Elul, de reis naar bekering.

16 augustus 2018, Elul 5, 5778

Beste vrienden!

We zitten midden in de maand Elul. Een maand om je leven te veranderen en je te bekeren. Een maand die open deuren toe staat. hier zit ik dus in een goed gesprek met Zlilia.

De laatste keer toen we spraken opende Zlilia een bijzondere wereld van een genezende manier van denken die alle kansen geeft en gewapend is met een bijzondere manier van bekering – En het is de maand Elul. Hier is het beste wat ze zei: "Daniel, De reis van bekering is mijn reis naar mezelf leren kijken en deze hang naar de boodschap die binnen in mij klinkt voor zolang als ik me al kan herinneren."
Hiermee voelde ik de geboorte van een wonderbaarlijk verhaal vanuit mijn hart. Een verhaal van leren en de uitdaging die deze stelde aan mij. Die uitdaging had drie voorwaarden: Integriteit, nederigheid en moed.
“Voor het grootste deel van mijn leven” zo vertelde Zlilia,” is het de automatische discussie die hetzelfde commentaar op mezelf keer op keer herhaalt. Dus kwam ik op een punt waar ik moe werd van mezelf en de gewoonten die telkens weer herhalen. En ik maakte een keuze” zei Zlilia “je moet echt gewoon achterhalen wat deze klank, deze geslagen toon betekent en wie of wat zit achter deze stem binnen in me. Wie of wat is het wat er binnen in mij spreekt?”
Hier was het nodig om een nieuwe bereidvaardigheid te vinden om dieper in mezelf te zoeken, en dat lukte. Hiermee ontdekte ik een hele nieuwe wereld binnenin mezelf. Binnen in mezelf vond ik een klein meisje, die vele tegenslagen mee kreeg als kind in de Holocaust. Een loyaal maar bang klein meisje. Vandaag de dag zijn deze herinneringen levend en wel als een ademtocht , diep in mij doorgedrongen. Zij was een trouwe metgezel. Nooit had ik gedacht dat juist dat ene moment van accepteren en naar binnen kijken me zo zou raken. Ik heb nooit gekeken en mezelf bekend gemaakt met het geluid dat uit mijn binnenste kwam. Toch wist ik dat andere stemmen al een leven in mij opgebouwd hadden, ook buiten het gebied in mij dat zo geraakt is door trauma. Deze hebben in mij een zelfvertrouwen opgebouwd die niet blind kijkt naar of accepteert wat dat meisje schreeuwt zo diep in mij. Ik besloot een kinderdagverblijf te openen. De naam van dat kinderdagverblijf was Zlilia, De werkplek van een leraar genaamd Zlilia. We zijn sindsdien de beste vrienden.
Dit was een keerpunt in mijn relatie tot dit meisje, waar zij eerst schreeuwde kwam ze tot een volwassen verstandhouding met begrip voor de pijn en de tranen.
Het antwoord is de geheime pijn te leren op te lossen vanuit de wortel: Waar komt het vandaan en wat heeft het nodig om te genezen?
Het had een inzicht van dichtbij nodig en behandeling. Eentje van oog tot oog en hart tot hart.
Nachamu Nachamu Zlilia. Nachamu (Troost) Nachamu voor mijn volk!”

Daniël, Ik begon de woorden over het geheim van troost te begrijpen. Dat kon ik mezelf geven door het begrip van de stem binnen in mij. Het begrip van de ziekte van generaties. De tragedie van de mensheid die aan het lijden is door verlating en verwerping door jezelf te straffen en jezelf te haten. Zij het in het openbaar of in het prive. Op dat moment realiseerde ik wat het geheim was van Israels genezing(Zlilia). Begrijp je het? Het kan niets anders zijn. Toen ik het geheim leerde kennen van het dialoog in mijn hart, de vaardigheid om mijzelf te troosten met de vreugde van het maken van een unieke en totale acceptatie van wie ik ben.
Deze studies zijn pijnlijk en de sommigen die in staat zijn om lief te hebben. hebben mij ontdekt.
De reis is gaat nog door. Zoals ik al meer geleerd heb van mezelf moet ik nog meer leren. Tussen de stemmen van het verleden en de troost van een volwassen geluid die ik nu ben geworden zijn er vele wonderen al geschied. Zeker nu er een brug is geslagen tussen het verleden en het nu.
Ik hoef niet te werken voor de stemmen van mijn verleden maar het is mijn dagelijks werk.
Ik geloof als een standvastig gelovige dat dit een prachtige weg is voor Israel als een natie.
De studie van het geheim van G’ds liefde is beter dan je verlaten en afgewezen te voelen.
Die kan ons onafhankelijk optillen een onconditionele hoeveelheid waardevol bezit en onafhankelijkheid. Binnen dit alles is er geen herinnering aan dappere overwinningen.
Er is een eindeloze strijd die de belichaming is van verborgen schatten. Als het tijd is dat deze uit het verborgene tevoorschijnkomen zal dat gebeuren door strijd. In mijn gedachten zie ik een poort. Aldus Zlilia. De gouden poort. Aan een kant staat alles waar ik bang voor ben. Alle onzekerheid, en twijfels die de poort tegemoet zien.
Maar wonder boven wonder, kijk! Wanneer ik de interne dialoog bestudeer, kom ik illusie tegen. Aan het andere eind van de poort worden namelijk schoonheid en het pure van een onschuldig mens onthult. De diepte van de boog van de poort en de nederigheid ervan vertellen ons over de eerste en de tweede zijde van de poort.
Is het verhaal ver weg van ons vandaan? Nee en nog eens nee! Dit is een poort die wij elke dag ontdekken en het recept dat je nodig hebt is eerlijkheid, nederigheid en moed.

Mogen wij allen deze poort openen om het geheim van genade te leren.

Met vriendelijke groet, Zlilia


Zonder visie zal een natie verloren gaan

2 augustus 2018

Beste vrienden!

Deze brief is gebaseerd op een waarachtige en menselijke liefde voor Israel.

Aan beide kanten van de grenzen ondervinden we momenteel veel calamiteiten. In het zuiden gaat het afvuren van raketten eindeloos door en onze overheid , en onze regering houdt legt zichzelf beperkingen op zonder hierop een redelijke antwoord te geven. Ook in het noorden is de spanning te snijden aan de grens. Wat me voornamelijk stoort in deze gewelddadige setting, zijn de onbegrensde demonstraties in het binnenland. Ik kan het nut hier niet van inzien. In de allereerste plaats zouden we moeten begrijpen dat er eenvoud van ons gevraagd wordt en een diep inzicht ten aanzien van de boodschap die men over wil brengen. Demonstraties lijken op zelfkastijding en het uitspreken van verwijten. Dus beginnen we eerst maar eens met de radicale Islam (en de bijbehorende terreur) en hoe zij aankijken tegen het begrip "pluralistische humanitaire democratie" ... zodat, voor onze extremistische terroristen vijanden, de hier gesproken woorden, opgaan in de verbranding van een grote en toenemende motivatie, om nog meer terroristische daden te plegen. Ze interpreteren deze dialoog als een verschrikkelijke zwakheid en als 'groen licht om ravage aan te richten in een plaats die zo verdeeld en in strijd is met zichzelf'.

Het zou nooit vergeten moeten worden : het radicale Islamitische terreur wordt door terreur gecontroleerd. Ze kijken naar ons in Israel en naar het Westen als zijn wij "ketters" ... - zo eenvoudig is het !!! Daarom luidt hun boodschap dat ze vrouwen, kinderen, rechts- of links georiënteerde politici, LGBT's , feministen of wie dan ook mogen vermoorden, vernietigen en de God van deze ketters omlaag mogen halen. Er is geen sprake van onderscheid.

Ik blijf het zeggen: voor de radicale Islamitische terroristen zijn we allemaal zwakkelingen die geëlimineerd moeten worden en ze zullen alles doen om deze schadelijke visie door te drukken: het Islamitiseren van de wereld - zonder zwakkelingen in hun ogen..... en met hen die terug vechten. Eén van de vragen die we onszelf moeten stellen is: Hoe kunnen linkse activisten instemmen met een nepsysteem van (humanitair) gelijke rechten en zo selectief omgaan met de rechten van de mens? Hoe zouden onze eigen volksgenoten zich voelen als ze zouden gaan begrijpen dat - "het in het voordeel" van hun frontale zienswijze - onze eindeloze ruzie, de directe oorzaak is van de beweegreden om terrorisme te bedrijven middels moord, vernietiging en aanvallen op alle mogelijke manieren. Met andere woorden - ze jagen het vuur aan van de mensen voor wie deze zienswijze volledige ketterij is, maar in hun "wijsheid" nemen ze wraak op de "zwakheid [zo men denkt] van andersdenkenden en de agressiviteit en verdeeldheid in verschillende zienswijzen versterkt de legitimering van "het kwetsen, doden en te vernietigen". In de Schriften staat geschreven: "degenen die u vernietigen en uw vijand - zullen onder u zijn"...

Diep in mijn hart wil ik geloven dat de Joden hier in Israel geen brutale vijanden willen zijn die bereid zijn het leven van hun eigen volksgenoten te nemen, pijn te doen en te vernietigen, maar de feiten vertellen anders! De ongebreidelde media, voedt de vrije haat in ons eigen land.. Middels demonstraties (van de uiterst links politieke beweging) wordt geprobeerd om het fundamenten van onze democratie te verzwakken en schade toe te brengen van onze wettelijke gekozen regering. Dit alles uiteraard "legitiem" met rampzalige gevolgen. Daarmee wrijven onze vijanden in hun handen van vreugde, om haar oorlog tegen ons (met behulp van onze innerlijke dialoog) ter versterken en haar positie te verstevigen... en waar bevinden we ons ??? ...

Laten we alstublieft begrijpen dat het geloof van radicale Islamieten niet ons geloof is en hun manieren om hun doel te bereiken, niet onze manieren zijn. Het concept van democratie met vrouwen-, mensen- en humanitaire rechten, wordt niet geaccepteerd als een manier van leven en geloven. Ze spreken van "het niet accepteren hiervan" en het maakt dat ze hun eigen "heilige oorlog" nog verder doorzetten om het kwaad te willen verwijderen uit de Westers georïenteerde wereld.

De vraag die gesteld moet worden gaat niet over het voorzien van basisrechten voor elke persoon an sich, behalve de wens achter de organisatoren van de betogingen die er op gericht zijn de regels van de democratie te laten wegvallen. Het resultaat is dat de interne agenda verwijdert wordt en hiermee een groei veroorzaakt wordt van externe vijanden die alleen kijken naar een raster van massa-berichtgeving, reclame waarbij het onverzadigbaar verlangen naar zichtbare veranderingen. En ik, roep op tot rede en eerlijkheid van elk individu hier in Israël en vooral onder mijn Joodse zussen en broers. Hebben jullie gezien wat dit teweegbrengt? Het speelt de machten van het kwaad in de hand en komt tegemoet aan het verlangen van de vijand om terreur te bedrijven. Ik roep een ieder op om even een stap terug te doen en even in het eigen hart te kijken. Probeer de consequenties van onze eigen daden te begrijpen, of ze goed zijn of niet.

Mijn conclusie voor de eerlijke mensen onder ons : Ik bid voor éénheid in Israel waarbij elke levende ziel mag ademen en een leven mag leiden van gerechtigheid en mogelijkheden. En dan bedoel ik ook iedereen! Laten we onszelf bij de kladden pakken en gaan begrijpen wie we eigenlijk onderuit halen met onze acties en wie we versterken....

P. S. Naar mijn bescheiden menig zijn de meeste demonstraties onnodig, inclusief in die van de Druzen. Leiders van de Druzen hebben al aangegeven dat het knelpunt allang opgelost is en de oplossing acceptabel. En nog steeds klinken de protesten... waarom? Ik denk dat het een trend is en dat het de bedoeling is om verdeeldheid te zaaien. Daarom geliefde Druzen, val niet in de kuil die voor jullie uitgezet is...!

Beste vrienden, deze maand gaat de eerste groep kinderen uit Shderot met vakantie. Hiervoor mijn dank aan alle gevers in Israel en daarbuiten. Om meer kinderen deze kans te geven, hebben we meer financiële middelen nodig. Wilt u geven wat u kunt missen, zodat we hier kunnen helpen in Israel? Elke cent is welkom.

Het komende jaar zullen we ons nieuwe project beginnen : "het terugbrengen van het hart van de ouders naar de kinderen en dat van de kinderen naar de ouders..."

Shabbat Shalom,
Daniel

Zonder visie gaat een volk verloren. (Deel 2)

5 augustus, 2018

De missende waarheid

Zonder visie gaat een volk verloren. (Deel 2)


5 augustus, 2018

de missende waarheid

Lieve vrienden!

Naar aanleidin van mijn laatste brief, wil ik nog even verder gaan op een aantal punten die openheid van hart vragen naast integriteit en oprechtheid.

Het eerste punt:

Er zijn diverse organizaties die veel ervaring hebben met de invaliden en zwakkeren in de maatschappij. De gemeenschap van LGBT, de linksen en nu de Druzen. Het is belangrijk om te beginnen bij het begin van het probleem.

De Druzen (als voorbeeld) hebben een prachtig leven hier in israel! Er is geen sprake van discriminatie. Ze leven comfortabel in steden en dorpjes. De integratie met de joodse bevolking is ook zeer zeker een prachtig iets; de handel plus gebruikelijk legerdienst zijn een beeld van samen gaan. dat is iets wat we in heel Israel zien. Nogmaals herhaal ik mezelf; er is geen sprake van discriminatie!

Voor de vrienden die geintereseerd zijn wil ik een tour van deze grote reeks dorpen organizeren met de belofte dat u veel zal kunnen zien. De dorpen zijn zowaar soms een waar paradijs. fruitbomen met vijgen en druiven, eethuizen, en diverse andere zaken/winkels.
Meestal is er dan ook complete vrijheid! Dit gaat meestal samen met het respect tot wat ze zijn. De Druzen leven hier in comfort en overvloed. uiteraard is er dan ook als in elk volk en elke groep mensen die het minder goed getroffn hebben
Toch heeft geen land in de wereld een eerbaar gebruik als dit volk met de gewoonten die ze voor de wereld tentoon spreiden.
Ik noemde alleen de druzen hier, dit is ook waar voor de LGBT en andere groepen, maar laten we even kijken naar het doel van deze gebruiken. Ik wil niet zeggen dat alles perfect is, veel punten moeten nog samengaan in een verbetering van integriteit en eenheid.

Betreft de LGBT: hier is een punt te vinden in de parades die ze tot op heden georganizeerd hebben. Deze parades stoten zowel jood, christen en moslim tegen het zere been. Tevens is er in deze organisatie een drang naar polarisatie, strijd en haat.
Om even een voorbeeld te noemen; ik sprak laatst met een vrouw die lesbisch is en vroeg haar naar hun doel?
Ze beantwoorde mijn vraag met dit antwoord. "Het is ons recht om te demonstreren en om gezien te worden, uiteraard als een groep activisten die vrede wil." Toen vroeg ik haar of ze geloofde dat deze parades de harmonie versterkte? Haar antwoordt was een duidelijk ja.
Mijn volgende vraag daarna was dat ze in veel plaatsen in Israel gelopen had: Tel Aviv, Haifa , Ashkelon Jerusalem en meer. ben je het ermee eens om deze marsen ook te doen in plaatsen als Kafr Qara of andere Arabische steden?
Hier werd ze even stil. Ik zei tegen haar dat als zij daar naartoe gaat dat ik mee zou gaan. Wat denk je over marcheren naar Cairo of Rahat (een bedoeinen dorpje)? Deze keer was haar antwoordt dat ze hiermee de gevoelens van moslims zou kwetsen, dus dat zou ze niet doen. Daarna vroeg ik haar over de marsen in Jeruzalem. zijn de gevoelens van moslims, christenen en joden hier ook niet mee bezeerd? is dat niet hetzelfde als de mensen van je eigen nationaliteit bezeren, en daarmee heb je geen probleem?
Als dit geen haat is zonder reden, wat is het dan wel? Inderdaad waren dit een paar zware vragen waar we ook geen reactie op kregen.

Hier is mijn oplossing op het hoe en waarom van demonstrerende mensen in de nacht en overdag. de leiders van deze groepen zoeken geen oplossing voor hun noden. ze zijn verslaafd aan het telkens krijgen van aandacht. Zelfs als deze komt met de kostprijs van het moraal. Dit is een demper die de geest van eenheid die toch al zo los is in Israel, bezeert. Helaas vallen zelfs de Druzen in deze val. Verslaafd aan de lust naar zichtbaarheid en media aandacht. Dit draagt bij aan het verzwakken van een natie. Ik vraag me af wat er zou gebeuren als de Druzen onder Gazaans of Egyptisch bewind zouden staan.... ik heb het gevoel dat dit heel erg slecht zou eindigen.

Samenvattend: het doel van al deze demonstraties, of de meesten van deze.... is om scheiding en te verdeling te brengen. Dit alles door een polarisatie en een oppositie te zijn voor een legaal verkozen democratische regering. Het zou duidelijk moeten wezen dat deze periode in Israel, eentje is van constante aanvallen op alle fronten. Dat gebeurt door Europese organisaties die alles eraan doen om israel te vernietigen. Zoals bijvoorbeeld een organisatie vanuit Noorwegen die wonen in Israel. Hun wapens? claims tegen kolonisten, soldaten en anderen. We worden van alle kanten aangevallen en het meest pijnlijke van dit alles is dat onze broeders in dit land de tragedie niet begrijpen. Deze onbegrensde aanval is een tragische scheur binnen Israel.

Aan al de mensen die Israel lief hebben, wees niet bang om dit uit te spreken zonder enig spoortje van propaganda of geweld. Dit zal een duidelijk standpunt neerzetten. "We hebben geen ander land" en we weten wat er gebeurt door al deze grondeloze haat.

Nogmaals roep ik tot de liefde voor ons geboorterecht en de liefde voor onze G'd.

Groet,
DanielDe periode tussen de tijden

Beste vrienden,

We zitten nu in een tijd waarin we naar alle waarschijnlijkheid veel problemen kunnen verwachten. Deze is volgens de overleveringen tussen nu en de 9de AV. Deze dagen markeren de vernietiging van beide tempels en diverse andere moeilijke tijden.
Daarnaast zou ik graag mijn visie willen delen van mijn eigen “ periode tussen de tijden”. Gisteren was er een kleine aardbeving in een gebied ten noorden van Tiberias. Sommigen van mijn vrienden deelden hun ervaringen betreft deze beving.
Het voelde alsof de aarde zelf sprak met de volgende woorden; “ik wil een nieuwe realiteit creeren na duizenden jaren van bloed in de wind. Perioden van dorre woestijnen die er verlaten bij liggen. Tijden van diepe internationale en interne conflicten.

In deze smeltkroes van de tijd zal ik proberen om deze bevolking weer terug te brengen naar zijn wortels. Een land dat gegrondvest is in de bijbelse visie voor dat wat binnen in haar groeit. Het prachtige land van licht, harmonie, liefde en gratie van de mensen van G'd.
Een land dat een licht binnen zich draagt met een wonderbaarlijk potentieel voor de rest van de wereld.” Ik voelde deze schokken als pijnlijke weeen die zochten naar een ontbinden van het verleden, die verlating en verwerping, Zelfhaat en eindeloze vervolging in houd. Alleen om te kunnen ervaren van de verlossing , het herstel en de regels weer te zien schijnen. Een wereld waar vrede en harmonie kunnen bestaan in een beweging het licht wordt in mensen. Om de menselijke ziel en de prachtige schatten die in de mens zitten te promoten.

Dit is een erg uitdagende tijd, met enige illustratie zou ik dit toe willen lichten gewoom omdat ik het wil delem met U. De harten van de mensen in het land zijn gevuld met liefde en zijn vol van gratie. Helaas is het makkelijker om dit te zien als er ergens in het buitenland een aardbeving of tsunami is geweest. Neem bijvoorbeeld de ramp in Syri. Hier werd in alle spoed hulp geregeld voor de vluchtelingen.
Dit zijn erg nobele doelen maar er is een probleem; een bepaald belang dat mogelijk niet erg pezierig klinkt in de oren van somiggen. Mijn mening is dat we een hoop van de hulp geven om de acceptatie van de wereld te krijgen. de vorm van respect voor ons humanitair functioneren is hiermee ook een afkoopsom voor die acceptatie.

Er light hier een diep psychologisch probleem dat naar mijn vermoedens voortkomt uit zelfhaat. Waarom gebruiken we al deze middelen niet om de noden van alle prachtige mensen in ons land te voorzien? Ons land heeft veel noden. De ouderen, deze leven vaak in armoede. Het gebruikmaken van de oudere Holocaustoverlevenden die vaak niet weten wat hun rechten zijn en diverse andere ogerechtigheden. Deze dagen waren er veel volwassenen en kinderen uit gaza bij de grens. Ze hadden maanden geleden en voor wat? Voor het plegen van terreur en vliegers die vuur zaaiden op het veld. Er is altijd licht van vonk als een contributie en een hulp. Onder andere daardoor kunnen we trots zijn op de natie die we vandaag zijn.

Maar zoals ik zei; is er ook een zoeken naar excessieve zelfrechtvaardiging en een verlangen om gunst te winnen van de wereld. Daartegenover staat een echte nood om het licht van G'ds liefde tussen ons te vinden en deze te laten groeien. Het voelde voor mij alsof deze geweldige groep mensen in Israel, moet leren zijn ziel te omarmen en de zelfverwerping en de armoede van ziel te breken waarmee we buigen voor de koningen van deze wereld.

Dit is niet onze redding! In zijn geheel niet! De redding komt met onze blik richten op ons innerlijk. Het innerlijk genezen en daarna onze kracht opbouwen met onze broeders over de hele wereld. Het gaat dus niet om de verkopers van segmenten in deze. Eerst moeten we de daad van verzoening en zelf acceptatie omarmen en accepteren.

Wederom moeten we zien dat de werkelijke grootte niet afhankelijk is van iets. Het grootste wat we kunnen herkennen is ons geboorterecht en in en uit ademen. De liefde voor ons volk is hier in ons midden. Ik voel me zeer bevoorrecht om met “Lechaim” al 14 jaar door te mogen gaan.
We zijn bezig met de voorbereidingen voor een operatie om 100 kinderen van de zuidelijke grens met gaza op vakantie te sturen voor een paar dagen met creatieve activiteiten. Ze hebben een minder goede economische achtergrond. Dit hebben we in het verleden ook gedaan voor deze mooie mensen. Deze activiteit zal met G'ds hulp zijn vanaf 5 augustus. We zijn heel blij om deze gezinnen uit plaatsen als shderot en diverse andere locaties rond de Gaza strook te mogen verbinden van hart tot hart..
We hebben voor deze activiteiten een serieuze contributie nodig die tussen de 15.000 en 20.000 dollar zal zijn. Deze dagen zullen wij voor alles zorgen voor deze mensen. Transport, voedsel, onderdak en activiteiten gedurende deze dagen.

Ik hoop en bid dat wij allen - Legendarische vrijwilligers in het buitenland - speciale gebeden voor de inwoners van dit land om een nieuwe ervaring mogen krijgen met een eerlijk hart dat geven wil, om het andere deel van ons te zien.

Gefeliciteerd voor de geweldige partnes van Neve Micheal, leerlingen en leraren, Tzviya Yechiam en natuurlijk Rivka van onze organisatie “Lechaim” voor de samenwerking en het promoten van de menselijke connectie. Het moet worden herinnerd dat we de maan bereikt hebben, en de de inventiviteit voor de atoombom maar de expansie van de menselijke geest had geen prioriteit . Het is tijd voor nieuwe prioriteiten. Deze keer waar de menselijke geest en het licht van deze wel mee telt!!

Een hartelijke groet en Shalom,
DanielDe strijd in het zuiden

19 juli 2018

Lieve vrienden!

Wederom vindt ik mezelf in een situatie waarin ik mezelf genoodzaakt zie om dingen op papier te zetten waar het de veldslag in Gaza betreft. Zo goed als het gaat zal ik proberen te omschrijven wat er gaande is in het verborgene en het openbare gedeelte.

Wat is het openlijke gedeelte?

Dertig vierkante kilometerzijn verbrand door het terreur van de afgelopen tijd. Dieren zijn op de vlucht geslagen of verbrand. De lucht is vervuild door rook maar in het speciaal de duisternis en het kwaad dat ons aangedaan is door deze mensen. Deze leden van duisternis hebben alleen al op zaterdag al 200 raketten afgevuurd in gaza. Op zijn minst mag het een groot wonder heten dat niemand gewond is. Hoe is het mogelijk dat er geen gewonden zijn? Al deze raketten met een doel om terreur te zaaien maar geen enkel projectiel raakt zijn doel.

Desondanks dit grote wonder is er een groot probleem. Wat doen we als regering in israel met deze situatie. Is ons handelen goed? Voor een of andere onbekende reden heeft de premier besloten om de gebeurtenissen in het zuiden zoveel mogelijk af te schermen. Ongetwijfeld zal de publieke internationale opinie een onderdeel zijn. Laat mij mijn gedachten hierover met u delen.

Het eerste punt:
De waarheid die er achter schuilt gaat is waarschijnlijk het sluiten van de ogen en de harten voor de eigen bevolking. Mede door te veel te letten op de reacties op het internationale vlak. Hiermee verliezen ze het vertrouwen en het geloof in de de mensen die de grenzen verdedigen. Deze staan sterk en duidelijk als muur tussen diegenen die ons willen doden of saboteren. Als iemand opstaat om jou te doden, dood je die persoon eerst. Scherp, efficient en duidelijk!!

Helaas zijn er nog veel mensen die geloven dat als je geld geeft aan gaza, de reden voor terreur af zou nemen. Omdat deze de motivatie voor terroristen zou ontnemen. Dit is een leugen!!! Al het geld dat naar Gaza gaat is gebruikt om Hamas te versterken en funderen.

Het tweede punt:
De doelstelling van terreur is moord en vernietiging en dat ten overstaan van geld en voorspoed die de westerse wereld op probeert te voeren als een reden voor deze daden. Helaas is ook onze regering hierdoor beinvloedt. De islamitische ideologie is gericht op dood. Dit is een lange termijn indoctrinatie en motivatie van deze ideologische religie. Alleen een blinde man zal dit niet zien in de wereld.

Er is nog een ander probleem. De taal van de terrorist is niet de taal van het verlichte Westen. De 'manier' van interpreteren of het 'niet reageren op' wordt gezien als een zwak systeem en leid tot veel meer haat en voedt de motivatie om door te gaan met deze slechte daden. Ik zal het nogmaals herhalen: als er ook maar enige zwakte of gebrek aan reactie (naast de onderdrukking van terreur) in woorden gevonden word, motiveert dit deze mensen om tot herhaling van terreurdaden. Mijn hart gaat uit naar de mensen die leven in het zuiden.

Dan nu een paar woorden over het verborgene. Ik geloof met mijn hele hart dat het doel van al deze problemen is om Israel weer samen te brengen als volk. Als we begrijpen dat er een diepe nood is voor de terugkeer naar het verbond en de herkenning van de Allerhoogste; begrijpen we ook hoe kostbaar zijn geschenken zijn. Het land en het verbond duurt voor eeuwig. Dit maken we elke dag mee, zowel in het noorden als het zuiden. Hierin vinden wij onze identiteit en ons wezen als mensen die wonen in Israel. Het is de geest die ons verenigt. Niet alleen het recht op vrijheid, winkelcentra en vakanties. Meer nog wordt dit gevonden in ons besef en de groei die we door mogen maken in de reiniging en de zuivering van ons hart t en ons wezen.

Soms zijn deze dingen moeilijk te begrijpen, maar de woorden door de generaties heen zijn soms melancholiek en soms in een schat van voorspoed en geluk. Hierin vinden wij een ongelooflijke hoeveelheid hoop. De rijkdom in kennis waarmee Israel en zijn bevolking gezegend is door G'd is een licht voor de volken.

Ik bid dat onze leiders tot hun zinnen komen en deze natie zullen leiden tot een vastberadenheid die buitenlandse interesses afwijst. Zodat de ogen van onze leiders weggedraaid worden van de duisternis die nu op hun ogen rust.

Het beste toegewenst,

DanielPrachtige rode bloemetjes zomaar in de tuin

5 juli 2018


Ik heb het voorrecht om te wonen naast en toegang te hebben tot een tuin waar de eigenaren vele jaren tijd en ervaring ingestoken hadden. De tuin behoort toe aan een vooraanstaand echtpaar uit Zichron, dat een goed begrip heeft van de tijd waarin we leven. Het is een gecultiveerde tuin die als ik mijn deur open, mij tegemoet komt in alle kleuren en geuren van de seizoensgebonden vruchten aan de bomen tot de bloemen toe.

Op een zekere morgen was ik erg vroeg wakker en zag ik een zeer zeldzaam maar enorm mooi verschijnsel. Bij het openen van mijn deur zag ik het stenen terras met de dubbele wandelpaden en plantenbakken die er zoal staan met hun weelderige groene bladeren.

Mijn ogen werden gevangen door de wonderbaarlijke verschijnsel wat zich voordeed. Prachtige rode bloemetjes hadden zich in de rotsachtige grond weten te wortelen. Zo goeiden die prachtige gekleurde bloemetjes daar, met een prachtig delicaat ontwerp. Hun kracht is het zonlicht. In mij rees een gevoel op van extreme bewondering en ik rende naar Yael, één van de eigenaren van de tuin.

Ik riep haar om te komen en het grote wonder te zien. Hoe de bloemen groeiden op een plek die bijna ondoordringbaar was en toch. Daar stonden de meest prachtige bloemen ontworpen volgens een wonderbaarlijk ontwerp. Ze haalde een camera en maakte een foto van deze engeltjes met mij erbij.

Toen ik alleen was keek ik naar de schoonheid om me heen en ik kreeg een dieper begrip van de uitdagingen die in zijn geheel niet makkelijk zouden zijn. Uit al de wonderlijke landsverhalen over Israel bleek de kracht van het land uit het wonder dat het bloeit als deze kleine gekleurde bloemetjes te midden van al het droge zand in de woestijn. Met veel moeite en langzame groei, maar toch! Het is een wonderlijk bericht over hoe de moeite en de droogte van de wildernis zoveel schoonheid kan laten groeien. Het neemt wat werk en licht maar gezamelijk komen we er!

Deze openbaring heeft voor mij geleid tot een ervaring die zowel Zliliyah (als dichter) als mij zoveel geleerde heeft.

Toen ik binnenkwam liet ze me twee schalen met fruit zien. Eentje met grote mooie vruchten en eentje met kleine appels en perzikken die er wat bleek uitzagen.

Ze vroeg me me met een speels lachje, “wat zie je voor je staan Daniel”? Ik noemde dat ik twee schalen met fruit voor me zag staan. Eentje die er smakelijk uit zag, de andere helaas niet zo heel erg smakelijk.

Zliliyah nam een mes en sneed een grote sappige appel dwars door het midden. De appel was in een verrottingsproces waardoor alles wat aan de binnenkant van de schil van de appel zat, afbrak in een nietszeggende en smakeloze vrucht. Aan de buitenkant zag deze er prachtig uit maar aan de binnenkant was het een heel ander verhaal.

De tweede schaal kwam op in mijn gedachten en ik keek naar de vruchten die er op lagen. Ze leken veel minder smakelijk. Eenmaal doorgesneden was het vruchtvlees van deze vruchten zoveel beter als de appel. Het gele vruchtvlees droop van de vruchtensap die eruit kwam. Ik nam de vrucht. Deze was verrukkelijk; een stukje paradijs op aarde.

Hetzelfde gebeurde toen ze een bleek appeltje open sneed. Desondanks de kleur was de vrucht zo sappig en speciaal van smaak. Een hemels appeltje.

We zaten voor een moment in stilte en Zliliyah vertelde me het volgende; hoe de vruchten eruit zagen is hoe de wereld vandaag is. De buitenkant is soms zo misleidend en angstaanjagend. De buitenkant van de vorm is afgodendienst in de westerse wereld. De hoeveelheid en de afmeting van iets word gezien als de formule voor succes. In dit alles is er een tekst die eruit springt in mijn herinneringen. “Maar ik heb jullie niet lief gehad omdat jullie veel waren, maar omdat jullie de minsten waren van alle volken.”

Precies zoals er in dat appeltje een hemelse smaak schuil gaat, vinden we de geheimzinnige glans van licht en daarbij het zoete van engelengezang.

Alles wat er nodig is om het perspectief te veranderen is dat we geloof kunnen vinden. En dat geloof wordt niet gemeten aan de grootte van onze vijanden in het zuiden, noorden, oosten of westen. Het wordt gemeten aan de hoeveelheid licht binnen in ons. Daar waar het licht schijnt worden alle dreigingene hetzelfde als de roofdieren die bij de schapen van koning David wilde komen. Ze konden hem niet verslaan. Een korte jongen met mooie ogen die het voor elkaar kreeg om deze dieren te verslaan. Om nog maar niet over de reus Goliath te spreken.

Heel veel dank voor alle mensen die ons ondersteunen!

Lieve vrienden! In de recente weken hebben we voor onze holocaust overwinnaars diverse airco's kunnen installeren. Dit door een succesvole campagne geleid door Reitzhel die recent bij ons gekomen is om L'Chaim te helpen met de fondsen werving. Dit gezamelijk met een oud klasgenoot van mij genaamd Orit Margalit. We hebben hierdoor een aantal winnaars kunnen helpen!


Ori Margalit


Svetlana

Het is onze grote wens om deze zomer nog veel meer Winnaars blij te kunnen maken met een goede airco.

Alle dank aan de donoren die dit mogelijk gemaakt hebben!

Shabbat Shalom!

Daniel

https://youtu.be/bs8nQLsQAdg
https://youtu.be/U0voOJ-QoVI

Een brief van dank


Als de coordinator van de gemeenschapsondersteuning wil ik mijn dank uitspreken naar de stichting "L'Chaim" voor het geven van de airconditioning aan de Krachevsky familie.

Met jullie donaties worden we in staat gesteld om iets te kunnen doen aan de kwaliteit van het leven van Vladimir. In de avond heeft hij zuurstof nodig dus de airco was dan ook erg welkom!

Omdat ik nu dan toch de gelegenheid heb, wil ik tevens mijn dank betuigen aan Orit Margalitdie met de installateur en met mij contact opnam.


Ter ere van "L'Chaim" shalom en veel zegen.

We willen jullie tevens bedanken (vanuit het diepst van ons hart) voor de gezegende schilderijen en de renovatie die gedaan is. Deze zijn specifiek uitgevoerd voor de volgende drie personen op 9 Mei 2018 : Tverskoy Svetlana, Sverdlov Katrina en Ester Maman. Zoals eerder genoemd zijn we zeer blij met de manier waarop Orit Margalit en diverse anderen nauw betrokken waren bij deze renovaties en de verfijning ervan voor deze drie wonderlijke vrouwen.

Het contact met de familie en de uren gestoken in het de renovatie maken dat we zeer dankbaar zijn. De vrouwen in kwestie zijn enorm dankbaar voor dit gezegende initiatief. Dit was een unieke moment voor hun om hun woonkamer om te zetten in iets veel gezelligers en meer. Zonder enige twijfel is er snel gewerkt met deze speciale mensen in gedachten. Er is geen andere groep mensen die dit had kunnen doen op deze manier. Daarom zijn wij als centrum, de families van deze vrouwen en zij zelf erg dankbaar en willen dit graag kenbaar maken middels deze brief.


Esther Shaoul- Savionim de manager van het Centrum en Ofra Avraham - sociaal werkster van het Centrum.

 

 

Voor elke 800 euro die we vandaag kunnen verzamelen middels giften, kunnen we vandaag een airconditioner plaatsen bij de overlevenden van de Holocaust, zodat ze beter de warme zomer door kunnen komen.

17 juni 2018

Zoals jullie weten uit onze gebruikelijke updates, begrijpen jullie waarschijnlijk wel dat L'Chaim het jaar rond heel erg veel bezig is met het helpen van de Shoa-helden. Met de hulp van enthousiaste jong volwassenen die lid zijn van de Lechaim familie komen we daar heel ver mee.

We hebben hier heel veel betekenisvolle relaties met de Holocaust overlevenden mee op kunnen bouwen. Nu zijn we bezig met een taak die we moeten vervullen zodra de zomer begint. Om deze taak te vervullen hebben we jullie hulp nodig om campagne tot een succesvol einde te brengen. De hete zomer staat voor de deur en er zijn nog steeds Holocaust overlevenden die zonder airconditioning zitten. Onze jonge vrijwilligers zijn erg ongelukkig over het feit dat hun goede vrienden nog steeds leven zonder airconditioning. De ondragelijke hitte is een risico voor de ouderen omdat ze moeilijk de hitte kunnen verdragen. Er is zelfs kans op uitdrogingsverschijnselen bij velen als de hitte te veel wordt voor ze.

Voor elke 800 euro die we kunnen verzamelen kunnen wij per direct een airconditioning installeren om de holocaustoverlevenden op een waardige en comfortabele manier door de zomer heen te loodsen. Zoals jullie wel weten is ons principe om de noodzakelijke basismiddelen te bieden aan de overlevenden zonder tijd te rekken, voor zover dat kan.

L'Chaim-to-life wil graag zo snel mogelijk beginnen aan de installatie van zoveel mogelijk airco's om te voorzien voor de overlevenden die nu onzeker zijn hoe ze de zomer door zullen komen zonder airconditioning. Daarnaast zal L'Chaim ook de electriciteitsrekening voor de zomer betalen voor deze airconditioners zodat ze ook daadwerkelijk gebruikt zullen worden waar deze nodig zijn. We vragen jullie om te helpen ons doel te bereiken met deze crowdfunding campagne. Laat ons alsjeblieft niet tot morgen wachten?

Hier is hoe je ons kan helpen met een paar klikken van de muis.Klikt u hier om mee te doen aan onze crowdfunding campagne

Selecteer de munteenheid voor je donation (USD/GBP/ILS) en de hoeveelheid die je kan geven.

Donaties zijn belastingaftrekbaar in de Verenigde Staten en Engeland. klik op "Donate" en vul je betaal gegevens in.

Houdt u alstublieft in gedachten dat 800 euro de installatie en de aankoop van een airco is?

Dank jullie wel voor jullie ondersteuning en de hulp om zeker te stellen dat de campagne van L'Chaim-to-life zal slagen terwille van de Shoa overlevenden! Als jullie vragen hebben dan zal ik met alle liefde deze verder beantwoorden.

Met een hartelijke groet,
DanielVervolg : Mijn gesprek met zlilyah

Aan mijn lieve vrienden van over de hele wereld,

Graag wil ik met jullie een verhaal delen over de bovenste regionen van het paradijs, waar de engelen hun lied zingen, deze materie kwam ter sprake in goed gesprek met de winnaar genaamd Zlilyah.

"Lieve Daniel" zei ze met een dunne maar sterke toon; wil je weten wat mij naar het eurovisie song festival deed kijken?
En wat ik geleerd heb van het winnen van Neta? uit de toon van haar stem kon ik opmaken dat ze met zekerheid sprak en dingen zou
noemen die een diep inzicht en een achtergrond weer zouden geven. Dit is wat ze zei: "Daniel, dit verhaal is niet over Neta, maar is een representatie van het spektakel wat gegeven wordt en waar het voor staat. Het is een accurate spiegel van onze maatschappij en de westerse samenleving specifiek. Een hoop vulgairiteit en slechte smaak in muziek. Zelfs zoveel als iets wat dichtbij geweld komt.

Maar ik zie iets anders", ik voelde iets door de schreeuw van Neta heen als een extreme dorst naar betekenis!!"
Ik voelde een roepende stem die de gereedschappen breekt. Het geeft de walging weer van de status Quo en zoekt herkenning en
diepte in de ziel, samen met waardering en sympathie. Alle Festivals [met de uitbarstingen can vreugde, de kreten en
pleidooien] zijn in werkelijkheid het water des levens voor de goede boodschap van de hoop". "Natuurlijk is het met de dorst die er is
normaal dat er dan ook dingen worden geschonken als giftige azijn, want alles mag op dergelijke festivals." zo vervolgde Zliliyah.

"Klaaagliederen was een prostituee"- aldus Zliliaya. Een stem vol verlangen klonk door en trok een vergelijk met Neta's lied.
Ze vervolgde daarna. "Nee Daniel! Neta vertegenwoordigt niet mijn Israel, niet zij, noch deze festiviteiten en dialecten
die het publiek noch de politiek toevoegen aan de "trots" van deze overwinning. Niet voor wat het zou kunnen zijn en daarmee miste ze dat. Het geluid van haar land zat er voor Zililiaya niet bij.

Ik luisterde en met een kloppend hart vroeg stelde ik voorzichtig de volgende vraag; vertel me dan eens wat jij denkt dat het geluid van Israel zou moeten zijn? Wat mis je aan het geluid van nu? "Daniel schat" zei Zliliyah. "Mijn Israel is zo vol als een granaat appel. De joodse cultuur van dialoog en de waardige menselijke aanraking. Zoveel van ons hebben echte schatten. Wat ik mis is de joodse krachtige poezie met zachte aanraking, waarin schoonheid en karakter rust. Daarnaast geldt de Joodse trots als een gigantische boodschap. We brengen deze vertwijfeld zonder enige trots die gebaseerd zou moeten zijn op dat waarin we geloven; het koninkrijk van G'd en de Torah
van het land der levenden. De zuiverheid 'als van een heilige' [apart gezette] kan dan gevonden worden in nederigheid en zal
als een rivier zijn. Niet vooruitgeschoven maar voortgaand als een natuurlijke wonderbaarlijke rivier. "Dit is moeilijk te vinden in deze dagen." aldus Zliliyah. Ik schoot in tranen terwijl ik haar vertelde dat het goed is dat er iemand zoals haar bestaat in deze wereld.


Hoofdstuk twee: een paar woorden over onze politieke situatie in mijn eigen woorden:

Zoals ik al gezegd had betreft de situatie waar we in zitten; deze is zowel openbaar als verborgen. Wat betreft het open gedeelte; het vervullen van de profetieen van de vereniging van de natieen is hier nauw mee verbonden. Voornamelijk omdat bijna alle gezichten tegen Israel gekeerd staan en dat van de mensen die leven in Zion. Tegelijkertijd is in het noorden en het zuiden een trend gaande die 'de oorlogstrommels betreft'. Met de huidige trends is oorlog niet ver weg.

In hoofdzakelijk de Europese landen bestaat er niets minder dan extra- ordinaire kwade hypocrisie. 'Samenzittend en wachtend tot hun tijd zal komen waar ze gezamelijk toe kunnen slaan' [op politiek niveau]. In de open wereld die we hebben lijkt deze situatie onoplosbaar. Idereen om ons heen zoekt onze vernietiging en onder ons zijn er mensen die proberen het land neer te halen in de media met hun opinie. Uiteraard is er geen oplossing voor deze situatie die we nu zien gebeuren. Dit is allemaal in de publieke sfeer. In het verbogene is de enige oplossing meer van spirituele aard. Zij aan zij eren we de allerhoogste. Zowel de normale Israeli als de Israelische verdedigingslegers (met als speerpunt de IDF). Er is een oplossing die ons allemaal op het rechte pad zet en een oplossing presenteert die niemand ooit zou verwachten. HIJ zal nooit zijn volk verlaten.

We moeten doorgaan met bouwen aan de kracht van ons geloof. Dwars door alles heen is het bestuderen van de schoonheid en de
pracht van het geloof wat we als Israel, iets wat ons als volk samenbindt. Iets wat ons helpt om door te gaan ondanks
de hypocritische geluiden uit europa. Om door te gaan met moed en ons geloof in onze levenswegen. Daarnaast ook onze plicht om
dingen recht te zetten, beter vroeger dan later. De boodschap is de volgende: Ondanks de aanwezigheid van mensen die ons
vijandig gezind zijn leven we nog steeds. Dat allemaal vanwege G'd. Er is niemand zoals G'd noch zal er ooit iemand zoals hem zijn!

Hoor O Israel, onze G-d, G-d is één.

Daniel


Gesprek met Ziliyah

30 Mei, 2018

Beste vrienden,

Met veel genoegen en het verbreden van de gedachten hier een [tweede] gespek, dat ik met Zliliyah gehad heb.
Een prachtige ziel, een vrouw met simpele gedachten en een duidelijk verstand en geloof zoals haar naam betreft: Het geluid van Ya(Yhova)

Ons gesprek was aangaande het grote gespreksonderwerp wat invloed op ons allen heeft: Bevrijding. Zliliya is een vrouw van taal en woorden, met specialiteit de heilige taal: hebreeuwse taal. Ze zei tegen mij: Daniël, Daniël, er is een vervorming, gemis van kennis en een bepaalde blindheid aangaande de concepten, verstand en begrip van het woord messias. De hele wereld, inclusief de overgrote groep joodse mensen verwacht de messias. Maar ik, mijn gewaardeerde, verwacht de messias niet.

Mijn verlangen is gebrand op de redder, G'd, en daar is er maar eentje van!

Geef mij de optie om dit woord te verduidelijken op het bijbelse concept van het woord messias, redder, profeet, etc.
De start ligt bij het woord messias, die genoemd is in de concepten van de koning:de ingezalfde naam vanuit het woord, gezalfd als een koning, gekozen door Hashem

Met andere woorden: David-ingezalfd als de koning van Israël, en het zelfde geld voor Saul en Salomon die allemaal waren gezalfd als koning van Israël. Maar helaas, "de met woorden spelende Zliliyah" vindt vele attributen van het concept van het begrip "messias" die grotendeels de grote lijnen delen van de verlosser en redder.
"En zo gaat ze door: Mozes, gezegend zij zijn herrinnering, was een grote profeet van Israël zoals genoteerd door Avdi Mozes ('Mozes mijn dienstknecht')de dienstknecht van G'D. En hoe hij Yeshayahu de profeet genoemd heeft? Avdi isaiah.
Ik bedoel abonnees van genegenheid en nabijheid met de dienaren en zijn affectie voor de mensen van Israël met eindeloze liefde waar er word gezegd door G'D: "Mijn dienstknecht Jacob." Waar past de bevrijder en redder dan?

Hier zijn meerdere opnoemingen vanuit de bijbel:
-Jesajah hoofdstuk 43 "11, "zelfs ik, ben de G'D;en naast mij is er geen andere redder".
-Jesajah hoofdstuk 42 "8, "Ik ben de G'D, dat is mijn naam; En mijn glorie zal ik niet aan een ander geven, nog mijn aanbidding aan gesneden beelden."
-Jesajah hoofdstuk 25 "19, "En het zal gezegd worden op die dag;'aanschouw, dit is onze G'D, voor wie we gewacht hebben, dat hij ons redden zal, dit is onze G'D, voor wie we gewacht hebben, we zullen blij zijn en genot hebben in zijn bevrijding."
-Jesajah hoofdstuk 47 "4, "Onze bevrijder, de G'D van de hemel en aarde is zijn naam, De heilige van Israël

Mijn hart breid zich uit met de poëzie van Zliliyah, en ze gaat door met op mijn ziel spelen:"Daniël, de heilige taal is hebreeuws."
Taal heeft een groot geheim, en het is pracktisch onmogelijk om de heilige taal correct en reël te vertalen naar andere talen.
Het probleem van verbuigingen en verwarring starten met de arrogantie van mensen die niet eens de betekenis van geschreven hebreeuws begrijpen.

"Hoe kunnen we de orde hanteren", vroeg ik aan zliliyah, hoe kunnen we de ware betekenis melden zoals die geschreven staat in de bijbel?
Zo antwoorden ze op mijn vraag: "voordat dit kan gebeuren, moet je het verlangen planten om weg te stappen van misconcepties en bijgeloven die grenzen aan afgoderij, na duizenden jaren inslijting.
Met andere woorden, er moet moed zijn, zelfs als dat betekent dat je je vorige kennis moet vernietigen van alles wat je geleerd is, en in het nieuwe licht nieuwe kennis ontvangt.

Welke de vrijheid en bericht is, een diep verstand van de absolute tezamenheid met de heilige van Israël zoals het geschreven staat: "er is GEEN andere G'D dan Hij."

Tot conclusie van de zaak, Rambam heeft geschreven over de vele vragen over bevrijding, dat we sommige dingen nooit zullen weten totdat ze recht voor je deur staan, maar een ding is wel duidelijk:De bevrijder, redder, genezer, bevestigt een overeenkomst met de G'D van Israël, Jehovah, en om hem te eren. Niemand anders kan dat geven, aangezien hij de redder is!

Toen had ik nog een laatste vraag aan zliliyah, waar ik een prachtig antwoord op kreeg: Wat over de personen genoemd zoals Elijah en de nazaten van Yishai? Ze antwoordde het volgende: "Berichtgevers, dit is de kern van deze zaak. Berichtgevers waren altijd mensen van Israël, maar hou in je achterhoofd: Hashem heeft ze gestuurd." De hoofdfunctie van de berichtgever is dat ons hart de naam van de meester van die berichtgever leren kennen.

Als laatste, maar niet de minste, Daniël! Ik kan niet met weinig woorden zeggen wat er in het zuiden afspeelt.
Vanaf meerdere kanten hoor ik dat we afscheid zouden moeten nemen van Gaza en de palestijnen.
Wat ik erover te zeggen heb: Ideologie en meningen zijn niet los te koppelen.
Zelfs van de holocaust kan ik me nog herinneren dat ik mensen zag die het niet wilden zien, niet wilden horen en niet wilden confronteren.

Ze zonken weg in het dagelijks leven, in egocentrisch materialisme en lieten de omstandigheden komen zoals ze kwamen, "zo zei zliliyah en haar woorden raakten mijn hart als hamers." Ze ging door: "en ook vandaag de dag willen mensen een 'goed' leven hebben waar ze niet met de realiteit te maken krijgen."

Terwijl het makkelijk te begrijpen is, is dit wel het probleem van de mensheid met Israël, zeer zeker omdat we nergens anders naartoe te vluchten hebben. In deze pogingen moeten we de confrontatie aangaan dat er in deze moeilijke ervaringen een prachtige rode lijn ligt: "herstel onze visie van onze op het eeuwige omdat zonder visie, de natie zal sterven!" als een mentale uitbreiding om dit gesprek te voeren.

Shabbat Shalom !
Daniel

 

"Kamers van het hart" volgens Zliliya

24 mei 2018

Ik houd zo van de gesprekken met Zliliya. Ze hebben een positieve invloed op mijn gemoed. Maar om haar te ontmoeten heb ik een goede voorbereiding nodig, door mijn ogen te sluiten, mijn lichaam te ontspannen en door het land te reizen zonder tijd, daar ontmoeten we elkaars ziel.

"Zliliya, ", Ik wend me naar haar, "Je vertelt me veel over de situatie in deze wereld, over waarheid en leugens. Wat is het geheim van het ontmoeten van het grote geheim, wat geen naam heeft, maar alles bezit - waar we naar verlangen?

En Zlilyah, met een mysterieuze glimlach, sluit haar ogen en geluiden komen als een droom en ik neem ze gretig op. En Zliliyah de oma zegt: "Beste Daniël! Iedereen heeft een hart en dat hart heeft vele kamers en veel deuren. Het grote geheim is onderzoeken, eindeloos zoeken naar iets in het donker en het verlangen naar waarheid voor degene die naar de juiste deur zoekt. En het wonderlijke is dat als een persoon klaar is en het klaarspeelt om een deur te maken die matched - waar het geheim mistig is. Maar als er harmonie is en er is een match, dan krijgt die persoon veel licht dat zijn/haar ogen opent en zijn/haar hart vergroot en een melodie van waarheid zingt in zijn ziel. Dit is een opmerkelijke ontdekking die veel afscherming wegneemt. Hetis een wijsheid, maar geen intellectuele wijsheid of rationele gedachten... Het is een stille wijsheid, die de kennis vergroot. Maar het is niet goed om alléén te leven met die wijsheid, die niet velen gevonden hebben en mogelijk teveel mensen niet eens naar zoeken. Vele kamers van het hart -" zegt Zliliyah, "en de weinigen die gekozen hebben en de deur geopend hebben - die nooit meer gesloten wordt. Maar dat is nog niet het einde van de reis. De deur te openen is de eerste stap, de deur door - de reis begint nog maar net en er is moed voor nodig en een hart wat de waarheid zoekt . Moed - omdat hoe meer aantrekkelijk het plaatje wordt. zo puur als het is, de geesten van de duisternis en zwarte wind en obstakels proberen het te verstoren. Dus moet de zoekende persoon op elk moment de moeite doen om de nabije binding te houden met het echte geluid! En als... " vervolgt Zliliyah " dan moet je weten Daniël: de reis is eindeloos tot de lang-verwachte ontmoeting waar hij het Grote Licht ontmoet die ruimte maakt waarin schoonheid en zuiverheid wordt gestuurd door één en allen. Maar we moeten ons bewust zijn dat als we eenmaal door de deur zijn gegaan, we niet meer terug kunnen en op onze reis de wereld van de waarheid in, is het zo gemakkelijk om verstoring te zien, hypocrisie en verblinding. Maar herinner je dat misère de juiste deur nog niet gevonden heeft en zoals gezegd: er zijn velen die er nooit naar zullen zoeken. En dan.. " zegt Zlilyah, " beste Daniël! Ik houd van "L'Chaim-to-life" : het voelen van de vreugde van betekenisvolle Joodse schepping . Jullie helpen zoveel zielen om de juiste deur te vinden zonder veel woorden en zonder te lokken, door het goede licht te maken. Ik houd van jullie en voel de muziek van de jonge harten die verlangen naar geluiden van de levende G'd. " aldus Zliliyah.

Shabbat Shalom,
Daniel

Het lied van de engelen in de stad Zfat

11 mei 2018

Beste vrienden,

Het hele verhaal begon enige tijd geleden toen Gali van de voorbereidingsopleiding van Baraam contact met me opnam en vroeg om de adressen van de huizen, van Holocaust winnaars en andere senioren, die renovatie nodig hebben. Voor het doel van deze operatie heb ik een beroep gedaan op mijn klasgenoot Orit, die de coördinatie op zich heeft genomen tussen de technici, de ouderen en ons. Inderdaad zijn sommige van de huizen in slechte staat en andere hebben ook wat renovatie nodig. "L'Chaim-to-life" heeft de fondswerving op zich genomen en twee weken later hadden we alleen nog een geschikte en gekwalificeerde professional nodig voor deze complexe logistieke operatie die dit project kan begeleiden van de start tot het einde. Ook vertegenwoordigers van de studenten, de professional en Orit, bezochten ter voorbereiding van het proces de bewoners om hen te leren kennen. Nu wil ik mijn waardering uitspreken voor alle lichtbakens - de vonken van licht van alle partijen die betrokken zijjn. Allereerst onze Schepper, die ons het voorrecht geeft om het licht in Israël te versterken en ten tweede voor de studenten van Baraam, die met een diep gevoel voor het doel, zonder voorgaande ervaring, uitgingen om de taak uit te voeren met aandacht en interesse voor de kleine details op een bijzondere manier. Beste studenten, jullie zijn de schoonheid van Israël! Jullie zij de besten!!!
Ten derde Jackie - de schilder, een simpele man met een groot hart. Zijn verhaal is roerend. Hij won in een loterij NIS 600.000 en zegde dit toe aan behoeftige mensen voor niets, zonder geld. Jackie, je bent een man van licht! Hij zorgde ook voor de jongelui en bracht hen in zijn auto van plaats naar plaats. Hij kocht geschikte materialen en begeleidde hen ter plaatse. Jackie, enorm bedankt. Mogen er velen zoals jij zijn in Israël

Ten vierde heb ik al Orit genoemd. Zoals haar naam als zegt: Een groot licht, ze heeft vele dagen vrijwillig geholpen met de controle met gevoel en eindeloze zorg. Ook om een plek te vinden voor de ouderen voor de dagen van renovatie, als ze niet thuis konden blijven tijdens het werk. Ze communiceerde enorm goed met de studenten.

De vijfde: Avraham Orit's zoon, die zelf ook een technicus in Tiberias, hielp mee in één van de woningen in de slechtste conditie. Beste Abraham - dank je wel!

En natuurlijk: Donateurs van "L'Chaim-to-life" in Israel en daarbuiten, die ons in staat stellen al dit goede te doen. Indeed, a great light came from Galilee and at a good time the job was finished today (Wednesday) for the best. And for you, our dear Shir , from the vastness of the Arava, accompanied and encouraged - in your unique way.

Shabbat Shalom !
Daniel

 


De Iraanse zaak

2 mei 2018

Beste vrienden,

Op zondagavond, met een speciale status en dramatisch, verwachtte Israël een mysterieuze toespraak - maar met belofte van onze premier.
Inderdaad, kort na 8 uur werd het Israëlische volk geïnformeerd over het enorme succes van onze veiligheidsdienst van het verzamelen van essentieel materiaal van het slechte plan van Iran, wat bevestigde wat we al wisten: De Iraanse misleiding. Inderdaad is dit een groot succes, respect en waardering waardig . Maar....als we nog eens kijken, wil ik teruggaan en een andere gedachtengang proberen te stimuleren.

Laten we beginnen bij het openbare en dan naar het verborgene. Openbaar: wat zijn de voordelen van het weggeven door het publiceren op een grandiose manier bijna als een kunst, zoals we die avond ervoeren. Hier volgen mijn bevindingen met mijn opinie, gebaseerd op de Bijbel en daaruit mijn conclusies
1. Wie moest er overtuigd worden? De Europeanen hebben in het verleden getoond dat ze een gebroken riet zijn en zoals we al gehoord hebben vanmorgen, was de reactie het ontkennen van de realiteiet. Dit is geen verrassing. Uit Europa zal geen redding komen. De USA was al overtuigd. Ze kennen de waarheid net zoals hier, maar we hebben een "lage verwachting", en verwachten niet dat Oom Sam iemand is om op te steunen.
2. In "Israël Today" van maandag stond op pg 9 een imposante titel: "Israëls winst! Ons hart was vol trots". Inderdaad een grote daad, maar helaas het tweede deel van de titel voelt aan als opnieuw een portie gif - en de geschiedenis laat zien dat trots en arrogantie geen garantie zijn voor goed nieuws. De resultaten die we een paar dagen geleden van de arrogantie ervoeren zijn, waren vol van pijn - in de watervloed in de wadi, waar de arrogantie van directie en de incapabele mensen die het realisme van de situatie niet doorzagen leidden tot de dood van 10 jongeren.

Terug naar die avond: In mijn beleving had onze leider in het Ivriet zijn volk moeten toespreken, en proberen om eenvoudig en duidelijk de situatie aan alle fronten uit te leggen, speciaal in het noorden. Als een leider is leiderschap een grote taak, maar ook het recht om te pleiten de geest op te wekken en mensen aan te moedigen één te zijn, met de persoonlijke betrokkenheid als leider, van een stevig punt, van een grote liefde voor zijn volk met de mogelijkheid zelf het voorbeeld te geven. Een volk heeft zulk leiderschap nodig. Er er zijn vele onzekerheden en sommige mensen zijn bang en zijn bezorgd en een echte leider kan zijn wereld kopen. Als mijn conclusie: Israëls kracht is de geest en kracht van nederigheid en geloof van een wereldkampioen verdediger van Israël voor eeuwig - De Heerser van het Universum. En nu gaan we kort door het verborgen deel dat ons verbind met sommige ideeën hierboven. Ook open en aan de gelovigen onder ons, die iets begrijpen van het doel van de gebeurtenissen van de Apocalyps. Door dieper te kijken realiseren we ons dat G'd alle gebeurtenissen (om)keert voor één doel: om onze harten te laten reageren op: "Er is niemand dan Hij !" Zoals in de Bijbel staat in deuteronomium 32:39 (uit Parasha Luister) Kijk nu dat Ik, ja Ik ben en er is geen andere G'd naast Mij; I dood en Ik maak levend; Ik verwond en Ik genees; en er is niemand die kan redden uit Mijn hand". In andere woorden, zo lang als onze ogen en onze gedachten "redding" zoeken van idolen, moeten we klaar zijn om teleurstelling te krijgen en het is eenvoudig: alle gebeurtenissen leiden naar de basis veronderstelling die ons geleerd is dat Israël inderdaad alleen staat, en we niet echt kunnen rusten of afhankelijk zijn op een of andere manier op de wereld. Maar het verhaal is dieper en er wordt studie gevraagd aan ieder persoonlijk om het concept te leren van heidense cultuur en mee te doen aan reiniging, vrijmaken, van alle vormen van idolen buiten en ontdekken wat het inhoud dat volk en als individuen de bijzondere krachten die de Schepper in ons gegeven heeft om hem te vertellen (dat is dus niet alleen geloven) met G'ds hulp en het recht van vergeving wetend dat de Almachtige overal aanwezig is.

Ik feliciteer ons volk Israël van harte ! Onze leiders, het veiligheids personeel en de geheime diensten moeten succesvol blijven, maar wetend dat "niet door mijn sterke hand", zonder trots en trots , maar met G'ds zegen, niets dan Zijn zegen, dat we bescherming en verlossing zullen verdienen. We kunnen uit elke situatie komen zoals geschreven staat: "Tijden van moeite Jacob - en daarvan zal het gered worden".

Met vriendelijke groet,
DanielHet toelichten van het baken in mijn leven - Een heilige omhelzing

26 april 2018

Beste vrienden!

De vieringen van Onafhankelijkheidsdag liggen achter ons en met deze vieringen ook de euforie die samengaan met deze bombastische evenementen. Tijd om terug te keren naar het normale leven.

Ondanks mijn eerste beginzin wil ik er toch nog wel heel even op terugkomen. Het deed mijn ziel goed om de unieke en waardige zielen te zien dagen deze dag. Wat mij als eerste raakte was het grote wonder van Israels' samengebonden zielen, bij elkaar gebracht door één heroïsche vrouw, genaamd , Miriam Peretz. Een vrouw die haar twee zoons en haar echtgenoot verloren heeft, maar vanuit de diepte van haar verdriet een enorme kracht ontwikkeld heeft! Een grote kracht dat ik het geheim van opwekking [van zielen] noem! Met een grote "ja" naar het leven toe! De manier waarop Miriam sprak tijdens de "Israel Prize ceremony" was eerlijk en simpel. Haar boodschap kwam binnen in elk kloppend hart. Het wonder vond plaats op het moment dat ze naast een radicaal links waardige schrijver stond, met een uitgesproken kritische houding naar Israel toe.

Het verbazingwekkende is dat de woorden uit Miriam’s ziel zelfs binnenkwamen in een hart van staal. Zo plotseling en voor enkele magische momenten, verdwenen alle opinies, alle negatieve hartsgesteldheden en alle scheidingen [tussen mensen]. Dit is waar de Joodse ziel naar smacht en de ander ontmoet. Dit is het verlangen van heel het Israelische volk. We kijken uit en luisteren met een gespannen houding en open ogen, met dorst en verlangen – niet zozeer om wat Miriam zei, maar meer omdat de toon van haar woorden in onze zielen binnenkwam - naar de diverse zienswijzen en oude disputen. Dit is de deur naar de boom van het leven! Daar bevindt de ziel zich die zich boven de pijn verheft dat de herinneringen aan haar zoons en geliefden heiligt. Miriam is er in geslaagd die deur in haar eigen leven te openen. Dit waren momenten waarin een natie opgeheven werd naar een groot licht en even kon proeven aan de smaak er van. Maar beste vrienden, deze reis is nog niet op haar einde. Na alle ceremonies moeten we terugkeren naar het nu, terug naar onze dagelijkse uitdagingen en het is op die plaatsen dat we het nodig hebben lichtvonken te vinden, punten van connectie.

Ceremonies zijn bijzonder om mee te maken, maar het bombastische en het schijnende er van doen niet het werk. Het is op onze normale dagen dat we de hart-tot-hart-connectie ontmoeten in de minder prettige gewaarwordingen van ons dagelijks leven. Dat is ook wat Israel zo speciaal maakt – het zoete komt voort uit het zure; bouwen op de vernietiging en het heiligen van het onzuivere. Deze toewijding vraagt volharding en eenvoud. De vruchten zijn bijzonder.

Om te eindigen met deze brief, we zenden u meer warme groeten van de activiteiten van "L' Chaim", op die plaatsen waar we ons ver weg bevinden van alle glamour van de ceremonies. We brengen leven elke dag door het hele jaar heen en versterken de contacten tussen de jongeren en de ouderen, waarin we de ware diepte van de wonderlijke natie Israel herkennen.

Dit is mijn baken! De vreugde te voelen van een betekenisvol Joodse creatie en herinnerende dat "de Sterkte van Israel niet zal liegen!"

Daniel

Onafhankelijkheidsdag - Het 70-jarig bestaan van de staat Israel

(Onafhankelijkheid = Geen afhankelijkheid !)

17 april 2018

Beste vrienden !

Passover - de vakantie van de vrijheid - is voorbij. "Holocaust Memorial Day" is voorbij gegaan. Nu staat "Memorial Day om de gevallen soldaten en andere slachtoffers van de terrorisme" te herdenken voor de deur, en de 'kroon op de cake' is de dag waarop we de onafhankelijkheid van de Israelische staat vieren.

In dit artikel, willen we proberen uit te leggen wat de wens is voor onze onafhankelijkheid, waar ik zo naar verlang met heel mijn hart. Ik vind het zo fijn om dat met u mijn vrienden te delen.

De stammen van Israel kwamen terug naar hun eigen land, nadat ze duizenden jaren in de verbanning hadden geleefd en hun bestemming ontdekte en de wonderlijke schatten, verborgen tussen de stenen van de heilige grond; wonderbaarlijke geheimen, een heilige en vitaliserende kracht, grote levendigheid en een wonderbaarlijke tijdspanne voor Israel en de gehele wereld; het verbond en de nooit-eindigende connectie met de G-D van Israel en het universum.

Om verbonden te worden met deze bijzondere connectie, welke de kracht heeft om rehabilitatie te brengen en genezing van duizenden jaren van verbanning, twijfels, agitatie, het verspillen van veel bloed en de daarbij behorende pijn en tragische evaringen (ervaren door de Israelische natie) , is het mijn wens om verschillende punten aan te stippen dat kan helpen enige interne orde te creëren - op z'n minst in de harten van zielen die zoeken naar betekenisvolle waarheid en de waarden hiervan te begrijpen.


Anno 2018 zijn er meerdere fronten waar onze vijanden zoeken ons te vernietigen en ons schade toe te brengen op elke mogelijke manier, geestelijk en materiaal. In het zuiden van ons land hebben onze legereenheden te maken met hardvochtige en vastberaden vijanden die het woord "Vrede" niet kennen. Hun levensdoel is om Israel te verstoren en er problemen te veroorzaken. Misschien dat ze op een dieper nivo onze waarheid zouden kunnen ontdekken, maar dit vraagt om een diep intern leren van de ziel.

Wat houdt "onafhankelijkheid" in? Het is niet eenvoudig voor onze soldaten om de grenzen met Gaza te bewaken. We worden constant gewaarschuwd om “geen internationale wetten te breken”, om menselijke waarden te respecteren. En dit is waarom ik bid, dat mensen met een gezonde redenering hun hart zullen openen voor een andere waarheid. Ik hoop dat mensen willen luisteren naar de vraag “ Aan welke internationale wet er gerefereerd wordt?” Waar waren die internationale wetten gedurende de tweede wereldoorlog, toen zes miljoen van onze broeders en zusters afgeslacht werden? Waar was die zelfde internationale wet in relatie met de afslachting van de bevolking in Syrië in de afgelopen zeven jaar? Waarom wordt deze wet niet toegepast als een Russische tiran onschuldige slachtoffers maakt in naburige landen en onder mensen van de tegenpartij in eigen land? Waar is die “internationale wet” op deze plaatsen en waar het hard nodig is dat het toegepast wordt? En waarom wordt deze wet er wel bij gehaald als het gaat om het meest morele leger en een gerechtvaardigde strijd? Laat ons liever nadenken waar onze 'onafhankelijkheid' te vinden is ?

1. Het bestrijden van "Antisemitisme" - volgens mijn bescheiden mening, hebben we geen interesse in het bestrijden er van. We hebben belang bij het opbouwen van een Joodse identiteit; het versterken van de interne bewustwording als een volk dat van zichzelf kan houden en de kracht van de "Heilige tempel, dat de Torah terug zal brengen in onze huidige wereld".

In plaats van investeren in de advocatuur om Antisemitisme te bestrijden zouden we moeten inzetten op een hogere inzet op een advocatuur in ons eigen binnenste; in onderwijs, we zouden verantwoordelijkheid moeten nemen voor een gemeenschappelijk verantwoording [ van wat we doen] op basis van de tien inzettingen, te vinden in het boek wat op deze wereld het meest verkocht is - de Bijbel. We moeten investeren in onze prioriteiten, in plaats van de wensen van ons hart te vervullen om er zelf sterker van te worden: ‘Ik! Ik ben!’. Het geeft ons meer kracht dat ons in staat stelt om dat wonderlijke geheim te leren dat inherent is aan het gebod : "Houdt van je naaste als van jezelf." Haar geheim omsluit broederlijke liefde, dat studie en praktisering vraagt. Ik geloof dat antisemitism is als een gezwel dat groeit in een vacuum, waar geen sprake (meer) is van identiteit. Onder dit soort omstandigheden groeit de duisternis het beste.

Om tot een conclusie te komen; we moeten de wereld niet om erkenning vragen, want dat zullen we nooit krijgen. De historie van de wereld laat het zien. Niet eens als een symbolische geste omdat we 70 jaar als natie bestaan. We moeten begrijpen dat dit niet het zegel is van de goedkeuring die we verlangen, maar onze persoonlijke overeenkomst met de liefde, met ons hele hart en onze hele ziel. Wie we zijn, deze plaats gevuld van glorie en kracht, verblindt ons een beetje en we kunnen er niet ten volle van genieten. We moeten accepteren en het ons eigen maken dat we een belofte hebben gekregen van Boven: we zijn een natie die het licht moet verspreiden, in plaats van "internationaal wetgeving", we zullen de wet adopteren en de rechtvaardigheid waar ze voor staat (zoals omschreven in het Boek der Boeken) en haar zegeningen ontvangen.

2. Het gouden kalf: Het is belangrijk dat onze "Onafhankelijkheidsvieringen" geen inhoudelijke arrogantie en misleiding inhouden en gelijkgesteld wordt aan culturele festivals die geen waardevolle segmenten meer kennen. Het is veel belangrijker dat onze "Onafhankelijkheidsdag" een viering is van de heiliging van het leven en de Joodse creativiteit, gebaseerd op de prioriteiten van recht en liefdadigheid. Om te leren dat de wonderlijke schoonheid van 'houden van degene die naast je staat' bestaat uit geven, in een van-hart-tot-hart-relatie'. De Joodse natie moet zorgen voor een ieder die minder bevoorrecht is in haar samenleving met een focus op het verhogen van de mens die het minder heeft, door een verandering in werking te zetten (van betrokken personen) dat hun toekomstperspectief verandert. We moeten voorzichting omgaan met de manieren waarop we dat doen – niet met grootse fenomenale uitingen met beroemdheden, het pamperen met allerlei materialen - maar middels het aanleren van waarden en normen zoals die noodzakelijk zijn in een samenleving waar iedereen een kans moet krijgen.

We moeten ruimte geven aan projecten dat diegenen bereikt die we als gelijken willen benaderen, van hart tot hart, in de huizen van de mensen- om ze te versterken in hun eigen leefomgeving. Dit moet gebeuren in eenvoud en zonder veel ophef, dat mensen wegdrijft van het bewust worden van zichzelf. Het is mijn wens dat, vanwege "L'Chaim " - zoals de naam aangeeft, het geluk ervaren zal worden in de Joodse schepping van 'een menswaardig leven'!

Het is mijn wens dat de inwoners van Israel de gift van het leven gewaar worden, waarbij ook de wereld gaat begrijpen hoe nodig het is voor onze geestelijke boodschap - onze vrijheid ! Vanaf dat punt zal het antisemitisme - de Amelekieten en zij die de verwoesting van onze zielen zoeken - voorbij zijn!

Wensend dat er een ware verandering komt in onze lichamen en zielen; de Eeuwige van Israel liegt niet! Hoor o Israel, onze G-D is Eén!

Met dank aan de Mechinot :


Mayaan Baruch


Kfar Hanasie


MaitzarBaraam en ook de soldaten van de legeréénheden


De studenten van Neve Micheal


De studenten van de hoge school "Yachad" in Modiin en de rest van vrijwilligers, die gedurende het hele jaar hun delicate missie met veel toewijding doen.Yom HaShoah

13 april 2018


Beste vrienden!

Deze week herdachten we de Holocaust Day op donderdag 12 april. Ik wil graag een diepere gedachte met u delen, wat deze dag zo bijzonder maakt. Hierbij betrek ik graag de Onafhankelijkheidsdag en ook Memorial Days.

Helaas is er een hoop ruis ontstaan rondom deze dagen van bombastische evenementen, maar de focus ligt nog steeds bij het durven vragen stellen, welke ons verondersteld wordt te leren wat de oorzaak was van de onfortuinlijke omstandigheden [in de tweede wereldoorlog en de tijd er na] en wat verbeteringen zouden moeten zijn als een consequentie van deze situaties. Het is erg gemakkelijk om mee te doen met deze indrukwekkende ceremonies en tot tranen bewogen te worden wanneer de heftige verhalen van overlevenden worden verteld.

Maar wat er gebeurde in de afgelopen jaren is beter dan de industrie die de echte verantwoordelijkheid uit de weg ging en de zorg voor de mensen die nog steeds onder ons wonen. Hoe repareer je het proces van genezing? Door in te tappen in een meerjarige project waarbij geleerd kan worden van ontmoetingen.

Wat betekend "Identiteits-verlies"?

Wat betekend het om verstrooid te worden in anderen landen [als je eigen land] en om te proberen om te vergeten 'wie we zijn'? Waar we zijn? En misschien nog wel de belangrijkste vraag: "Wat maakt ons tot een mens"? Zoals een oudere Winnaar me lang geleden zei: "Daniel, de Nazis vermoordde ons niet omdat we Joden waren, ze vermoordde ons omdat we vergeten waren wat het is om een Jood te zijn" ... Dit is een hard maar diep woord. Aan het einde van een dag in het hier en nu "missen" vele Holocaust-winnaars de Westerse cultuur en zouden deze graag adopteren in Israel......

Ik voel het verlies dat komt vanwege destructieve gebruikers, die hun connectie zijn kwijtgeraakt met hun verslaafde ziel, door cultuur en hoge technologische verslaving. Ze zijn hun ware natuur kwijtgeraakt en daarmee hun identiteit.

Wij in "L'Chaim", hebben op dit moment zo'n 14 jaar met veel toewijding en eenvoud gewerkt onder de overlevenden van deze culturele aardverschuiving en we maken geen deel uit van de Holocaust Day in de media. Wij ervaren dat de profound learning tot stand komt gedurende onze bezoeken aan de ouderen. De communicatie, die weigert te "doneren" aan het gevoel van misere bij de overlevenden is de basiswaarde waarop ons project gebaseerd is.

We voelen dat dit project waarden en karakters verhoogt, maar meestal gelijkgestemdheid ontwikkelt bij zowel de ouderen als de jonge mensen. Het zijn de momenten van samen zijn en de manier waarop we de jongelui 'forceren' de juiste vragen te stellen.

In het kort! De Israelische Natie wordt aan meerdere kanten geconfronteerd met uitdagingen, in het noorden door de Russe, Iran, Turkeije e n Syrië, Hezbollah, en ook in het zuiden zijn bedreigingen te melden. Al deze bedreigingen kunnen heel snel opkomen en we hebben het nodig dat er gebeden wordt, maar vooral is het nodig dat we gaan begrijpen dat de glorieuze [menselijk gebaseerde] bijeenkomsten en arrogantie ons afhoudt van een sterke wonderlijke gift. Die van "een natie die in eeuwigheid mag leven!!!

We moeten een diep bewustzijn en liefde voor Israel opbouwen op grond van de Torah en de God of Israel. Onze toewijding bestaat hieruit dat we de Eeuwige Zelf eren, liefhebben en koesteren als basis van onze identiteit, die gegraveerd is in de gouden strengen, gebundeld in de Hand van G-D, de natie van G-d!

Wij in "L'Chaim" zullen de Joodse connectie naar het heilige, opheffen en van mensen houden, of ze nu jong of oud zijn. Al onze bijeenkomsten zullen een reële en diepe training op de bestudering van de Shoah behelzen en een verbetering proclameren [van omstandigheden] hier op.

Vele zegeningen voor het potentiële Israelische volk om terug te keren naar een eenvoudige heilige plaats, met een versterkt gedachtengoed.

De eeuwigheidswaarde van Israel, liegt er niet om," Hoor o Israel, onze G-d - is Eén !!!

Daniel


Over vrijheid en slavernij

26 maart 2018

Beste vrienden!

In voorbereiding op Pasen, of beter gezegd- interne reiniging om Chametz ( de gewoontes die we proberen weg te werken) uit te roeien. Tijdens deze dagen is het belangrijk om als het ware “buiten de vertrouwde paden” te denken.

Een fatale ziekte die de menselijke psyche beschadigt, is de gekte die verbonden is met smartphones en communicatie techologie van Whats app en Facebook, die het denken bombardeert met meer dan een milioen stukjes aan informatie die de hersenen doen springen naar van alles zonder te praten of zonder de veelheid aan informatie te kunnen verwerken. Maar het problem is dat er een verslavend aspect bij komt kijken, en bedrijven zijn zich daar heel goed van bewust en geven sociale netwerken en de massa, telkens meer “wonderen” van technologische oplossingen. Die situatie is gevaarlijk omdat het onze natuurlijke bekwaamheid om te communiceren verzwakt en ook de van hart tot hart communicatie ,die iemand in staat stelt om zijn/haar wereldbeeld te verruimen, verzwakt. We moeten duidelijk uitspreken wat mensen niet graag horen: het is een verslaving waar we voor zullen betalen en reeds betalen we ervoor.

Sta me toe een aantal voorbeelden te tonen die ongelukkigerwijze tonen, zonder zelfs een analist of psycholoog te raadplegen: sinds geruime tijd merken we dat we luider worden, klachten van het effect van zelfvoldaanheid. Veel incidenten en fouten die dag en nacht gebeuren, en meer recent- afgelopen week, toen 3 terroristen erin slaagden om tot 30 km Israël binnen te dringen, en veel fouten die grote verbazing veroorzaken onder de commentatoren die niet begrijpen wat er gaande is.

En hier is een antwoord:

Verslaving aan technologie veroorzaakt verwarring, zelfvoldaanheid en verlies van de bekwaamheid om te focussen!!!!
Het is ook de reden dat ouders hun babys in de auto vergeten- niet iets om te vergeten! Afwezige gedachten veroorzaken ook vele ongelukken ontstaan door gebrek aan aandacht. Natuurlijk, sommigen zullen zeggen dat er niets aan te doen is. Maar ik zeg er is wat aan te doen en de keus is aan ons! Toestemmen om slaven te blijven- hetgeen ons erg verzwakt ten aanzien van de vele uitdagingen die voor ons liggen- of: kiezen voor het leven door de grote afbraak te realiseren van buitensporig gebruik van de techniek alleen. Deze vorm van communicatie schept buitengewone oppervlakkigheid waarmee we de wereld bezien waarin we leven. Het schept ongeduld, geweld, egoïsme en snelle bevrediging.

Alles wat ik te zeggen heb, komt voort uit een grote liefde voor Israël en het is belangrijk dat we weten dat onze kracht voortkomt uit de hart tot hart communicatie, levende communicatie, maar vooral gericht, in plaats van dwalend. Wij in “L'Chaim”, zullen voortgaan om de banden te versterken die het menselijke hart tot hart veredelen het hele jaar door- als een leefstijl!

Dit is een kans om tegen diegenen die actief zijn in “L'Chaim” te zeggen : heel goed gedaan en ook tegen onze vrienden in het buitenland, die ons al zovele jaren steunen: dank u wel.

Daniël

https://youtu.be/TpL9Tr5Aqts 
Dit is de link naar het lied dat door Amalia is geschreven en goed lijkt te passen bij de (afgelopen paasdagen).


Daniël vroeg: Hoe beïnvloed het project je communicatie met het land Israël en de natie Israël?

Shir is het perfecte voorbeeld van betrokken te zijn en te weten hoe het haar leven heeft beïnvloed, en ook weet hoe het tot uiting te brengen. Hier is haar antwoord:
Deze familie van “L'Chaim”, is naar mijn mening, het volk van Israël en de schoonheid van Israël.
Deze familie werd gebouwd met veel grootouders, die het land hebben gebouwd en opgericht. Er van droomden, fantaseerden en er met heel hun kracht naar verlangden. Grootouders die ondanks alles wat ze hebben meegemaakt, naar Israël kwamen, het stichtten, het bevochtten, gezinnen stichtten en doorgingen met het verspreiden van hun goede houding zelfs op hun leeftijd.

Deze familieboom, heeft heel krachtige takken van een handvol mensen waarmee ik groot plezier heb om in hun midden te zijn. Takken die hun hart en ziel geven, zodat de vruchten zullen groeien, en het licht iedereen bereikt en natuurlijk ook door “zelf-bewatering” . “L'Chaim” is een integrerend onderdeel van mijn leven geworden met alle uitdagingen en moeilijkheden met alle plussen en tevredenheid van oneindige en onvoorwaardelijke liefde die familie-zijn met zich meebrengt.

Dan zijn er de studenten, jongeren van de mechina’s en de soldaten en vrouwen als mijn dierbare Chagit Rosenstein. In het begin dacht ik dat het beeld van een boom en zelfs een familieboom geworteld met takken en vruchten en bloemen hier paste. Maar het is iets dat tweeledig is: de vrijwilligers zijn van een van de wortels die leven geven en bezoeken afleggen en van zichzelf geven voor de geweldige overwinnaars als vruchten. Aan de andere kant, krijgen zij veel en stijgen uit boven zichzelf. En ook de winnaars die ontvangen en geven.

Dus, met mn hele hart heb ik geprobeerd uit te leggen wat ik erin zie: de schoonheid van Israël.
Als elke staat zulk een hoge kwaliteit had en bijdroeg aan de jeugd, met mensen die geen compromissen sluiten met vechters voor rechtvaardigheid, en die praten met oude Holocaust winnaars ondanks hun problemen, die smorgens opstaan en glimlachen en geloven dat er goeds zal zijn, dan zou ons kostbare land anders uitzien.

 Ruti Keren: Ik wil graag tegen de organisatie “L'Chaim” zeggen, dat ik erg dankbaar ben voor alle hulp die mijn moeder ontvangen heeft, Tamar Bar Levav, en in het verleden ook mijn vader. Op zaterdag vierden we de 90e verjaardag van onze moeder samen met onze familie, Uzi en ik, 7 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen. Moeder was erg opgewonden en zeer gelukkig. Opnieuw zeer dankbaar voor Daniël, Rebecca, alle vrijwilligers in het land en in het buitenland voor hun steun, hulp aan onze familie en andere overlevenden.

Daniel Braun
E-mail: danielxrw@gmail.com
Phone: + 972 54 772 3510
Welcome to our website: 
LeChaim2life.org.il


 

De Poort van verandering

"Houd van je buur als van jezelf- Ik ben je G'd."

15 maart 2018

Vele groetjes aan onze vrienden!

De tijd van pesach is op rap tempo naderend, het feest wat vrijheid viert.

Maar voordat we de grote nacht van de seder aanraken word er geheel schoongemaakt door joodse huishoudens in alle hoekjes en gaatjes!!!

Het onderwerp waar ik het over wil hebben is "schoon maken". Met name de inwendige schoonmaak die nu, meer dan ooit, vereist is. Ik heb het gevoel dat we de bovenste verdieping van de Toren van Babel bereikt hebben in onze tijd. En wat symboliseert dat? Het staat voor de waanzinnige excessen van de ego-cultuur. Het gaat om mij ! Ik ben ! Deze cultuur is geworteld in de menselijkheid voor duizenden jaren en er wordt deze dagen een prijs voor betaald - de cultuur van het ego-centrisme.

In dit artikel wil ik op een bescheidenmanier de herstelmode voor proberen te beschrijven met een perspectief dat dit veranderen kan. Een proces wat in onze eigen handen ligt als onderdeel van onze vrije wil om zelf voor het goede te kiezen. Een hele mooie diepe paraphrase wordt zichtbaar in de inzetting (mitsvot - gebod) "Houdt van je naaste - Ik ben je G-D"! Hier zou ik een revolutionaire verandering willen sugereren, dat ons in de gelegenheid stelt deze wereld te kunnen veranderen wanneer we samenwerken met de Schepper. De structuur van de menselijke ziel, overeenkomstig het Joodse concept, is dat er twee personen (gelijktijdig) in de menselijke ziel wonen: De apartgezette Heilige ziel en het dierlijke in ons mens-zijn [ed. 'Afhankelijk zijn van water, voeding, slaap, een plaats om te schuilen / wonen.']. Een situatie die frictie kan brengen en elk persoon is zich bewust van de eenvoudige manier waarop we terug kunnen vallen op egoïstisch gedrag, lijkend op dat wat we zien in de dierenwereld - en de situatie van het "hebben van een Goddelijke Weldoener".

"Houdt van je naaste - Ik ben je G-D"! is een wonderlijke inzetting die van ons gevraagd wordt, waardoor we een "make-over" in ons binnenste kunnen bewerkstelligen en de diepere betekenis hiervan gaan ontdekken. Het enige wat onze vreugde kan wegnemen is het verlangen om - al is het maar een beetje- gelijk te zijn aan de Goddelijke Weldoener [ed. en de ondekking te doen dat we dit als mens als een klein kind moeten leren]. Met andere woorden: een mens is altijd geneigd om te vragen, maar de persoon die dieper durft te gaan [in het beleven van het uitvoeren van dit gebod] zal zich gaan realiseren dat deze medaille twee kanten heeft. De Kabbala-interpretatie over het woord "ziel van een dier" is, dat het nooit genoeg is. Het spirituele idee en tevens Joodse concept is, dat de diepe aanvaarding van de andere kant van de medaille is : "geven". Wat betekent dat het 'geven eigenlijk échte aanvaarding is van dit principe' . Om preciezer te zijn, bij G-D is er geen gebrek aan iets. Hij heeft de wens te beïnvloeden! In deze inzetting ligt de reparatie van de wereld; onszelf transparant op te stellen ten opzichte van G-D en Hem toe te staan in al onze omstandigheden te mogen handelen. Het doel : om een heel klein beetje te mogen bevatten wat het is om "Zijn maatstaf de ónze te maken en daarmee een beetje gelijkheid tot stand te laten komen in ons binnenste aan Zijn natuur". Dat is waar G-D op wacht! Dat was de reden dat Hij Zijn eigenschappen in ons plantte, een klein stukje van Zijn oneindige identiteit!

Deze transformatie,die opgetogenheid bewerkstelligt, geeft elke vermoeide persoon een opmerkelijk gevoel van het echte leren, om langzaam maar zeker te gaan begrijpen dat de enige manier om elk nadeel dat hij voelt van binnen te vullen is anderen in nood te helpen, door precies hetzelfde te doen [wat u zelf nodig hebt?]. Wonder van wonderen! Met andere woorden: een gevoel van eigenwaarde, erkenning en liefde, geeft de mens een gevoel dat hemzelf eert. Wanneer u aan anderen geeft [immaterieel of materieel, maakt niet uit] ervaren zij op hun beurt de onuitsprekelijke opgetogenheid over de nood u voor hen lenigt.

Als iemand mij vraagt: "Hoe weet ik aan wie ik moet geven en wat moet ik geven?" De Goddelijke weldoener is opmerkelijk accuraat en nodigt ons tot de "schokfrequentie" die zichtbaar zal worden in onze levens op een verbazingwekkende manier, wat resulteert in een bescheiden amendement aan de wereld in het Koninkrijk van G-D.

Al met al, houdt deze manier van denken in dat wanneer wij onszelf niet houden als 'filantropen die de ongelukkigen helpen', het ons helpt te begrijpen dat de realisatie van het gebod "Houdt van je naaste als van jezelf" een concept is en een enorme sociale rust bewerkstelligt, die maakt dat een persoon zichzelf niet langer ziet als een slachtoffer, maar het heerlijke gevoel begrijpt van het deels uitmaken van een algemene goddelijke adem.

En hoe weten we hoeveel we moeten geven etc. etc. ? Hiervoor heeft G-d ons een kompas gegeven van discretie - soms meer en soms minder - zoals de woorden van de wijze Koning Solomon: "Er is een tijd om te omhelzen, en een tijd om zich te onthouden van omarmen."

Met andere woorden, we moeten luisteren naar wat onze ziel ons verteld, met behulp van ons gezond verstand ,ons hart en onze levenswijsheid. Ik geloof met heel mijn hart dat als meer en meer mensen deze inzetting zullen omarmen, - "Houdt van je naaste en heb G-D lief bovenal" - dit de redding dichterbij zal brengen en de poorten openen van het licht die ons verenigt. Dit zal de Meester van het Universum doen, wanneer we [als persoon en als mensheid] uitreiken naar deze tijd van genade. Het is een stapsgwijze reis. Je kunt nooit de perceptie van duizenden jaren veranderen, maar we kunnen een kleine stap zetten. Het openen van de poort zelf is het werk van onze Schepper.

Shabbat Shalom ,
Daniel


Onze dierbare Shir heeft vandaag haar diensttijd beëindigt. We wensen haar het allerbeste toe in haar nieuwe leven als burger met de horizon van de toekomst in zicht. Voor zover we Shir hebben leren kennen in de afgelopen jaren, geloven we dat ze altijd haar best zal doen om ons te blijven helpen met de Shoa-winnaars, waar ze zich ook bevindt. En dat is veel! Van alles het beste toegewenst Shir.

Voor Shuki en zijn familie! Mazal Tov voor de bruiloft van jullie dochter en van alles het beste voor het nieuwe echtpaar.


Het Poerimfeest

28 februari 2018

Beste vrienden !

We zitten midden in de maand van vreugde - Puriem! Opnieuw wil ik proberen iets essentieels van Poeriem met u te delen. Poeriem staat vol van moed van individuele mensen die af konden zien van hun geloof en visie in een tijd van onderdrukking en beleg. Tegenspoed was het lot van de Joodse bevolking en we leren hoe een man, moedig en verstandig als Mordechai en zijn nicht Esther, verbazingwekkend en met succes, tegen alle verwachtingen in, er in geslaagd zijn om een probleem om te draaien in een moment van groot licht. De les hierin is hoe we deze gebeurtenis kunnen linken aan onze tijd.

In het afgelopen jaar is de Israëlische staat geconfronteerd met moeilijke vragen die er om vragen om te kijken naar onze situatie en hoe we leven als een natie, en wat we uitstralen naar de wereld? Als onderdeel van de introspectie van de schaamtevolle schandalen, zien we dat er geen heilige koeien zijn. Ondanks alle politieke, rechterlijke en militaire schandalen 'schijnen' de mensen van Israel. We hebben een intern compas en we beoordelen onszelf.

We have an internal compass and we examine ourselves, zelfs als de discussie zeer radicaal en gewelddadige is - en in veel gevallen weinig zeggend. Uiteindelijk, als we het binnenste van de mensen een plaats geven, die de waarheid in hun hart probeert te leggen, waarna zij - langzaam zal gaan schitteren en vele andere mensen zal wekken met het realiseren van de grote waarheid dat zij deel uitmaken van de Joodse natie. Een onderdeel zijn van deze natie, vraagt veel van de bescheidenheid en het verstaan van de prioriteiten. Zo kunnen we het voorbeeld van Mordechai volgen door te proberen met onze eigen kleine verwikkelingen aan te gaan van mensen en hun verborgen schatten ten toon te stellen, maar ons niet af te wenden van de grote waarheid die geboren wordt in deze realiteit vanuit de duisternis waarin wij en de wereld ons momenteel bevinden.

Ik ben zo blij om meer en meer mensen te ontmoeten die net als Mordechai aandringen en zich niet laten wegvagen door de geest van de waanzin, maar hun innerlijke zelf behouden en de terugkerende visie die resoneert in de werkelijkheid, zelfs wanneer het er op lijkt dat niet velen die visie willen delen. Inderdaad, de winden van de modegrillen zijn zeer sterk, zo gebracht en onderbouwd dat het het volk probeert te laten vergeten wie ze zijn en waar ze vandaan.

De basisloze intellectuele babbel, buitensporige consumentencultuur - leiden tot waanzin. Maar dan komt Purim, wat ons in de gelegenheid steld om een ander lied te zingen en ons met een diepere blik te verbinden met de Mordechai en Esther in ons eigen hart, met maar één voorwaarde en dat is moed! Wanneer je je inlaat met relatieve waarheid, bemerk je vaak dat je jezelf isoleert en alleen staat en ben je al bijna verslagen in het gezicht van een vulkaan van stijle ondiepe ervaringen. Maar gelukkig, met onze goedhartig naturen, zijn wij niet verslagen maar ervaren we een opmerkelijk bloeiend Joods project, met unieke ervaringen en constateren we een ontwaken van mensen met oog voor deze onderneming, waarin ze zichzelf als partners zien. Mensen die toch al wakker waren, nemen deel aan deze geweldige symfonie van "L'Chaim", wat betekent: voel de aanzienlijke Joodse vreugde van de schepping.

Afgelopen week hebben we een aantal gedetaileerde vragen voor u omschreven en we waren erg blij met de respons die u ons terug gaf. U kunt zien hoe elke persoon zijn of haar innerlijke lied schreef, waarbij ze op hun eigen unieke manier van presenteren prachtige parels uit hun persoonlijk potentieel haalde.

Puriem is een hoogtijdfeest van natuur en vreugde - omdat we niet heen en weer geslingerd willen worden op de maat van de westerse winden, zoals zwak gewortelde bomen. De Israelische natie leeft en een geweldig gevoel van ontwikkeling van dag tot dag, brengt ons dichter bij de herkenning dat we uniek zijn en deel van een uniek Eeuwig Verbond, dat uiteindelijk een unieke gift aan deze wereld te geven heeft. Het lied van de Eeuwige, de vrijheid die komt van Zion.

Gelukkige Poeriem!
Daniel

Eén van onze Europese vrienden beantwoordde de vragen als volgt:

Het Joodse volk draagt de waarheid van de Schepper diep in hun zielen!

De andere naties kunnen het niet pakken, haat en blindheid heeft hierdoor de overhand gekregen.

Wanneer het Joodse volk werkt aan haar reiniging -

Teruggaan naar het Verbond -

In bescheidenheid en liefde teruggaan naar de Creator en het leven volgens de Torah -

Hij zal Zijn zegenrijke regen laten komen -

Zijn bescherming zal een krachtige bescherming zijn in deze wereld! And protect them with the strongest defense in the world!

Dan zal het Koninkrijk van G-D komen!

Baruch Ha Shem!

Als een Europese vrouw uit één van de rijkste landen: Er is geen betere leefstijl hier in het westen dan een Joods leven!

Met veel liefde en respect voor Israel, de Joodse bevolking en L'Chaim.


Moshe is (wat men in het westen noemt) een kolonist en trotse vader van 12 kinderen, woonachtig in Beit El regeling, welke in Benjamin regio - Samaria. Mozes is rabbijn en geestelijke leider, opvoeder en behoort bij de mensen met een relevante boodschap. Dit is wat hij zegt:

1. De moord op zes miljoen Joden is het resultaat van een verschrikkelijke haat.

De wortel van die diepe haat, die een verschrikkelijke slachting is geworden en rivieren van bloed van onze broeders en zusters heeft gekost , is de vreemde geur van het Joodse volk door de ogen van sommige niet-Joden.. De hele wereld staat aan de ene zijde en het Hebreeuwse volk aan de andere zijde. Dit is de geur van een volk die een collectief geweten heeft gekoppeld aan de Tien Geboden en de invulling daarvan in de geschreven Torah en de mondelinge Wet. Lazarus en Stiintl leggen dit uit door een concept dat "de psychologie van het volk" heet en de psycholoog Carl Jung benadrukte DIT het meeste, en verwees naar ons als de heilige engel van het land, namelijk Michaël, dienaar van Israël, die in de dynamiek van een groep van het Hebreeuwse volk leefde en de "Psychologie van de individuele Jood als hij kiest te leven als Hebreeër" schreef. In de taal van Richard Bach zijn we het geweten van de mensheid, namelijk de stem in de wildernis van het egoïsme van de mensheid. Dezelfde, Haman uit onze dagen, kondigde aan dat hij van plan is de Joodse wereld uit te wissen, die de mensheid en het menselijk geweten in conflict bracht met "de overlevende held". Dit is, bij het persoonlijke en nationale egoïstische humaniteit en verafgoding, ver verwijderd van een heilig leven en de heilige spraak van de Verheven wil in de wereld.

2. Toen we na 2000 jaar verbanning terugkeerden in Israël en na de verschrikkelijke Holocaust, hebben we een land en een staat gerealiseerd. We hebben gekozen Hebreeuws te leven, het bijbelse leven in Jeruzalem met Talmoed en de Babylonische Talmoed. Een leven met schrijvers en belangrijke geleerden. Gekozen voor een Hebreeuws leven vol loyaliteit aan de missie van de Hebreeërs. De grootste gemene deler. Alle zijden van de wereld en ons bestaan zijn afhankelijk van die grootste gemene deler en verdiept onze identiteit als Hebreeërs, afhankelijk van onze eenheid en onze redding die afhangt van onze loyaliteit aan de Almachtige. De corrigerende acties die we moeten ondernemen om ons volk te betrekken, zijn om nooit toe te geven aan een nieuwe Holocaust. Dit kan worden bereikt door het aankondigen van het vestigen van een Heilig Koninkrijk, geleid volgens Torah van Israël, waarin het leger en het hele volk en de instellingen van de staat zullen functioneren volgens Torah van Israël.

3. Er is een innerlijke kracht dit bestaat in ons omdat we het Joodse volk zijn. Het betekent een land te zijn dat zichzelf respecteerd. Niet zoals alle landen, die alleen geïnteresseerd zijn in economische vooruitgang tegen elke prijs. Ons doel is een Heilig land te zijn, gefocust op geestelijke groei en individuele morele regels. We zijn toegewijd - ieder afzonderlijk, en samen, om de Joodse identiteit te versterken door goede voorbeelden en door ons lesgeven en het uitvoeren van de Tien Geboden. Door hun unieke schoonheid te vieren vanuit onze benadering van de reinheid van zowel vrouw als man en het Hebreeuwse gezin, leven als ons karakter vereist als Joodse natie. Dit land is verplicht om de herinnering aan Amelek uit te wissen die onze kinderen en zwakken laf aanviel en verwijderen uit de haat van de wereldreligies en racisme. Een koninkrijk van Priesters te vestigen en een heilig land waarin een tempel in het hart staat en heilige liefde aanbiedt aan de wereld.

Verbonden in liefde en geloof, Moshe.

Yair, een persoonlijke vriend van mij, begeleidt mensen in complexe situaties en helpt hen de wonderlijke genezende kracht in zichzelf te vinden. Het is een voorrecht om zijn woorden te mogen publiceren.

1. Ik denk dat de wortel van extreme haat gevoed werd vanwege de afstand van Israël tot het realiseren van hun levensdoel. We waren in verbanning na de splitsing en dat raakte ons hard. We kregen een kans om de stukjes weer samen te brengen, maar lieten het meer verdeeld achter en nog belangrijker, de gemeenschappen ontwikkelden een hiërarchie. Een soort arrogantie: Wat wij zijn en wat zij zijn... de eliten en de simpele zielen. Het gapende gat tussen het Joodse concept = God representeren [De Ene die alle mensen en alles wat bestaat heeft geschapen] Wij zijn op het hoogste nivo. Aan de andere kant zijn we in handen van anderen meer een beetje als slaven? Er is een enorm gat en mogelijk haten ze ons op basis van onze weigering om ons te laten onderwerpen en door anderen geregeerd te worden.

2. Beoordeel situaties en overbrug ze. Zelfs als er zijn, die scheiding maken- doe minder om hen te benaderen. Om scheiding te maken - scheidt je af. Organiseer maatregelen die de verschillen toont en bruggen slaat over scheidingen en misschien en verbazingwekkend, zal het bij de teams de wil geven om dichter bij elkaar te komen.

3. Zoals ik het begrijp hebben we een gebalanceerde benadering nodig en algemeen respect voor de natuur waarin we leven. En ook schijnt het ons respect te eisen voor ieders persoonlijke karakter.

Het zou goed zijn om hulp en bemoediging te stimuleren naar het volk in de betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor hun situatie. Op elk vlak. Judaïsme heeft diepe oplossingen voor complexe persoonlijke en omgevings problemen. Situaties van fysieke en mentale ziekte. Bijvoorbeeld diepere wijsheid vinden in Bijbel, Midrash en Kabbalah met veel perspectieven om complexe situaties te verlichten en te genezen.

Het is het waard om de gereedschappen om onze cultuur te verbreden waard, waardoor we versterken en onze kracht kunnen gebruiken. Als iemand de herstellende gereedschappen maakt in echte levenssituaties gebouwd vanuit zijn cultuur, dan wordt zijn kracht minder snel versleten. In feite kan de mens aanzienlijk geladen worden met kracht voor de lange-termijn. Yair

Onze soldaat Shir antwoordt :

1. Ik gok dat het was omdat we ons niet bewust als een Joodse éénheid gedroegen met ons unieke wezen en nooit dachten in dit soort termen. Ik geloof dat het een resultaat is van de moeilijke situatie waarin Duitsland was na de Eerste wereldoorlog waarin ze zochten naar een "doelwit" om de schuld te geven van alle problemen en dat werden de Joden.

2. Ik denk dat dit uit drie cirkels bestaat:
a. Mijn circuit als beginner is om het pad van het Judaisme te volgen, een ieder voor zich - om - een ieder voor zich - voor zichzelf te ontdekken het Judaisme voor hem inhoudt en dat door te geven.

b. De Israelische natie : de volgende stap is om ons heen te kijken om de goede mensen van onze natie te zien. De overeenkomsten en onderwezen te worden daarin en mensen daarin op te leiden. Met een focus op liefde, en niet op iemand neer te zien alleen maar omdat hij anders kijkt, praat en de kleding en het gedrag anders is.

c. Andere naties : "Wij zijn vreemdelingen en verblijven in Egypte." Vergeet niet dat we in Egyptische en tijdens de Holocaust vreemden waren, daarom dienen wij met waardigheid, gevoeligheid en zorg met de verschillende volkeren om ons heen om te gaan. Onthoud dat het uiteindelijk niet uit maakt in welke religie je gelooft, in wat je draagt en waar je woont. De meeste mensen willen gelukkig en in vrede leven en goed doen.

3. Interne sterkte is een nationale éénheid. Om de verschillen te herkennen, de mensen samen te brengen en niet alleen wanneer een soldaat ontvoerd is of wanneer er oorlog is. Het is mooi, verbazingwekkend en opwindend, maar de kleine dingen van alle dag (zoals het naast iemand zitten in een bus, in de rij staan in de supermarkt, de plaats waar je werkt enz.) zijn net zo belangrijk.

Ik denk dat we ontmoetingen tussen de verschillende lagen van de bevolking, moeten intensiveren. Minderheidsgroeperingen, ultra-orthodoxe (van Mea Sharim in Jeruzalem), ontmoetingen met Arabische rand- en centrum leden, religieuze en seculiere, links en rechts, immigranten, gehandicapten, personen met speciale behoeften en meer.

Zoals we de ontmoeting zullen verbeteren en ons licht helderder zullen laten schijnen, zullen we meer leren over onszelf. We zullen het goede en het ware benaderen zoals rabbijn Elimelech Lizhensk zei: "Laat ons liever de deugd zien in het hart van onze vriend en niet hun slechte kant."

Ik zal afsluiten met iets waarin ik geloof. Het is een gezegde van A.D Gordon: " Er zal geen overwinning zijn van het licht over duisternis, zolang we niet de eenvoudige waarheid, in plaats van het bestrijden van de duisternis, herkennen. We moeten het licht verhogen".

We zijn op deze aarde gekomen om licht te verspreiden. Wij allemaal hebben een speciaal uniek licht in ons hart ontvangen. We moeten om ons heen kijken, liefhebben vanuit ons eigen hart. Dan zullen we tevredenheid en geluk gaan ervaren. Dat is de werkelijke reden waarom we hier op aarde aanwezig zijn.Zolang er in onze harten nog steeds een joodse ziel hunkert!

20 februari 2018

Voor alle betrokkenen en leerlingen van het "L'Chaim' Project , winnaars van de Holocaust, aan de vrienden van"L'Chaim" in het land, aan hen die hun ziel verbonden hebben aan Israël en het volk van Israël zelf.

Heel binnenkort zal Israel haar 70-jarig bestaan vieren. Hier in Israël, ondervinden wij een interessant en diep fenomeen: het is nog maar 73 jaar geleden dat de horror van de Holocaust gestopt werd en opnieuw begint het antisemitisme weer op te spelen. Het is nog net zo levend als 73jaar geleden. k wil hier graag een manier van denken stimuleren en wat differensatie aanbrengen, wat verdiepinging van het origineel denken en moed vereist van ons - de zonen en dochters van Israël.

Ik wil voorstellen om op zijn minst te proberen voor een keer, niet slechts armoedige vragen te stellen, zoekend naar specifieke goedkeuring van de Naties van de wereld. Laten we proberen een doortastende aanpak proberen te hebben, door de natuurlijke aanpak van moeilijke vragen om te keren naar de werkelijk inhoudelijke zaken. Ik heb een verzoek voor u : als u deze vragen leest, probeert u dan niet te snel te beantwoorden, laat niet uw normale gedachten voorgaan, die zeker te snel zullen opduiken.

Sluit uw ogen, haal diep adem en probeer te eerlijk kijken en luisteren naar het geluid van pure joodse zielen. Ik voel dat onderstaande vragen ons hart brengen naar meer begrip. Dit begrip kan ons helpen als mensen, verbonden aan innerlijke intensivering als een volk, dat zichzelf en hun onafhankelijkheid liefheeft. Als een volk wat leven wenst.

Na alle vragen voor u: leerlingen en mensen in opleiding: de vragen zijn gericht op het bezoeken van de winnaars van de Holocaust en U.

1. De moord op zes millioen Joden is het resultaat van onbeschrijvelijke haat. We waren in Europa, Noord Afrika en andere landen. Wat denkt u dat de wortel van deze intense haat is , die de ontzettende slachtpartij en rivieren van bloed van onze broeders en zusters veroorzaakte? Niet alles heeft een antwoord, maar er is geen noodzaak hierover te twijfelen. We kunnen ons de kokende antwoorden voorstellen, we voelen de emoties van uw zielen.

2. We keerden na 2000 jaar verbanning terug naar Israël en na die verschrikkelijke holocaust. Welke lessen kunnen we leren nu we een land en een staat hebben? Wat zijn de corrigerende acties die we moeten nemen zodat ons volk nooit meer een Holocaust toestaat?

3. Wat denkt u dat ons onze innerlijke kracht, karakter en zelfrespect geeft, de toewijding die we hebben (die onze identiteit versterkt) en wat ons een land maakt?

Er kunnen meerdere antwoorden zijn op iedere vraag.

Ik dank u allen voor uw deelname aan deze belangrijke dialoog, die enorm kan bijdragen aan een gerespecteerde publieke opinie, studie en diepte. Misschien voorafgaande aan de beantwoording van de vragen: laten we ons herinneren hoe goed het lied van hoop is terwijl belangrijke events is, als heel het volk Israël staat en met gevoel de woorden zingt "Zolang als in ons hart nog een Joodse ziel verlangt"

Laat me u kort vertellen wat deze woorden met mij doen en de gevoelens die mij bewegen. Ik voel mijn hart trillen, (mee)zingen en het belangrijkste gevoel hierbij hoort bij het woord "verlangen". Een soort verlangen naar het onbekende, het geheim van een oude uit rots gehakte diepte van de ziel. Gevoelens van verdriet, verlangen, gecombineerd met grote hoop om het verlorene daar te vinden. Daar diep in mijn hart, diep verbonden aan de Kronieken van Israël en veel dieper in iets meer spectaculairs, spelen in mij de psalmen van mij en mijn volk.

Als laatste : "Om vrij te mogen zijn in het land." Wat betekend dat voor mij? In de Diaspora waren we [door de eeuwen heen] ondergeschikt aan de landen die ons ontvingen zonder een grammetje vrijheid. Wanneer het hun uitkwam werden we afgeslacht, mishandelt en strekte ze hun hand naar ons uit. De vrijheid in ons eigen land is een groot kado, maar diezelfde vrijheid vraagt van ons dat we weten wie we zelf zijn in onze onafhankelijkheid en onze economie. We hebben de vrijheid om onszelf te wortelen in de geestelijke Joodse erfenis. Wortels die gerelateerd zijn aan onze harten en ons Joodse bloed, de mensen van Israel en de G-D van Israel. Het maakt dat ik de vreude voel van een creatieve vrijheid. Een krachtige vrijheid en een toewijding om het licht en de genade nog helderder te laten schijnen, de menselijkheid nog verder te laten groeien en harten te verbinden, de mensen één te maken; welke de bron is van onze kracht als een vrije natie, wonend in haar eigen land.

De uwe - liefhebbend en trots op mijn identiteit als Jood -
Daniel

Met een sterke wind

Een sterke wind stak op.
Het is de Almachtige Die de wind zendt,
Het laat ons zien hoe ver we gezonken zijn in de regen van het materialisme.
Stormen, winden, Westerse en Oosterse windvlagen,
komen over ons Heilig land.
Vreemde entiteiten, entiteiten van ver weg.
En jij, dochter van Israel, schoon en bescheiden,
volg de kudde, stel je wortels veilig!
Houdt je wortels vast!
Blijf veilig wonen in je thuisland
Til je hoofd op naar een andere Geestelijke macht
Heilige Geest, Joodse geest.


Amalia Zilberstein

 


Het einde van de reis is nog niet helemaal in zicht

(was het land rustig?)

16 februari 2018

Opnieuw zijn we als natie van Zion, blootgesteld aan de uitdaging die op onze weg geplaatst wordt als op een transportband om de begeerde "rust" te schenden. In dit artikel, zou Ik graag een andere benadering van de essentie van "rust" aan willen dragen die wij vragen, en wat kan dienen om dit doel te bereiken? Afgelopen zaterdag hadden we de meest tastbare herinnering van de Iraanse aanwezigheid in het noorden van Syrië. En opnieuw bracht dat een gespannen sfeer in Israel teweeg ("een tijd van problemen voor Jakob - en de naties zullen gered worden"). Aan de ene kant zien we het phenomeen van het antisemitisme - welke, tot verrassing van velen opnieuw de kop opsteekt - waarbij als hoogtepunt genoemd kan worden het Poolse antisemitisme en de bizarre beslissing van de ontkenning van de vervolging in Polen.
Antisemitism begint en eindigt in Polen, waar het antisemitisme in Europa en andere landen - welke verondersteld werden vrienden te zijn van de Joden - en dan nog de vijandelijke opbbouw aan de noordgrens, en een legermacht die zich opbouwt door de hand van Hezbollah, Syria en Iran. En de simpele vraag is relevant zijn voor de puzzel: waarom deze wapenloop van deze volkeren? Het antwoord is : om Israel te vernietigen en ik zou zeggen zonder aarzeling zeggen dat het hoofd van de slang de Russen is. Het betekend dat de Russen Israel's vijanden bevoorraden! Waar gaat dit gekakel over? Welke filosofische verklaringen zijn er nodig, anders dan de eenvoudige en duidelijke feiten? En natuurlijk , niet te vergeten onze neven met hun aanhangers - de Turken, Iraniërs, Europeanen en Israelhaters. Maar het meest verdrietige is dat de vijand in ons eigen huis, alles doet wat ze kan om Israël te denigreren en in diskrediet te brengen in de ogen van de wereld.

Het is inderdaad heel uitdagend en eenvoudig. Maar hier gaan we de diepte in van de geheimen van hogere werelden waar de hiervoor genoemde processen - rondom ons land - flexibel is en opmerkelijk precies. Er is geen kans! Er is sprake van een "gebroken rietstengel". We hebben niemand om op te steunen dan alleen onze Vader in de hemel en de oude identiteit, die een eeuwig en prachtig verbond inhoudt - het eeuwige verbond tussen de G'd van Israël, het land van Israël. Al deze "problemen" met een doel zijn intrinsieke programma's van herontdekking en de bestaande krachten die leiden naar redding en een genezend licht naast een enorme en opwindenden ontdekking tijdens de cursus. En dit is het vers waarvan ik geniet: Deuteronomium 7:6-8 zegt : "Want u bent een heilig volk voor uw G'd: uw G'd heeft u gekozen om Zijn schat te zijn uit alle volken op het aardoppervlak. G'd gaf u niet Zijn liefde, en koos u niet, omdat u groter in getal was dan enig ander volk - want u was de kleinste van alle volken- maar omdat G'd van u hield en omdat HIJ de eed wilde houden die Hij gezworen had aan uw vaders, heeft G'd u met krachtige arm bevrijd uit het huis van gebondenheid, uit de hand van Farao, koning van Egypte."
"Omdat u de minste bent", en hierin is het grote wonder te weten en het vertrouwen te versterken dat we gekozen zijn voor een nobel doel, om de geest te versterken. En het brengt ons terug naar de zaak van "stilte". Inderdaad hebben velen van ons genoeg van oorlogen en de vele uitdagingen en moeites gedurende de vele jaren. Mensen vragen om vrede en een normaal leven. Maar naar welke stilte hunkeren de mensen? De meeste van hen zoeken de materialistische westerse rust: vakanties, entertainment, cultuur en winkelcentra - de consument ... en dit zogenaamde "leven"...... in Ezechiel 20:32-34 schreeuwt de Profeet vanuit zijn hart: "en dat wat in uw gedachten opkomt, zal er niet zijn; in alles wat u zegt: We zullen zijn als de volken, als de gezinnen in de landen, om hout en steen te dienen. Zo waar Ik leef, zegt G'd, zeker met machtige hand en met een uitgestrekte arm en met kracht uitgestort zal Ik koning over u zijn; en Ik zal u bijeenbrengen uit de volken en u vergaderen uit de landen waarheen u verstrooid bent, met een machtige hand en een uitgestrekte arm en met kracht uitgestort."

Maar het zal niet zo zijn! Het is niet de rustige genezing die we graag willen. De rust die we vragen is de triomf van de geest over de materie! Het vult onze levens met het licht van de genade die bescheidenheid en nederigheid, geheel altruïstische waardigheid, vol van creatief leven, vreude van leven, licht en de vreugde dan we eeuwig zijn, zoals geschreven staat: "de Eeuwige van Israël - zal niet liegen". Dit is de rustige redding, de goddelijke vrede. Hoor o Israël, onze G'd, de enige"

Daniël

Nog een gedicht door Amalia Zilbershtien

Een mens te zijn

Ik vervulde de cultuur van leugen,
Van mijn kant rekte ik de draad van de verbinding,
het zichtbare en het verborgene doen de teleurstelling verdwijnen,
vergroten de kracht van de vergeving.
Verdiepen de mogelijkheid van begrip.
Om trouw te blijven aan het geloof
naar de pure waarheid.
Geborduurd op de Kaart.
Met gouddraag gewoven in blauw.
Om mens te zijn!


Nieuwe soldaten recruteren in het Noorden

Gisteren om acht uur 's avonds verzamelden we ons op de basis van onze charmante Shir, met soldaten die kwamen om over het project va "L'Chaim-to-life" te horen. Het was prachtig om Shir te horen, enthousiast als altijd, wanneer ze met passie vertelt over dit project, die een andere manier van leven toont. Ik had ook de kans iets te zeggen en voelde dat de soldaten sprakeloos waren en een open hart hadden voor onze woorden. Woorden die in onze regio niet zo vaak gehoord worden en het begrip sterken voor onze manier van het natie zijn op onze speciale en nederige manier.

Daniel

Shabbat Shalom.

Internationale Holocaust Herdenkings Dag

Beste vrienden!

Deze week spraken we hier in Israël en daarbuiten van de Internationale Holocaust Herdenking Dag. Wat gebeurd er met de wijze persoon die capabel is voor een correct oordeel, met een eerlijke en gebalanceerde benadering in het licht van de Holocaust ontkenningen, die de feiten verdraaien. Waar is de wijsheid?

De reden voor de terugloop van de waarden van de generaties, het verlies van diepte en de opkomst van de gevaarlijke oppervlakkigheid, ontstaan door het verlies van menselijkheid in het leven zelf. Leven wat het menselijk hart omvat, de gedachten,de geest en de ziel, het werken als een eenheid in harmonie die in staat is op te nemen, te puls van het leven te voelen en authentiek te zijn: met voorstellingsvermogen, geestelijke visie en in staat om goed van slecht te onderscheiden.

In het algemeen moet iedereen die bezig is met Holocaust zaken weten dat iedere persoon een naam heeft, een persoonlijkheid en leven, zowel voor als na de Holocaust. Ook dat er jongelui zijn die goed contact hebben met deze mensen, die alleen om hun verleden, maar met een wil voor warm menselijk contact. Door een jaar van relaties laten deze ontmoetingen de eigen ervaring van deze mensen zien, hun innerlijk, waar ook de Holocaust tragedie in vervat is.

Deze contacten laten een grote les voor iedereen zien als deze zich verdiepen. Een Holocaust kan gebeuren als er een verlies van identiteit is! Als er geen identiteit meer is. Daarom verbindt deze inter-generatie band ons met onze eigen echte identiteit en levert kracht: de liefde voor onszelf en ons volk, erkenning van het belang van het land Israël als ons thuis! Het erkennen van de waarde van "Houdt van uw naaste - als van uzelf.

Dit contact tussen generaties maakt niet de gedachte aan Holocaust als het richten op afstandelijke herinneringen, maar leert meestal elkaar en bouwt met elkaar een melodie voor een goed leven! Een lied van hulp over en weer en versterking van ieders hart voor een beter leven.

Sprekend over mijzelf persoonlijk: Ik had een unieke ervaring gisteren. Ik was uitgenodigd op het Winnaars Forum om een voordracht te geven over de Holocaust winnaars van Galilea. Velen van hen zijn kibboets leden en het was voor hen de eerste keer dat ze over het "L'Chaim-to-life' project hoorden. Ik keek hierin terug in mijn leven van mijn jeugd tot heden, wat een training was voor dit project. Door mij jeugd in de kibboets - weg van de dynamiek van ouders en kinderen in de groei naar volwassenheid, werd ik gevoelig voor het gevoel van verlies en afwijzing op iedere leeftijd, speciaal de Holocaust overlevenden, die hierin een extreme ervaring hebben, maar nu genezing mogen ervaren door contact met jonge mensen. Deze jonge mensen genezen de oudere generatie, maar daardoor tegelijkertijd zichzelf.

met Liefde bewondering en respect.

Daniel

Hierbij een prachtig gedicht, geschreven door Amalia Silberstein, een dochter van een Holocaust overlevende, die
het grote belang kan illustreren van de mensheid en menselijkheid.

En waar waren jullie, mannen ?

Ik hoef niet naar Auschwitz te gaan,
om te herinneren dat de Shoah plaatsvond
en waar het was.

Ik hoef niet naar Auschwitz te gaan,
om te weten dat de Shoah plaatsvond

Ik hoef niet te wandelen in Auschwitz
om te protesteren op aarde vol bloed

Ik hoef niet meer te rillen in Auschwitz
om te realiseren dat deze aarde een wildernis is.

Ik hoef de put van Auschwitz niet voorbij
om af te komen van de horror van het trauma.

Ik hoef niet terug te komen naar Auschwitz
Om getuige te zijn van de verschrikkelijke terreur.

Ik hoef niet in Auschwitz te zijn
om revanche te tonen.

Ik hoef daar niet samen te komen
om te zoeken naar troost

Ik hoef Auschwitz niet in te gaan
om te vragen: "en waar was de mens?"

Amalia Zilberstein


De Internationale Holocaust Herinneringsdag

8 februari 2018, Svat 23, 5778

Beste vrienden!

Deze week gedenken we in Israel en daarbuiten de Internationale Holocaust Herinneringsdag. Opnieuw stel ik vast dat er nog steeds veel over de Holocaust gepraat wordt. Wat gebeurt er met de persoon die met wijsheid en op een correcte manier beoordeelt, met een gezonde en evenwichtige benadering in het gezicht van ontkenning van de Holocaust (van degenen die de feiten verdraaien). Waar is de wijsheid?

De reden hiervoor ligt in de achteruitgang van de waarden van de generaties, het verlies van diepte en het ontstaan van een gevaarlijke oppervlakkigheid, gecreëerd door het verlies van de menselijke mogelijkheid om het leven te leven op zichzelf. Leven dat het menselijke hart , denken, geest en ziel insluit, dat werkt als een harmonieuze éénheid die in staat is om te 'verteren', om de puls van het leven te voelen en met een authentieke creatieve, spirituele visie in staat is om recht van krom en kwaad van goed te onderscheiden.

Over het algemeen gesproken moeten degenen die zich bezig houden met de materie van de Holocaust dat elke persoon een naam en een persoonlijk leven had, zowel voor als na de Holocaust werd hun leven door het lot bepaald. Ja vrienden! De Holocaust voor dit moment even niet meenemend in mijn betoog, zijn er onze prachtige jonge mensen die contacten onderhouden met de oudere mensen, niet alleen vanwege hun ervaringen tijdens de Holocaust. Tijdens de huisbezoeken komen deze jonge mensen de leefwereld binnen, waaronder ook mensen die de tragedie van de Holocaust hebben meegemaakt, met een warm kloppend hart en een gewillige ziel die de warmte van deze menselijke contacten herkennen. Gedurende het jaar waarin ze een relatie opbouwen openen deze ouderen hun hart voor deze jongeren door over hun levenservaringen te vertellen, over hun innerlijke wereld, vaak ook (idd) over kampervaringen.

Deze vertrouwdheid en de verdieping er van, leert ons een grote les voor iedereen: Een Holocaust kan optreden wanneer er sprake is van verlies van identiteit! Met name wanneer er geen eigen identiteit meer is! Daarom verbindt deze intergenerationele verbinding, ons met onze ware identiteit die voor ons allemaal heel krachtig uitwerkt : 'de liefde voor onszelf en onze mensen, de erkenning van het belang van het Land van Israël - als ons thuis!' Het is de erkenning van de hoogste waarde van "Houdt van uw naaste - als van uzelf!" De visie van het innerlijke bewustzijn van ieder mens, waardig en waardevol - als een goddelijk recht [toegekend aan de mens]!

Dit contact tussen de generaties, maakt dat niet op de Holocaust zelf de nadruk komt te liggen en op verre herinneringen of het gemis van familieleden, maar is vooral een goed hulpmiddel om ons te leren onszelf bezig te houden met het opbouwen van een ander leven waarin de melodie van een goed leven doorklinkt! Een lied van wederzijdse ondersteuning en versterking van het menselijk hart dat een beter bestaan wenst.

Voor mijzelf sprekend : Ik heb gisteren enorm genoten van een fantastische ervaring. Ik was uitgenodigd door de Winnaars voor een forum om een lezing over de Holocaust te geven in Galilea. De meeste aanwezigen waren leden van de kibbutz en voor hen was het de eerste keer dat ze kennis maakten met het "L'Chaim" project. Deze lezing was voor mij heel bijzonder omdat ik terugkeek naar mijn leven vanuit mijn kindertijd op dat moment, wat me op een wonderlijke manier voorbereid en getraind heeft om "L'Chaim" te kunnen leiden. Door mijn kindertijd in de kibbutz - ver weg van het dynamische leven van ouders en kinderen die volwassen worden, werd ik gevoelig voor het gevoel van verlies, het alleen staan en al vroeg mijn eigen boontjes moeten doppen. Onze Winnaars kennen dit ook in hun leven als overlevenden van de Holocaust. Ze hebben veel meegemaakt maar maken nu een tijd mee van een geweldige heling door het proces waar ze in zitten met de jonge mensen die hen bezoeken. Er is heling voor de oudere generatie en de jongeren helen ook zichzelf [in de processen waar zij doorheen gaan, in het contact met de ouderen].

Too Bishvat in Kfar Hanasie beste vrienden! De details kunt u vinden in de brief van Timek. Desondanks een paar woorden van mij hierover: Een prachtige groep van alle leerling van Kfar Hanasie bereidden met hun hart, dit Bishvat evenement voor, voor de winnaars van Rosh Pina en Chazor. Deze geweldige viering begon op een zonnige dag, vol van licht, maar helaas waren er maar twee winnaars. De anderen waren ziek en konden niet komen. Ik wil dan ook mijn grote waardering en bewondering uitspreken voor deze 'kostbare lichten' die begrepen dat de aantallen Winnaars niet de kwaltiteit bepalen van een dergelijk evenement. Twee winnaars van de Holocaust, zijn een volledige wereld en kunnen jullie levenspad verlichten op een bijzondere manier, lieve studenten. Goed gedaan! Met een enorme vreugde en enthousiasme en veel liefde gaven jullie deze diamanten die wel konden komen een geweldige dag! Mijn liefde, bewondering en respect.

Daniel

Onderstaand een prachtig gedicht, geschreven door Amalia Silberstein, een dochter van overlevenden van de Holocaust, die het belang van de mens en de mensheid, zo goed kan illustreren.

Waar was u mensheid ?

Ik hoef niet naar Auschwitz te gaan
om me te herinneren dat de Holocaust ooit in de wereld gewoed heeft.
Daar was het...

Ik hoef niet naar Auschwitz te gaan
om te weten dat de Shoah ooit aanwezig is geweest.

Ik hoef niet in Auschwitz te lopen
om te protesteren vanwege een stille aarde,
die zich volgezogen heeft met bloed.

Ik hoef niet meer te huiveren in Auschwitz
om me te realiseren dat de aarde een wildernis is.

Ik hoef niet meer de put van Auschwitz te passeren
om van de horror van een trauma af te komen.

Ik hoef niet meer terug te gaan naar Auschwitz
om getuige te zijn van de verschrikkelijke terreur.

Ik hoef niet meer in Auschwitz te zijn
om mijn wraakgevoelens te uiten.

Ik hoef me niet te verzamelen met anderen
op zoek naar troost.

Ik hoef geen voet meer in Auschwitz te zetten
om me af te vragen: "en waar was de mensheid?"

Amalia Zilbershtien
Tu Bishvat

25 januari 2018

Beste vrienden!

G-d heeft ons land gezegend met overvloedige regenbuien. Tu Bishvat, is vakantie van de algehele natuur, het groeten van de bomen en de vegetatie in dankbaarheid aan de Almachtige, zoals David zong in Psalm 96:
" Zing een nieuw lied voor de Heer. Iedereen op aarde, zing voor Hem! Zing voor de Heer en prijs Hem. Vertel elke dag over zijn redding. Vertel aan de volken van zijn macht. Vertel alle landen van zijn wonderen. Want de Heer is geweldig." De hemel zal blij zijn, de aarde zal juichen. De zee met alles wat daarin leeft, zal bruisen. Het veld met alles daarop zal huppelen van blijdschap. De bomen van het bos zullen juichen voor de Heer."
Mijn ogen lichtte gisteren inderdaad op, op een regenachtige dag, en ik heb gezien hoe onze kostbare winnaars, op een winterse dag nog, durfden te komen en werden ontvangen met liefde, licht en warmte zoekend en ontvangend door de geweldige kinderen van Neve Michael, en de viering was hartverwarmend.

Om de jonge en oude handen te zien, naast elkaar, krachtig gravend in de grond om de planten te planten. Het spelen van de muziek, de liederen die gezongen werden en de psalmen die gelezen werden, de verfrissingen en het samen zijn van oud en jong, zoals het is geschreven: "En Hij zal het hart der vaderen tot de kinderen leiden en het hart der kinderen tot hun vaderen;" .

Verdere evenementen in de andere regio's, volgen in een andere brief volgende week waar nog aan gewerkt wordt door Rivka.

Shabbat shalom, u groetend,

Daniel

01 01 2018, 11:53 Israel, Tel Aviv, Sderot Rothschild © Thomas Schlijper
(Click for more pictures on the link.)Een Jood zijn! De reis van het Hebreeuwse volk

[Heber "zij die de Jordaan oversteken"]

 

18 januari 2018

Beste vrienden!

Deze keer raken we een beginsel dat enige uitleg, verduidelijking en inzicht in de essentiële betekenis en de missie van het Joodse volk - als het uitverkoren volk- behoeft.

De term "de gekozenen" houdt in dat we de opdracht hebben gekregen vanuit de hemel, als Joods volk, om een moeilijke taak te vervullen : het repareren van deze wereld en haar terugbrengen onder het gezag van de Koning van deze wereld ! "De gekozenen" draagt de betekenis van 'geschikt bevonden voor de opdracht' in zich. Met een superieur [gegeven van boven] bevoegdheid en potentie om de reis van "Tikkun Olam" te maken. En wat betekend dat dan?

Het is waar dat ook andere naties diepe intelligentie ontwikkelt hebben - met inzichtelijke begrip - die een persoon in een staat van verlichting kunnen brengen! Er zijn ook andere landen, die slimme theorieën hebben. Als een bewijs, kijkend naar de geschiedenis, kunnen we diep onder de indruk raken van bijvoorbeeld het Boeddhisme - Boeddha, Gandhi en andere goeroes die geluk beloven en zeer populair zijn in de Westerse spirituele Gemeenschappen. Maar in de Joodse wereld zijn er geen verkorte (tussendoor)weggetjes om geluk te bereiken. Wanneer we het verhaal van Koning David lezen, is het plaatje verre van het beeld van een verlicht en rustig leven en heeft het totaal niets te maken met een steriele 'bubble', de voorspellingen van de 'distributeur van de wereld...' Helemaal niets!!! Wat we leren van David, is dat hij een lange en moeizame reis maakte, die begon in zijn jeugd en het was geen eenvoudige weg. Hij was verlaten door zijn familie die hem als een bastaard zagen (Mamzer). Daarbovenop groeide hij op als een roodharige, lieve, pure jongen die in isolatie leefde en hem dwong om zichzelf te bestuderen en zijn eigen angst onder ogen te zien, door de diepte en de pijn, oneindige mislukkingen en grote vreugde, de vreugde van het leven, met een sterk geloof - en niet als een man met een grijze witte baard, die liefde en licht om zich heen verspreidde, zoals New Agers hem graag afbeelden - David, de gekozen koning. David bekend om zijn heldenmoed, onbegrijpelijke overtuiging, met een prachtige en ver vooruitziende visie - koning David - de koning van Israël, een artiest , een kunstenaar, een man van de melodie, een man van de dialoog en poëzie, maar ook een moedige soldaat en een wat vreemde, maar zeer authentieke, dansende en rondspringende man, die wist hoe hij zijn stem moest laten horen bij de Eeuwige en zijn expressieve gevoelens als koning moest uiten, een authentieke man en natuurlijk de gedegradeerde echtgenoot van Abigaïl, die ook door een periode heen ging waar weinig ruimte was voor haarzelf. Aan koning David, die een hogere macht erkende, liet de Vader in de hemel weten dat zijn kinderen geen eenvoudig leven zouden hebben, en dat er een lange kronkelende weg voor hen lag, waar we nodig hebben om G-D te ontdekken in ons leven, en het pure witte licht - de redding van de mens, welke het werk van G-D is, zoals staat geschreven : "Hij maakt vrede in de hemel en Hij zal vrede maken voor ons allemaal en voor heel Israel". Dit is het werk waartoe Israel geroepen is! Om achter het doel te komen [van haar bestaan] door het overbruggen van onwetendheid en de innerlijke pijn door verliezen, catastrofes, oneindige oorlogen, door rivieren van bloed, maar ook door de liefde van het leven en een heilige ziel die voortdurend wordt voortgestuwd door de woest brullende rivier van onrust tijdens de reis; om het Tikkun Olam van het koninkrijk van G - d te ontdekken!!! Conclusie: om een Jood te zijn als onderdeel van een Joodse natie is geen eenvoudige opdracht. Hebreeuwse mensen - zoals Abraham, die te maken had met de verleidingen van deze wereld, en "nee"zei tegen elke vorm van afgoderij. Aan de ene kant stond de wereld en Abraham bevond zich aan de andere zijde. Dat zien we ook bij de aartsvaders Jakob, Izaäk, Jozef, Salomo en de profeten en bovenal bij Mozes. "Niemand likte van de honing."

Het concept van verlichting , met al haar schoonheid - hoort niet bij het Joodse volk. Wij kennen G-D als een heilig brandend vuur! Een wereld die pulseert en de wereldschokkende realisatie is van het menselijk zingen. "En het zal te dien dage geschieden dat de bergen van zoeten wijn zullen druipen, en de heuvelen van melk vlieten, en alle stromen van Juda vol van water gaan; en er zal een fontein uit het huis des HEEREN uitgaan, en zal het dal van Sittim bewateren. " Een echt lied van echte heiligheid.

Shabbat Shalom,
Daniel

 


Dank u wel !

4 januari 2018

Beste vrienden!

Het moderne leven maakt dat we de sprankelende momenten, de simpele vonken vaak vergeten op te merken, die onze harten vullen met geluk, vreugde en een diepere waardering voor het leven!

Mag ik mijn waardering uitspreken vanuit mijn hart ?

Allereerst wil ik Hashem bedanken voor al de goede en geweldige regenbuien die recent gevallen zijn. Er zijn veel gebeden omhoog gezonden voor de winterregens. Het gebed is beantwoord. De sluizen van de hemel zijn geopend en de reinigende en verfrissende regen is gevallen.Het heeft dorstig land bevochtigd, de lucht gereinigd en de vogeltjes, de bomen en de vegetatie opgevrolijkt. Een waar natuur-gedicht! En ik , Daniel, ben naar buiten gegaan om hier onderdeel van te zijn - de poezie van het leven! Hoe mooi zijn de poelen waarin de wolkenhemel gereflecteerd wordt! Hoe heerlijk is het om je handen te kunnen wassen in puur regenwater. Hoe verbazingwekkend is het om de reactie te zien van sommige herten en elanden en andere dieren. Zij allen, zingen en dansen het lied van de regendruppels en de verbazingwekkende diamanten op elk blad aan een boom of struik.

Glimlachend in onschuld"om in deze zelfde typologie door te gaan" grijp ik dit moment dan ook aan om alle actieve warmvoelende deelnemers van de Mechina Maitzar, (Golan Heights) Kfar Hanasie, Ma'ayan Baruch and Baram in the Upper Galilee te bedanken voor alles wat ze gedaan hebben voor onze overlevenden. Ook de geweldige soldaten in het noorden, samen met de geweldige groep van Neve Michael, wil ik hierbij noemen. Ze hebben zoveel tijd gestoken in onze winnaars om ze wat menselijke warmte te brengen. Ook de studenten van de hoge school in Byachad (in Modiin) geldt dat ze zoveel hebben ingebracht bij de ouderen met hun goede humeur. Hartelijk dank hiervoor.

Ook mijn hartelijke dank aan alle andere actieve deelnemers van dit genade-werk onder onze kostbare winnaars! Dank aan Shir, die, ondanks alle beroepen die er op haar gedaan zijn en de verplichtingen die ze heeft, de leiding in Modiin en Zfat zo vast ter hand heeft genomen, met respect, toewijding en enorme liefde.
Dit is ook het moment om Mw. Miri Sinai te bedanken - die belast is met het "domein van de Holocaust" en verantwoordelijk is voor de vereniging van de veteranen van de Upper Galilee - voor de prachtige samenwerking. Moge je gezegend worden lieve Miri! Dank ook aan onze vrienden wereldwijd die ook voelen dat ze het recht hebben om deel te zijn van deze geslaagde activiteiten, waarin de menselijke kant van de schoonheid en de ware Israëlische geest zichtbaar wordt: Houdt van uw naaste te houden als van uzelf!

Deze week hadden we bijzondere bezoeken op alle fronten. We zien uit naar de viering van "Tu Bishvat", waarin we zeven bomen zullen planten, onder begeleiding van studenten die op drie lokaties in Israel deelnemen aan een muzikaal programma, waaronder : Kfar Hanasie (studenten en en winnaars samen), Rosh Pina en Hatzor. In Mayaan Baruch zullen de winnaars van Kiryat Shmona samenkomen met winnaars van andere plaatsen. Natuurlijk is Neve Michael hier ook weer bij betrokken. Er zal een ceremonie plaatsvinden in de "Tuin van van het Leven" onder begeleiding van muziekinstrumenten.

Tu B'Shvat is een apartgezette dag, vol van leven en vol van het lied van de natuur en de mensen. Er is een gezegde dat luidt: "De mens is de boom van het veld". Deze dag is een dag van positieve activiteiten waarin we "Ja zeggen tegen het leven".

Opnieuw wil ik het noemen: " Probeert u de speciale momenten te vinden op een dag die niet standaard zijn". De kleine dingen en de details van het leven, maar zo kenmerkend voor de gezondheid van de menselijke ziel. Laten we meer naar het lied van het licht luisteren. Door dat te doen zijn we bezig met de positieve segmenten in ons bestaan en dat zullen we uitvergroten!

Shabbat Shalom !
Daniel


Chanukah - bovennatuurlijke wonderen

14 december 2017

Beste vrienden!

Laat me u iets uitleggen over het karakter van Chanoeka , en wat het symboliseert teneinde iets bij te dragen aan onze persoonlijke ontwikkeling in dit leven.

Om Chanoeka te begrijpen moet u allereerst weten wie en wat de Maccabeeën waren en wat hen motiveerde om de krachten gezamenlijk in te spannen tegen het Griekse leger [en haar aanvoerders, na het overlijden van Alexander de Grote] om op die manier één van de grootste veldslagen te winnen in de Joodse geschiedenis. Het Griekse rijk [en haar denken] was enorm in die tijd. Zo trok dat gigantische leger ten strijde tegen de Hebreeërs. Omdat het Griekse leger in hun materialen zo geävanceerd en robuust was uitgerust, voor menselijke begrippen , was de kans dat ze het zouden winnen [als een klein groepje rebbellen] van een goed uitgerust Grieks militair monster uiterst gering.

Maar, wat gebeurde er? Wat maakte deze opmerkelijke geschiedenis zo wonderbaarlijk? Alles begon met de waarheid! Mettatyhu en zijn zonen: Judah, Jonathan en andere rebellen ; de Maccabeeën droegen de kandelaar van de waarheid in hun hart. Ze geloofden dat ze streden voor de juiste waarden en normen in hun geloof [in de G-D van Abraham, Izaäk en Jakob). Er was geen links of rechts, het was een verhitte strijd om een visie, dat hun harten samenbond in een sterk geloof van waarheid, kracht en overwinning, gezegend door de Eeuwige Zelf. Ze kenden de grondslagen van hun visie, met een brandend hart, dat grote wonderen en krachtig optreden toestond om de wil te volbrengen van de Machtige Zelf, met eenzelfde hartsgesteldheid als Degene Die hen gezonden had!

Opnieuw wordt zichtbaar dat de Hebreeën niet groot in aantal waren: "Niet omdat jullie met zoveel zijn, houd Ik van jullie, juist omdat je met zo weinige bent houd Ik van je". In dit licht krijgen deze woorden veel meer diepte! Klein kenmerkt zich door nederigheid en kleinschaligheid, is een wonderlijk instrument dat een persoon toestaat om deel te zijn van een waarachtige essentiële waarneming van de reis van het leven in het licht van de waarheid. Natuurlijk is het oliekannetje een wonder omdat het acht dagen brandde. Het is een groot wonder; maar niet de kwantiteit geldt, niet het geluid van vele bedreigingen - zo goed hoorbaar dat het buiten zou zegevieren, maar veel meer dat beetje licht van de waarheid dat groeit.

Alleen al aan het ontsteken van het Chanukah licht, kan een enorme studie gewijd worden. U kunt zich in een uitgestrekte en donkere ruimte bevinden, maar wanneer u een kleine breekbare kaars aansteekt, wordt het licht en de kracht [van het licht] verdeeld over de ruimte waarin ze ontstoken wordt en verdwijnt alle duisternis. Plotseling is het licht opmerkelijk aanwezig, dat ons leert van het grootste wonder 'van het vermogen om grote ideeën om te zetten in de praktijk in het land van de levenden!' Het was daar ter plaatse dat de goede G-d Zichzelf openbaarde in een verbinding van ziel tot ziel, geïntegreerd met een betrouwbaar persoon.

En hier krijgt u een prachtig voorbeeld van gebed. De gebeden komen diep uit uw hart, met de aanwezige gloed van intimiteit, in de omarming van de enorme ruimte die daar te vinden is - G-D ! Wanneer u zingt, een gedicht schrijft, uw verlangens kenbaar maakt en uw pijn in stilte deelt; in deze enorme ruimte bevatten deze woorden kostbare waarheid, afkomstig van het hart. Daarna komt de stilte! Er volgt geen hoorbare stem, maar de stilte valt en je gaat door met je leven! Als uw hart oprecht is, zult u ontdekken dat - als uw gebeden eerlijk en oprecht waren- er wonderen gaan gebeuren. Situaties en omstandigheden zullen op een natuurlijke manier veranderen, zoals het als normaal beschouwt kan worden in het land van het leven, zonder donder of verlichting en zonder mystiek, maar met een goddelijke nederigheid, 'gewoon en onbeschrijfelijk moeilijk uit te leggen'. Situaties en omstandigheden zullen zich op een wonderlijke manier (ten gunste van u) aanpassen of veranderen.

Tot slot: het grootste wonder, wat zich in onze ziel voltrekt is dat Gods liefde aan ons geopenbaard wordt. Al uw pogingen- herhalen zich van dag tot dag en zo zal er een dag komen dat we een klein beetje gaan begrijpen van deze wonderlijke dans, die we de reparatie en het schoonmaken van deze wereld noemen, zodat [de principes van] het Koninkrijkrijk van G-d onder ons zichtbaar worden. De manier waarop de Almachtige beweegt, is door middel van u en de geschiedenis van uw leven, omdat u door de "hindernissen" aangemoedigd werd [wordt] terug te keren tot uzelf. Het doel was [is] u in dit groeiproces tot het inzicht te brengen dat er niets slecht was [is] in uw levensverhaal. Omstandigheden dragen bij aan inzicht, moedigen u aan om door te gaan, ondanks alles wat u tegenkomt in uw leven. U leert de waarheid doorgronden dat er maar één waarheid is en dat is dat er niemand in dit leven overblijft als G-D alleen! Alles wat u altijd voor waar had aangenomen of aan pijn ervoer, was omdat u nog niet ontdekt had dat alle omstandigheden 'spiegelen' of u ervoor gekozen had [hebt] om u door de omstandigheden te laten knechten of dat u de waarheid ontdekt hebt [had] dat het leven een veelzijdig proces van leren is omwille van het verwijderen van valse afgoden uit ons leven. Met andere woorden, om onszelf zien als een wonder [van Zijn Hand] te zien, moeten we onszelf afscheiden van deze valse afgoden. "En ten dien dage, zal Hij Eén zijn en Zijn Naam Eén zijn!"

[Ed. De "Tien leefregels" beginnen met "Ik ben de HEER uw G-D... u zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben." Is dit toeval of de sleutel tot een ander leven anders als gebaseerd op westerse zekerheden?]

Chag Sameach Hanukkah !

(Een gelukkige Chanoeka toegewenst!)

DanielDe achtste dag van Chanoeka ( de vreemde dans waarin genezing ligt)

21 december 2017

Beste vrienden!

Terugkomend op het artikel van de vorige keer blijven we wat dieper nadenken waar Chanukah ons aan herinnert. Vorige week hebben we gesproken over de moed van de Levitische priesters (de Hashmoneeën) die in opstand kwamen tegen de Griekse overheersers, vanwege hun grote liefde voor het land, haar aparte status en zijnde de erfenis van het Joodse volk en haar verlangen om zonder enige vrees de afgoden te elimineren die bijdroegen aan de vreemde culturen, welke het land van Israel tot haar ondergang brachten.

Overeenkomstig de Kabbalistische traditie, staat de numerieke waarde van de '8' voor het bovennatuurlijke - '7+1'. 'De opgaande lijn voor het volk Israel, welke ons brengt tot sommige sublieme en heilige essenties welke hebben geprobeerd wonderbare revoluties tot stand te brengen [en te brengen]. Geweld ten aanzien van de Joden en het volk, die levens heiligt voor het eeuwige verbond en licht op de wereld brengt. Maar ook hier is er de noodzaak om een 'download van de Hemel' ten aanzien van het land en de realiteit van het verlies van land van duizenden jaren, de spirituele kracht van een wonderlijk volk. Vanwege een incorrect beeld wat er van hen geschetst wordt in de wereldpers! Het was alles of niets, overeenkomstig de wenselijke vergelijking. Dit misverstand is tragische tot in onze dagen en is één van de meest misleidende perceptie die een remmende werking heeft op de ontwikkeling van het Hebreeuwse volk en de wereld op het aanbidden van G-d. Het doel is niet verheven ideeën maar wordt in de Bijbele genoemd : "Het is niet ver van u om het te doen. Het is zeer dicht bij u. Het zal dicht bij u zijn; in uw mond en uw hart. Mijn vlees zal de Allerhoogste aanschouwen!" De boodschap in onze dagen is dat het grootste wonder in de mens zelf geschiedt en door de mens zelf in actie gezet kan worden[ed. : door keuze]! Het menselijke wonder!

Hoe dan? De opdracht "houdt van je naaste" is gemakkelijke opdracht. Dit gebod maakt het mogelijk om een grote reparatie te realiseren van een egocentrisch persoon. In plaats van de redenatie "Ik verdien het toch", "Ik ben ik", "bij elkaar schrapen", en het Hedoïsme - dat een complete ontkenning inhoudt van het menselijk vermogen - wordt de mens de kans geboden om 'om te keren en te komen in een heilige ['apartgezette'] relatie als een zoon van G-D, door de medemens te 'zien staan', anderen te helpen, als nobele mensen, waarbij de essentie van ons bestaan en wezen van vitaal belang zijn voor de hele wereld als een baken van licht. Maar het proces is lang en geleidelijk, waarbij van ons gevraagd wordt onze omgeving te beïnvloeden. Zo leren we te begrijpen dat 'de wens om voordeel te hebben bij, en het helpen van, onze medemensen', ons daadwerkelijk helpt onszelf te herenigen met een gevoel (van de illusie) van afgescheiden zijn van het begrip "Er is geen andere G-d, dan HaShem!"

Het grote wonder is de mogelijkheid om een interne omwenteling te ervaren door vaste gewoontes te wijzigen. Gewoontes die voortkomen uit onderliggend bestaande angst. Het hele doel is een schakeltje te zijn door ons uit te strekken naar de roep van G'd het licht van Zijn Wezen door te geven, waardoor redding komt uit het kennen van Hashem zelf. Het grote wonder is ons niet vreemd (bijvoorbeeld het Oversteken van de Rode Zee), maar dit keer komen de wonderen door de menselijke geest. Het wonder van leven wat voortkomt uit pijn en pelgrimages: en daar is het. Een mens kan de 'genezingsdans van zijn leven' voelen; het repareren van de wereld van G'ds koninkrijk. "Hoor o Israël, Onze G'd is Eén" !!!

Shabbat Shalom!

Daniel

 

Het Israelische Defensie Leger - Partners in het project van "L'Chaim"

23 november 2017

Beste vrienden!

Deze week willen we ons rapport wijden aan de gezegende activiteiten van het leger ten aanzien van "L'Chaim". De soldaten die zich hebben aangesloten bij L'Chaim, voelen dat het lot het verleden en de huidige tijd waarin we leven samen laat vloeien als het gaat om het wonderlijke terugkomen van Israel als natie, na de tijd van [de Bijbelse] ballingschap. De connectie tussen de jonge soldaten en de overwinnaars van de Holocaust opent een raam van begrip en bewust-zijn als een 'aanwezige intimiteit'. Deze wonderlijke eenheid overkomt 'overvalt' beide generaties een beetje tijdens de bijeenkomsten, omdat het het innerlijk begrip en de hogere motivatie ontsluit om het lichaam "Israel" dient.

We zijn trots op onze soldaten en vinden het een voorrecht om te zien hoe serieus ze hiermee omgaan. Zij als ook hun commandanten, zijn toegewijd aan dit project met vrijgevigheid en met een houding waarin genade te vinden is. We hopen onze activiteiten uit te breiden in andere gebieden. "De Eeuwige van Israel, liegt niet!".

Shabbat Shalom,

Daniel

 

Een brief uit het leger:

Aan de stichting "L'Chaim"

Onderwerp : Onze waardering voor "L'Chaim"

Sinds zeven maanden doen onze soldaten mee aan jullie project in het Noorden om Holocaust overlevenden en oudere mensen n in Zfat te bezoeken. Zfat ligt in onze regio. Ik wil graag mijn waardering uitspreken voor wat jullie doen en dat onze soldaten de mogelijkheid krijgen om tijd te steken in deze bezoeken. Ook zij bemerken de energieke werking van deze bezoeken* . Net als de overlevenden ervaren op hun beurt.
[ * Geeft en u zal gegeven worden.... vlg. Mattheus)

Enkele van hun ervaringen:
" ineens merkten we dat de tijd al verstreken was....
" Interessante en verbazingwekkende mensen... "
" Gedurende mijn bezoeken vond ik uit dat deze vrouw warm van hart is, lief heeft en vrijgevig is ..."
" We leren veel van haar"...

Ik geloof dat deze bijeenkomsten en verbindingen tussen de generaties en meer uitdagingen, bijdragen aan een speciale essentie van de diensttijd van onze jongeren en het maakt de jongeren duidelijk dat hun sociale toewijding aan deze ouderen hen een duidelijk onderdeel maakt van de Israelische samenleving.

Ik ben dankbaar voor dit vruchtbare jaar en wens ons allemaal toe dat we met deze significante acties door kunnen gaan.

Mijn zegeningen,
De commandant van het Noorden.
Lior Bareket

P.s. De soldaten die hard werken om het land te beschermen, zelfs tot in de nachtelijke uurtjes, bezoeken eens per week of twee weken de overlevenden; wanneer ze maar hun basis kunnen verlaten. Als soldaat kan ik bevestigen dat deze bezoeken onze jongeren uit hun routine haalt. Het brengt een andere laag van betekenis aan aan hun dienstperiode. Het verheugt me dat vele dienstplichtigen gaan houden van 'onze winnaars' en van deze speciale activiteiten.Mogen er zich meer goede soldaten bij ons voegen en enthousiast worden over de "L'Chaim"- familie .
Daniel

 

De vernietiging van de toren van Babel - Het bouwen van een toren van licht

November 16, 2017,

Beste vrienden!

Vandaag de dag maken we mee dat de wereld steeds meer in een vrije val raakt: de hedendaagse toren van Babel van onze tijd is aan het verdwijnen. In vroegere tijden symboliseerde de toren van Babel arrogantie en slavernij van de mensheid. Uitspraken of menselijke gedragingen als "Niemand is zoals ik ben ", en "Ik heb dit gedaan!" hebben dezelfde grondslag als de taal van het heidendom - de taal van het menselijk ego. Hashem die de gehele mensheid overziet , stopte de bouw van de toren van Babel door hun spraak te verwarren, zodat ze elkaar niet meer verstonden. Daardoor verviel de oude orde van menselijke arrogantie van het kwaad, waar men geen limieten stelden in het menselijk verkeer. Nu, in onze tijd, zijn we opnieuw aangeland in een tijd waarin dezelfde fenomenen zich voordoen, weer zijn we heel ver gekomen met onze bouw van de toren van Babel, in andere vormen gegoten, maar toch vergelijkbaar met de eerste toren. De technokratische arrogantie die de wereld gevormd heeft tot één groot dorp met maar één taal; de taal van het menselijk eigenbelang waar het afgodendom heerst middels het zilver en het goud en de technische vooruitgang in de plaats is van het spirituele innerlijke van de mens. Sinds de profetieën gepasseerd zijn , is er veel tijd verstreken en het is niet altijd eenvoudig om te begrijpen wat de Eeuwige G-D van ons vraagt. Laat mij u een richting aangeven? In de Bijbel staat dat het grootste gebod van vrijgevigheid en recht het gebod van naastenliefde is : "Houdt van je naaste als van jezelf." Ook de oude profeten vereisten rechtvaardigheid met vrijgevigheid en barmhartigheid! Maar er is ook sprake van een verbazingwekkend verzoek van G-d , van degenen die een goed advies zoeken : "Keer terug tot mij en waarom zou je sterven?" Hebt u hier alstublieft oog voor de vraag : "de terugkeer " en de vraag "waarheen moet ik terugkeren ?" Het antwoord is binnen uw bereik! Er wordt in z'n algemeenheid gezegt (welke aantekening verdiend) dat introspectie en een nadere beschouwing echt nieuwe gezichtspunten teweeg brengt. Ineens beseffen we hoe G-d bijna continu tot ons spreekt! Elk moment dat zich voordoet, referereert aan onze existentie, het begrijpen van HaShem en de perspectieven van de historie van de mensheid, overeenkomstig Bijbelse verhalen. Dan gebeurt er ineens iets wonderbaarlijks, met diepgaande inzicht: opeens gaat u begrijpen wat er geschreven staat in de Bijbel met een diep begrip van het verlangen van de Allerhoogste Zelf, zonder expliciete profetie. Dat gebeurt wanneer we gaan begrijpen wanneer het Woord tot ons gaat spreken : door weg te lopen van vastzittende ideeën in solide bases, welke pathologisch gezien verhinderen om de kostbare lessen te leren die ons weg houden van de manier om alle dingen in het leven met andere ogen te bezien. Het is waar dat er voor iedere persoon een andere weg is , overeenkomstig de wortels van zijn ziel in overeenstemming met de noodzakelijke [hemelse] correcties, maar als ieder persoon voor zich begrijpt dat deze wereld een toren aan het bouwen is van materialen dat onze ogen verblind voor de wijde ruimte die de Almachtige ons geven wil, dan volgt er verandering. Feitelijk is het enige doel, het langzaam ontdekken van het goddelijke advies. De reis is lang en samen zijn we geroepen om een toren van licht te bouwen, zodat we dit proces van de goddelijke beïnvloeding van de geest te versnellen omwille van de mededeelzaamheid zodat we zo snel mogelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde tegemoet mogen zien. In simpele termen : ieder persoon, is in staat om te begrijpen wat er tussen Hem en de aangeboden vrijheid staat! Maar om dat te te begrijpen, moeten we onszelf onderwijzen en acht te slaan op de [gekregen] goddelijke geest die we voor onze geboorte hebben gekregen. Wat betreft het punt van onze goddelijk verkregen menselijke geest, deze ondergaat veel valkuilen door alles wat we meemaken in deze wereld. Het probeert ons zover te krijgen dat we alles wat van minder belang is in deze wereld hoger te achten als dat wat onze Vader van ons vraagt en hierdoor aanbidden we de wereld en haar belangen. Ze triggeren dat wat ons voorgehouden is in de hof van Eden [door de slang] en leidt ons weg van wie we waren in de hof. Dat kunnen we opnieuw leren! Dit vraagt een keuze en het vraag moed. Rent u er niet voor weg, maar laat het komen zoals het is en probeert u uw gezichtsveld te verruimen, in plaats van bij uw eigen gedachten te blijven die uw mogelijkheden inperken?

Het verschil tussen de bouw van de toren van Babel vroeger en nu, is dat het nu uit is op onze menselijke ziel. De vernietiging van oude ideeën oude gewoonten, blokkades en interpretaties betekenen een teloorgang van de waarden van de oude wereld in ons gedachtenleven. Het vraagt om een nieuwe kijk op een nieuw perspectief dat veel weerstand op kan leveren in ons menselijke hart om uiteindelijk de reis van ons leven te gaan begrijpen, welke een eindeloos werk van reparatie is en het verwijderen van de gordijnen die ons scheiden van G-Ds hart.

In het kort is de overgang naar een nieuwe wereld een ontwikkeling vanwaar we de kleine cirkel van het "ik" scheiden van het centrum van de wereld - de toestand van de andere persoon, als vlees van ons vlees! Dat is het principe dat we volgen in "L'Chaim" en we de jongeren samenbrengen met de ouderen, ruimte creëren voor observatie, dat levenbrengend is! Zij die in staat zijn om dit te pakken, zullen dit [gaan] begrijpen!

Daniel.


Weldadige bezoeken ... een rivier vol van leven!

2 november 2017, 13 Cheshvan, 5778


Beste vrienden!

Ik heb hier een verhaal voor u wat mij heel bijzonder raakt. Voor wie er met veel interesse zoekt naar de diepgang van L'Chaim een andere hoek van de diepte van ons project.

Twee jaar geleden voegde een charmante vrijwilligster, genaamd Yael, van de voor-militaire school in Kfar Hanasie, zich bij ons om samen met ons de Shoah winnaars op te zoeken en zo gebeurde het dat Rachel uit Rosh Pina door haar geadopteerd werd. Rachel was erg gesloten en moeilijk in haar reacties over de jaren, omdat ze de pijn die haar trauma's veroorzaakt hadden tijdens de Holocaust moeilijk kon overwonnen. Het was geen eenvoudige klus om haar van het belang van de bezoeken van onze studenten te overtuigen. Ze was bitter, geïsoleerd en pessimistisch, zonder licht 'aan haar [levens]tunnel'. Maar zie wat de oprecht gemeende liefde van een jong meisje kan doen.. Yael , erg toegewijd en gevoelig! Zij bracht een enorme hoeveelheid prachtig 'bouwmateriaal' mee, genaamd : Liefde op onvoorwaardelijke basis! Yael was niet onder de indruk van de geslotenheid van Rachel en haar verzegelde emoties. Yael zag een mensenhart dat verlangde naar liefde, met de wens om te ontsnappen aan de kooi waar ze in zichzelf opgesloten had... Met een eeuwig geduld, week na week, inclusief de telefoontjes, lukte het Yael om het hart van Rachel te ontsluiten. Rachel begon los te komen onder de handen van Yael, om de oneindige zegeningen te kunnen ontvangen. Deze opmerkelijke relatie, ontsloot een bron van verborgen kracht die niet opgedroogd bleek te zijn! Rachel, zowel als Yael
vonden een nooit verwachtte bron waar ze uit kunnen putten. Dit jaar is geëindigd en nieuwe studenten kwamen en hier gebeurde het wonder; uit het gezaaide zaad zijn prachtige bloemen voortgekomen. Rachel was er klaar voor om de nieuwe studenten te ontvangen met een open hart, alsof het nooit op slot had gezeten... Rachel verwachtte haar bezoek en had voor de dorstige studenten vers water klaar staan en ging het gesprek met ze aan. Na twee jaar ploegen en zaaien op 'droge verhardde grond' accepteerde Rachel de nieuwe studenten met een open houding (leest u ook het aparte artikel over Rachel). En dit, wat ik u nu beschrijf, is de essentie van het project: het zaaien van licht, het ononderbroken doorgaan met bevloeien van gesloten harten en het weer vruchtbaar maken [voor menselijk contact]. Zelfs als we niet binnen korte tijd de vruchten zien opkomen van onze pogingen om iemand als Rachel te kunnen bereiken.


Rachel

Rachel's verhaal is er één van veel verhalen zoals we die kennen over de afgelopen 12 jaar. Mag ik het opnieuw zeggen dat de essentie van het project is om overlevenden van de Holocaust ervan te verzekeren dat ze belangrijk zijn en meetellen als mens! De relaties met onze studenten kunnen een deur openen naar een nieuwe krachtbron [in de geest van de getraumatiseerde ouderen] van geluk en 'er mogen zijn' in een 'van hart tot hart-relatie'. Hier wordt de schoonheid van de menselijke ziel zichtbaar, zoals hij bedoeld is bij de schepping. Niet alleen voor de oudere mens, maar ook voor jongeren is het een hele ontdekking dat ze de 'tentpinnen van hun hart wijder uit kunnen zetten' en dat daar een hele nieuwe wereld te winnen is. Deze jongeren werken de visie van het project L' Chaim uit op hun eigen wijze!

Opnieuw vragen we aan een ieder die het karakter van ons project begrijpen en nog niet bijdragen aan ons werk : "Helpt u ons om dit mooie werk door te kunnen zetten, zodat we in staat zijn om er te zijn voor onze ouderen en meer mensen te kunnen helpen waar dat nodig is?"

Ik voel me bevoorrecht om betrokken te zijn bij een kostbaar werk met speciale mensen, een ieder overeenkomstig zijn of haar eigen unieke persoonlijkheden in een tijd waarin de waanzin feest viert en er geweldadige communicatie is in ons bestaan op allerlei vlakken. We hebben dit project nodig om meer licht en liefde te zaaien.

Ik geloof er oprecht in dat er hele bossen kunnen ontspruiten van prachtige groene bomen, groene planten en waterstromen waar vers water uit ontspringt dat levens en de gedachten en de geest van mensen kan doen groeien in een besef van liefde en de realisatie van de eerste opdracht : "Houdt van je naaste als van jezelf."

Met een enorme liefde voor de [te bereiken] mensen in mijn land Israel, en bovenal de G-d van Israel: Hoor o Israel, onze God is de enige G-d!!!

Daniel


En de verzen zingen

(de dichteres "Amalia Zilbershtin")

25 oktober 2017, 5 Cheshvan 5778


Beste vrienden!

In de afgelopen jaren heb ik het voorrecht gehad om een speciale ziel te leren kennen die dichteres is. Haar gedichten spreken tot het diepste van de menselijke ziel, van hen die zoeken in waarheid te leven, volgens haar inzichten. Amalia is een speciale vriendin van mij en een actieve supporter van het grondprincipe "L'Chaim". Een paar jaar geleden hoorde ze me over de radio en heeft ze, enthousiast over L'Chaim, contact met mij opgenomen. Sinds die tijd is er een diepe vriendschap ontstaan tussen twee mensen, die hun methoden uitwerken in de praktijk; de duidelijke liefde voor de mensen van Israel, maar bovenal delen we de diepe visie dat we een schijnend licht voor de hele aarde moeten zijn.

We leven in een periode waarin waarheid geen gemeengoed meer is. Allerlei modetrents en een oppervlakkige mediacultuur, verwoesten de morele en menselijke waarden. Maar, voor alles wat we hier ook vinden; er is een reden voor. De reden van deze verwoesting is het toestaan van de "Tempel van de Waarheid". De tempel van de glorie-rijke natuur en menselijk groei, die voortkomt uit de leegheid van de oude wereld. "L'Chaim" en mensen zoals Amalia, vragend om hun beste spel in weer een serie over vriendschap, betrouwbare communicatie en bovenal het elimineren van het gevoel van slachtofferen van de menselijkheid als geheel en het vinden van het goddelijk licht - dat bestaat diep binnenin de menselijke ziel.

Ik ben geëerd door dit magazine met woorden als parels. Woorden uit de priesterlijke menselijke ziel, die ook de essentie van "L'Chaim-to-life" zijn.

Geniet van uw zaterdag vandaag met de [shabbats]zegeningen en [daarbij behorende] vrede en we zullen het licht van waarheid en integriteit versterken door het [levens]lied "Houd van uw naaste als van uzelf" met éénheid en aftuning op het goddelijke land van de eeuwigheid en onsterfelijkheid. Er is geen [ander] dan Hij!

Amalia, dank je wel voor wie je bent.

Daniel


Graag gedaan!

Wat een vreemd persoon
zo heel ongewoon
Die alles beantwoordt met
Graag gedaan !
Die alleen het beste wil
zonder gunsten
dit is het geven
een genoegelijk kado
Bedankt !

Amalia Zilbershtien.


En de regels zingen

Kroon van de Torah
en het licht van de Heilige Geest
Aan de leiding van het gebed
in de zee van genade.
en de regels zingen
en de stemmen zijn koren
als engelen stijgend omhoog
en de rechterlijke uitspraak is gevuld met genade
en de geest is heilig
van ( het gebed van Kol Nidrai) al mijn geloftes
tot (het gebed van Neila) het slotgebed
en bij de poort van vergiffenis.

Ponevezh yeshiva day 5754 25.9.1993
Amalia Silberstein

 


Voor diegenen met een gevoelige ziel, voor wie deze woorden van de dichter raken aan hun hart,
schaft u alstublieft het boek met gedichten aan: "The lines sing" . You can call Amalia directly : 054-759-5094.

 


Het is onmogelijk om dit lied te stoppen

20 oktober 2017, 29 Ellul, 5778

Shalom vrienden!

Opnieuw beginnen we een nieuw jaar vol van activiteiten, en elk jaar ervaren we weer een atmosfeer van verwachting voor dat bewuste nieuwe jaar.Nadat we alle Mechinots zijn afgegaan en samen met Shir Modiin bezocht hebben, ervaren we het enthousiasme van de jonge mensen (waarmee de jonge mensen dit project oppikken) als een gelukkige uitdaging.

Nogmaals, het is goed om niet te vergeten dat onze organisatie het hele jaar door werkt, door de Holocaust winners regelmatig te bezoeken in hun eigen huis. Is het niet heel erg logisch dan dat de speciale feestelijke geest - wanneer nieuwe leden toetreden tot L'Chaim - altijd verheffend zijn en helemaal niet voor de hand liggend? Deze activiteiten zijn een opheffende respons ten aanzien van de apathie die algemeen voorkomt als een resultaat van het steeds meer opkomende materialisme in de Westerse cultuur dat de hele wereldbol beïnvloedt. Het antwoord is dat er een geldende reden is voor jonge en zuivere harten is om anders te gaan denken, waar alle partijen baat bij hebben. Wat is de winst die valt te behalen? De ontdekking van de menselijke geest. De ontdekking en het uiting geven aan de emoties; zijnde precies het tegenovergestelde wat de geest van het materialisme promoot, door te zeggen: " Ik, ik, ik .....!!! Maar de menselijke geest - welke geplant is in ons, door de Schepper - is een geest van karakter en schoonheid met waardering voor het leven, voor geven en genade. Ontsteekt u alleen maar het licht op donkere plaatsen. Creëer een wonderlijk leven en een reden van bestaan. Dit allemaal ligt binnen ons bereik en winnen we in [mensen]levens binnen het project van "L'Chaim", door overlevenden te adopteren.

Shir en ik, voelde de omvang van de uitdaging in Modiin. De eerste schok was dat we de muren van het cynisme voelden van de vele studenten, die kwam om naar ons te luisteren. Shir, slaagde er in als kunstenaar, om het enthousiasme op te wekken, ze opende de muren van het cynicisme, door het lied van de waarheid te introduceren met haar talent en haar enthousiasme. Sommigen lieten een traantje en hun harten begonnen te kloppen. En ik, voegde, bescheiden, een beetje olie toe aan het pompende hart. Het was verbazingwekkend om de jonge mensen te zien voordat we L'Chaim to life introduceerden en aan het eind van de bijeenkomst. Ze waren niet langer cynisch. Eén van de studenten draaide zich naar me om en zei: "Ik was sceptisch, maar toen ik jullie verhalen hoorden hoefde ik er niet over te twijfelen, ik doe mee !!!"

En nu onze vrienden in Israel en over heel de wereld, ik hoop dat u oppakt dat dit project niet vanzelfsprekend is. Het gaat in tegen de geest van deze tijd, dat eilandjes creëert van gezond verstand, met als doel om de grote lijn te volgen. Door aan te dringen op de aard van het project, wordt de algemene basis hiervoor : communiceren, betrouwbaarheid en handelen. Dat is de sleutel! Deze mensen hebben geen grote podia nodig en commerciële televisie, ze hebben een helpende hand nodig!

Ik ben er van overtuigd, dat dit project de Joodse vonk versterkt in de meeste van de partners, die tegenwoordig steeds meer verloren gaat.

Het versterken van de menselijke geest en de genade, zijn de sleutels tot de voorspoed in de liefde van God en het leven van het land van de Torah: Netzhach Israel liegt niet!!! Het volk Israel, het land Israel, de G-D van Israel, de liefde van Israel - zal het altijd winnen van de vijanden die uit zijn op onze vernietiging!!! Hoor o Israel, de Heer onze G-D is één G-D; u zult Hem aanbidden met heel uw ziel, heel uw verstand en met alles waartoe u bij machte bent !!!

Daniel
Sukkot - een tijd van vreugde

4 Oktober 2017, 14 Tishrei 5778

Lieve vrienden

Vandaag zal ik vertellen oer het concept van vreugde, maar vanuit een ander gezichtspunt. Vreugde is heel erg gewild vandaag de dag, en ik praat over werkelijke vreugde. Sukkot is de vakantie waar de vreugde van het begrijpen van en het erkennen van de prioriteit er van in ons leven, voorop staat. Zittende in de sukka zeven dagen lang en het opnieuw jezelf verbinden met de schepping, wat heel gezond is, met een pure (basis) aard, waarmee G’d ons altijd probeert te onderwijzen. Zittende in de Sukka, nodigt uit tot de mogelijkheid om de stress en het dagelijkse rennen te stoppen, om deze week onze ziel te richten op de richting van de schepping, de kracht van het leven. Door het begrip van de 'tijdelijkheid' maakt dat we beter met de alledaagse dingen [vormen] en angsten in deze wereld om kunnen gaan. [ed. : kijk niet naar wat 'voor ogen is'. Wat je ziet hoeft niet altijd de realiteit te zijn; die kan heel anders zijn, leg het altijd terug in de handen van Vader].

Opnieuw vandaag, had ik de kans om nieuwe studenten te ontmoeten die mij meer en meer duidelijk maakten dat de nood er is om vers water uit te gieten voor de ziel, dat men daar wanhopig naar op zoek is. Met de reis die we allemaal voor ons hebben, met de hoeveelheid lijden en eenzaamheid inbegrepen, hebben we veel kansen om te leren, wat de bron van geluk is in het echte leven, de genade van het leven, met het verlangen inbegrepen om de kracht te vinden en het licht van de persoon voor ons. Om 'te vinden en bekrachtigd te worden'!

Vandaag vertelde Shir mij, dat een lieve man voor, genaamd Chanan, gestorven is (Shir zal het verhaal zelf vertellen). Maar ik wil er aan toevoegen, dat ik de kans heb gekregen om Chanan zelf ook te leren kennen – slechts een klein beetje, terwijl hij door zijn ziekteperiode heen ging, tijdens de pijnen, die zijn lichaam de kracht ontnam. Ook had ik het voorrecht om zijn heldhaftige vrouw Shulamit (moge ze lang leven) te ontmoeten. Binnen Chanan’s onbeschrijflijke lijden gaven Shir en haar groep studenten van Modiin, Chanan een beetje steun – wat opmerkelijk is. Maar niet alleen aan Chanan, Shulamit kreeg ook kracht door deze heerlijke groep. Degenen die de melodie van het leven spelen - welke tot ons komt in de hoop van het werkelijk creatief zijn , als een manier van doen! Dag na dag, wordt het voor mij steeds meer duidelijk , hoe de grote nood vraagt om het schijnsel van dit licht, dat mensenharten samenbindt. Licht door de Almachtige gegeven. De kus van werelden, die we zo hard nodig hebben. Een fluistering van Zijn kus, een grote ja! om grote daden van vriendelijkheid te doen, elke dag opnieuw.

Sukkot – het feest van vreugde! Ik wens dat we allemaal uitstijgen boven de dagelijkse zaken, in staat zijnde te bemerken wat het lied van onze Sukka is, en de diepte van haar boodschap in onze harten . Dit feest leert ons minder te zijn – wat in zichzelf al meer is ! En degene die dat kan, zal de boodschap van Sukkot begrijpen. Sukkot brengt ons terug bij dit punt. Mogen de vele harten de diepte van deze belangrijke dagen begrijpen en het 'lied wat erbij gezongen wordt'.

Vrolijk Sukkot !
Daniel

 


Yom Kippur

Oktober 3, 2017, Tishrei 13, 5778


Verbeteringsdag, reinigingszee.

Hallo allemaal!

Ten eerste wil ik met jullie delen wat Yom Kippur niet is voor mij en daarna wat ik er voor betekenis inleg!

Yom Kippur is een verslavende dag , net als de meeste gedenkdagen: feesten en alle soorten demonstraties.

Verslaving? Hoe? Namelijk de krachtige atmosfeer. Hoe dan ook, het werd een ritueel met arme verslaafden, als een heleboel hete lucht, maar geen boodschap en geen leven, maar een verslaving die meteen weggaat , nadat de dag voorbij is, tot de volgende verrukking. Dit zijn harde woorden, die uit mijn hart komen. Zelfs YHWH beklaagde zichzelf bij een profeet dat Hij moe was van de lasten van de heilige dagen…

Yom Kippur, zoals het ervaren wordt, als een geheel, is niet anders dan de herinnering aan de Holocaust, of de dagen dat we denken aan de soldaten, die gevallen zijn in de oorlogen. En niet zoals de duizend afscheidingen, wordt het gevierd, wat een gevoel van geluk creëert, die buitenshuis vreugde brengt, maar slechts een lang durend. Deze rituelen degenereren ons verstand, en verslappen ons moreel en versterken onze verslaving hieraan..

Wat is Yom Kippur voor mij?

Laten wij beginnen bij het begin, voor mij houdt Yom Kippur, dagelijkse verbetering in, door het hele jaar heen. Waar mijn fouten zijn, heb ik me vaak verslagen gevoeld en uitgeput, waar ik het gevoel dat ik vast zat, de weg kwijt rakende. Waar ik uitroep: Ik ben niet mijzelf, en dit is niet ik! Bijvoorbeeld de andere dag, toen ik mij verslagen heb gevoeld, was ik beschaamd en uitgedroogd. Toen ben ik geweest bij Opa Zee! Ja, de zee! Mijn eerste thuis, in de zonsopgang nam ik mijn kleding af, bijna in wanhoop, wierp ik mij in de zee, diep inademend en duikend naar de bodem (“vanuit de bodem van de put – red mij”) Dan, diep in het water, kijk ik naar boven, ogen wijd open.
Vanuit het water zie ik een heldere blauwe lucht, blies de lucht uit, als een shofar blazend met moed en sterkte. “Waar Waar bent U? Hoe kan het zijn?”Als bubbels gingen mijn roep naar boven, en als ik geen lucht meer heb, ga ik naar boven, adem ik de zuurstof in, als levende ziel. Reinigende zee!

Dan op een warme rots, waar niemand is, keer ik mij met een verlangende blik om, en opnieuw: “Waar? Waar bent u? Hoe kan dat toch?” En altijd is er een stille fluistering van een vurige zoen, zeggende: “Ga door in je wandel, lieve zoon! Zoek mogelijkheden voor verbeteringen op, leer vanuit verschillende hoeken. Daag jezelf uit door een nieuwe taal, zelfs je ziel heeft nieuwe wegen, houd nooit op! Schep, groei! En zelfs met duizend keer falen, ken dan mensen, heb relatie, dat je meegroeit met hen.”

Dus hier zijn mijn vrienden, elke dag, en dan op Yom Kippur, richt je aandacht op YHWH!

Ik ben stil, heb niets te zeggen. Het einde der woorden. Hier is een diepere stilte, maar ik zoek niet naar woorden. Die stilte zelf, heeft een boodschap, ik ken die naam niet. Maar wanneer die komt, zal ik die naam kennen. Aangaande vergeving, vergeving? Ik ben te moe van die benauwende rituelen. Alles wat ik over heb, is een oprechte blik binnen onszelf, om te onderstrepen, datgene wat wij kunnen toepassen in de praktijk.

Yom Kippur! Dag van verbetering! Elke dag! Shema Yisrael, Yahweh eloheinu, Yahweh Echad!

Daniel

Editor: Mag ik hier nog een andere gedachte aan toevoegen? In de Torah wordt Loofhuttenfeest genoemd als een feest wat gehouden moet worden om te gedenken dat de Israeliten in tenten woonde, na de uittocht uit Egypte. Het verwees naar de tijdelijkheid van het leven.

Misschien staan we wel veel te weinig stil bij de tijdelijkheid van het leven en van onze bezittingen en is het wel eens goed om daar eens serieus naar te kijken of het echt wel zo waardevol is als we denken dat het is.... Natuurlijk mogen we genieten van alles wat we ontvangen tijdens ons leven aan allerlei luxe, maar het is niet goed meer als we hier ons hart op gaan zetten en/of het als 'normaal' gaan beschouwen. Dat is precies waar je je van bewust wordt als je (letterlijk) in een loofhut zit. Dan pas realiseer je je dat je afhankelijk bent van het weer en allerlei omstandigheden, zonder de warmte en de veiligheid van je huis. Vertaald naar het dagelijkse leven betekend dit dat je als mens helemaal niets voorstelt zonder Zijn voorzieningen elke dag... Als de Eeuwige Zijn adem terug neemt, dan hebben wij geen bestaan meer. Zo eenvoudig is het.


De opening van het nieuwe jaar

20 september 2017, 29 Elul 5777

Beste vrienden !

In het kort: we staan vlak voor de meest belangrijke dag van het jaar in het Joodse leven, Yom Kippoer. Deze keer wil ik u deelgenoot maken van de goede momenten die we hebben ervaren met de studenten van Mayan Baruch en Kfar Hanasie.
Alle studenten waren aanwezig voor deze gelegenheid. De opwinding was groot, het onderwerp sneed diep en bereikte hun hart toen het moment kwam waarop meningen werden gevormd en er veranderingen kwamen in de gedachten omtrent het kunnen aanbrengen van lichtpuntjes en versterking in het leven van onze ouderen. In simpele bewoording: er is geen reden om deze jongelui onkundig te laten in hun belevingswereld, van het heilige licht dat hun eigen belevingswereld op een hoger niveau brengt. In eenzelfde actie vroeg ik de studenten om in een hart een weg te vinden, met een duidelijke overeenstemming naar zichzelf toe, dat deze andere manier van bezien een ander leven kan bewerkstelligen. Dit is de eis van dit uur ! waarin de mensheid wegzinkt in materialisme en diep noodzakelijk het '[levens]lied van de Hemel nodig heeft! Een nieuw lied! Ik voelde dat de studenten begrepen waar ik over sprak. We hebben gebeden voor de productieve activiteiten door een innerlijke harmonie en rust te vinden in een onvoorwaardelijk onverdeeld één Israel, want dit is de enige optie die open staat om de wereld tot rust te laten komen van al haar onrust.


Ik wens u een gelukkig nieuw jaar,
Daniel

We hebben nog steeds heel veel donaties nodig voor de komende dagen om alle ouderen te kunnen voorzien van hun basisbenodigheden om deze dagen op een waardige manier te beleven / te vieren ! Deelt u alstublieft ons werk met een ieder die u kent, zodat de basis waarop we de hulp kunnen aanbieden vergroot wordt?

Editor : een klein historisch verhaaltje over Yom Kippoer onder totaal andere omstandigheden. Als u deze link afkijkt, geeft u dat wrs. meer licht op wat Yom Kippoer betekend in het Joodse leven. Wat hoorde deze Duitsers? Ook dat is op You Tube te vinden: Kol Nidre - Violin - Kalman Strauss

Nederlandse vertaalde video zoals u die hierboven aantreft : Wonder in Auschwitz