Brieven van Daniel tussen 2011 - 2014

Daniel persoonlijk

Onderwijzingen

Het project van "het creëren van haat"

Symbool

Urgent rapport uit Israel

De diepte van haat

Wederkomst van de Messias

Sociale rechtvaardigheid in het licht van de bijbel

Doorgang van verbanning naar bevrijding

Individuele verlossing aan het eind van de dagen

De donkere dagen voor de periode van het licht

De heilige oorlog tegen het kwaad

Israël volgens de profeten

Historische karakter van de moslimwereld

Kortzichtigheid