zijn ziekte een resultaat was van 'het ver van zijn identiteit af leven, het verstoten van zijn werkelijke natuur en de prachtige creatieve krachten die hem gegeven waren door de Schepper'. David weigerde de chemotherapie behandeling en isoleerde zichzelf, onthield zich van voedsel en mensen voor een lange tijd en tegen alle verwachting in versloeg hij de kanker!

Zelfs toen waren de uitdagingen in zijn leven nog niet voorbij. In het kort: Zijn eerste vrouw liep weg met zijn beste vriend en hij wilde alleen maar dood. Hij sprong in zee, maar werd eruit getrokken en faalde zo in zijn poging tot schipbreuk.

Zijn tweede vrouw overleed aan kanker en haar laatste woorden waren: "Ik haat je..."

Zijn derde vrouw was mentaal niet gezond en pas toen zijn zoon Shai binnenkwam op een stretcher, werd hij weggehaald uit deze relatie.

Zijn vierde vrouw, Geula (haar naam) is een overlevende uit Griekenland, woont in Moshav Keshet in de Golan Hoogten. Ik was de gelukkige om de boodschapper van G'd te mogen zijn om deze twee unieke zielen te mogen verbinden (nu al meer dan twee jaar geleden). Het is een prachtig huwelijk, gebaseerd op wat David leert en bestudeerd: Echte Vrijheid versus Verslaving!

David schreef een prachtig boek:

"Is er een kans op Liefde?"

Door de verschillende delen van zijn boek heen, leren we dat het G'ds wil is dat huwelijken gesloten door Zijn zonen en dochters niet eindigen in een echtscheiding. Aan het eind van deze essay zal ik een aantal quotes uit de inspirerende woorden van mijn vriend geven, als hij vertelt over het vinden van echte vrijheid door samen te werken (ed. : op deze aarde) met de Schepper. Het kan ons helpen het nieuwe lied beter te verstaan: het lied van vrijheid, gespeend van zorgen, slavernij, ziekte en meer.

Hier is een deel van David's boek, gebaseerd op de diepe relatie die hij had met Rabbi Avraham Yezchak Hacohen Kook, de unieke Rabbi die ons hart gewonnen heeft.

David schrijft over een droom die hij had: "En uit de mist werd een plaatje helder uit mijn droom: Rabbi Kook stond voorin, verlicht, kalm en ontspannen, wees op mijn portfolio en zei: "U vergeet de datum van vandaag, de derde Elul (maand), U hebt mijn gedenkdag vergeten". En hij tilde zijn rechterhand op en sloot zijn vingers voor zijn gezicht. Zijn vriendelijke grote ogen keken me smekend aan toen hij zei: "Er is geen rechtvaardiging voor lijden. Ieder van ons kan Harmonie bereiken" En weer wees hij naar mijn portfolio en zei: "Alles is daarin geschreven. De goede mensen, die dorsten naar de Schepper, die dorstig zijn naar het woord van G'd, moeten begrijpen dat voordat zij starten met de studie van de innerlijke heilige Torah en zijn geheimen, ze moeten beginnen met vroeg opstaan en allert te blijven op het leren kennen van het (ed. : eigen) heilige (apart gezette, kostbare ) lichaam en zijn geheimen. Elk mens kan zijn of haar (ed. : eigen) delicate en bijzondere (ed. : emotionele) mechanisme begrijpen, waarop 'boosheid en verdriet zich ontwikkelen', en 'hoe afstand te nemen van het gif daarvan'."

Ik sloot het boek en vroeg mezelf af:
Er zijn veel mensen (geestelijk)aan het wakker worden; mensen zoeken naar de bron om hun dorst te lessen! Veel mensen zoeken een manier om dichter bij de Schepper te zijn!

Veel mensen kijken rond waar ze het woord van G'd kunnen horen!

Veel mensen wijden hun tijd aan het studeren van Torah!

Ze gingen de Torah bestuderen, Halacha, Kabbala, legenden, maar waarom verzaakten ze hun eigen lichaam te bestuderen?

Ik denk dat het antwoord verborgen is in het verstoorde beeld ten aanzien van het lichaam in het Judaïsme! Een houding van 'minachting hebben voor...' is een misdaad in het licht van de opdracht die we van G'd ontvangen: "Wees extreem voorzichtig met jezelf!" "Als je je lichaam verwaarloosd, kun je niet van je bed springen met een lied op je lippen..."

Dit is het bijzondere deel wat spreekt over de theorie van het leven, David's woorden geinspireerd door Rabbi Kook.

En nu een korte brief die ik kreeg van David deze week na een lang gesprek met hem:

"Geliefde Daniël!

Dank voor je grote bijdrage: je meedenken! Kijk hoe vruchtbaar je aandacht kan zijn, vervullend en verrijkend. Is er een kracht die vruchtbaarheid balanceert? Je oor is niet alleen maar vruchtbaar! Het veroorzaakt vruchtbaarheid om schoonmakende elementen vrij te zetten en creëert ruimte en mogelijkheden en staat toe dat woorden vrijelijk naar je toe kunnen stromen! Dank je Daniël".

En hij vervolgt te schrijven: "In mijn hoofd, vliegen mijn gedachten in een minuut 80 jaar terug naar het jaar 1933 en vervolgens weer naar dit moment. Ik denk dat het in jaar 1933, het jaar dat mijn ziel in de wereld kwam in Jeruzalem - het 'licht' van de (toenmalige) wereld - Hitler, aan de macht kwam in Duitsland en er alles aan deed om de de vlammen van haat aan te steken en te verspreiden, wat een bedreiging inhield om alles (ed.: van waarde) te verbranden en de wereld in duisternis achter te laten.

Sindsdien zijn er 80 jaar voorbij en Joden, die het eerste doelwit waren van deze haat, zijn begonnen terug te komen naar 'het Land van zijn of haar leven' (ed. toekomst) waarvan hij de hoop koesterde (koesterd) de vlammen van haat te zien veranderen in een licht van liefde. Ik ben verlangend om te leren en te vragen of er een kans op liefde is (?) en in staat te zijn die vraag te antwoorden - Het is er!

Na David's woorden, nu een paar woorden van mijzelf:

We bereiken het punt dat volgens de onderzoekers iedere seconde één persoon kanker zal krijgen. Dit is vanwege de menselijke degeneratie; het onkennen van de muziek van de menselijke ziel en het lichaam. Vanwege cultus en verdraaide educatie. Verstikte en verdraaide leraren, al duizenden jaren verstopt. Het verbazende geheim van de geheimen is dat een ieder van ons een unieke éénmalige schepping is! Poëzie en muziek, is uniek voor een ieder (persoonlijk) van ons. De levensreis en zijn verbeteringen zijn alleen toegankelijk voor elke willekeurige persoon op zich en de wortels van zijn ziel.

De weg naar redding vereist meer dan ooit begrip voor de bronnen van het leven, de vreugde van leven en de verbindingen (verbondenheid met ...) die de Schepper ons heeft gegeven . Het vraagt studie van onze lichamen als de de tempel van onze ziel. We moeten na zoveel lange jaren en 'verwennende ontkennende educatie' weer het geluid van onze eigen ziel, gedachten en lichaam leren herkennen.

Het is geen gemakkelijke weg en het vraagt een heleboel geduld, maar we mogen niet lui zijn, we moeten het geheim van 'aandacht' leren voor hetgeen in de schepping gezien wordt als het grootst - genaamd: het menselijk wezen!

'Verbanning' symboliseert de mensheid die zichzelf distantiëert en zijn Schepper! 'Redding' symboliseert de terugkeer van de mens naar zijn (of haar) G'd!

Dan zullen we overwinnen om te leven in een overvloedige natuurlijke schoonheid, die het resultaat is van de adem van het leven, die licht brengt aan iedere cel in ons lichaam en ziel.

Uit Sion - zal de Torah uitgaan!

We zullen doorgaan met deze materie in de volgende essay. We nodigen u uit om (ons) te schrijven, zelf op onderzoek te gaan, situaties te ordenen, etc. We kunnen elkaar helpen en samen leren.


Daniel Braun


E-mail: danielxrw@gmail.com
Phone: + 972 54 772 3510
Welcome to our website at: www.lechaimtolife.org

-------------------------