Welkom op de site van stichting L'Chaim-to-life (Nederland)

Wij ondersteunen vanuit Nederland de organisatie L'Chaim-to-life in Israël. Wij zoeken financiële en praktische ondersteuning in de breedst mogelijke vorm in Nederland.

This website in English

Lechaim to life Israel
(English and Ivriet)Shalom !

      

Het is mogelijk het werk wat gedaan wordt in Israel te bezoeken en persoonlijk in contact te komen met de overlevenden uit de tweede wereldoorlog. Het is bijzonder om te ontdekken hoe de Shoa-overlevenden de draad van het leven opgepakt hebben na alles wat hen overkomen is en een nieuwe toekomst hebben opgebouwd in Israel. Onderstaande folders zijn samengesteld om u hierin wat informatie aan te reiken.


Vernieuwde folder van L'Chaim
Online gezet op 23 januari 2019.


Laatste updates :


16 mei 2019, 11 Iyar 5779

Alle info tot nu toe weer bijgewerkt.

7 mei 2019, 2 Iyar 5779

Ons hart ligt in het zuiden !

Beste vrienden!

En opnieuw bevinden we ons in een oorlog. Sommigen beweren dat dit gewoon " een broederconflict is". Maar laat u niet van de wijs brengen: dit is een jarenlange uitputtingsslag door toedoen van deze bende van terroristen, waardoor het leven van honderden duizenden gezinnen in de hel beland zijn. Dit is niet het moment, maar velen van ons voelen ons verbonden met de regering en het leger, die niet aan terrorisme willen doen. De manieren van Hashem zijn verborgen. We ervaren in ons hart de problemen die onze broeders in het zuiden doormaken. Opnieuw willen we 30 dertig mensen uit deze waanzinnige situatie halen en voor een paar dagen wat rust geven in het Noorden. Hiervoor hebben we opnieuw 700 - 1000 Nis nodig per (gemiddelde) familie. We willen deze families drie dagen rust bieden (met twee overnachtingen) waarin we in alles wat ze nodig hebben willen voorzien, waaronder ook een aantal excursies. We willen ze graag een tijd aanbieden van ontspanning, zodat ze weer op hun voeten kunnen staan wanneer ze weer terug gaan naar hun dorpen.

Reageert u alstublieft snel,
Daniel Braun

Zendt u uw donatie aan:

Naam op de rekening : Amutat “Lechaim”
Adres : Moshav Keshet, Ramat HaGolan, 12410, Israel
Naam van de bank : Bank Mizrachi
Adres van de bank : Jerusalem, Israel
Account Number: 290850
Bank: 20
Branch: 458
Swift Number: Mizbilit
IBAN: IL020204580000000290850

2. Middels het web : lechaim2life.org.il Aan de linkerkant staat een rode knop, waarmee u toegang krijgt tot het gebruik van Paypal.

3. Het toezenden van een check t.n.v. "Amutat Lechaim" gericht aan : Shuki Kestenbaum, Moshav Keshet, The Golan Heights 12410.

U kunt ook uw donatie overmaken via L'Chaim Nederland, dat is voor u en voor Daniel uiteindelijk net zo gemakkelijk en overzichtelijk. Het totale bedrag wordt dan in één keer gestort op de rekening in Israel. IBAN: NL46RABO0143461257, t.n.v. Stichting LeChaim-to-life.

Ook namens het nederlandse team onze hartelijke dank. Ik spreek namens het hele team als ik zeg dat al uw giften rechtstreeks naar Daniel overgemaakt worden. We werken, als Nederlands - en internationaal team, allemaal op vrijwillige basis, omdat we dit zelf graag willen doen. Alleen maar om L'Chaim Israel aan het werk te kunnen houden met alle beschikbare middelen. Namens L'Chaim to life Nederland, dank u wel als u iets kunt bijdragen. Hoe klein het bedrag ook is.5 mei 2019

Laatste brief van Daniel
Activiteiten 5779

De brief van 18 mei staat nog niet online i.v.m. de Pesachtijd die net voorbij is (staat vanavond of morgen online).

Vandaag is het duidelijk geworden dat Israel opnieuw onder vuur ligt vanaf de Gazastrook. Ze wordt weer bestookt met raketten. Er is een app op uw telefoon te plaatsen (Red Alert Israel) waardoor u het aantal afgevuurde raketten kunt bijhouden en de plaatsen waarop ze gericht zijn en naar beneden gekomen. Ik kan inmiddels al 100 meldingen tellen op mijn Alert...

Bidt u voor de vrede voor Israel en voor het behoud van mensenlevens en met moeite opgebouwde structuren in het land alstublieft? Israel heeft u gebed nodig!


Opnieuw een herhaling van de situatie van november 2018.... Het houdt maar niet op. Dit is wat Daniel er toen van verteld heeft. Vorig jaar is er een actie geweest om deze mensen uit deze regio een aantal dagen rust te geven in het noorden van het land. Het gaat nu even niet om de actie van toen, maar hoe de mensen reageren op dit geweld. Het geeft u een handvat om te bidden voor de inwoners van het zuiden van het land.

Video van Daniel : https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=qbYw0H5mIO8

 

23 juli 2018

Mag ik deze bijzondere link met u delen?

Eicha: Could The Key To Understanding Tisha B’Av Lie In Eden?

Een leuke link over Tu-bishvat is te vinden onder deze link


18 augustus 2017

Mag ik als editor een link hier achterlaten voor u die gaat over ons dagelijks spreken en Tisha B' Av (de negende Av). De overeenkomst met onze tijd ligt veel dichter voor de hand dan we ons realiseren (helaas).

4 februari 2017
Foto's van bezoek van de burgemeester aan het winkeltje van Lammie en haar vrijwilligersteam.


Bij Interessante linken is er een link bijgezet over de Joodse vluchtelingen tussen 1948 - 1967 van AISH. Dit onderwerp is al eens eerder ter sprake geweest bij de Likoed in Nederland, maar deze link is vertaald uit het engels en verteld het verhaal van een ooggetuige van Iraakse herkomst.


Jerusalem Shofar at Sunrise - from Ari Werth


L'Chaimwinkel in Meppel

Ook in het zuiden van Nederland, in Heerlen is een L'Chaim winkel. Helaas hebben we hier geen video van.

U herinnert zich misschien nog de L’Chaimtolifeshop in Meppel? Ja toch? Op onze nieuwe lokatie, waar tot herfst 1942 de familie Goldsteen hun zaken deden, mogen wij nu goede zaken doen om met de opbrengst de overlevenden van de Holocaust in Israël te ondersteunen.Wij zijn de Eeuwige dankbaar voor Zijn totale leiding in dit gebeuren.Vanaf het begin,de lokatie de installatie, de inventaris, in alles was voorzien. En nu groeit de bekendheid van de winkel tot in de regio. Mensen komen prachtige dingen brengen en anderen komen het weer kopen.En wij mogen getuigen van de speciale plek Gods volk heeft in Zijn Heilsplan.
Altijd vinden de klanten het doel, de overlevenden, een geweldig initiatief, zij staan er ten volle achter. Vanaf het begin is de winkel op Shabbat gesloten en sinds een maand zijn wij met toestemming van de gemeente Meppel op zondagmiddag open. Wij zijn de enige winkel die open is en dat levert stof op tot gesprekken. Men wil weten waarom, en dan krijg je de mooiste gesprekken over de schepping en de Schepper en Zijn indeling van de tijden. Ook de omzet groeit zodat wij steeds een beetje meer aan ons doel kunnen afstaan. God is goed.


In de loop van de tijd zijn er wat interessante linken geplaatst op de website. Deze hebben we nu verzameld op een speciale pagina daarvoor. Kijkt u hier eens van tijd tot tijd.

Mocht er verder iets niet werken op de website, wilt u dit dan melden aan mw. L. Lassche alstublieft? Dan kunnen we er iets aan doen. We willen graag een volledige website wegzetten die werkt naar behoren.

U kunt bij ook om de nieuwsbrief vragen bij mw. L. Lassche. Deze wordt per email wekelijks verstuurd, naast deze website. Dan bent u altijd op de hoogte van het reilen en zeilen van L' Chaim to life in Israel en in Nederland. Ook de momenten dat Daniel in Nederland is, krijgt u dan op tijd gemeld in uw mailbox.


** De lettergrootte van deze website kan aangepast worden met <ctrl>- en <ctrl>+.


U zult Adonai Elohim (The LORD your G'd) aanbidden en Hem alleen dienen.
Mijn nephesh (ziel) brandt, als een verlangen naar 'Huis', naar Uw Mitsvot (regels voor het leven).

Deut 10:12 
Ps 119:20Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, meldt u zich dan af op lechaimtolife777@gmail.com 

(c) L'Chaim-to-life Nederland 2010 - 2019